houvast banner rozenbottel
Verslaving aan kalmerende middelen & levenskwaliteit

Ruim 10 % van de volwassen bevolking gebruikt zenuwmiddelen en 6 % van deze mensen slikt minstens dagelijks kalmeermiddelen... en vertellen dat het leven zonder niet uit te staan valt. Veel van deze mensen lijden onder stress of grijpen al vlug naar pillen om confrontaties te vermijden of als troost, om zo het voorwerp van hun angst te verdoezelen.

Het is een Verslaving
Vrouwen nemen dubbel zoveel kalmeermiddelen als mannen. Het gebruik ervan stijgt met de jaren en zo krijgt men een beeld van een volwassenengroep tussen vijftig en zestig die er massaal gebruik van maken. In onze jachtige tijd, waar het voor sommigen een gevecht is om met hun verschillende taken rond te komen, hebben veel ouderen het moeilijker met hun beroepsleven. Ze komen onder spanning en verdragen de druk niet langer. De mensen zijn gehaaster en gaan sneller onder ‘stress’ lijden. Dit is één van de grootste redenen waardoor het gebruik van slaapmiddelen zo stijgt.
Kalmeermiddelen werken op een kunstmatige manier, ze werken op het principe van verdoving en worden ingezet tegen pijn en ongemak. Dat maakt dat mensen die om hun pijn of spanning te onderdrukken, gebruik maken van kalmeermiddelen al spoedig de volgende dosis nodig hebben. Met medicamentengebruik weet men niet waaraan men begint. De oorzaak van verslaving vinden we al snel na het gebruik. Na enkele weken geraakt het lichaam aan de vreemde stof gewend. Het effect wordt minder en de gebruikers moeten om een soortgelijke uitwerking te krijgen, er meer van gebruiken. De beoordeling van deze middelen is bijna altijd positief : men neemt een pilletje en meestal vrij direct krijgt men verlichting van de klachten. Maar vergeet men niet dat de nadelige effecten alleen op lange termijn te meten zijn ? Deze bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon en deze kunnen ernstige gevolgen hebben. Men wordt na een tijd geestelijk afhankelijk van kalmeermiddelen. Het is zeer moeilijk, om eens verslaafd, ervan af te raken, want dan krijgt men ontwenningsverschijnselen. Afbouwen is een delicate zaak.
Er zijn ook veel verschillen in kalmerende middelen. Er zijn “zachte” middelen, maar ook de “zwaardere” middelen. Daarnaast zijn er de typische slaapmiddelen.
Het is een al te gemakkelijke oplossing om naar medicijnen te grijpen. In feite gaat men veel te vlug gebruik maken van slaapmiddelen, tabletten en pillen.
Men moet in alle gevallen het gebruik ervan vermijden, als de noodzaak daartoe niet bestaat. Als er een probleem is, zoek de oorzaak op en probeer daar iets aan te doen.
Pijnstillers zijn meestal het rechtstreekse gevolg van een pijn met uitstel en roepen zo hun eigen behoefte op. Kalmeermiddelen werken precies op dezelfde manier.
Een gevaarlijk gevolg ervan is gewenning : door de ontregeling van de biologische functies raakt de interpretatie van het autonome zenuwstelsel in de war. Men moet rekening houden met nevenwerkingen : geen enkel medicijn werkt op een natuurlijke manier. Deze chemische dwangmiddelen bevorderen nooit een gezonde slaap.
Zo blijkt dat het gebruik van slaapmiddelen een van de belangrijkste oorzaken van slapeloosheid is. Uit onderzoek is gebleken dat reeds na 3 dagen gebruik, slaapstoornissen kunnen optreden die erger zijn dan de symptomen die men wil bestrijden. Bij stopzetting na drie à vier dagen ziet men het geleidelijk verdwijnen van de symptomen. Het kan je al snel een week slecht slapen opleveren.
Volgens het Institute of Medicine in de V.S. vallen mensen die slaapmiddelen nemen slechts 15 minuten sneller in slaap en ze slapen gemiddeld slechts 30 minuten langer. Dit is helemaal niet veel, in vergelijking met de bijwerkingen... Ieder jaar overlijden duizenden mensen t.g.v. het innemen van slaapmiddelen. De gevolgen van het gebruik van kalmeermiddelen en slaapmiddelen is dat mensen zich gaan afzonderen, zich suf voelen, en last krijgen van hun spijsvertering. Mensen moeten een oplossing zoeken voor hun probleem en niet proberen hun probleemsituatie te verdrukken door het gebruik van medicijnen. Men kan beter leren positief denken, het volgen van een therapie, het inbouwen van ontspanningsoefeningen of een ontspanningsprogramma, of een andere mogelijkheid zoeken, in plaats van de eeuwige gemakkelijkheidsoplossing die op termijn een duur prijskaartje aanbiedt : in feite hebben medicijnen niets positief gebracht. Pillen geven snel resultaat, maar hebben nevenwerkingen die de “voordelen” van pillen snel ongedaan maken.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.