Communicatie en onderwijs

Communicatie

Op een indringende manier is onderwijs op elk niveau eigenlijk communicatie. 

De leraar is degene die kennis, wijsheid, informatie, feiten, wat dan ook, aan de student moet overbrengen. Iemand die kennis heeft, moet deze aan anderen kunnen overdragen.

Goede onderwijsvaardigheden zijn meer dan alleen het vermogen om te communiceren. Voor het hele proces is ook het opbouwen van een relatie van groot belang. ‘De goede leraar kan zijn scholier weinig gaven schenken die zo waardevol zijn als de gave van zijn persoonlijke gezelschap. 

Goed onderwijs werkt onder andere ook op het emotionele en persoonlijke niveau. Dat is zeker in de situatie van een gezin als school erg belangrijk. Er moet een goede relatie worden opgebouwd tussen de student en de leraar. Relaties komen tot stand en worden ontwikkeld door middel van communicatie. Wanneer christenen niet met God communiceren, zoals door het lezen van de Bijbel of door gebed, stagneert hun relatie met God. Gezinnen hebben goddelijke leiding nodig als ze willen groeien in de genade en kennis van Christus.

Communicatie op ieder niveau

5 DO’s en 3 DONTs  van de Communicatie: 

Door de woorden die we spreken, de voorbeelden die we geven, 

kunnen we mensen opbouwen of in stukjes hakken, 

kunnen we leven of dood brengen in een relatie

Spreuken 18:21 : Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

> Luisteren, nadenken, eerlijk zijn, liefde en consequentie (in handelen)

> Niet veroordelen, niet kwetsen, niet jouw emoties vertalen naar anderen

Luister : Geef aandacht aan wat iemand te zeggen heeft. Geef iemand d kans om zich te verwoorden. Leer de les, voor je antwoordt. Het is een fout die ik zelf maak. Soms ben ik ongeduldig. Ik voel waar het naartoe gaat maar het duurt te lang…

Jakobus 1:19-20 : Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; 20 want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.

Denk na : voor je spreekt, filter je woorden door de Geest van God. Wees bedachtzaam. “Drie sterke paarden zijn niet in staat om een verkeerd gesproken woord terug te trekken”. Of om een raad van Jezus te gebruiken in Matheus 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Dit is natuurlijk niet van toepassing op het gezinsleven, maar het wijst op voorzichtigheid in het spreken. 

Wees eerlijk : zeg de waarheid, ook als dat met moeilijkheden gepaard gaat. 

Spreuken 12:22 : Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

God houdt van mensen die oprecht zijn. 

Spreuken 27:17 : Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

Als er een open geest is, een goede verhouding/relatie is het gemakkelijk om in alle openheid eerlijk te spreken over alles wat ter sprake komt, op de gepaste tijd. 

Zeker als mensen dicht bij jou staan.
Wil niet zeggen dat alles OK is, dat je er altijd met de glimlach bijloopt

Wil ook niet zeggen dat je met alles te koop loopt of dat je er alles uitflapt, ongeacht de situatie, hoe, wanneer, 

Wil niet zeggen dat je soms genoodzaakt bent om iets af te wachten tot de tijd het toelaat. 

Reageer met liefde : zeg de waarheid, ja, maar enkel op zo’n manier die gepast is, niet om iemand te breken, of om het eens gezegd te hebben, Hoe je het zegt doet ertoe. 

Efesiërs 4:15 : maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Handel naar je woorden : het zeggen is iets, maar het doen is de praktische kant ervan. Laat je acties je woorden volgen.
1 Johannes 3:18 : Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

De 3 Donts : 

* Wees niet te gemakkelijk in het veroordelen of bekritiseren van anderen

Jacobus 4:11 : Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet.

Dat woord kwaad komt hier in dat vers 3 x voor, terwijl het in de hele Bijbel (Grieks) slechts 5 x voorkomt. Kwaad spreken zoals hier staat beschreven, heeft te maken met het bewust schaden van iemands goede naam, kwaadsprekerij, geruchten, roddel…

Titus 3:1-2 : Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

  • Spreek geen kwetsende taal / Spreuken 12:18 : Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.
  • Reageren met jouw gevoelens : Efeziërs 4:29,31 : Geen liederlijk woord (in het Grieks rotten) kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.
  • 32 maar daarentegen :  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: