Tijdschrift / Houvast 2021

HV 2021

De geplande uitgaven voor 2021

Lees hier het laatste nummer van Houvast

Vind hier alle info over het Abonnement 2021

Sinds 1992 wil ik graag het Houvast dat ik vind in de Bijbel en Jezus Chrustus, in zijn woord, zijn beloften, delen met wie het wil lezen. In feite, nadat ik de eerste “Gods Good News Letter” van Victoria BidWell (GetWellStayWellAmerica) in handen kreeg.
Deze brief liet me niet onverschillig en ik dacht : dit moet ik verspreiden in het Nederlands.
Echter verscheen van deze Amerikaanse “Brief” slechts één editie,
maar de Goed Nieuws brief bleef verschijnen gedurende 18 jaar.
In totaal zijn er meer dan 70 tijdschriften gepubliceerd.
Daarnaast was er “Hamers in het Vuur” en “Nog twee maanden te leven”, die we op grote schaal verspreidden.
Door de goede contacten met Leon Pollin en Houvast, werd besloten om vanaf  2013 onze inspanningen te bundelen in een nieuwe editie van Houvast.
Vier maal per jaar een positief tijdschrift over gezondheid, geluk, christelijk leven, waarden, de door de hemel aangeboden hulpmiddelen voor gezondheidsherstel en -behoud en vooral, de focus op wat Paulus beschreef als : “maar een ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”…
Via “Houvast” onderstrepen wij dat er – ondanks alles – altijd goed nieuws is : God wenst ons alle geluk toe en Hij verlangt dat wij positief denken, leven, werken & eten… en daardoor de hemel dichter bij de aarde brengen. En we hoeven dat niet alléén te doen. Zijn geest staat ons terzijde en inspireert ons tot de juiste beslissingen en inzichten.
Laat je door Hem leiden, de Grote Genezer is altijd werkzaam, altijd aanwezig. Zijn kracht verzwakt nooit, zijn antwoord op een eerlijk gebed stelt nooit teleur.
Er is goed nieuws. Het is er voor jou in het bijzonder, maar ook voor je familie, vrienden, kennissen, voor je buren…
De bijdrage in de kosten voor opmaak, druk en verspreiding van Houvast 2021 is 10 euro / jaar.   (Nederland / 15 euro / 2021).

Houvast is een christelijk tijdschrift voor gezondheid, gezin, levensverdieping, ter versterking van het geloof en de intermenselijke relaties. Het tijdschrift wordt erg gewaardeerd door de lezers.
We hopen dat u het enthousiast onthaalt en dat u meer van deze literatuur wil ontvangen. Voor een bijdrage van slechts 10 euro, krijgt u in 2021 om de drie maand een nieuw nummer toegestuurd, in totaal vier nummers met gezondheidsinformatie en -motivatie, ondersteunende artikels voor het geloof in de Schepper en Verlosser.
Wilt u Houvast meer bestuderen? Dat kan. Via deze site vind je veel informatie en is het zelfs mogelijk om iedere twee maand het recente nummer van Houvast te downloaden zonder kosten. Ga naar de downloadpagina’s en vind daar een schat aan informatie voor uw gezondheid, voor levenswijze en voor groei in het geloof.
Houvast wordt samengesteld en uitgegeven door vrijwilligers. De Levensark is een persoonlijk initiatief, omdat wij de opdracht ernstig nemen, dat het goede nieuws moet uitgedragen worden, dat Gods stem moet worden gehoord.
Waarom doen we deze inspanningen? Heel eenvoudig, omdat we niet anders kunnen. Het is vrijwilligerswerk en alles wordt gedaan uit liefde voor de boodschap en uit liefde voor u. We delen het graag, met maar één bedoeling, nl. „dat het u wel ga”… Als dat zo is, dan zijn we tevreden.
Als uitgever zie ik het als een project, waarin geestelijke en fysieke gezondheid hand in hand gaan. Het is mijn bedoeling u op een verfrissende manier aan te spreken met prachtige teksten die bemoedigen en verdieping geven, omdat ze waarheden bevatten, die ieders leven aanraken. Het is informatie die gedragen is door het bijbelse woord, levend en duidelijk.
Houvast : voor houvast in woelige tijden, een schuilplaats van veiligheid en zekerheid… waar kan je dan beter zijn, dan in de schaduw van die Woorden van eeuwig leven ?
Lees en beleef HouVast, en wanneer deze boodschap en deze invalshoek en het christelijke draagvlak ook uw interesse vindt, help ons dan om deze site en dit tijdschrift en deze boodschap door te geven.
Help ons om HouVast en het goede nieuws te verspreiden.
Mocht het zijn tot Gods eer – en tot zegen van al de lezers !

Voor mensen op zoek naar een gezonder, positiever en voller leven, in het ruime perspectief van de heilige schrift.
Voor zorg voor de schepping, voor het leven, voor dankbaarheid en positieve gevoelens, voor groei en ontwikkeling, voor bemoediging en troost, voor enthousiasme en blijdschap, voor verdieping en vernieuwing, voor zinvolle besteding van tijd en ruimte voor innerlijke vrede, voor gebed en stilte, voor wie ook vindt dat God in onze levenswijze, in ons doen en laten, in onze gedachten en handelingen een plaats heeft.

Dit gedicht schreef mijn vader in 1938. Ik plaats het als eerbetoon aan hem. 

Uw Land

Gij weet het Heer, hoezeer ik heb bemind

Dit land van komen en van gaan

En goed zou zijn gelijk een kind,

En hoe ik van de morgen tot de avond leed verzweeg

Van hagel, sneeuw en regen

En met de sterren dankbaar nederneeg.

Geen klaaglied zong ik, Heer, of ik bad geen rijenkrans uit uw gebeden,

Maar elk gedane werk legde ik als offerande voor U neer.

Gij schiep Uw wereld zo onzeglijk schoon,

In kiem, en bloei en oogst

En ieder gaaft Gij uit Uw kleurenboog een eigen toon.

En met dees handen die ik van U kreeg

Ik wou al leggen op een doek,

Heer, mijn palet was zonder U zo kleurenleeg.

Dit groot gemis, geen mens tot schand :

een God schiep goddelijk

In de schoonheid van ’t geschapen land.

En daarom heb ik U bemind

In schoonheid van Uw land

Altijd als ik U weer vind.

Desire De Wever

Uw Goedheid

Als uw grote boot van goedheid langs mijn kusten varen zal, God-Majestueus,

Wil ik als een waterlelie in het water staan verborgen, Mens-tendentieus,

En uw sterke boeg speert geluidloos de slaaploze stroom in tweeën,

Zonder verpozen naar eindloze wereldzeeën…

Laat de goddelijke golving van uw goedheid

Over mijn gebogen bladhoofd voelen,

– Deze beeft van ontzag op mijn bibberende stengel –

En telkens ik me weer rechten wil in nederigheid,

Doop me weer neer in de branding van uw spoelen,

Opdat ik zuiver, na hemelbezoek vandaan,

Rein naar uw geheiligde tafel mag gaan.

Desire De Wever