Zoektocht

Ik heb de aarde een vraag gesteld
en zij gaf als antwoord:
‘ik ben niet jouw God.’
Alles wat erop leefde, gaf mij hetzelfde antwoord.
Ik heb de zee en haar bewoners
dezelfde vraag gesteld
en zij zeiden:
‘wij zijn niet jouw God,
zoek hoger!’
Ik heb de wind de vraag voorgelegd
en hij antwoordde:
ik ben niet jouw God.’
Daarna kwam ik bij de hemel,
de zon, de maan, en de sterren.
Allen antwoordden:
‘wij zijn niet de God die je zoekt’
Toen heb ik ze allemaal gevraagd:
’als jullie mijn God niet zijn,
zeg mij dan iets over mijn God!
En met en krachtige stem
hebben zij geschreeuwd:
Hij heeft ons gemaakt.’
Om een vraag te stellen
hoefde ik ze slechts aan te kijken
en hun schoonheid
was hun antwoord.
Augustinus