Dieper dan woorden

Stel dat je in mijn plaats zou zijn, wat zou je dan aan goed nieuws aan je man of vrouw, aan je kind of buur, aan je collega of werkmakker kunnen geven? Moet je daar lang over nadenken? Zit het zo diep? Zit het goede nieuws onder het stof, of bedolven onder zorgen, pijn of verdriet ?

Ik weet het, ik mag niet oordelen. Het is mogelijk dat de omstandigheden je verbitterd hebben, dat je teleurgesteld werd door het leven, door tegenslagen, ziekte of omstandigheden die je niet in de hand hebt. Het is mogelijk dat je moe bent, zo moe, van al dat strijden, het verweer, de noodzaak om het nog eens uit te leggen.

Dan hoop ik dat deze brief een zonnestraal is, een straal direct uit de bron, de Zon der Gerechtigheid, geput uit het eeuwige evangelie, de goede tijding voor mensen die lijden en strijden. Gods woord is goed nieuws.

Doorheen al het menselijke dat beschreven staat in de Bijbel, deint Gods adem op en neer. We krijgen een blik op de bron van al het lijden en al het ergerlijke op deze wereld, met een enorme uitnodiging : wat doen we ermee ? Voor Wie kies ik? Wie mag aan het stuur staan in mijn leven? In wie wil ik geloven?

Het geloof is een kracht. En die is mogelijk nog klein, maar het kan toenemen in kracht. Er zijn momenten van twijfel. Ik ken die ook. Maar dan komt het geloof ter hulp.

Het is soms goed om de hoofden bij elkaar te steken en samen de woorden van eeuwig leven te openen, erdoor verlicht te worden en de aanwezigheid van de Almachtige concreter aan te voelen.

Ik ben dankbaar voor de honderden samenkomsten die ondertussen in al die jaren zijn doorgegaan, en waarin ik de kans kreeg om door het samenzijn en door Gods Geest en door de hulp van anderen, versterkt te worden. Ik zou het van de daken willen schreeuwen, het met iedereen willen delen. Maar je bent een vrij mens, helemaal vrij om te denken en te handelen zoals je dat zelf verkiest. En daar doe je mee wat je wil.

Maar de tekst zegt : “De mens is, wat hij de hele dag door denkt…” Daar is niets dat daar afbreuk aan doet. En Gods woord zegt : “Word vernieuwd, door de vernieuwing van uw denken”. Als je voelt dat het niet goed zit, moet je vernieuwd worden.

Er is Eén die zegt : “Zie Ik maak alle dingen nieuw…” Maar het kan ons afschrikken, de prijs, de consequenties, zeker als onze ogen nog vertroebeld zijn door valse indrukken… Maar als we het zien zijn we zalig….

Begin vandaag te doen, wat je vandaag kàn doen.

Bid om kracht en leiding.

Ik wens je veel kracht toe en ook veel goed nieuws dat tot het hart spreekt, hemelse vitamines en begeesterende vlammen…

HET GEBED IS VOEDSEL VOOR DE ZIEL

“Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden. […] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortduurt tot het avondmaal.”    RABBI JEHOEDA HALEVI

GEBED GAAT DIEPER DAN WOORDEN

“Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is. Gebed is een houding van ons hart, een houding van onze geest. Gebed is een zeer bepaalde houding van onze harten ten overstaan van God, een houding die Hij in de hemel onmiddellijk herkent als gebed, als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.”     –      O. HALLESBY

Vrees niet

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: