Boeken en brochures

Als je stil staat bij het Waarom van alle moeilijkheden en pijn en lijden en onrecht op deze wereld, lijkt het je wel een bewijs dat er geen God bestaat. Maar is het Gods fout dat Hij het risico nam om een wezen met een vrije wil te scheppen? 

Maar er is een Plan – van voor de grondlegging der wereld. En het is liefde wat God drijft. De prijs is zwaar – maar het is het waard. Voor jou en voor mij zou Hij het doen. 

daar gaat het om : 

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3
Daar werk ik aan – en ik bid dat het ook jouw betrachting is om Hem te ‘kennen’. 


 

%d bloggers liken dit: