Waar

Spanje

Gedurende vier jaar hebben we Houvast en deze site bijgehouden, weg van het drukke toerisme, in het Spaanse binnenland, waar we konden genieten van alle zegeningen die een liefhebbende God deelt met Zijn schepselen, en we verbaasd over al Zijn wonderbare werken, studie maakten van de sporen van een grote catastrofe, waarover verteld wordt door het landschap, in bergen en lagen. Maar daar is nu in november 2020 een einde gekomen, en sindsdien krijg je van ons berichten uit de Vlaamse Ardennen, waar we onze intrek namen in Erwetegem.  Ook daar hebben we reden om de Schepper te bejubelen om Zijn wonderbaar plan dat strekt voorbij de grenzen van onze voorstellingsvermogen.  Voor Die God, buig ik mijn knieën in aanbidding en lofprijzing !

Hier in Erwetegem, een gemeente in de Vlaamse Ardennen, proberen we ons op een andere manier te omringen met de wonderen van een groot Kunstenaar. De waarheid is dat God nooit ver weg is !

Leven met Diepgang

Lees : Jesaja 55

“O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.”

Jesaja 55, een van de grootste hoofdstukken in de Bijbel, gebruikt onze gevoelens van honger en dorst om ons een waarheid te verduidelijken. Als we hongeren en dorsten naar God en naar de vreugde die Hij ons aanbiedt dan zullen we het geluk vinden door heel dicht in Zijn nabijheid te komen.

In dit groeiproces moeten we leren luisteren, écht luisteren: “Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve” (vers 3).

Meestal horen we maar oppervlakkig. Gods waarheid dringt dan niet door tot het controle-centrum van ons leven. Maar wanneer we echt aandachtig zijn, God echt zoeken, heel onze persoon op Hem richten en echt luisteren, dan zul je Zijn stem diep in je binnenste horen. Je zult echt zo’n intensieve levenskracht ervaren dat je gaat leven met diepgang.

Maar dit zal je wat kosten. God doet je een voorstel; de Bijbel noemt dit een voortdurende belofte. Het is deze: je moet je verkeerde weg verlaten, alle verkeerde gedachten laten varen en je volledig op Hem richten. Zo eenvoudig is het…

Deze verandering zal niet gemakkelijk zijn. Ze kan zelfs heel moeilijk zijn. Maar dit hoofdstuk belooft ons dat, wanneer we op Zijn voorstel ingaan, het leven zo fantastisch kan worden dat het lijkt alsof de bergen en de heuvels gaan zingen en alsof elke boom in de handen klapt. Er zullen je goede en geen slechte dingen meer overkomen. En Zijn stroom van goedheid zal nooit ophouden zolang je leeft.

Wanneer het leven leeg schijnt en je geen voldoening vindt; wanneer je een verlangen voelt dat je niet kunt beschrijven, lees dan dit gedeelte, een van de geweldigste hoofdstukken uit de Bijbel.

%d bloggers liken dit: