Fillipenzen 4

Onbezorgd blijven 

Om ervoor te zorgen dat de bezorgdheid niet terug komt, moet je lezen in Filippenzen 4:8-9, waar het gaat over positief denken.  

Corrie ten Boom had haar eigen manier om praktische levenslessen uit te delen. Hier is een anekdote uit haar bijbels dagboek: 

“Iemand zei tegen mij: Als ik mij zorgen maak, ga ik voor de spiegel staan en zeg tegen mijzelf: ‘Voor die grote zorg van mij bestaat geen oplossing. Het is veel te moeilijk voor de Here Jezus om ermee klaar te komen.’ En als ik dat gezegd heb, glimlach ik en schaam ik mij.” 

Heer, leer mij om een blije christen te zijn. Dat ik een uitstraling van Uw goed nieuws  met mij mag meedragen, dat ik het positieve van U mocht begrijpen, Uw geduld, Uw liefde, Uw kracht, Uw oneindig geduld met mij. 

Heer, soms schiet mijn geloof tekort. Leer mij vertrouwen in U, bron van leven. Maak mij duidelijk wat ik moet doen, hoe ik met de talenten die U mij gaf kan bijdragen tot het ontwaken in de mens, dat Uw wereld komt, heerlijker dan enig oog heeft aanschouwd, of wat de mens kan bedenken. Eender wat gisteren was, 

Gij geeft mij een nieuwe dag,  Zo’n fantastische dag om mij te verwonderen om de schoonheid en de goedheid van het leven. En is het leven moeilijk, dan vraagt Gij mij om zo weinig mogelijk te concentreren op het gemis, de pijn, de angst, het verdriet. 

Maak het stil in mij voor een ogenblik. En breng mij op Uw heilige berg in de voorkamers van Uw hemel. Laat mij U ontmoeten. En alles neerleggen  zodat ik opsta met moed,  verlicht, verlost, dankbaar, gelukkig. Met kracht voor weer een dag.  

Heer ik dank u voor mijn broeders en zusters, Voor de schoonheid van Uw natuur. Maak van mij een instrument van Uw vrede.