Misverstanden over God

Als ik probeer over God te spreken, krijg ik allerlei zaken te horen die duidelijk niet van toepassing zijn op de God die ik ken, doorheen het getuigenis dat van  Hem wordt gegeven doorheen de Bijbel. Misschien helpt het – voordat je nog eens een idee uit over Wie God is en wat Hij doet – om volgende argumenten te overwegen, zodat die misverstanden over God uit de wereld kunnen. 

“Op God ben je snel uitgekeken”

“Als het om God gaat, valt het gemakkelijk samen te vatten. Je hebt het al snel gezien…”  Is dat echt zo als we hier op dat kleine planeetje alleen maar naar beneden kijken of vergeten te kijken naar alles wat Hij met een verbazingwekkende wijsheid en precisie tot stand bracht? Wat denk je van het universum – inclusief hemel, aarde, zeeën, dieren en mensen? Is het een dwaas plan om een volk uit te kiezen en daarmee de mooiste maar ook de verschrikkelijkste dingen te beleven? Is het dom om mensen die vrijheid te geven, die ze dan verkwanselen, en ze dan te helpen, om ze te redden van de dood? Of is het een daad van liefde die onze menselijke verwachtingen overstijgt? Is het vervelend diezelfde mensen inzicht te geven in de zin van hun bestaan en in de toekomst van hun leven en een intieme relatie met hen aan te gaan? Niks dom, ik vind het geniaal en onmogelijk aan een menselijke geest ontsproten. Weet je wat dom is? Vanuit je luie tv-stoel, met chipsvingers mompelen dat nadenken over God een vervelende zaak is. God maakt tenminste wat van het leven.

“God is niet thuis”

Heel wat mensen doen hun best om God te zoeken. Maar het lijkt of Hij steeds net verdwijnt als ze bij Hem in de buurt komen. ‘God is zeker niet thuis’, denken ze dan. Maar in feite zijn vooral degenen die God op aarde vertegenwoordigen (christenen) vaak niet thuis. Als iemand ze nodig heeft, hebben ze het druk (met andere dingen, zoals zichzelf). ‘Dan is God niet belangrijk genoeg voor ze’, denken die mensen dan. Als Christenen zich verstoppen, lijkt het of God zich verstopt. Maar Hij wil juist gevonden worden. Nu, door jou. De waarheid is dat God er altijd is, altijd luistert, altijd antwoord geeft, altijd tijd heeft, altijd in jouw antwoord geïnteresseerd blijft – misschien niet op de manier die jij in gedachten had of op het moment dat jij het wilde… maar op zijn minst met Zijn Geest werkend, zodat we Hem al zoekende vinden mochten.  Maar je hebt gelijk dat God soms niet thuis is. God verbergt zich voor wie zich niet afkeert van de zonde. God haat zonde, omdat Hij weet hoe ze mensen misvormt en als een sneeuwbal aandikt terwijl ze door de tijd raast. God wil je helpen om daar vanaf te komen, dan is Hij zeker thuis. Roep Mij aan, ten tijde van de benauwdheid…” Misschien hoor je nu die zachte klop die al een heel leven lang te horen was bij je deur?

“God schijnt altijd te zwijgen. Hij spreekt niet”

‘Het gaat slecht met de “godsdienst”. Kerken lopen leeg en mensen leven zonder God. Het lijkt of God niets meer van Zich laat horen’. Het is waar, God roept je de oren niet vol. Hij heeft wijsheid en emoties gegeven aan mensen, en een geweten dat hen corrigeert als het nodig is. Het wordt tijd om met andere oren te luisteren. Zijn zwijgend spreken is te horen bij het openen van zijn eeuwige woorden.  Overal zijn er mensen die (net als vroeger, maar soms op andere manieren) met God leven. Er zijn tienduizenden jonge en oude mensen, die laten weten dat ze God kennen, dat ze hun vijandschap die er van nature is, willen opgeven. God spreekt, door Zijn Woord (de Bijbel) en door hen. Je moet ze alleen opzoeken (die Woorden en die mensen). Anders blijft het stil.

“God is wreed. Als er een God is moet het een saddist zijn”

‘Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld’? Dit is misschien wel het belangrijkste misverstand over God. Inderdaad, God is liefde en Hij heeft die liefde gedemonstreerd in alles wat Hij schiep, maar nog het meest in het voorbeeld, de woorden, het leven en het offer van Zijn Zoon. Maar Hij heeft aan mensen verantwoordelijkheid gegeven. Doordat wij God hebben verlaten, leven we in een tranendal, vol verschrikkingen waarvan we de verbanden nooit begrijpen. Bijvoorbeeld: Waarom sterven onschuldige mensen? Waarom zijn er in landen van armoede en rampspoed steeds weer rampen? Zulke vragen blijven overeind staan. En toch is God liefde. Omdat Hij ons in dit alles Zijn reddende hand aanreikt. Als je die vastgrijpt, ga je beseffen dat God aan alle ellende een eind zal maken … omdat Hij liefde is. De waarheid is : “In al onze benauwdheden, was ook Hij benauwd…”.

