Kijk Omhoog

Ik hoorde net de vraag waar het volgende nummer van Houvast bleef… Het is waar, ik heb me niet kunnen houden aan de vooropgestelde timing, maar we zijn ermee bezig. Je zou als mens zoveel willen doen, zoveel willen zeggen. Er zijn dingen die je van de daken zou willen schreeuwen, ervaringen die je wil delen met anderen. Opdat ze er iets zouden aan hebben … bijvoorbeeld dat ze domme dingen kunnen vermijden.

Maar ondertussen laat het herfstnummer op zich wachten. Was het geen prioriteit? Toch wel. De verspreiding van het goede nieuws staat normaal bovenaan mijn agenda. Soms vraag ik me af hoe, wanneer, waarom, met welke middelen… maar het staat vast, dat het moet gedaan worden. Gelukkig ben ik daarin niet alleen. Ik zie veel goede initiatieven van mensen die zich vrijwillig bezig houden met het zaaien van het evangeliewoord, en ik ben er gelukkig om, dat er mensen zijn die zich opstellen ter verdediging van Gods belangen, die als verkondigers, advokaten, leraars, onderzoekers… optreden en een stem zijn van goed nieuws, mensen die de Schepper van hemel en aarde eer geven en anderen aanzetten om hetzelfde te doen.

Sommigen kennen de brochure “In het begin schiep God”, wat ik aan alle lezers kan aanbevelen. Je kunt het aanvragen in digitale vorm – of in gedrukte vorm tegen betaling van de verzendkosten. Ik hoop dat jullie het als winterliteratuur mee kunt nemen naar een rustig plekje, waar je de woorden van dit tijdschrift aan den lijve kunt voelen, maar waar je ze ook met je eigen ogen kunt zien.

Vandaag had ik een overdenking over de hemelen die Gods eer bewijzen… Je hebt er geen idee van op welke kleine planeet we hier wonen, en waar we soms elkaar het leven zuur maken… Terwijl boven je hoofd de oneindige ruimte open ligt. We kennen ons zonnestelsel, met de zon die in massa ongeveer één miljoen keer zo volumineus is, de maan en dan die sterren. Wat we zien is niet meer daar. Het licht heeft er jaren over gedaan om ons te bereiken aan een snelheid van 300.000 km/sec. Kijk eens omhoog. Zoek op een heldere avond een donker plekje op en kijk naar die oneindige ruimte. Hoe langer je kijkt hoe meer sterren en sterrennevels je zal zien. En als je ooit de kans krijgt om met een deftige telescoop te kijken, zal je steeds meer zien. En alles is netjes geordend… Perfect voorspelbaar in zijn baan, en tot stand gekomen door diezelfde Stem die sprak en het was er. Wie is Hij dan, zo groot, dat Hij zo klein kon worden, gewoon een mens onder ons… omdat er geen andere weg was, gedreven door liefde.. Ik heb reden om dank te zeggen, reden om te zingen.

Als je dan toch omhoog kijkt, kan je daarbij even overdenken wat Joe Crews in een prediking geeft als leidraad. Het kan je inspireren om de Almachtige nog meer en nog beter te eren.

“Vandaag wil ik dat wij onze aandacht richten op de machtige wonderen van het heelal, zoals geopenbaard in de hemel boven ons. Het is mogelijk dat we onze weg op aarde gaan, terwijl we nauwelijks onze ogen richten naar de ongelooflijke schoonheid, die verschijnt in de nachtelijke hemel. Wie te veel tijd in grote steden doorbrengt, waar sprake is van zo veel licht, krijgt niet eens glimp van de prachtige sterren. Iedereen moet een zekere tijd, alleen in het binnenland, kijken naar de indrukwekkende opmars van de sterrenbeelden vanaf de schemering tot de dageraad. Geen denkende geest zou ooit na die ervaring nog een vraag stellen over het bestaan van God.

