Tijdschrift

Houvast 2019azSinds 1992 wil ik graag het Houvast dat ik vind in de Bijbel en Jezus Chrustus, in zijn woord, zijn beloften, delen met wie het wil lezen. In feite, nadat ik de eerste “Gods Good News Letter” van Victoria BidWell (GetWellStayWellAmerica) in handen kreeg.
Deze brief liet me niet onverschillig en ik dacht : dit moet ik verspreiden in het Nederlands.
Echter verscheen van deze Amerikaanse “Brief” slechts één editie,
maar de Goed Nieuws brief bleef verschijnen gedurende 18 jaar.
In totaal zijn er meer dan 70 tijdschriften gepubliceerd.
Daarnaast was er “Hamers in het Vuur” en “Nog twee maanden te leven”, die we op grote schaal verspreidden.
Door de goede contacten met Leon Pollin en Houvast, besloten wij om vanaf 1 januari 2013 onze inspanningen te bundelen in een nieuwe editie van Houvast.
Vier maal per jaar een positief tijdschrift over gezondheid, geluk, christelijk leven, waarden, de door de hemel aangeboden hulpmiddelen voor gezondheidsherstel en -behoud…
Via “Houvast” onderstrepen wij dat er – ondanks alles – altijd goed nieuws is : God wenst ons alle geluk toe en Hij verlangt dat wij positief denken, leven, werken & eten… en daardoor de hemel dichter bij de aarde brengen. En we hoeven dat niet alléén te doen. Zijn geest staat ons terzijde en inspireert ons tot de juiste beslissingen en inzichten.
Laat je door Hem leiden, de Grote Genezer is altijd werkzaam, altijd aanwezig. Zijn kracht verzwakt nooit, zijn antwoord op een eerlijk gebed stelt nooit teleur.
Er is goed nieuws. Het is er voor jou in het bijzonder, maar ook voor je familie, vrienden, kennissen, voor je buren…
De bijdrage in de kosten voor opmaak, druk en verspreiding van Houvast 2019 is vastgesteld op 10 euro / jaar.   (Nederland / 15 euro / 2019).

Houvast is een christelijk tijdschrift voor gezondheid, gezin, levensverdieping, ter versterking van het geloof en de intermenselijke relaties. Het tijdschrift bestaat 10 jaar en wordt erg gewaardeerd door de lezers.
We hopen dat u het enthousiast onthaalt en dat u meer van deze literatuur wil ontvangen. Voor een bijdrage van slechts 10 euro, krijgt u in 2015 om de drie maand een nieuw nummer toegestuurd, in totaal vier nummers met gezondheidsinformatie en -motivatie, ondersteunende artikels voor het geloof in de Schepper en Verlosser.
Wilt u Houvast meer bestuderen? Dat kan. Via deze site vind je veel informatie en is het zelfs mogelijk om iedere twee maand het recente nummer van Houvast te downloaden zonder kosten. Ga naar de downloadpagina’s en vind daar een schat aan informatie voor uw gezondheid, voor levenswijze en voor groei in het geloof.
Houvast wordt samengesteld en uitgegeven door vrijwilligers. De Levensark is een persoonlijk initiatief, omdat wij de opdracht ernstig nemen, dat het goede nieuws moet uitgedragen worden, dat Gods stem moet worden gehoord.
Waarom doen we al deze inspanningen? Heel eenvoudig, omdat we niet anders kunnen. Het is vrijwilligerswerk en alles wordt gedaan uit liefde voor de boodschap en uit liefde voor u. We delen het graag, met maar één bedoeling, nl. „dat het u wel ga”… Als dat zo is, dan zijn we tevreden.
Als uitgever zie ik het als een project, waarin geestelijke en fysieke gezondheid hand in hand gaan. Het is mijn bedoeling u op een verfrissende manier aan te spreken met prachtige teksten die bemoedigen en verdieping geven, omdat ze waarheden bevatten, die ieders leven aanraken. Het is informatie die gedragen is door het bijbelse woord, levend en duidelijk.
Houvast : voor houvast in woelige tijden, een schuilplaats van veiligheid en zekerheid… waar kan je dan beter zijn, dan in de schaduw van die Woorden van eeuwig leven ?
Lees en beleef HouVast, en wanneer deze boodschap en deze invalshoek en het christelijke draagvlak ook uw interesse vindt, help ons dan om deze site en dit tijdschrift en deze boodschap door te geven.
Help ons om HouVast en het goede nieuws te verspreiden.
Mocht het zijn tot Gods eer – en tot zegen van al de lezers !

Voor mensen op zoek naar een gezonder, positiever en voller leven, in het ruime perspectief van de heilige schrift.
Voor zorg voor de schepping, voor het leven, voor dankbaarheid en positieve gevoelens,
voor groei en ontwikkeling, voor bemoediging en troost, voor enthousiasme en blijdschap, voor verdieping en vernieuwing, voor zinvolle besteding van tijd en ruimte
voor innerlijke vrede, voor gebed en stilte, voor wie ook vindt dat God in onze levenswijze, in ons doen en laten, in onze gedachten en handelingen een plaats heeft.