Boeken en brochures

Ik weet niet hoe oud je bent, maar ongeacht of je 40, 60, 80 of 100 bent… we kennen de dag waarop we zijn geboren, maar we weten niet hoeveel er nog voor ons ligt. Stel dat het nog 10 jaar is, of 20, of 30… en dan ? is dat genoeg? 

Een goede kennis van mij is 87, en hij vertelde me hoe pijnlijk het is om net nu, nu hij begint te zien waar het in het leven om gaat, weet dat het niet lang meer zal duren,  maar hij is niet zonder hoop. Hij weet dat hij een glorierijke toekomst tegemoet gaat. Hij kijkt uit naar de machtigste gebeurtenis uit de geschiedenis : de wederkomst van Jezus. Misschien vind je het maar onzin… een van de vele verzinsels waarop een godsdienst is gebouwd. Dat dacht ik vroeger ook, tot wanneer ik kritisch de Bijbel begon te bestuderen, van de eerste bladzijde – tot de laatste en daarin een wonderbaar plan vond dat niet uit mensen-gedachten kon zijn ontsproten… Daar in het Oude Boek krijgen we antwoorden op wie we zijn, waarom we hier zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dat laatste kan verschillen, afhankelijk van de keuzes die je maakt, maar er hangt veel van af. Alles doen om dat aardse leventje van 40, 60, 80 of 100 jaar zo gezond mogelijk te leven, dat is mooi – het leven naar zijn bedoeling. Maar wat zijn die inspanningen waard, terwijl je weet dat er een einde aan komt, en er een uitnodiging voor de eeuwigheid te wachten lag? Wat is dat korte leven in vergelijking met de eeuwigheid? Ik denk dat het de moeite is om daar eens over na te denken. 

En er valt over te denken

Als je stil staat bij het Waarom van alle moeilijkheden en pijn en lijden en onrecht op deze wereld, lijkt het je wel een bewijs dat er geen God bestaat. Maar is het Gods fout dat Hij het risico nam om een wezen met een vrije wil te scheppen? 

Maar er is een Plan – van voor de grondlegging der wereld. En het is liefde wat God drijft. De prijs is zwaar – maar het is het waard. Voor jou en voor mij zou Hij het doen. 


 

En daar gaat het om : 

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3
Daar werk ik aan – en ik bid dat het ook jouw betrachting is  om Hem te ‘kennen’. 

Heb je daar vragen over ? Stel ze.