“God is een gezapige opa”

Dit misverstand leeft vooral onder christenen. Ze hebben van God een soort knuffelbeer gemaakt, een gezellige makker voor de late uurtjes. Dat beeld staat erg ver van wat God over Zichzelf wil laten kennen. Natuurlijk, God is liefde, Hij is warmte, Hij geeft nabijheid, Hij geeft kracht. Maar Hij is ook rechtvaardig, haat de overtredingen, duldt geen andere goden naast zich, Hij is altijd en eeuwig dezelfde. Als je die eigenschappen van God uit het oog verliest, zal Hij de titel ‘gezellig’ nooit overstijgen. En dan zul jij Hem nooit begrijpen.

“Het kan God niets schelen “

Je kunt het idee hebben dat God niet om je geeft. Je hoort wel vaak over Zijn liefde en nabijheid, maar ervaart daar nooit iets van. Of je bent om één of andere reden zo beschadigd geraakt, dat je onmogelijk kunt aanvaarden dat God werkelijk bewogen om jou is; dat Hij om je geeft. Woorden van mensen kunnen je hierin niet helpen; woorden van God misschien wel. Lees psalm 139 eens. Zo is God. Maar het was om jou, dat Jezus naar deze wereld kwam, leefde en leed, en zijn offer bracht aan een ruwhouten kruis… Kijk naar dat kruis. Kan je dan nog zeggen dat het God niets kan schelen?

“Je moet niet overdrijven met God. Zo groot is Hij nu ook niet”

Een andere groep mensen lijkt nooit last te hebben van die ‘onverschilligheid van God’. Dat zijn de gelovigen die God ‘helemaal’ begrijpen. Hij past precies in hun achterzak. Ze springen met Hem over elke muur, lijken geen tegenslag toe te laten en lopen bovendien met een gelukzalige glimlach rond. Van buiten lijkt het heel wat. Maar in feite missen die mensen veel. Ze denken dat ze God begrijpen, maar hun beeld van Hem is te beperkt. Als je gaat ontdekken wie God is, valt vooral Zijn grootheid op. Hij is onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar God.

“Maak je niet druk. Voor God is het allemaal al uitgemaakt”

‘Jakob heb Ik lief gehad, maar Ezau heb Ik gehaat’, zegt God (Rom. 9:13). Is dat niet typisch voor Hem? Als Hij je liefheeft, heb je geluk, zo niet ben je reddeloos verloren. Dit is echt een mysterie in de Bijbel: God lijkt iedereen de ruimte te geven om Hem te ontmoeten (vb: Joh. 1:12), en een keuze te maken. Toch is het onze wiskundige instelling die tot zo’n tegenstelling leidt. De boodschap van de Bijbel is eenvoudig: als je in God gelooft, dan ben je Zijn kind. Achteraf (zoals in Rom. 9:13) zal God de balans opmaken. Voor nu geldt dat God je neemt zoals je bent en je uitnodigt op Hem te vertrouwen. Zonder voorwaarden. Zonder beperkingen. Dat God het antwoord al kent van voor het gebeurt, daar kan Hij niets aan doen. Daarvoor is Hij God. Daarom kon Hij ook weten wat Jakob zou doen en hoe Ezau was…

“God is niet bepaald. Het is een schimmig wezen zonder doel”

Als je sommige programma’s op tv ziet, lijkt God een vage macht. Iedere zonderling heeft wel een pot wierook in z’n kamer staan om God mee te verheerlijken, of een boom om tegenaan te praten. En zo houden we elkaar bezig. In werkelijkheid is God volstrekt duidelijk over Wie Hij is. Het veruit best verkochte boek aller tijden (de Bijbel) staat daar vol van. En Hij heeft het ook bewezen; door zelf (in Jezus Christus) naar de aarde te komen en de dood te overwinnen. Dat is niet vaag, dat is volstrekt duidelijk.

“Of – je zou kunnen denken dat God dood is, of helemaal niet bestaat”

Je bent wel een tikje ouderwets als je nog in deze achterhaalde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche gelooft. Er is zelfs een grapje over gemaakt: ‘Een eeuw geleden zei Nietzsche: God is dood. Nu zegt God: Nietzsche is dood’. God leeft, omdat Jezus leeft. In het Nieuwe Testament is te lezen dat honderden mensen zelf hebben meegemaakt dat Hij de dood overwon. En miljoenen, miljarden mensen hebben er vervolgens van getuigd. Jezus leeft. Laat daarover geen misverstanden bestaan.

gebaseerd op een artikel van Constantijn Geluk in  Ronduit , april 2001

Houvast gaf volgend boekje uit. Boeiend en verhelderend… om de misverstanden op te heffen ! Het is beschikbaar gedrukt en digitaal.

BESTAAT GOD

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: