waarheid
Giving Light to Our World (Licht geven aan onze wereld) is een groeiend project voor de verspreiding van Christelijke literatuur.
Er zijn duizenden boeken, folders en literatuur in verschillende vormen uitgedeeld of verkocht om de hoopvolle boodschap van de Bijbel in de wereld te verspreiden.
Wij hopen dat deze website een nuttige informatiebron voor u is, en u helpt om het licht van onze Heiland Jezus Christus te zien en verder te ontdekken!
Op de volgende pagina's kunt u andere literatuur, of een gratis schriftelijke Bijbelcursus (per post) aanvragen. Geef daarbij eventueel uw specifieke interesses op. Of zou u graag samen met andere mensen de Bijbel bestuderen? Vermeld dit er graag bij, en wij zullen proberen om mensen met hetzelfde verlangen in uw omgeving te vinden.
www.glowonline.org
Op volgende pagina's alvast enkele actuele themabrochures :

page107_2page107_3page107_4

Pasted Graphic

Het boek voor de mens van vandaag
Onze onzekere generatie
Ondanks de resultaten van de wetenschap en techniek staan wij voor een berg van onopgeloste vragen. Sla er iedere dag de krant op na, beluister de nieuwsberichten, hoor wat mensen - en misschien ook u - bezig houdt. De kans is groot, dat u zich afvraagt waarom dit niet de mooie, harmonische samenleving is, waarom er zoveel ellende en verdriet is... Moest het zo? Is er geen kans om te ontsnappen? En wat brengt de toekomst? Hoe moet het verder met de wereldeconomie? Waarom is er geweld en onveiligheid? Sommige vragen zijn erg persoonlijk. Veel persoonlijke problemen, zoals stress, angst, eenzaamheid, huwelijks- en opvoedingsvraagstukken grijpen diepgaand in in het leven van velen. Hoe kan men ze succesvol oplossen?
En ook de vraag naar de zin van het leven maakt velen telkens weer onrustig. Dan komen ook de bestaansvragen aan de oppervlakte: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Waar ga ik heen als ik sterf?
Zijn dit onderwerpen die u bezig houden? Zijn het vragen die u stelt? Bent u bereid om antwoorden te aanvaarden uit de beste bron?
De Bijbel heeft het beslissende antwoord op de actuele problemen. Daarom is het de moeite waard om die Bijbel te lezen.
Wij weten dat veel mensen moeite hebben met het lezen van de Bijbel.
Sommigen vinden het een oud boek, dat zijn betekenis gehad heeft, maar dat we vandaag wel beter weten... Anderen zijn overtuigd dat de wetenschap veel feiten uit de Bijbel heeft weerlegd (in feite is het omgekeerde waar).
Sommigen zien het als een opvoedkundig boek, anderen vinden dat het aan de basis ligt van veel con´Čéicten. Er is uiteraard een verschil tussen de zuivere toepassing van wat dit Boek leert - en in het leven van Jezus tentoon
spreidt, een grenzeloze liefde - en de opdringerigheid van een religie.
Het moet worden toegegeven, dat de waarde van de Bijbel niet bepaald voor het grijpen ligt. Maar wie de moeite doet om zich er werkelijk in te verdiepen, zal daarvan de vruchten plukken. Men zal een bijzondere ervaring opdoen
met de Auteur van dit boek.
In deze publicatie zetten we enkele merkwaardige feiten over het Boek der boeken op een rijtje, omdat we overtuigd zijn, dat dit Boek nooit zo nodig was als nu. De toepassing van zijn raadgevingen, kan veel problemen van vandaag oplossen, en biedt een vooruitzicht aan elke mens, waarvan het resultaat rust, vrede en blijdschap is.

Geïnteresseerd ?
Ga naar de downloadpagina en lees de hele brochure.