Het goede en het kwade

...Toen hij zag dat zijn meester een groot onderscheidingsvermogen bezat en in staat was allen te helpen die bij hem kwamen, vroeg Souziya hem de Heer te bidden, ook hem de gunst te verlenen het goede en het kwade in de harten te kunnen zien...

Gebed
In de literatuur krijgen we een vermoeden van wat een gebed van voorspraak voor zondaars zou moeten zijn.
Martin Buber verhaalt de geschiedenis van Souziya die leerling was van een groot geestelijk man uit zijn tijd. Toen hij zag dat zijn meester een groot onderscheidingsvermogen bezat en in staat was allen te helpen die bij hem kwamen, vroeg Souziya hem de Heer te bidden, ook hem de gunst te verlenen het goede en het kwade in de harten te kunnen zien. En God verleende hem die genade.
Kort daarop kwam een koopman de meester Souziya bezoeken. Het leven van deze man was door het kwaad diep besmeurd. Bij de eerste oogopslag zag de jonge leerling zijn ziel en met afschuw vervuld riep hij uit : "Hoe durf je voor het aanschijn van een heilige te verschijnen, onzuiver als je bent?" En de koopman vertrok. Toen heeft de meester Souziya geroepen en hem gezegd : "Zo pas kwam er iemand, die jij hebt weggejaagd; en toch was dit zijn laatste kans!" Vol schrik smeekte de leerling hem van God te verkrijgen dat hij het kwade niet meer zou zien. Maar de meester weigerde en zei dat de gaven van God onvervreemdbaar zijn, maar dat hij de Heer zal bidden een nieuwe gave te voegen bij die welke Hij verleend had : zich zó sterk te identificeren met zijn broeder dat hij al het kwaad dat hij zag, niet zou zien als dat van de ander maar als het zijne.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.