Reuma natuurlijk genezen

Reuma heeft vele oorzaken. Bepaalde vormen hebben typisch met de stofwisseling te maken en er bestaat een direct verband met de voeding, zoals duidelijk aangetoond bij jicht. In dit geval kan een maaltijd met een overvloed aan zure afval (te veel eiwitten en alcohol) bij bepaalde personen een aanval uitlokken. Het teveel aan zuren zal een vaste vorm aannemen en zich als zure kristallen in bepaalde gewrichten afzetten, wat leidt tot scherpe pijnen met zwelling en roodheid van het gewricht. Het nemen van ontstekingsremmende middelen maakt over het algemeen binnen enkele dagen een einde aan de crisis, maar bij de minste overdaad qua voeding valt een nieuwe acute aanval te verwachten. Buiten deze acute episodes, die zich meestal voordoen aan de dikke teen doch ook andere gewrichten kan aantasten, kan het zuurder worden van de weefsels ook minder pijnlijke vormen aannemen en zich uiten via chronische pijnen. Dit overschot aan zuren kan op lange termijn tot beschadiging van de getroffen gewrichten leiden. Ook chronische rugpijnen kunnen het gevolg zijn. Meestal geeft dit ochtendlijke rugpijnen die de slaper wekken en dwingen van positie te veranderen of zelfs op te staan. Deze pijnlijke ochtendstijfheid gaat meestal voorbij na een tijdje bewegen.

Er zijn ook vormen van reuma waar andere mechanismen aan de basis liggen, doch bij alle reumapatiënten vinden we steeds een toestand van verzuring, die bijdraagt tot het versterken van de pijnlijke gewrichtsverschijnselen. Door middel van een aangepaste voeding en het gebruik van alkaliserende zouten kan de pijn en de duur van de ochtendstijfheid verminderd worden.

Eén zaak is zeker, de meeste reumapatiënten reageren gunstig op het overschakelen naar een gezondere levensstijl en voeding. Bijna iedereen in onze samenleving is in een toestand van weefselverzuring, hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerd voedingspatroon. Ook vegetariërs kunnen hieraan lijden als ze teveel graanproducten, rijst, noten en soja in verhouding tot groenten en fruit gebruiken. 

Weefselverzuring opent de weg naar de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen en het moet voor iedereen die iets om zijn gezondheid geeft een constante bekommernis zijn deze toestand te corrigeren. Over het algemeen moeten groenten, en in het bijzonder de groene groenten gezien worden als de beste ontzuurders van het lichaam. 

We hebben het vroeger gehad over zuiveringskuren en de noodzaak om ons lichaam te ontgiften. We hebben altijd de vage term “gifstoffen” of toxines gebruikt, zonder er verder op in te gaan waaruit deze gifstoffen bestonden. De reden hiertoe is dat het verzamelnamen zijn voor een verscheidenheid aan stoffen die schadelijk of gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en die dienen verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn de natuurlijke afvalstoffen van onze stofwisseling zoals koolstofdioxide en urinezuur en de onnatuurlijke gifstoffen zoals pesticiden en insecticiden die we via de voeding binnen krijgen. Vandaag belichten we het probleem van het zuur basen evenwicht en bekijken hoe het komt dat er teveel zuren in ons lichaam kan ontstaan en hoe deze een verwoesting in ons lichaam kunnen aanbrengen. We bekijken ook wat we kunnen doen om een toestand van verzuring te corrigeren.

Als we over zuren en basen spreken, spreken we over scheikunde. We kunnen er niet omheen eerst enkele principes van de scheikunde uit te leggen, al zijn deze misschien een beetje saai.

Het al dan niet verzurend effect van een voedingsmiddel op ons lichaam heeft niets te maken met de smaak. Citroen bv smaakt voor ons zuur doch heeft een ontzurende werking, terwijl witte rijst bij voorbeeld een verzurend voedingsmiddel is. Verzurende voedingsmiddelen smaken niet zuur maar de vertering ervan levert zuren op.

Het regelen van het zuur basen evenwicht gebeurt door verschillende organen en orgaansystemen:

 • de spijsverteringsorganen
 • het bloed
 • het bindweefsel
 • de lever

De eliminatie van waterstofionen gebeurt ter hoogte van 3 goed gespecialiseerde oppervlakken:

 • de longen : lozing van koolstofdioxide
 • de nieren : de productie van zure urine
 • de huid : de productie van zuur zweet

Het zuur basen evenwicht kan verbroken worden, ofwel doordat de eliminatiewegen onvoldoende worden, bij voorbeeld door ademhalings- of nierinsufficiëntie, ofwel door een te grote productie van waterstofionen, zoals dit bij voorbeeld bij suikerziekte gebeurt, ofwel door een langdurig gebrek aan mineralen en ontzurende voedingsmiddelen.

Onze opslagplaatsen voor basische mineralen zijn:

 • onze beenderstelsel
 • onze tanden
 • haren en nagels
 • kraakbeen en pezen
 • het bloed

Met deze achtergrond begrijpen we, dat bij te verzurende voeding (en levenswijze) de basis wordt gelegd voor chronische ziekten en verzuringsziekte nummer één is de groep van reumatische ziekten.

Een Weg, niet van God

Wat zegt de Bijbel over ALCOHOL, SIGARETTEN & TABAK – DRUGGEBRUIK ?

“En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” – Lukas 2:13,14

Bijna iedereen weet wat de engelen zongen toen Jezus werd geboren, maar heel weinig hebben de VREDE leren kennen die God ons beloofd heeft in Zijn Zoon. In plaats daarvan zijn mensen bezorgd en niet op hun gemak over iets – sommigen meer dan anderen. Zo, zegt Gods Woord zal de wereld er uitzien.

“Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon, wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs des nachts zijn hart geen rust vindt? Ook dit is ijdelheid.” – Prediker 2:22-23

“De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” – Job 14:1

God heeft ons de uitweg gegeven door Zijn Zoon Jezus: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” – Jesaja 9:5

“Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer.” – Handelingen 10:36

Maar in plaats daarvan, hebben de mensen, door alle tijden heen, er de voorkeur aan gegeven zich naar andere dingen te keren om hun verstand van hun problemen af te houden en hun spanningen te verminderen; tegenwoordig is de meest gebruikelijke methode, door allerlei chemicaliën – DRUGS – op kunstmatige wijze in te nemen. Dat omvat de drugs ALCOHOL (sterke drank), NICOTINE (tabak roken), en allerlei soorten KALMERENDE MIDDELEN (sommige mensen gebruiken regelmatig pijnstilers en tabletten, als ‘opkikkertje’), evenals illegale en meer ongebruikelijke drugs (marihuana, heroïne enz.). Hiervan was alleen alcohol in Bijbelse tijden algemeen genoeg om in de Bijbel zelf genoemd te worden; hier volgt wat er is geschreven in Gods woord :

Spreuken 20:1 “De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.”

Spreuken 21:17 “Wie van vermaak houdt, zal gebrek lijden; wie olie en wijn liefheeft, wordt niet rijk. “

Spreuken 23:20-21 “Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.”

Spreuken 23:29-33 “Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist? bij wie geklaag? bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal.”

God bedoelt hiermee dat we begrijpen wat alcoholische drank doet: ze MISLEIDT en BESPOT diegene die ze drinkt en veroorzaakt ellende, zorgen en ziekte.

En wanneer we verder lezen tot vers 35 krijgen we een beeld van de effecten van sterke drank! Naast ziekte en ‘katers’ veroorzaakt alcohol onverantwoordelijk gedrag, gewelddadigheid, humeurigheid enzovoorts, vaak resulterend in verkeersslachtoffers, misdaden, gebroken gezinnen, armoede en de rest. Het veroorzaakt zoveel problemen, maar in plaats van te ontsnappen aan deze problemen, keren de mensen ernaar terug! Hoe dwaas!

Spreuken 31:6-7 “Geef bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer denke. ”

Iedereen die erover nadenkt, zal zich realiseren dat sterke drank geen oplossing is voor wat dan ook, en dat alcoholisten in een wanhopige toestand zijn.

De zogenaamde ‘wijn’ die Jezus dronk was ‘nieuwe wijn’, wat betekent; vers druivensap dat niet gegist is. ALCOHOL is een VERGIF – en hetzelfde geldt voor alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn – NICOTINE en andere drugs. Zelfs als er geen directe medische effecten zijn, veroorzaken al deze dingen een denkwijze waardoor de persoon meer en meer afhankelijk wordt van chemicaliën voor ‘kicks’ en zogenaamd ‘geluk’ – en op lange termijn, zoniet al eerder, zal het lichaam eronder lijden. Iedereen weet wat voor een smerige gewoonte roken is en wat voor een verschrikkelijk effect het heeft op het lichaam van degene die eraan verslaafd is. Onze lichamen zijn niet van onszelf: God zal alle mensen oordelen naar de manier waarop wij ermee omgegaan zijn:

2 Korinthiërs 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. “

Romeinen 14:12 “Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].”

Laat je niet misleiden. Laat niemand je vertellen dat Gods Woord verkeerd is. De tijd nadert dat Jezus terugkeert om de aarde te oordelen.

De hele aarde zal verontrust zijn – God zegt het. Zelfs nu zoeken mensen overal naar vrede en kunnen die niet vinden – WAAROM?

Jesaja 48:22 “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede.”

God toont ons de weg om vrede te vinden: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,” (Romeinen 5:1). Hij kwam om ons een vredesboodschap te brengen: “en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” (Hebreeën 2:15).

Er is een duivelse kracht werkzaam die mensen bindt in slavernij. Terwijl God ons wil bevrijden van waanideeën en waanzinnige gewoonten, is het een duivels werk om mensen in de ban te brengen van onechte producten en onware theorieën.

De weg van de drugs – is niet van God.

Johannes 14:27 : “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”

De wereld probeert ons vrede (en genot) te geven door alcohol, tabak, drugs enzovoorts; geen van deze dingen duren lang en allen zijn op de een of andere manier schadelijk. Jezus, geeft ons Zijn onvergelijkbare vrede door de kracht van Zijn Heilige Geest die in ons is. Daarvoor is geen vervanging.

Wanneer u ooit aan de feest- of kersttafel zit, kunt u daarover nadenken : is er geen vreugde zonder alcohol, zonder sigaretten of zonder andere door mensen gemaakte prikkelmiddelen? Is het feest niet mogelijk zonder de pijn van het dier ?

(Drs. Hans Bouma schreef in 1980 hierover een klein pamfletje : “Zoiets doe je niet met een dier”. Het is nog verrassend actueel.)

Het onderwerp “Wijn” en “Alcohol” in de Bijbel is vaak omstreden. Voor wie er interesse in heeft adviseer ik : Le Vin dans la Bible: Une Étude Biblique de l’usage de boissons alcooliques / Samuele Bacchiocchi