De boom die bloedt

James A. Tucker – Uit Ramen Op Gods Wereld

Er zijn ongeveer zeshonderd variëteiten van eucalyptusbomen. Ze zijn allen – behalve zes – oorspronkelijk uit Australie en er is maar één soort die je daar niet vindt. Deze bomen, die tot vijfenzeventig meter hoog kunnen worden, groeien als grote bossen in een klein gedeelte in Australie.

De bomen hebben verschillende manieren om natuurlijke rampen te overleven zoals brand, droogte en vrieskou, maar ze leven niet zo lang als sommige eikenbomen en coniferen in de Noordelijke Hemisfeer. Ze lijken meer vatbaar voor schimmels en termieten dan heel lang levende bomen. Door hun lange takken zijn ze gevoelig aan ernstige windschade, wat het binnenste hout blootstelt aan de aanvallen van fungus of verveelde insecten die de boom soms ondergraven of ziek maken. Eucalyptusbomen leven tot tweehonderd jaar, met enkele uitzonderingen, waarvan de oudste tot duizend jarige leeftijd raakte.

Sommige soorten hebben echter een merkwaardige bescherming tegen insecten en fungus invasies. Van zodra de invasie plaatsvindt, vloeit er een rode plakkerige vloeistof, “kino” genoemd, over de beschadigde plek. Wanneer de kino in contact komt met de lucht wordt het een harde helderrode massa die de wonde afsluit en op die manier wordt vijandelijke besmetting verhinderd.

De vloeistof vloeit soms met zo een kracht dat aanvallende insecten werkelijk weggewassen worden en soms zelfs vast zitten wanneer de vloeistof aanhardt. In de Noordelijke Hemisfeer zien we iets gelijkaardig bij de dennenbomen als een wonde afgedekt wordt met een taai wit hars.

Tweeduizend jaar geleden was er een man – Jezus – die aan een houten kruis hing, terwijl hij meer dan dertig jaar lang alleen maar goed had gedaan. Toen een Romeinse soldaat een speer in zijn zijde boorde vloeide het laatste beetje bloed uit zijn lichaam. De kracht van dat bloed dat toen vloeide is onbegrijpbaar. Het verdrijft alle kracht van de zonde die het hart van zelfs de zwakste van Gods kinderen zou binnendringen. Het verzegelt het leven van diegenen die Jezus aanvaarden, en het stelt hen in staat om spiritueel sterk in Hem te groeien.

info Eucalyptus

De hoogste nog levende Eucalyptussen staan op Tasmanië. Het hoogste exemplaar staat in het Andromeda Forest en is nu 97 meter en daarmee de hoogste loofboom op aarde. Van zes andere Eucalyptussoorten zijn exemplaren van 80 tot 92 meter hoogte gemeten.