De Christenreis / Bunyan

Om deze woorden staarden zijn gezinsleden hem verbaasd en treurig aan; niet, omdat zij geloofden, dat hetgeen hij zei, waar was, maar omdat zij dachten, dat hij waanzinnig was geworden.

“Ik droomde, en zie, ik zag een man in lompen gekleed, staande, met het aangezicht van zijn eigen huis afgewend, een boek in de hand en een zware last op de rug. Ik zag hem het boek openen en daarin lezen. Als hij las schreide en beefde hij. Toen hij zich niet langer inhouden kon, slaakte hij een jammerklacht, zeggende: "Wat zal ik doen?"
In deze toestand, nu, ging hij naar huis en bedwong zich zolang hij kon, opdat zijn vrouw en kinderen zijn ellende niet zouden merken; maar hij kon niet langer zwijgen, omdat zijn onrust verergerde.
Eindelijk stortte hij zijn hart voor zijn vrouw en kinderen uit, en begon hen aan te spreken: "O, mijn lieve vrouw," zei hij, en u, kinderen, die ik zo hartelijk liefheb, ik uw man en vader ben in mijzelf verloren, omdat een zware last op mij drukt; bovendien weet ik zeker, dat onze stad zal worden verbrand door vuur van de hemel; in welke vreselijke omkering wij allen ellendig zullen moeten omkomen, indien (hetgeen ik nog niet weet) niet een weg ter ontkoming te vinden is, waardoor wij mochten worden gered. Om deze woorden staarden zijn gezinsleden hem verbaasd en treurig aan; niet, omdat zij geloofden, dat hetgeen hij zei, waar was, maar omdat zij dachten, dat hij waanzinnig was geworden.”
Bunyan, De Christenreis


De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.