houvast tarwegras

1. Gezondheidsbasisprincipes

Gezondheid is een schat
hopelijk besef je dat,
voor je deze schat helemaal verloren bent...In de Goed Nieuws-brief verschenen verschillende vertaalde stukjes uit “Something better” van Katy Chamberlyn. Later werd het resterend deel vertaald, zodat we de lezers nu een complete brochure kunnen aanbieden met de integrale tekst van dit schitterende werk dat de relatie Bijbel-gezondheid leert.
Veel mensen zeggen dat onze luidsprekers om de gezondheidsboodschap te brengen soms te luid zijn... en dat veel mensen zich terugtrekken omdat ze vinden dat dergelijke keuzes te extreem zijn. Het is waar dat er tussen het voedings- en levensgedrag van de gemiddelde mens en het “ideaal” een enorme afstand ligt. Veel mensen hebben me ooit horen zeggen dat elke stap in de goede richting winst is... Is dat dan een reden om het ideaal af te zwakken. Ik geloof dat iedereen kennis moet hebben van de door God gegeven en bedoelde weg... en kijken wat we kunnen doen om “in die richting te gaan”.
Een tijd geleden werd ik aangesproken door iemand die gerekend wordt tot kenners en uitdragers van de gezondheidsboodschap. Toch heb ik de man nog nooit iets anders zien eten dan koeken... De persoon klaagde er bij mij over dat hij niet kon lapen en hoofdpijn had, zich niet kon concentreren en kort daarop had hij een depressie. Speciaal voor dit soort mensen en ook voor u dit als aanmoediging om toch iets verder te gaan. Dit is geen veroordeling. Het doet me zelfs pijn om dit te moeten zeggen. In feite zouden verstandige mensen automatisch het gevoel voor het natuurlijke moeten herstellen.

Katy Chamberlyn heeft in Amerika een missie, namelijk de relatie gezondheid-Bijbel duidelijk maken. Ze doet dit onder de naam “Freedom of Health”. Haar acties voert ze met de verspreiding van vlugschriften, kleine folders, mooi promotiemateriaal, boeken en veel andere motivatiematerialen. In deze Goed-Nieuws-Brief krijg je alvast de vertaling van twee van die folders.


Gezondheid is een schat
Kan jij oprecht bevestigen: “Ik heb een fantastische gezondheid!?” of
Ben je de meest kostbare schat op aarde – je gezondheid – verloren? Een goede gezondheid (de afwezigheid van ziekte en een gevoel van welbehagen), is het meest zeldzame juweel. Het is het meest misbruikte maar nochtans meest gewenste ding op aarde. Zonder gezondheid kan je van niets anders ten volle genieten.

Een goede gezondheid krijg je niet toevallig!

Bij een bevolking van 285 miljoen mensen, verklaart de publieke gezondheidsdienst van de Verenigde Staten, maar 1 1/2 percent gezond! Dit is een echte tragedie! We leven in een tijdperk waarin mensen die kunnen beweren “ik heb een goede gezondheid!” maar een zeer klein percentage van de bevolking vormen. Hoevelen onder ons, die leven in een wereld, vol van chronische ziekten, kunnen zeggen, “ik heb een fantastische gezondheid!?”

Een goede gezondheid is niet het resultaat van het toeval.
Wist je dat de meeste voedingsmiddelen in de gemiddelde westerse voedingswijze een goede gezondheid verhinderen? En dat voedsel zoals geraffineerde suiker en geraffineerde granen het delicate menselijke systeem verstoppen?
Wist je dat melk niet zo volwaardig is als men ons ooit liet geloven? Er werden veel ziekten toegeschreven aan melk en zuivelconsumptie. Niet alleen werden rundsproteïnen met allergieën in verband gebracht; maar ze worden aangeduid als de oorzaak van ernstige ziekten zoals kanker, hartziekten en osteoporose.
Wist je dat het eten van vlees, vooral op frequente basis, voor een groot percentage, één van de belangrijkste oorzaken is van degeneratieve ziekten, onder de bevolking?
Gezondheid en ziekte zijn beiden afhankelijk van de manier waarop we eten en leven. Kijk maar eens om je heen! Hoeveel mensen zie je die moe zijn, die weinig of geen energie hebben, die vroegtijdig verouderen, aan overgewicht lijden, ongemakken en pijn hebben, allergieën, astma en verkoudheden? Ziekte is geen toeval en gezondheid evenmin.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.