Zo God het wil

“Als het ‘Gods wil’ is…” Onzeker spreken mensen het uit : “Gods wil”, alsof Gods wil onbekend en duister gebied is. 

Moeten wij in onzekerheid leven als het om Gods wil gaat of als wij bidden : “Uw wil geschiede” ? 

“Uw wil geschiede” is een deel van het gebed ons door Jezus gegeven, wat wij kennen als het “Onze Vader”. Het duidt op een volledige onderwerping aan Gods beschikkingen, in de overtuiging dat dit het beste is voor ons. In die overgave ligt de erkenning van Gods eeuwige kracht en wijsheid. 

Wat is Gods wil voor jou? Wat is Gods wil voor je gezondheid? Er is een antwoord op deze cruciale vraag : “het goede”. 

Romeinen 8: 28 zegt : “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Ik weet dat je vragen hebt, waarom dit kosmische schouwspel tussen goed en kwaad precies op dié manier moet plaats vinden, waarom al dit lijden en ellende mogelijk zijn, waarom God niet ingrijpt…

Op deze aarde wordt het pleit beslecht van het kwaad. Vrije wil geeft ons keuzemogelijkheid. Wij kunnen ons hierover uitspreken in ons leven… en God heeft voorzien dat dat niet te lang moet ondergaan worden. Maar Hij staat klaar om de tijden af te sluiten. In zoveel feiten zie ik dat er deuren dicht gaan, dat de tijd dringt voor diegenen die zich tot Gods familie willen rekenen. Wat God WIL? De Bijbel zegt het ons : “Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat een van deze kleinen verloren gaat.” God wil – zo mogelijk – iedereen erbij. Allen zijn uitgenodigd… maar de roep wordt niet altijd beantwoord.

Of zoals Johannes 6:40 schrijft : “Want mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en dat ik hem uit de dood zal opwekken op de laatste dag.”

En Romeinen 12:2 zegt het zo : “U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is.”

In Deuteronomium 30:15 stelt God ons voor de keuze : “Ik houd u heden het leven en het goede voor”.  Of in Jesaja 55:1-2 : “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.”

Er is dus veel te doen rond Gods wil. Daarover denken we samen na in de volgende weken.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Eén gedachte over “Zo God het wil”

 1. Frits zou een dooppreek houden, volgende week hoorde ik, helaas ging ik weg met de boot varende voor enige maanden.!!!!
  Terug gekomen kwam er ook die dooppreek. Zo treffend op mij gericht, zo voelde ik dat.!!!!
  Ik moest huilen tijdens de preek
  Na de preek ging ik naar Frits, Frits ik wil nu gedoopt worden, en dat wel drie keer en hij luisterde niet, leek wel. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Wij dronken toen nog koffie in de pastorie. Ik kon mijn blijdschap toen met niemand delen, snapte er niks van.!!!!
  Die nacht kwam er een levensechte droom tot mij.!!!!
  Ik stond aan de waterkant van het Zuiderbuitenspaarne en de dubbele brug ging open en er kwam een prachtig groot zeilschip door de brug een tweemaster geloof ik met een te grote snelheid op mij af waar het te ondiep was.!!!!
  Liep inderdaad vast en zou hulp moeten halen, maar nee hoor kwam weer los en verderop waar wel diep genoeg was, wel weer met een noodgang aanmeren.!!!!
  Ik fietste mee en er stond een heel mooi meisje voorop die geweldig met de touwen kon werken.!!!!
  Ik gaf haar een compliment om het schip zo keurig af te remmen.!!!!
  We raakten aan de praat en spraken over mijn Klipper en zij wilde die ook graag even zien.!!!!
  Ze is drie dagen gebleven en zou over een halfjaar weer terugkomen.!!!!
  Een halfjaar later werd ik gedoopt en voelde de Heilige Geest in mij stromen en is nog steeds aanwezig.!!!! Dus een voorspellende droom.!!!! Een test.???? Was het de Heilige Geest dat mooie meisje.???? Voor mij wel.!!!!
  =====================
  Zit nog steeds niet lekker in mijn vel weer mede door liegende ambtenaren die schijnbaar mijn leven beheersen.!!!! Mogelijk ook Gods wil om het geloof op die manier te verspreiden met de Sabbat. Door deze dingen gaat wel de verspreiding komen op veel plaatsen waar zij anders niet zo duidelijk aankomen. Mijn briefaanhef laat aan duidelijkheid zien over de Sabbat.!!!!
  ==================================
  En nu ben ik ook nog jarig geweest .!!!! maar de doop is voor mij het meest belangrijke in mijn leven.!!!! Moest nog jarig worden, de 18de.
  En wil Frits en wie daaraan meewerkten hartelijk bedanken, om dit allemaal te regelen.!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek van de Sabbatsrust.!!!!
  Amen.

  Dooptekst bij de doop op 12 April 2003 was en is.!!!!
  Jeremia 33:5 3 Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: