houvast banner voeding

Laat ons de rest van het leven goed beginnen
met het Goed Nieuws-voedingsschema !!

Er zijn dingen die me in de loop van de voorbije 20 jaar heel duidelijk geworden zijn en die parallel met mijn studie van de Bijbel zijn gerijpt.
Voor onze vereniging, de CVNH, kan ik het zo samenvatten :
1/ God heeft het beste voor met iedere mens. Hij is betrokken bij zijn schepping. Hij onderhoudt ze en leidt ze tot op de tijd die Hij heeft vastgesteld en voor het doel dat Hij er wil mee bereiken.
2/ God heeft in zijn oneindige wijsheid voorzien in de behoeften van ieder van zijn schepselen - niet in het minst voor de mens.
3/ Gezondheid is de normale conditie waarin Gods schepselen verkeren. In alles wat leeft bestaat de tendens om terug te keren naar deze normale conditie, op voorwaarden dat de omstandigheden er gunstig voor zijn.
4/ Ziekte en dood zijn het resultaat van overtredingen van principes en richtlijnen die God had ingesteld, maar die niet onderhouden werden, en dat niet enkel door het eerste mensenpaar, maar door ieder hierop volgende individuele mens.
5/ Wij zijn dan wel de Paradijselijke situatie ontzegd, maar ondanks dat blijven veel van Gods adviezen - nu meer dan ooit - gelden.
6/ God heeft aan de mens de wijsheid gegeven om Zijn werken te onderzoeken met een onbevoordeeld hart. Bovendien staat Hij ons daarin bij met zijn Geest. Door Gods werken te bestuderen, kunnen we Hem beter leren kennen, maar ook antwoorden vinden voor de noden die we hebben in ons leven.
7/ Door de zonde is de dood in de natuur een plaats gaan nemen. En de geschiedenis lang kunnen we vaststellen dat generatie na generatie wordt weggemaaid. Vroeg of laat ondergaat iedereen datzelfde lot. Hoe sterk de hunkering naar ‘leven’ ook bestaat, toch is er geen ontsnappen aan die vijand die door Christus werd overwonnen, en waarvan de dodenslaap ons scheidt.
8/ Een voedingswijze - hoe dicht ze ook bij Gods bedoelingen staat - kan ons niet redden van de dood, of kan onze schuld niet voldoen. Maar het kan een opdracht zijn vanuit het hart. God is geïnteresseerd over ons aardse leven. Hij wil dat het goed met je gaat. Bovendien zit er een geestelijke les in de voeding. Het heeft te maken met ‘recht doen aan de ordening die God voor ogen had’. Zo dicht mogelijk bij Gods bedoelingen met ons leven, heeft ook praktische gevolgen : minder ziekte, heldere gedachten, de mogelijkheid op een vruchtbaar leven... Ennn... veel “waarom”-vragen overbodig !
9/ In Genesis 1:29 lezen we : “En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot
spijze dienen.” Wat aan de dageraad van het aardse leven werd ingesteld, is ongetwijfeld ook vandaag nog geldig - ondanks andere keuzes van de mens.
10/ In geval van ziekte, biedt God ons zijn genezing aan. In Goed Nieuws-brief 47 kunt u lezen over de acht wetten van de gezondheid. Het zijn zaken die ernstig overwogen moeten worden, en behoren tot het basis-onderwijs voor alle mensen.

Het is mogelijk dat het bovenstaande onvolledig is, maar het biedt ons een springplank tot het thema van het Goed Nieuws-Dieet.
Pasted Graphic
Is dit iets nieuws ?
> Dit dieet heeft niets te maken met trends of mode. Het is niet alternatief, in feite is het super-conservatief.
> Dit dieet is geen experiment. In feite is het zo oud als de mensheid. Het is daarom geen experiment, in tegenstelling tot al de voedingswij-zen die we vandaag verspreid over de aarde kennen.
> Dit dieet doet beroep op de natuurwetten - door God ingesteld. Het is de orde waaraan het leven gehoorzaamt.

Werkt dit dieet ?
> Uiteraard is het geen onmogelijke zaak. Het is de logische toepassing van de principes waarmee we zijn omringd.
> Miljoenen mensen hebben het in de praktijk gebracht in de voorbije eeuw, met verschillende objectieven : gezondheidsbehoud of -herstel, het verbeteren van de geestelijke en/of de lichamelijke conditie, het vermijden van welomschreven fysieke klachten, spanningen enz.
> Het is eenvoudig in de toepassing, en is door iedereen, waar ook ter wereld te praktiseren. Er is niets nodig om de voeding te bewerken, veranderen. Men neemt het voedsel gewoon zoals het door God in al zijn wijsheid is geschapen. Geen behoefte aan fabrieken, ingewikkelde keukenapparatuur waarvan we de uitwerking op de voeding niet geheel begrij-pen, geen behoefte aan additieven of producten uit de chemische industrie. Waarom heeft het Goed Nieuws-Dieet zulke spectaculaire resultaten? Het antwoord is voor de hand liggend. Wanneer God ons voorzag van een dergelijk fantastisch lichaam, schiep Hij dit om op een bepaalde soort brandstof - of voeding - te draaien. Wanneer we de juiste brandstof – levende voeding – in ons lichaam brengen, dan zal ons lichaam functioneren zoals God dat bedoeld had, maar wanneer we er de verkeerde in doen – dode voeding – dan zal het niet goed functioneren. Het is zo vanzelfsprekend!

“WAT EEN MENS ZAAIT
ZAL HIJ OOK OOGSTEN.”

Wanneer we fysieke afbraak ondervinden, of het nu een gewichtspro-bleem, hoge bloeddruk, puistjes, diabetes, astma, artritis, buikpijn, kanker, verkoudheid, osteoporose, hartaanvallen, hoofdpijn of andere ziekten of kwalen zijn, de afbraak is symptomatisch: het lichaam dat rea-geert op de verkeerde brandstof- bijna de hele tijd van het leven! Wanneer we stoppen met verkeerde brandstof in ons lichaam te stoppen en er beginnen goede brandstof van levende voeding aan te geven, dan zal het lichaam bijna altijd de fysieke problemen die we ondervinden automatisch verbeteren, en zal ons lichaam beginnen te functioneren zoals God het bedoeld had.
Een paar jaar geleden kreeg ik een brief van een man die vertelde dat na 6 maand het Goed Nieuws-Dieet te volgen, hij 30 kg. verloren had, en 28 verschillende fysieke problemen waren ook uit zijn lichaam verdwenen. Onze ervaring is dat in 6 maand of minder dat iemand het Goed Nieuws-Dieet Dieet volgt, er 80 % of meer van alle fysieke en emotionele problemen verdwenen.
Wel wat is het Goed Nieuws-Dieet ? Eigenlijk is het geen “dieet”, maar eerder een levensstijl!
Een dieet is typisch iets wat een persoon voor een tijdje doet om een bepaald resultaat te bereiken, en eens hij daarin geslaagd is gaat hij terug naar zijn oude eetgewoonten, en na enige tijd keren de oude problemen weer terug. Aan de andere kant is een levensstijl-verandering iets wat we voor de rest van ons leven doen, en dat is waarover het gaat bij het Goed Nieuws-Dieet .

Het Goed Nieuws-Dieet is een conclusie van 30 jaar persoonlijk onderzoek en ervaringen, en het luisteren naar duizenden die hun getuigenis gaven van wat al dan niet voor hun werkte. Gedurende die tijd bestudeerde ik honderden systemen, experimenteerde ik met mezelf, zocht ik uit waarop mijn eigen lichaam het beste functioneerde - maar luisterde ik ook naar zoveel andere mensen en probeerde iets te leren uit hùn ervaringen. Op zeker moment kreeg ik de Life Science-cursus van T.C. Fry in handen. Gedurende verschillende jaren bestudeerde ik de pure Natuurlijke Hygiene, zoals die hierin beschreven staat; daarnaast kreeg ik contacten met pioniers in de natuurlijke hygiëne en kreeg ik ook literatuur van andere schrijvers in handen : Ann Wigmore, Dr Norman Walker, Paul Bragg, Dr Max Gerson, Dr Joel Robbins, Dr John McDougall, Dr Dean Ornish, Dr Neil Bernard, Dr Joell Fuhrman, Dr Shelton, Ellen White, Dr. Kellogg, samen met vele anderen. Bij alles moet ik zeggen dat de geschriften van Albert Mosséri het meeste indruk op mij hebben gemaakt. De helderheid waarmee zijn boeken zijn geschreven, en de weigering om concessies te doen om populariteit te oogsten, zijn werkelijk uniek.
Gedurende die jaren heb ik ook de Bijbel leren kennen. Vanaf het begin was ik ook geïnteresseerd om te weten wat God over dit thema te vertellen had. Ik weigerde om mij te laten vertragen door zaken waar anderen problemen rond maakten, zoals de offerdienst. Later begreep ik de geestelijke les van de offerdienst, die de gevolgen van de zonde moest duidelijk maken, maar ook moest wijzen op het bloed dat eenmaal zou worden vergoten, opdat wij zouden kunnen leven.
In de Bijbel had ik maar één licht dat me leidde naar het smalle rechte pad, en tegen welke ik alles wat op mijn weg kwam of wat ik leerde polste. Dat was het dieet dat God de mens oorspronkelijk gaf in de Bijbel in Genesis 1:29. En wat is dit dieet dat God ons gaf? Het is gewoon rauwe vruchten en groenten, noten en pitten! Dit originele dieet bevat geen dierlijke produkten, geen geraffineerde of gekookte voeding en geen chemische stoffen. Genesis 1:29 werd mijn bouwsteen waarmee ik alles vergeleek dat ik leerde.
Als het paste bij de les in Genesis 1:29 dan bestudeerde ik het verder, indien niet dan zag ik het als niet waardig te overwegen. Ik het begin leerde ik een compleet rauw dieet aan de mensen, maar later leerde ik dat deze voe-dingsverandering te traumatisch was voor vele mensen. Ik vond dat de meeste mensen zo verslaafd zijn aan gekookte voeding dat het helemaal opgeven meer was dan ze emotioneel konden verdragen. Dit veroorzaakte veel bedrog en uiteindelijk gaven veel mensen het op. Om dit te voorkomen voegden we een beetje gekookte voeding toe aan het avondmaal, als beloning voor goed te zijn (helemaal rauw te eten) voor de rest van de dag. We waren verrast dat door de kleine hoeveelheid gekookte voeding (15%) mensen nog steeds dezelfde, of zelf betere resultaten behaalden dan met een 100% rauw dieet. Daardoor was het doenbaar en ook effectief voor de meerderheid van de bevolking. Bovendien was de gekookte portie niet om het even wat. Het was wat Mosséri zo duidelijk omschrijft : “Rauw eten wat best rauw gegeten wordt, en koken wat beter gekookt wordt.” Veel mensen die 100 % rauw eten - en ze zijn er, oprechte mensen die heel consequent alles puur gebruiken - en niets dan goed erover, gebruiken soms zaken die niet “ideaal” zijn om rauw te eten: onvoldoende gekiemde granen, sommige groenten... Als men deze zaken nu gaat koken/stomen, door bv. knolselder, zoete aardappel of aardappel, pastinaak, of wortel of wat andere groenten in beperkte mate aan de voeding toe te voegen, krijgt men een perfect doenbaar en meer aanvaarde voedingswijze.
Er zijn andere zaken in het Goed Nieuws-Dieet ingebouwd die uitermate belangrijk zijn. Elk onderdeel heeft een reden om daar te zijn, en het eruit laten zal gewoonlijk de effectiviteit van het programma beinvloeden. Het is bijvoorbeeld bijna onmogelijk om genoeg voe-dingsstoffen op cellulair niveau van het lichaam te krijgen bij het eten van uitsluitend rauwe groenten en fruit, want de voedingsstoffen van groenten en fruit zijn niet wat ze ooit waren, en we verliezen vaak grote proporties van de voedingsstoffen als gevolg van de inefficiëntie van het verteringsproces. Men kan dit weliswaar verbeteren door vasten en rust, maar wellicht zal dit nooit meer tot zijn topniveau kunnen worden opgericht.
Daarom voegen we aan het dieet bijzondere voedingsstoffen toe, zoals unieke groenen als chlorella en de sappen van graangrassen, maar ook gemengde verse groentensappen. Voor mensen in ziekte en verzwakking, is het dagelijks drinken van versgeperste sappen een absolute noodzaak. Door de vezels te verwijderen voor we de voeding in ons lichaam brengen, elimineren we een groot deel van het verteringsinspanningen die het lichaam alleen maar zouden vermoeien.
Deze geconcentreerde vloeibare voedingsstoffen kunnen bijna intraveneus naar de bloedsomloop gaan zonder verlies in voedingswaarde en energie. We vonden ook dat het dieet een beetje ontoereikend was in Vitamine B12 en de essentiële vetzuren. Om die reden hebben we een eetlepel lijnolie, of een paar eetlepels gemalen lijnzaad, plus een vegetarische bron van B12 opgenomen in de basis van het voedingsschema. En natuurlijk is dagelijkse beweging absoluut noodzakelijk, maar dat kon je al besluiten uit de “acht wetten voor de gezondheid”.

Lees de volgende pagina
Pasted Graphic 1