Een Weg, niet van God

Wat zegt de Bijbel over ALCOHOL, SIGARETTEN & TABAK – DRUGGEBRUIK ?

“En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” – Lukas 2:13,14

Bijna iedereen weet wat de engelen zongen toen Jezus werd geboren, maar heel weinig hebben de VREDE leren kennen die God ons beloofd heeft in Zijn Zoon. In plaats daarvan zijn mensen bezorgd en niet op hun gemak over iets – sommigen meer dan anderen. Zo, zegt Gods Woord zal de wereld er uitzien.

“Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon, wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs des nachts zijn hart geen rust vindt? Ook dit is ijdelheid.” – Prediker 2:22-23

“De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” – Job 14:1

God heeft ons de uitweg gegeven door Zijn Zoon Jezus: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” – Jesaja 9:5

“Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer.” – Handelingen 10:36

Maar in plaats daarvan, hebben de mensen, door alle tijden heen, er de voorkeur aan gegeven zich naar andere dingen te keren om hun verstand van hun problemen af te houden en hun spanningen te verminderen; tegenwoordig is de meest gebruikelijke methode, door allerlei chemicaliën – DRUGS – op kunstmatige wijze in te nemen. Dat omvat de drugs ALCOHOL (sterke drank), NICOTINE (tabak roken), en allerlei soorten KALMERENDE MIDDELEN (sommige mensen gebruiken regelmatig pijnstilers en tabletten, als ‘opkikkertje’), evenals illegale en meer ongebruikelijke drugs (marihuana, heroïne enz.). Hiervan was alleen alcohol in Bijbelse tijden algemeen genoeg om in de Bijbel zelf genoemd te worden; hier volgt wat er is geschreven in Gods woord :

Spreuken 20:1 “De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.”

Spreuken 21:17 “Wie van vermaak houdt, zal gebrek lijden; wie olie en wijn liefheeft, wordt niet rijk. “

Spreuken 23:20-21 “Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.”

Spreuken 23:29-33 “Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist? bij wie geklaag? bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal.”

God bedoelt hiermee dat we begrijpen wat alcoholische drank doet: ze MISLEIDT en BESPOT diegene die ze drinkt en veroorzaakt ellende, zorgen en ziekte.

En wanneer we verder lezen tot vers 35 krijgen we een beeld van de effecten van sterke drank! Naast ziekte en ‘katers’ veroorzaakt alcohol onverantwoordelijk gedrag, gewelddadigheid, humeurigheid enzovoorts, vaak resulterend in verkeersslachtoffers, misdaden, gebroken gezinnen, armoede en de rest. Het veroorzaakt zoveel problemen, maar in plaats van te ontsnappen aan deze problemen, keren de mensen ernaar terug! Hoe dwaas!

Spreuken 31:6-7 “Geef bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer denke. ”

Iedereen die erover nadenkt, zal zich realiseren dat sterke drank geen oplossing is voor wat dan ook, en dat alcoholisten in een wanhopige toestand zijn.

De zogenaamde ‘wijn’ die Jezus dronk was ‘nieuwe wijn’, wat betekent; vers druivensap dat niet gegist is. ALCOHOL is een VERGIF – en hetzelfde geldt voor alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn – NICOTINE en andere drugs. Zelfs als er geen directe medische effecten zijn, veroorzaken al deze dingen een denkwijze waardoor de persoon meer en meer afhankelijk wordt van chemicaliën voor ‘kicks’ en zogenaamd ‘geluk’ – en op lange termijn, zoniet al eerder, zal het lichaam eronder lijden. Iedereen weet wat voor een smerige gewoonte roken is en wat voor een verschrikkelijk effect het heeft op het lichaam van degene die eraan verslaafd is. Onze lichamen zijn niet van onszelf: God zal alle mensen oordelen naar de manier waarop wij ermee omgegaan zijn:

2 Korinthiërs 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. “

Romeinen 14:12 “Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].”

Laat je niet misleiden. Laat niemand je vertellen dat Gods Woord verkeerd is. De tijd nadert dat Jezus terugkeert om de aarde te oordelen.

De hele aarde zal verontrust zijn – God zegt het. Zelfs nu zoeken mensen overal naar vrede en kunnen die niet vinden – WAAROM?

Jesaja 48:22 “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede.”

God toont ons de weg om vrede te vinden: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,” (Romeinen 5:1). Hij kwam om ons een vredesboodschap te brengen: “en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” (Hebreeën 2:15).

Er is een duivelse kracht werkzaam die mensen bindt in slavernij. Terwijl God ons wil bevrijden van waanideeën en waanzinnige gewoonten, is het een duivels werk om mensen in de ban te brengen van onechte producten en onware theorieën.

De weg van de drugs – is niet van God.

Johannes 14:27 : “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”

De wereld probeert ons vrede (en genot) te geven door alcohol, tabak, drugs enzovoorts; geen van deze dingen duren lang en allen zijn op de een of andere manier schadelijk. Jezus, geeft ons Zijn onvergelijkbare vrede door de kracht van Zijn Heilige Geest die in ons is. Daarvoor is geen vervanging.

Wanneer u ooit aan de feest- of kersttafel zit, kunt u daarover nadenken : is er geen vreugde zonder alcohol, zonder sigaretten of zonder andere door mensen gemaakte prikkelmiddelen? Is het feest niet mogelijk zonder de pijn van het dier ?

(Drs. Hans Bouma schreef in 1980 hierover een klein pamfletje : “Zoiets doe je niet met een dier”. Het is nog verrassend actueel.)

Het onderwerp “Wijn” en “Alcohol” in de Bijbel is vaak omstreden. Voor wie er interesse in heeft adviseer ik : Le Vin dans la Bible: Une Étude Biblique de l’usage de boissons alcooliques / Samuele Bacchiocchi

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: