Ouders en onderwijs

De rol van de ouders

1/ Ouders hebben een overweldigende verantwoordelijkheid. De vader is het hoofd van het gezin en het gezin is de kinderkamer van de kerk, de school en de samenleving. Als de vader zwak, onverantwoordelijk en zijn rol niet vervult, ondervinden gezin, kerk, school en maatschappij de gevolgen. Vaders moeten de vrucht van de Geest laten zien: ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’  Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Ef. 6:4 Hoe zou dit gebeuren?  Vaders worden beschreven als het hoofd van het gezin. de Hu(i)s-band die het gezin tezamen houdt.  Als een vader sterk staat in het geloof, is een familie sterk in het geloof. Als een vader zwak is, zal dat zijn gevolgen hebben. 

Zeker vroeger waren vaders daar om de discipline aan te leren. Dat gebeurde niet zelden met groot vertoon, weinig bemoedigende woorden en nog minder bemoedigende handelingen. Moeders waarschuwing : “Wacht maar tot je vader thuiskomt!” Er moet een evenwicht zijn in het gezin. Men kan erover gaan, of te laks zijn…

In Kollossenzen 3:21 vertelt ons waarom : omdat ze niet ontmoedigd worden.
Er is altijd de vraag hoe een ouder zijn autoriteit in het gezin kan verwerven… Met gezond verstand of met een losse hand. Jezus zegt ook : diegenen die ik liefheb, tuchtig ik… Niet om ons te ontmoedigen, maar om ons te winnen. 

Als een vader straft, zou het hem meer pijn moeten doen dan aan het kind dat gestraft wordt.   Waarschuwingen prenten in de geest van het kind. 

Moeders hebben misschien wel de belangrijkste rol in de samenleving. Ze hebben grote invloed op het vormgeven van de karakters van hun kinderen. Zij bepalen de sfeer en de stemming in het huis.   ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.’ Spreuken 31:10

Moeders lijken de belangrijkste taak te hebben in het huis. Deuteronomium 6 waar staat : leer hen in de morgen, leer hen op de middag en leer hen in de avond…De verantwoordelijkheid die we hebben naar God en naar onze kinderen is hen de wegen des Heren te leren. 

Christelijke ouders hebben de morele verplichting door hun gedrag het Bijbels model te laten zien van Christus en de gemeente. De huwelijksrelatie is een beeld van Christus’ relatie met de gemeente. Als ouders weigeren leiding te geven, of als ze dat op een tirannieke manier doen, geven ze een verkeerd beeld van Christus aan hun kinderen en aan de wereld. God beveelt alle christelijke ouders hun kinderen te allen tijde te onderrichten. Ze hebben de verantwoordelijkheid hun kinderen te leren de Heer met hun hele hart lief te hebben. Ze moeten hun ontzag voor de Heer bijbrengen. Het gaat om een totale liefdevolle toewijding en onderwerping aan Hem. Israël kreeg specifieke instructies aangaande het opvoeden van hun kinderen als het gaat om de grote dingen die de Heer voor zijn volk had gedaan. Deze ouders hadden hun kinderen een geweldig verhaal te vertellen. Wij leven na het kruis van Christus en hebben dus een nog veel beter verhaal te vertellen! Wij moeten genezing of training geven. Dat is een altijd doorgaande proactieve gebeurtenis waarbij we de waarheid van God aan onze kinderen geven en hen voorbereiden op hun eigen relatie met Christus.

Opdat we niet zouden vergeten

Voordat Israël het beloofde land zou binnengaan, sprak Mozes opnieuw tot hen. Hij wees nog eens op de wegen waarop de Heer hen wonderbaarlijk had geleid. Hij spoorde hen telkens weer aan niet te vergeten wat de Heer voor hen had gedaan. Deuteronomium was in veel opzichten het testament van Mozes. Het werd duizenden jaren geleden geschreven, in een cultuur- en levenssituatie die radicaal verschilt van alles waar we vandaag mee te maken hebben. Toch zijn die principes ook op ons van toepassing.

Lees Deuteronomium 6. Wat kunnen we uit dit hoofdstuk leren aangaande de principes van christelijk onderwijs? Wat moet centraal staan in alles wat we onderwijzen? Dat geldt voor onze kinderen, maar ook voor iedereen die God en zijn grote daden van redding niet kennen, zoals wij die kennen. Welke waarschuwingen staan er ook in deze verzen?

De geweldige dingen die God onder zijn volk deed, moeten centraal staan in alles wat ze hun kinderen onderwijzen. Er werd ook een duidelijke waarschuwing gegeven om niet te vergeten wat God allemaal voor hen had gedaan. Ouders spelen de belangrijkste rol bij het integreren van Bijbelse leerstellingen in het leven van hun kinderen. Als dat zo is dan hebben ze de verantwoordelijkheid hun eigen leven zo in te richten en zich zo voor te bereiden dat ze voldoende kennis en tijd hebben om met hun kinderen door te brengen.

‘Het kind ontvangt de eerste lessen van de moeder. Gedurende de periode van de grootste ontvankelijkheid en de snelste ontwikkeling ligt zijn opvoeding grotendeels in haar handen.’ 10 Dit is het essentiële moment waarop ouders de liefde en beloften van God aan hun kinderen dienen over te brengen. Ruim regelmatig tijd in om de wijsheid en beloften van God persoonlijk aan je kinderen te onderwijzen. Dat heeft een positieve invloed op je gezin en dat werkt door in de komende generaties.

Lees deze tekst: ‘Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’11 

Waarover gaat het hier, en wat moet het ons vertellen over hoe belangrijk het is altijd voor ogen te houden dat de Heer er werkelijk is? Dat geldt niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor onszelf!

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: