Meesterschap over zichzelf

Dit gekende gedicht van Ruyard Kipling kan ook christenen inspireren.

Terwijl ze vertrouwen op God die hun kracht geeft, blijven ze rustig en vol goede moed en beheersing...

Geliefde, ik bid God erom dat het je in alles goed gaat
en dat je in staat bent je hoofd koel te houden
terwijl heel de wereld rondom jou zijn hoofd verliest en je misschien de schuld geeft;
En dat wanneer iedereen twijfelt aan jou, jij
je vertrouwen in eigen kunnen en in de leiding van God niet opgeeft;
Dat je bovendien in staat zou zijn te wachten zonder vermoeid te worden van het wachten;
En wanneer je niets dan hatelijke reacties krijgt, je zelf niet toegeeft aan tegenhaat,
maar daarentegen je zachtmoedigheid en innerlijke vrede behoudt;
En mocht je Overwinning en Tegenslag tegenkomen,
je deze beide verleiders met dezelfde vriendelijkheid verwelkomt;
En meer nog bid ik erom dat je de waarheid kan blijven verdedigen,
hoeveel tegenwind je ook krijgt...;
En mocht je op de ruïne van je levenswerk staan, zie dan de vernietiging van al je inspanningen
als een proef, zonder na te laten terug aan het werk te gaan om alles te herbouwen,
zonder je bezig te houden met één woord of gedachte over je verlies;
Ja, lieve vriend, ik bid ervoor dat je de kracht en het inzicht mag krijgen om iedere minuut van je leven
nuttig en positief te besteden, tot eer van Hem die de hemelen schiep,
want ik weet dat dan de aarde aan je voeten ligt, de aarde met alles wat ze bevat,
omdat God je de genade schenkt iemand te zijn die Meester is van Zichzelf !

vrij naar Rudyard Kipling
vert. Stefaan de Wever