Wist je dat ieder astronomisch observatorium een vervulling is van een oud commando? Lees even deze interessante tekst in Jesaja 40:26: “Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.”

Hoe vaak hebben we de dwaze uitspraken gehoord van ongelovigen, evolutionisten en skeptici, die menen te weten hoe alles is ontstaan. Moderne schoolboeken verkondigen ook luid hun theorieën die proberen het universum uit te leggen, maar wie van deze mensen of schoolboeken heeft rekening gehouden met de macht van een scheppende God? De kans is groot dat op een blinde wijze krediet wordt gegeven voor de ingewikkelde verrichtingen van onze prachtige, evenwichtige wereld, als zou die het resultaat zijn van het stomme toeval.

Vrienden, is het moeilijk voor mensen met een redelijke intelligentie en onderwijs, om sommige standpunten die nu in handen van zogenaamde evolutionistische wetenschappers, te doorbreken? In Spreuken 3:19 lezen we: “de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld.” Nu, wij ons leven aan die wijsheid van God onderworpen hebben, en we de krachten van de natuur in actie hebben gezien, kunnen we niet meer aannemen dat ons lot – ons bestaan – slechts gebaseerd is op een aantal gelukkige omstandigheden die hebben plaats gevonden in de ontstaansgeschiedenis van deze wereld. We hebben al ontdekt dat de maan precies op de juiste afstand van de aarde staat, voor de regeling van de getijden.

Als de maan en de aarde dichter bij elkaar zouden staan, zouden de getijden eigenlijk al het droge land dagelijks onderdompelen.

Als de atmosfeer dunner was boven ons hoofd, zouden de meteoren kunnen inslaan en vreselijke schade aan het oppervlak van de aarde en het menselijk leven toebrengen.

Er zijn duizenden voorbeelden waaruit blijkt dat dit universum is ontworpen en aangelegd met een merkwaardige intelligentie. Niet de minste daarvan is het wonder van de sterren.

In Psalm 19: 2,3 lezen we: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen:”

Alleen een geniale wiskundige zou in staat zijn om de ontelbare sterren hun plaats te geven in de uitgestrekte hemel boven. Perfect in hun baan en verbijsterend in hun reis door de ruimte. Eigenlijk zijn er slechts twee of drie duizend sterren met het blote oog te zien, maar er zijn duizenden, miljoenen, miljarden, triljoenen en quadrillioenen sterren in het universum.. Sterker nog, we zijn geschokt door de grote aantallen en de afstanden die in de uitgestrekte wereld van God bewegen. Het reikt ver buiten enige menselijke verbeelding.. Maar van alle geschapen hemellichamen kent God de naam..

Psalm 147:4 “Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij naam.” Laten we terug komen met onze voeten op de grond. Laten we een denkbeeldige reis ondernemen, een soort hemelse sightseeing door sterrenland. We zullen niet ver geraken met een jet, want die is veel te traag. Wij gaan rijden op de vleugels van het licht, wat betekent dat we zullen snellen op vleugels aan 300.000 kilometer per seconde. Trouwens, door te reizen aan die enorme snelheid, zullen we in staat zijn omheen de aarde te cirkelen, zeven keer in een enkele seconde. In één minuut tijd kan men 11 miljoen kilometer reizen. We starten om de zon, het centrum van ons eigen zonnestelsel, dat is 93 miljoen kilometer afstand van de aarde. Denk aan de uitgestrektheid van de zon. Die is een miljoen driehonderd duizend keer groter dan onze aarde. Als de aarde zou kunnen zwellen tot dezelfde grootte als de zon, en de mens moet groeien in dezelfde verhouding, zou een mens 625 meter groot zijn. Dat geeft een idee van hoe fantastisch de zon is in vergelijking met de aarde.

Volgende week vertel ik je nog een paar “straffe feiten”… In het licht daarvan voel ik me heel klein !

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: