sigaret

6. Roken, een dodelijke gewoonte

Het gebruik van tabaksproducten is vele jaren controversieel geweest. In de 16e eeuw verklaarden Europese dokters dat tabak voor medicinale doeleinden moest gebruikt worden. De puriteinen in Amerika zagen het als een gevaarlijke drug.

We gaan door met de rij van verwerpelijke acties tegen het lichaam.

“Goed Nieuws” vraag je ? Ik lees alleen maar slecht nieuws... een hele verzameling van zaken die je niet mag eten, niet mag drinken... en nu niet mag roken. Ik vind er helemaal geen goed nieuws meer in !
Het goede nieuws is niet dat wij erover zwijgen, dat wij onze lippen op elkaar gespannen houden om te trachten iedereen terwille te zijn en geen abonnees te verliezen. Het goede nieuws is dat we je willen waarschuwen, je bemoedigen om stappen te zetten, je hierbij argumenten en motiverende gedachten aanreiken... niet om je te beangstigen, maar om je te helpen tot actie over te gaan, als je hiermee nog een probleem hebt.

Het gebruik van tabaksproducten is vele jaren controversieel geweest. In de 16e eeuw verklaarden Europese dokters dat tabak voor medicinale doeleinden moest gebruikt worden. De puriteinen in Amerika zagen het als een gevaarlijke drug. Omstreeks 1960 bevestigden een aantal wetenschappers voor het eerst dat tabaksproducten roken, vooral sigaretten, kan resulteren in longkanker, hartziekten en andere ernstige ziekten.

Sommige sigarettenfabrikanten reageerden op de medische bevindingen en verminderden het teer- en nicotinegehalte in sigaretten. Toch stelden dokters dat deze maatregelen de gevaren van roken niet ongedaan maken.

Tabaksvergiften
Sigarettenrook bevat meer dan 3.000 chemische stoffen, en verschillende daarvan worden in verband gebracht met het ontwikkelen van ziekten. De meest gevaarlijke stoffen zijn koolstofmonoxide, nicotine, teer en rookdeeltjes.

Koolstofmonoxide
Is een giftig gas dat de mogelijkheid van het bloed in het opnemen van zuurstof hindert en vermindert. Koolstofmonoxide draagt bij tot hartziekten en longproblemen, en resulteert in veranderingen in de bloedvaten die leiden tot het verharden van de aders.

Nicotine
Is een giftig stimuleringsmiddel. Het stimuleert het zenuwstelsel, het hart en de andere inwendige organen. Het effect op het zenuwstelsel is één van de redenen waarom mensen het zo moeilijk hebben om te stoppen met roken.

Teer
Teer bevat kleine hoeveelheden cancerogene stoffen. Teer wordt gezien als een van de grootste factoren die onder rokers tot longkanker leiden en andere soorten kankers.

Rookdeeltjes
Ze zijn zo klein als 1/0.000 van een cm. Een roker ademt de meeste deeltjes uit, maar 25% ervan blijft kleven aan de bekleding van de longen. De deeltjes worden later door de cellen geabsorbeerd. Deze absorptie kan veroorzaken dat de cellen niet meer goed functioneren en de bekleding van de longen beschadigen. De deeltjes kunnen ook voor een overvloed aan littekenweefsel in de membranen van de longen veroorzaken. Rookdeeltjes helpen waarschijnlijk bij de progressieve vernietiging van de membranen van de luchtzakjes in de longen van langdurige rokers.

Het bewijs dat sigaretten doden is er al een tijdje. Hier zijn een aantal verschrikkelijke feiten in verband met roken:

- Tabak is een giftig kruid. Het bevat een aantal van de krachtigste vergiften die gekend zijn, waaronder nicotine.
Volgens het U.S. Dispensatory is Nicotine, in zijn actie op het dierlijk systeem, gekend als een van de krachtigste vergiften. Eén ervan is in een toestand van geconcentreerde oplossing sterk genoeg om een hond te vernietigen, en kleine vogels sterven bij het naderen van een buis met nicotine in. Drie druppels nicotine op de geschoren rug van een kat zullen haar in slaap brengen in 20 minuten tijd; acht druppels nicotine zullen een paard in 4 minuten doden.
- Er is genoeg nicotine in een halve kilo tabak om driehonderd paarden te doden.
- De nicotine die in een halve kilo tabak zit is genoeg om honderd mensen te doden, als men ze direct in het bloed inspuit.
- Indianen gebruikten het om hun pijlen in te doppen, zodat de vijand stuiptrekkingen kreeg en overleed.
- Nicotine is maar één van de vergiften die in tabak zitten. Arcoline is het dodelijkste gif voor de hersenen en de zenuwweefsels. Het wordt gevormd in de snelle verbranding van de sigaret.
- Een ander gif is piridine. Piridine is zo krachtig, dat het in geconcentreerde vorm, in medicijnen, gebruikt werd als ademhalingsverdoving bij astma, moeizaam ademen, en bij angina pectoris.
- Daarbij is er nog een pilocarpine, formaldehyde, blauwzuur, collidine, en een dozijn andere vergiften die in tabak zitten.
Er zijn achttien vergiften die van de weefsels eten en die de bloedstroom van de sigarettenroker overladen. Het is de reactie van het lichaam op het vergiftigd worden, en haar poging om van de giffen af te raken, die het plotselinge gevoel van opgetogenheid en opgewekltheid teweegbrengen.
- Koolstofmonoxide, zoals men in tabak vindt is een lang vastgesteld feit. Wanneer men het inademt, verplaatst het de zuurstof van de hemoglobine van de rode bloedcellen. Het lichaam wordt verstikt, uitgehongerd van zuurstof.
- Een van de meest evidente effecten van roken zie je aan de ogen. Een van de eerste dingen die een roker opmerkt, wanneer hij stopt met roken is een verbetering van het zicht.
- Tabak heeft een vernietigend effect op het hart, de circulatie, en op de bloedvaten. Eén enkele sigaret of sigaar veroorzaakt een stijging van 10 tot 15 punten in de bloeddruk. Dit betekent dat er een stijging met 10% is van het werk dat het hart moet doen.
- Meestal hebben rokers minder concentratievermogen, dan niet-rokers.

Tabak is een drug. Het hoort thuis in de stimulerende categorie. De tabakgebruiker en de sigarettenroker zijn beiden drugverslaafden.
De meeste mensen die verslaafd zijn aan drugs willen ermee stoppen. Elk individu dat rookt of kauwt is een slaaf van de drugs die in tabak zitten.
Men heeft van tabak nooit geweten dat het voor iets of iemand goed is. Tabak berooft de gebruiker en geeft nooit iets in de plaats. Tabak vergiftigt de gebruiker langzaam. Als je een roker bent, waarom vandaag dan niet breken met die drugverslaving?

Onze houding tegenover de dodelijke tabak moet veranderen! Men moet gezonde levensgewoonten aannemen. Dit zijn de acht wetten van de natuur:
1. Zonneschijn
2. Water
3. Voeding
4. Beweging
5. Rust
6. Frisse lucht
7. Geduld
8. Vertrouwen in de goddelijke kracht.

“Ik heb nog nooit een tabakroker ontmoet die geen spijt had dat hij met die gewoonte begon, maar ik heb ook nooit een niet-roker ontmoet die het spijtig vond dat hij niet rookte.”
Luther Burbank


Noteer dat de CVNH onder de christelijke organisaties een buitenbeentje is - maar dat zal niemand verwonderen. Toch wou ik even peilen hoe andere christelijke organisaties staan tegenover roken.
Ik neem aan dat er op het vlak van roken de meeste overeenstemming is over de schadelijkheid. Maar mijn verrassing was groot toen ik de tegenstrijdige adviezenlas die over roken werden gegeven. Bovendien werden er zelfs bijbelteksten bij geciteerd die werkelijk ongelofelijk zijn !
Ik kan mij dus voorstellen dat er wat betreft gezondheidsadviezen bij de meeste christelijke organisaties weinig te zoeken valt. Want als roken al niet op een ‘njet’ stuit... hoe staat het dan met koffie, suiker, chocolade, alcohol ?

Hierna enkele knipsels van christelijke organisaties :
“Dit artikel zal aantonen dat de Bijbel, en vooral wat Jezus heeft gezegd, GEEN ruimte laat voor het veroordelen van het gebruik van tabak, drugs en verwante stoffen. Het toont aan dat deze dingen op zichzelf NIET schadelijk zijn voor je gezondheid en NIET een zonde zijn om te gebruiken.”
“Wat verontreinigt is wat UIT het hart van mensen komt. Geen enkele consumptie is een ZONDE. Tabak of drugs KAN je NIET verontreinigen. Alles wat ongezond is, waardoor je er je lichaam schade mee aandoet, is een zonde, omdat je lichaam ten dienste van God staat (je bent niet van jezelf). Als het geen zonde is, is het daarom ook niet ongezond.”
“De interpretatie van statistieken staat erom bekend erg afhankelijk te zijn van presentatie, gemeten groep en vooronderstellingen. Het kan “statistisch bewezen” worden dat mensen met blauwe ogen meer auto-ongelukken hebben dan mensen met bruine ogen. Nagenoeg iedereen weet dat deze statistiek niet waar en betrouwbaar kan zijn, omdat het een aantal erg belangrijke zaken niet meet, zoals de betrouwbaarheid van de auto, de vermoeidheid van mensen, etc. Hetzelfde geldt voor de rook / kanker statistieken, welke zeggen dat een groter percentage van de rokende mensen longkanker krijgen. De moderne wetenschap houdt geen rekening met wat de Bijbel beschrijft als de factoren die het hele verschil maken: ongeloof, een zwak geweten en een negatief vooroordeel. Als ze gemeten zouden worden, als dat al mogelijk is (wie kan ongeloof en een zwak geweten meten) dan zou God waar en betrouwbaar blijken. Gelovigen hebben geen statistieken nodig. Ze weten al dat God betrouwbaar en trouw is. God vereist een blind vertrouwen als een klein kind (Markus 1:15, Lukas 18:17). Alleen degenen die God niet vertrouwen, moeten hun heil zoeken in hun mindere god Wetenschap.”
uiteraard distantiëren we ons van dergelijke standpunten. Het illustreert het gegoochel met begrippen als statistiek, bijbelinterpretatie en veel andere...


“Hebben de miljoenen rokende landgenoten geen recht op een voor hun normale en prettige werkomgeving? Of beter, op hun welbevinden? Of is dit alleen voor niet-rokers weggelegd? Eenzijdigheid is troef in de anti-rookbeweging, gevoed door een misplaatst meerderwaardigheidscomplex.”

“Geef ze er nog eentje...”

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.