houvast banner wolken
Een Grote Droom van een andere wereld...

Wie Hij was werd maar begrepen,
toen zijn lichaam bespuwd, bespot en vernederd
met alle laagheid van de wereld als een spiegel neerkeek
terwijl Hij vertederd was... en riep
“Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen...”


Grote Droom

Ik droom van een wereld,
door God bedoeld,
zonder zonde, zonder geweld,
maar met de betoning van liefde
en dienstbaarheid...
een wereld waar mensen tot hun recht komen,
in alle eerlijkheid en oprechtheid.
Ik droom van een positieve wereld,
waarin iedereen vol goede wil is,
zoals de engelen het bezongen,
een wereld waarin God behagen heeft
en waarvan de handen geven,
de voeten zich snellen
om het goede nieuws uit te dragen.
Ja, die droom wordt ooit waar,
omdat ik kan dromen,
geleid door de Geest en weet
dat Gods beloften een vervulling krijgen.
Ooit zullen wij wandelen
met onze grote broer Jezus
aan onze zijde.
Hij zal ons Gods oneindig plan
voor de eeuwigheid duidelijk maken.
Hij zal ons de liefde die wij soms hebben gemist
tijdens ons leven hier op aarde,
in het hart leggen.
Alle wonden worden geheeld en tranen gewist...
In afwachting kunnen alle mensen zich spiegelen
aan Zijn,
ons mensenverstand te boven gaande liefde.
Want God zijnde,
heeft Hij al zijn heerlijkheid afgelegd
en zich tot het uiterste laten vernederen.

Als baby was Hij niet welkom,
als kind dwaalde Hij door de Tempel
en stond tegenover de groten in het geloof
en legde in alle eenvoud Gods wondere plan uit
aan de wijzen van die Tijd.
De tijd kwam dat Johannes
predikte als iemand die roept in de woestijn
en doopte met water.
En dat de Hemel openging omdat de tijd rijp was
en het levend woord werd gesproken ...
en de profetieën vervuld werden.
Maar het hart van de mens bleef gesloten.
En wie Hij was werd maar begrepen,
toen zijn lichaam bespuwd, bespot en vernederd
met alle laagheid van de wereld
als een spiegel neerkeek
terwijl Hij nog vertederd was... en riep
“Vader vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen...”
Koude rillingen gaan over mij in het besef,
dat ik mijn leven dank aan die liefdesdaad.
Dan droom ik van die dag
waarvan God droomt...
De dag waarop vrede en harmonie
de norm zal zijn in heel het Universum.
In afwachting droom ik van broeders en zusters,
mensen rondom ons,
waarin we die liefde kunnen ontdekken,
en van een plaats waar we kunnen samenkomen...
waar het goed is te zijn
en waar mensen elkaar inspireren
en verwarmen als het soms in de wereld kil is.
Ik droom van een plaats,
waar Gods Geest vaardig wordt in mensen,
ouderen en jongeren, en waar ook vreemdelingen welkom zijn.
Ik droom van een wereld,
waar ieder met vallen en opstaan.
probeert te leven uit geloof alleen,
soms sterk en moedig, soms aangevochten
en beproefd
waar ruimte is voor iedere dimensie.
Waar naast de machtige ceders
ook nietige struikjes toegang krijgen...,
naast zonnebloemen, ook bosviooljes,
naast bazuinen klinken ook kleppers en triangels.
Ja Heer, in uw servies zijn kleine schoteltjes en ook kunstige kruiken... Maar alles mag er zijn. Over zo’n wereld droom ik!
Een wereld met een plaats om te ont-moeten, waarin mensen samenkomen
om te zingen en te bidden, om te luisteren en te mediteren, om te lachen en te huilen.
Laat dat uw huis zijn Heer,
een plaats waar je oplaadt
voor het leven van alledag
en waar je je spanningen kwijt kunt.
Een huis van geloof in de Heer en elkaar.
Waar geleerd wordt wat vergeving is,.
Waar ruimte is voor toewijding en zegen
en ook plaats voor teleurstelling en twijfel,
in afwachting van Uw Grote Dag.
Een plek waar je je onvrede
je beschermlaag kunt afleggen,
omdat je je veilig voelt
voor het aangezicht van God en mensen.
Ik droom van Gods volk, levend in navolging
van Hem, die op een ezel van vrede reed,
die niet veroordeelde, maar met met zijn vinger
in het zand schreef...
Die water in wijn veranderde
omdat het feest moest doorgaan.
Die aren plukte op sabbat,
Want het leven is goed
en de Wet Gods is tot bevrijding.
Die de voeten waste van zijn leerlingen
En zijn leven gaf tot losprijs voor velen.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.