GD VG
Als het over voeding gaat, vertrouw niemand, behalve de natuur.

Gegroeid en samengesteld volgens de wijsheid van de Al-Wijze.

Voeding & Gezondheid : de schriftelijke cursus


Honderden cursisten ontdekten een betere gezondheid door de studie van deze lesbundels. En net zoals ze dat de voorbije tien jaar deden, doen ze dat ook nog vandaag. De lesbundels zijn een ideaal instrument voor zelfstudie. Je kunt ze lezen en herlezen. Of je gebruikt ze als een naslagwerk waarin thematisch 101 lessen zijn vervat.
Om je te helpen bij de studie is het zelfs mogelijk om de werkmappen te bestellen, die al of niet aangeboden worden ter controle, voor wie aan het eind van de studie graag het Certificaat behaalt.
Meer dan tweehonderd mensen behaalden in die tien jaar een certificaat en ik kan met nadruk zeggen, dat de ernst en de gedrevenheid waarmee ik onze cursisten aan het werk zag, werkelijk exemplarisch was. Je kon voelen, hoe ze letter per letter onderzochten, het toetsen aan de praktijk, en hoe ze ervan getuigden dat ze niet konden nalaten om het zo snel mogelijk door te geven. En dat is wat een aantal van hen is blijven doen, in hun praktijk, in hun consultaties, of gewoon in hun lessen of dagelijks leven. Sommigen hebben weer tientallen mensen naar Groene Dag gebracht, ook hen warm gemaakt om eraan te beginnen. Er is niets veranderd. De principes in deze cursus zullen de tijden trotseren, gaan niet mee met de mode of met nieu we trends. Er komen geen nieuwe diëten aan te pas, geen spectaculaire ontdekkingen die men vandaag of morgen zal doen. De natuur blijft eeuwig dezelfde, haar wetten zijn onveranderlijk. Het leven spreekt, je lichaam spreekt, je voeding spreekt... Maar heb je de taal geleerd ?
De cursus GezondheidsOpvoeding werd in 1997 opgezet door Groene Dag, De lesbundels werden uitgegeven in 1997 en 1998 en zijn nog tot uitputting van de voorraad beschikbaar in gedrukte vorm : 10 lijvige boekwerken, met informatie over alle onderdelen van de relatie voeding-gezondheid. De cursus is ook beschikbaar op CD.

Voeding & gezondheid in 101 lessen
 • Uitgebreide cursus bestaande uit 10 delen. op A4-formaat,
 • Zeer compacte en uitvoerige behandeling van het thema
 • Bepaal zelf op welk ritme u de cursus wil doornemen, of de bundels wil ontvangen: allemaal tegelijk, of bundel per bundel
 • De cursus is in zijn geheel afgewerkt - met mogelijkheid tot aanvullingen
 • Het complete naslagwerk in het Nederlands met informatie over voeding, levensstijl, de relatie ziekte-gezondheid - studiemateriaal / vragenlijsten
 • Gebaseerd op Natuurlijke Hygiëne, studie van de Levenswetten
 • Kies of u het programma wil volgen uit interesse, mét of zonder les- en antwoordbladen, mét of zonder begeleiding, mét of zonder vormingsdagen
 • Bepaal zelf het ritme waarop u deze belangrijke materie wenst eigen te maken met de vrijheid de cursus stop te zetten op eender welk moment
 • Voor iedereen met een behoorlijke interesse voor gezonde voeding, een mùst voor wie zich verdiept in de voedingstherapie

Gezondheidsopvoeding
intensieve schriftelijke verdiepingscursus over voeding en natuurlijke hulpverlening
U kent onze visie op gezondheid. U weet dat de natuur een bedoeling heeft met ziekte en dat gezondheid de normale, natuurlijke conditie is van alles wat leeft. Het lijkt u logisch: gezondheid door gezond te leven. Maar u bent op zoek naar bagage, degelijk studiemateriaal, dan kunnen we u deze unieke serie van cursussen sterk aanbevelen! Groene Dag, in samenwerking met de Europese Unie voor Gezondheidsopvoeders, pakt uit met deze schriftelijke cursus die in zijn geheel een totaalvormingscursus voor Gezondheidsopvoeding vormt. Gericht op zelfstudie en biedt de mogelijkheid tot uitbreiding. Het gaat over verschillende cursussen waarvan we u dit uitgebreide pakket nl. Voeding & Gezondheid" aanbieden. Andere cursussen, intensieve praktijksessies, aanvullende opdrachten, studiebezoeken, projecten enz. worden later bekendgemaakt aan de intekenaars van de cursus. Om deze cursus tot een goed einde te brengen vergt dit van deelnemers zelf studiewerk en medewerking.
U bepaalt zelf het ritme en de duur van de opleiding.
Engagement en een levende interesse is vereist.
U kunt ook afzonderlijke lespakketten opvragen uit persoonlijke interesse.
De cursus kent verschillende formules, naargelang uw persoonlijke interesse, uw budget en uw bedoeling voor het volgen van de cursus.
 • Voor wie?
 • Programma
 • Deelnamekosten
 • Hoe de cursus ontvangen?
 • Certificaat
Waarschuwing:
Het bestuderen van de cursus Gezondheidsopvoeding kan uw gezondheid aanzienlijk verbeteren. Bestuderen op eigen risico.
U vindt zichzelf terug in deze boodschap.
U vindt dat meer mensen de kans moeten krijgen te horen dat:
 • Gezondheid de grootste Doe-het-zelf-zaak ter wereld is
 • Gezondheid gerealiseerd wordt door gezond te leven
 • Gezondheid de natuurlijke conditie van de mens is
 • Gezond eten niet alleen goed is voor het lichaam, maar volkomen bevrediging schenkt en lekker is
 • Voeding de mens moet energie geven en er iets fout is, wanneer mensen ondanks grote hoeveelheden voedsel lijden aan ziekte, zwakte en vermoeidheid
 • De levens- en voedingsstijl van de meeste mensen voor verbetering vatbaar is
 • De natuur signalen geeft waaruit we kunnen afleiden hoe de mens moet leven en wat hij moet eten om gezond te blijven
 • Ziekte een zinvolle betekenis en doel heeft, nl. dat ziekte een genezingsactiviteit is die niet bestreden moet worden .
 • Ziekte voorkomen kan worden door risico’s te verminderen.
 • De kwaliteit van het leven moet verbeterd worden door nutteloze risico’s uit te sluiten en te ijveren voor een positieve wereld.
 • Positief denken in alle omstandigheden het beste is.
 • Er een tijd is voor inspanning, en tijd voor ontspanning.
 • De “geneesmiddelen” van de natuur: voeding, lucht, licht, water, rust... de beste zaken zijn voor het realiseren van een bijzondere gezondheid.
Iedere wetenschap ten spijt houdt de natuur het laatste woord.
In de natuur zijn tal van wetmatigheden te zien en wat er gebeurt is niets anders dan het bewijs van de wetten van actie en reactie, oorzaak en gevolg.
De natuur bepaalt de krijtlijnen waarbinnen het leven verloopt.
De levenswetten worden niet opzij gezet door medicijnen, kruiden, therapie of therapeutische hulpmiddelen.
De levenswetten die bepalend zijn voor het goed functioneren van het organisme worden nooit veranderd.
De natuur verzet zich tegen verloedering. Het al-wijze lichaam probeert zich te ontdoen van ongewenste stoffen.
Het verzet zich tegen achteruitgang. Het zelf genezend mechanisme doet alles wat mogelijk is om afwijkende condities te corrigeren... vanaf de wieg.
Gezondheidsopvoeding
Voor wie?
 • met voeding bezig is, of er een intense studie wil over maken, voor zichzelf uit persoonlijke interesse of noodzaak, voor het gezin, voor gezondheidsinstellingen en vormingsorganisaties die zelf gezondheidsprojecten op hun programma hebben.
 • zorgenverstrekkers die zich engageren de voeding van derden te optimaliseren of inzicht willen in de rol van voeding bij gezondheid.
 • natuurvoedingswinkeliers, restaurateurs, bereiders, als verdiepingscursus voor wie in de voedingsbranche werkzaam is en streeft naar kwalitatieve verbetering
 • voedings- en gezondheidstherapeuten, kinesisten, verplegers, voedingsraadgevers of mensen die zich in deze richting willen profileren.
 • onderwijzend personeel, al of niet met een vakstudie in de richting van gezondheidsvorming, voeding, lichaamswerk, geestelijke gezondheid, relaxatie e.d.
 • alle geinteresseerden die in het verleden hun persoonlijke belangstelling op het gezondheidsterrein niet wisten uit te breiden, bij gebrek aan een verdiepings- of uitbreidingscursus.
 • voor wie een totaalvisie op gezondheid wil krijgen, als aanloop tot een beroepsbezigheid als raadgever of sociaal begeleider.
 • personen die geacht worden bijstand te verlenen op het vlak van gezondheid
 • voor persoonlijke interesse op het vlak / begrijpen van lichaamsprocessen
 • door de belangrijkheid van de materie en de sociale context waarin de meeste mensen leven, is iedereen geacht op zijn of haar niveau iets uit te dragen van de gezondheidsboodschap. Deze cursus biedt uitzicht op de mogelijkheden en de strategie om dat te doen, zowel voor zichzelf als naar andere gezinsleden, collega's of patiënten toe.
Voor iedereen die meer wil weten WAT VOEDING KAN DOEN
Programma:
Instappen en uitstappen is op ieder moment mogelijk.
Kleine wijzigingen in het programma, in de loop van de cursus, zijn mogelijk.
Op aanvraag kunnen bepaalde lesgehelen ingekort of uitgebreid worden.
De cursus bestaat uit 10 delen van elk tien kleinere lesgehelen (in totaal 101 lessen) en is progressief samengesteld vanuit de basis-informatie naar de praktijk en de therapie toe.
Na het leren kennen van de fundamenten, is er de praktijk - zowel persoonlijk als naar derden - die u leert wat mogelijk is op het vlak van voeding.
De cursus is het werk van meer dan 30 jaar samenwerking, internationale contacten, studie, opzoekingswerk en het verzamelen van alle nuttige en degelijke informatie uit de internationale literatuur. In deze unieke Nederlandstalige cursus wordt geselecteerde informatie uit honderden boeken en cursussen uit de hele wereld samengebundeld tot een degelijk naslagwerk dat dikwijls zal worden geraadpleegd en dat onontbeerlijk is voor iedereen die aan begeleiding doet.
Ook voor de persoonlijke verrijking is dit een unieke cursus omdat de thema's duidelijk zijn opgebouwd en er aanspraak wordt gemaakt op medewerking en actie.
Over ieder thema krijgt u het béste van wat beschikbaar is, en dat voor slechts een geringe bijdrage van uwentwege.
De cursus is zo opgebouwd dat zelfstudie u in staat stelt de materie bijzonder grondig te doorwerken, terwijl ontmoetingsdagen een antwoord kunnen geven op vragen en randbemerkingen die in groep kunnen worden behandeld. Elke cursusbundel is minstens 120 blz geconcentreerde lectuur per lespakket, die alle informatie verschaft over voeding, levensstijl en bepaalde persoonlijke keuzes die worden gemaakt, binnen het gestelde thema. Daarnaast zijn les- en invulbladen dienstig om persoonlijke studie mogelijk te maken.
De cursus wordt gespreid over 10 delen van 10 lessen:
 • BASISGEDEELTE Uitgangspunten / Elementaire Begrippen / Het gebruik van Rauwkost / Het instinct / Biologisch
 • VALKUILEN voor VOEDING: winnen of verliezen: de antivoeding / van suiker tot...
 • ALLES OVER FRUIT & de juiste fruitconsumptie: basisvoeding
 • GROENTEN & evenwicht in de voeding / zuur-basen /
 • JUIST COMBINEREN voor meer vitaliteit / spijsvertering /
 • Van Ziek naar Gezond / intoxicatie / zin van ziek-zijn / ontgiftiging
 • SIGNALEN van het zieke lichaam / tong, huid, en andere signalen van eliminatie en herstel
 • VOEDINGSPRAKTIJK / Ehret / Kiemen / Receptuur en voedingslessen.
 • De "GROTE 3" / Calorieën / Voedingssubstanties: vitamines, mineralen enz.
 • Gezondheidshulpmiddelen & therapeutische informatie / De praktijk van de gezondheidsopvoeders
Een greep uit de vele onderwerpen:
 • Kritische vragen rond voeding: visiebepaling: hoe kom je te weten wat werkelijk als menselijke voeding is bedoeld. - Relatie Voeding - Gezondheid: een gezond lichaam als ideale basis voor gezonde geestelijke prestaties. Of hoe voeding een rol speelt bij de kwaliteit van geest en lichaam
 • Gezond eten = actieve preventieve gezondheidszorg. Prioriteiten bij voedingsveranderingen.
 • Overgangsverschijnselen e.a. / Begeleiding
 • Basisbeginselen van gezonde voeding: hoe - wat - wanneer - hoeveel - waarom
 • Lichaamsreiniging, de sterk onderschatte intoxicatie, energie...
 • Geschiedenis van de gezondheidsbeweging in België, in Europa en de V.S.
 • Kritische studie van verschillende gezondheidssystemen.
 • Het ontdekken van het oorzakelijk verband: hoe reageert het lichaam?
 • De geneeskracht van de voeding met alle aanverwante thema's / Basis-praktijkprincipes
 • Boekbesprekingen aan de hand van persoonlijke opdrachten / Themakeuzes: probleemvoeding...
 • Doorheen de verschillende thema's komen onze meest bekende ziektebeelden voor. Van Aambeien tot Zenuwspanningen en hun relatie met voeding.
 • Afrekenen met duizend-en-één vergissingen op het vlak van voeding en gezondheid.
Dit is een compromisloze cursus die alleen maar geschikt is voor mensen die géén halve antwoorden of oplossingen wensen. Zelfs al is de materie soms ontnuchterend, is het belangrijk voor iedereen om ze te kennen, omdat ze een oriëntatie biedt voor wie aan eigen gezondheid wil werken.
Laat deze kans niet voorbij gaan! Op een eenvoudige manier geraakt u - voor weinig geld - op de hoogte van alles wat betrekking heeft met natuurlijk leven - natuurlijk eten!
- Een samenvatting van 100en boeken, artikels, cursussen. Rijkelijk voorzien van nooit eerder in het Nederlands uitgegeven vertalingen van de levens- en therapeutische wijsheid van de pioniers op het vlak van Voeding & Gezondheid uit de vier wind-streken: Dr. Shelton, Prof Ehret, Norman Walker, Arshavir ter Hovannessian, Ann Wigmore, Bircher-Benner, Dr. Lovewisdom, Dr. Tobe, Dick Gregory, T.C. Fry, Victoria BidWell, Dr. Jack Goldstein, Johanna Brandt, John Crawford, Dr. R. Bernard, Prof. Hilton Hotema, Dr. Hereward Carrington, Dr. Sharma, Manfred Langer, e.v.a. Voeding & Gezondheid - levendig voorgesteld, fris, positief, haalbaar - met veel praktijkvoorbeelden, tips - suggesties - voor eigen toepassing & voor wie werkt met mensen. Je moet het eerst zélf ervaren hebben... Dan, slaan de vonken zeker over!
Overzicht van de beschikbare Titels:
 • BASISGEDEELTE / Uitgangspunten: we kiezen voor natuurlijke gezondheidszorg / De rol van voeding bij ziekte en gezondheid / Elementaire Begrippen / Het gebruik en belang van Rauwkost / Het instinct / Voeling krijgen met natuurlijke voeding / Het belang van biologisch voedsel
 • VALKUILEN voor VOEDING: tegenover de meest natuurlijke voeding staat de meest gedenatureerde voeding: keuzes en prioriteiten / gevolgen van voedingsveranderingen / reclame / industrie / winnen of verliezen: alcohol, suiker, tabak, zout, koffie, thee, kruiden, bio... Actiepunten en actiebladen
 • ALLES OVER FRUIT & de juiste fruitconsumptie: de mens een vruchteneter / fruitcombinaties / problemen bij het eten van fruit / produktinfo
 • GROENTEN & evenwicht in de voeding : soortenkennis / verzuring-ontzuring van het lichaam / schadelijke of probleemgroenten /
 • JUIST COMBINEREN voor meer vitaliteit : alles over de juiste voedselcombinaties / de spijsvertering met haar mogelijkheden en beperkingen / Darm & darmgezondheid / De spijsvertering in al zijn aspecten
 • Van Ziek naar Gezond: de natuurlijke weg van genezing / hoe geneest het lichaam zichzelf / reacties / De darm in het proces van de genezing / gezondheidskuren / De zin van ziek zijn / Intoxicatie: goed begrepen? Lichaamsreiniging
 • SIGNALEN van het zieke lichaam: huid, tong, stoelgang, vermoeidheid, rust- slaap / voeding en stress / constipatie / eetstoornissen / zwaarlijvigheid... De zinloosheid van calorieën-tellen en de subjectieve benaderingen van voedsel vanuit getallen en rekensommetjes
 • VOEDINGSPRAKTIJK: kiemen / Rauwkostbereiding / alternatieven: rauwe soepen en sausen / Receptuur / Melk- en zuivelprodukten / Vlees - vis - vleesvervangers / Voeding bij zwangerschap / Baby- en kindervoeding...
 • De "GROTE 3": eiwitten, vetten, koolhydraten.../ Voedingssubstanties / Vitaminen, mineralen, enzymen... Cholesterol? Speciale informatie rond calcium e.a. mineralen.
 • Gezondheidshulpmiddelen & therapeutische informatie: een doorlichting van de groene "remedies" / Kleine huisapotheek / Bouw een eigen dienstverlening uit.
Hoe de cursus ontvangen?
Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het op naar GROENE DAG - of stuur ons een e-mail met uw wens om als cursist ingeschreven te worden.
Duid aan welke formule u wenst te volgen en betaal het vereiste bedrag :
O A : enkel de schriftelijke cursus, gedrukt, zonder ontmoetingsdagen : 200 € ineens
(gelijktijdige toezending / 1 pakket)
O in schijven van 25 € / lessenpakket (afzonderlijk aan te vragen)
O B : alle lessen van de schriftelijke cursus, zonder ontmoetingsdagen, aangeleverd op CD, inclusief lesbladen
(zonder controles) : 100 €
> De prijzen zijn : verzendingskosten inbegrepen.
> Voor Nederland : + 10 € op de totaalprijs wegens hogere posttarieven of + 3 € per zending
O Proefzending : les 1 kan afzonderlijk worden aangevraagd aan de intekenprijs van 25 €.
Les 1 wordt u dan automatisch opgestuurd, na ontvangst van uw storting op ons rekening nr.
Besluit u, na het doornemen van les 1, dat u door wil gaan met de rest van de cursus,
dan kunt u dit eerste bedrag aftrekken van eender welke formule.
O na verloop het certificaat Gezondheidsopvoeder : 25 €. voor administratiekosten
betalingen via rekening nr BE53 6528 1069 4053 (BIC HBKA BE22) van Groene Dag / Vloesberg
.

Voor alle gezondheidsopvoeders in spé - de mooiste en meest menslievende taak die men op alle mogelijke manieren kan invullen - is er nu een zeer lijvige, uitvoerige en goed gedocumenteerde cursus die een antwoord geeft op de meeste voedingsvragen vanuit een natuurlijk perspectief.

Voor mensen die niet (meer) tevreden zijn met halve gezondheid en halve maatregelen: bestudeer de inhoud van deze cursus en er gaat een nieuwe wereld voor u open!
Certificaat
U hebt gelezen over de cursus GEZONDHEIDSOPVOEDING
De cursus kan gevolgd worden door het bijwonen van de studiedagen, of door het schriftelijk opvolgen van de cursus, liefst mét werkmappen.
Voor belangstellenden kan na de cursus een CERTIFICAAT afgeleverd worden van de afgewerkte vormingscursus door de EUGO (Europese Unie van GezondheidsOpvoeders).
Gezien de opbouw en de inhoud van de cursus zal de waarde van dit certificaat zich doorheen de jaren zelf bewijzen. Het is de meest complete schriftelijke opleiding over Voeding en Gezondheid in het Nederlands taalgebied. Bovendien maakt het organiseren van VORMINGSDAGEN mogelijk een levendig contact te onderhouden met andere deelnemers.
Wat is de waarde van dit certificaat?
Het is geen gehomologeerd diploma of getuigschrift van dag- of avondonderwijs.
Het is wel een verklaring van ons team dat u, als sterk geïnteresseerde en gemotiveerde leerling, de moeite hebt gedaan om de materie van de gezondheidsopvoeding op een degelijke manier onder de knie te krijgen. Het is in de eerste plaats een blijk van waardering van ons naar u, maar ook een getuigschrift dat mag rekenen op de waardering van de mensen waarmee of waarvoor u werkt.
Wat u waard bent als gezondheidsopvoeder kunt u zelf bewijzen. Deze taak kunt u uitvoeren in een volledig wettelijk kader, omdat het niet de bedoeling is om een diagnose te stellen, noch om in te grijpen in het lichaam van mensen. Slechts door gesprek en de overdracht van onze gevorderde know-how kunnen we mensen leren wat ze zelf kunnen doen om beter te worden.
De gezondheidsopvoeder bekleedt op die manier een vertrouwenspositie bij zijn mensen en motiveert, geeft inzicht, begeleidt persoonlijk in een groep, schept gelegenheden om zijn/haar visie kenbaar te maken? Bemiddelt, demonstreert...
Uw certificaat is het bewijs van onze vaststelling dat wij u daartoe in staat achten.


De tiendelige cursus Voeding & Gezondheid :
O A : enkel de schriftelijke cursus, gedrukt, zonder ontmoetingsdagen : 200 € ineens
(gelijktijdige toezending / 1 pakket)
O in schijven van 25 € / lessenpakket (afzonderlijk aan te vragen)
O B : alle lessen van de schriftelijke cursus, zonder ontmoetingsdagen, aangeleverd op CD, inclusief lesbladen
(zonder controles) : 100 €
> De prijzen zijn : verzendingskosten inbegrepen.
> Voor Nederland : + 10 € op de totaalprijs wegens hogere posttarieven of + 3 € per zending
O Proefzending : les 1 kan afzonderlijk worden aangevraagd aan de intekenprijs van 25 €.
Les 1 wordt u dan automatisch opgestuurd, na ontvangst van uw storting op ons rekening nr.
Besluit u, na het doornemen van les 1, dat u door wil gaan met de rest van de cursus,
dan kunt u dit eerste bedrag aftrekken van eender welke formule.
O na verloop het certificaat Gezondheidsopvoeder : 25 €. voor administratiekosten
betalingen via rekening nr BE53 6528 1069 4053 (BIC HBKA BE22) van Groene Dag / Vloesberg