Geloven in God

Is hier nog iemand die in God gelooft?

Er was een professor in de filosofie die een overtuigd atheïst was. Zijn eerste doel was gedurende het eerste semester, de eerstejaars klas ervan te overtuigen dat God niet kon bestaan.

Zijn studenten durfden nooit met hem te discussiëren daarover, vanwege zijn onweerlegbare logica. Al 20 jaar lang gaf hij op deze manier les, en nooit was iemand tegen hem ingegaan.

De studenten discussieerden wel onderling, maar nooit met hem vanwege zijn enorme reputatie. Iedere keer aan het einde van het 1e semester op de laatste dag, zei hij tegen zijn klas van 300 studenten: “Als er hier iemand is die nog in God gelooft, sta op!”

In de afgelopen 20 jaar was er niemand opgestaan. Alle studenten wisten wat er zou gebeuren.

De professor vervolgde: “Iemand die in God gelooft is namelijk een stommeling! Als God zou bestaan, dan zou hij voorkomen dat dit stukje kalk op de grond uit elkaar zal spatten. ‘t Is een simpele opdracht om te bewijzen dat Hij God is, maar Hij kan zelfs dat niet!”

En ieder jaar gooide hij dan een stukje krijt op de grond en iedere keer spatte het uit elkaar in duizend stukjes. De studenten konden dan niets anders doen dan toekijken. De meesten waren dan ook overtuigd dat God niet bestaat.

Zeker, onder hen waren ook Christenen, maar zij durfden niet op te staan.

Het afgelopen jaar was er een jongeman die ook les kreeg van deze professor. Hij was een Christen en had ook de verhalen over de prof gehoord. Hij moest de colleges filosofie volgen, omdat dat verplicht was voor zijn diploma.

Ook hij was bang om tegen de professor in te gaan. Maar gedurende het semester bad hij iedere keer, om toch te mogen opstaan aan het eind van het semester. Dat ondanks alles wat de prof zou zeggen of zijn medestudenten van hem zouden denken.

Hij bad dat zij zijn geloof niet zouden kunnen schaden.

Uiteindelijk was de dag daar. De professor sprak: “Als hier iemand is die nog gelooft in God, sta op! De professor en de andere studenten keken verbaasd en geschokt om toen de jongeman opstond.”

De professor schreeuwde:  Stommeling! Als niks van wat ik je dit semester verteld heb je heeft overtuigd, dan ben je echt een stommeling! Ik zal je nu bewijzen dat ik gelijk heb. Namelijk als God bestaat, dan zal Hij dit stukje krijt niet kapot laten gaan als het de grond raakt.

De prof wilde het stukje laten vallen, maar het gleed uit zijn vingers, door de mouw van z’n colbert, langs zijn broekspijp en op zijn schoen. Daarna stuiterde het op de grond en rolde ongebroken verder. De mond van de prof viel open van verbazing toen hij het krijt zag wegrollen. Hij keek de jongeman aan en rende de zaal uit. De jongeman liep verder naar voren en getuigde van zijn geloof in Christus. Zijn medestudenten gingen weer zitten en luisterden naar wat hij vertelde over Gods liefde en trouw.

Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet; het is een kracht Gods, die zalig maakt allen die geloven. –  Romeinen 1:16

Zie ook de film : “God is (not) dead.”