HOUVAST POSITIEF DENKEN
Ben je niet gelukkig ?

Positieve mensen zijn van mening dat het beter is te falen dan helemaal niets te ondernemen.

Ben je gelukkig met een tweede plaats ? Laat je je leven door de omstandigheden bepalen ? Heb je een niet al te bevredigend huwelijk en niet al te gehoorzame kinderen ? Ben je te dik, heb je teveel schulden of ben je eenvoudig te moe om je daar druk over te maken ?
Ik hoop dat dit alles niet op jou slaat, maar mocht dat wel het geval zijn, dan is de tijd gekomen enkele veranderingen aan te brengen.
De mens is van nature geneigd de dingen van de negatieve kant te bekijken.
Wie u ook bent, u kunt altijd wel iets vinden om ontmoedigd door te raken, als u maar lang genoeg zoekt. De wereld is vol problemen. Ontmoediging en teleurstelling treden in ieders leven op.
Als christen mogen wij niet denken of zeggen : “Arme ik. Ik kan er niets aan doen. Ik kan mezelf niet veranderen.” Wij moeten de problemen trachten op te lossen.
Een directeur van een krant zei enkele jaren geleden in een lezing over de grondhouding van de mens : “Mijn opvatting is dat wat er in ons leven gebeurt vaak afhankelijk is van onze kijk op het leven. Als wij geloven dat wij een waardeloze dag zullen hebben, zal dat waarschijnlijk ook zo zijn. Als wij geloven dat er geen hoop is, zal er ook geen hoop zijn. Als wij ervan overtuigd zijn niet te zullen slagen, lopen wij inderdaad die kans. Geloven wij wel te kunnen slagen, dan is er grote kans dat wij dat ook doen. Heel vaak ligt het verschil tussen succes en mislukking strikt besloten in het denken van degene die de prestatie leveren moet” (Richard G. Capen Jr., Knight-Ridder Newspapers, Inc.).
Vooruitgang is het resultaat van positief en constructief denken. De bijbelse en niet-bijbelse geschiedenis bevat tal van daden van mensen die dit hebben bewezen. Positieve mensen zijn van mening dat het beter is te falen dan helemaal niets te ondernemen.
Het leven is te kort om teneergeslagen en ontmoedigd te zijn. Hoe kunt u een meer positieve instelling krijgen ? Ik wil u graag laten delen in een aantal punten die mij helpen.
* Leef per dag.
De zorg van al uw problemen uit verleden en toekomst kan u overweldigen en u een gevoel van angst en machteloosheid geven. Tracht u elke dag opnieuw zoveel mogelijk te bepalen tot de zorgen van die dag.
* Benut wat u al hebt.
Tracht, in plaats van voortdurend te verlangen naar meer - meer geld, meer status, meer vrienden, meer verantwoordelijkheid, meer bezittingen - ens na te gaan wat u al hebt en probeer dat ten volle te benutten. Schenk aandacht aan de mensen en dingen om u heen en bedenk hoe u bestaande relaties kunt verbeteren of omstandigheden ten goede kunt wenden.
* Heb gevoel voor humor.
Wij zullen steeds opnieuw met problemen worden geconfronteerd. Ze zijn echter niet altijd rampzalig. Veel van onze perikelen hebben ook een humoristische kant en wij kunnen ze gebruiken als anecdotes waarvan anderen iets kunnen opsteken.
* Stel prioriteiten.
Reserveer tijd voor God, uw gezin en uzelf en ook voor ontspanning. Als u dit soort zaken programmeert, hoeft u zich niet schuldig te voelen omdat u niet eeuwig en altijd werkt.
* Verander iets en blijf daarbij.
Word de baas over uw eigen leven. Stel een persoonlijk plan op voor zaken als lichaamsbeweging, gewichtsvermindering, ophouden met roken, en houd u daaraan. Wanneer u een slechte gewoonte weet te overwinnen, geeft u daarmee uw leven een positieve impuls.
* Vergeef en vergeet.
Laat wat voorbij is voorbij zijn. Negatieve gedachten over gebrek aan waardring van uw baas, uw collega’s, uw echtgenoot of uw familieleden kunnen alle positeieve gevoelens verstikken.
* Tel uw zegeningen.
Als ik ‘s morgens wakker word, denk ik aan de tekst van Pslam 118:24: “Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.”
Deze tekst bepaalt voor mij de toon van mijn dag. Wij moeten zorgen dat onze eerste gedachten positief zijn. Tel uw zegeningen. Op mij heeft dat een goede uitwerking.
Een van de grootste triomfen in het leven vloeit voort uit het feit dat men in staat is beproevingen en problemen positief tegemoet te treden.
Richt u op het doen van iets positiefs. Laat geen moeite u teveel zijn om dat dan grondig en goed te doen.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.