Kunnen we Gods wil kennen?

artikel gebaseerd op een studie die ooit werd gegeven door W.D.Frazee.

Stel dat ik een Rus ben en God met me wil spreken, welke taal zal Hij dan gebruiken? Stel dat ik Chinees ben, wat zal God dan spreken? Kan God Chinees praten? Hij kan Russisch praten. Ik zeg dit om iets uit te leggen. In zekere zin spreekt en verstaat iedereen hier een aparte taal. Woorden zijn slechts de uitdrukking van ideeën, dat is alles wat ze zijn. Echt diep van binnen, heeft ieder van ons een andere taal. Maar godzijdank is God oneindig en kan Hij elke taal in het universum spreken. En uiteindelijk moeten jij en God elkaar kunnen begrijpen. God weet hoe hij tot jou kan doordringen, en Hij wil dat je leert hoe je tot Hem kunt doordringen. Wees daarom niet verbaasd als je soms iets zegt, dat voor jezelf duidelijk is, en je broer die Russisch spreekt, begrijpt helemaal niet wat je zegt. Laat dat je niet van streek maken.

Als er een machine was waar je een euro in zou kunnen stoppen en een antwoord zou krijgen op de vraag die je vanmorgen verbijsterde, zou je dan gaan? Weet je, er waren momenten dat het speelgoed (als ik erover mag spreken als speelgoed), dat het best verkocht werd, het Ouija-bord was. Weet je wat de aantrekkingskracht van het Ouija-bord is? Het is niet alleen voor de lol, het is om een ​​antwoord te krijgen. En zo met al die horoscoop- en astrologiezaken, de mediums. Mensen willen een antwoord. Zou God elke dag een engel naar beneden kunnen sturen, met mijn programma op een gouden kaart geschreven? Zou Hij dat kunnen doen? Komt hij goud tekort? Nee. Komt hij engelen tekort? Nee. Waarom doet Hij het niet, het zou me veel moeite besparen, dat is het punt.

In ‘Testimonies for the Church, Volume 6, blz 192, lees ik : “Er worden vaak fouten gemaakt, maar elke fout ligt dicht bij de waarheid. Wijsheid zal worden geleerd door mislukkingen …

Heb ik dat goed gelezen? Ik denk niet dat ik naar die school wil, waar je dingen moet leren door fouten te maken.

De lieve dame die jarenlang onze boekhouding heeft gedaan, werkt nu in Afrika. Een van de assistenten zei een paar jaar geleden tegen haar, terwijl ze hielp bij het opsporen van fouten in de boekhouding : “Lidy, het lijkt me geweldig dat je deze fouten zo gemakkelijk kunt vinden, hoe doe je dat?” Ze zei: “Omdat ik er zoveel heb gemaakt”.

Het is een volkomen onrealistisch doel, om aan te nemen dat er een methode is – wat de methode ook is, waarvan je denkt dat als we die maar konden bemachtigen, we nooit enige fout zouden maken. Iedereen die zich zo’n doel stelt en eraan vasthoudt, zal ofwel nep worden of totaal ontmoedigd worden. Het een of het ander. Maar de enige manier waarop God mij bepaalde dingen in mijn arme karakter kan leren, zodat ik ze kan corrigeren, is door mij fouten te laten maken, en niet alleen fouten te maken, maar ook de resultaten ervan te oogsten.

En dus ga ik naar school. Ik zit al een aantal jaren op school; Ik ben nog niet afgestudeerd. Ik werk aan mijn diploma – mijn masterdiploma. Master in de wetenschap van weten wat te doen. En de beloften van God zijn geweldig. Ellen White geeft enkele van de grote kanalen van leiding: Gods woord, Zijn Geest, Zijn voorzienigheid. Laat me eenvoudig zeggen dat er twee soorten dingen zijn die we willen weten. Een daarvan zijn dingen waarvan we onfeilbaar zeker kunnen zijn. De zevende dag is de sabbat, van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Hoevelen zijn daar onfeilbaar zeker van, ? Hoe weet je dat? De Bijbel zegt het, dat is een onderdeel van de tien geboden. God schreef het op stenen tafelen en drukte daarin zijn wil uit.

Er zijn een aantal dingen die ik weet, en ik heb er geen enkele vraag over. Het houden van de sabbat is er een van. Maar er zijn dingen in het leven waarvoor ik het antwoord niet uit de Bijbel kan halen. Ik kan het antwoord niet uit de Bijbel lezen of ik dit jaar in het huwelijk moet treden of niet. De Bijbel geeft me ook niet op een blaadje of ik me moet aanmelden voor een buitenlandse zending. De bewijskracht erop lijkt te wijzen. Ik overweeg de argumenten. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is alles wat ik nodig heb, en dat is alles wat God heeft beloofd. En we moeten duidelijk onderscheid maken in die twee dingen.

Maar iemand zegt: “Ik weet dat de Heilige Geest mij heeft laten zien.” Vergeet dan niet, hoe Ellen White ervoor waarschuwt ‘Pas ervoor op hoe u de impuls volgt en het de Heilige Geest noemt. Sommigen zijn in dit opzicht in gevaar.” Dit werd meer dan 100 jaar geleden aan predikanten geschreven. De waarschuwing werd voorafgegaan met: ‘Ik doe een beroep op onze predikanten om er zeker van te zijn dat hun voeten op het podium van de eeuwige waarheid worden geplaatst. De Heilige Geest is onfeilbaar, maar elke keer dat ik een idee krijg, is dat niet noodzakelijk de Heilige Geest.

Iemand zegt: “Wel, hoe weet ik het?” De manier waarop je het weet, is niet door het Ouija-bord te gaan vragen. En ook niet om een ​​munt op te slaan, kop ik ga en munt blijf ik thuis. Nee! Iemand zegt: “Bid erover”. Ja. Bid erover. Maar je weet dat God ons enkele miljarden hersencellen heeft gegeven. En net zoals God de steen die Lazarus ‘graf bedekt niet eens met engelenhand zal verplaatsen, maar Hij zal menselijke spieren die steen laten bewegen, toch? Op dezelfde manier wil God onze hersencellen gebruiken, dezelfde God die de spiercellen heeft gemaakt en de hersencellen heeft gemaakt, en Hij wil dat wij ze gebruiken. De enige manier waarop onze spieren zich op aarde ontwikkelen, is door wat? Hen gebruiken. En door ze te gebruiken, met de steeds moeilijkere taak, toch? Onze hersencellen ontwikkelen zich op dezelfde manier, broeders. En dus als u nu meer moeite heeft om Gods wil te kennen dan u bijvoorbeeld drie jaar geleden deed, vat dan moed.

De meeste scholen die ik ken, bepalen hun scores niet op de normen van het eerste leerjaar, nietwaar? En het zesde leerjaar is moeilijker dan het derde leerjaar. Dus als je problemen moeilijker worden, krijg je promotie. Maar het is een uitdaging om te studeren en na te denken. En onthoud, dat het niet betekent dat je voor elke test honderd procent krijgt. Toen ik een student was schreef de leraar in de scheikundeklas elke ochtend een of twee vragen op het bord, en we moesten ze beantwoorden. Het doel van de dagelijkse quiz was om erachter te komen wat je hebt onthouden en waar de problemen zitten. Dat is waar deze ervaringen in het dagelijks leven over gaan. En dus godzijdank gebruikt God onze hersenen. We moeten onze hersens niet opzij zetten en een vermoeden of een of ander wonderbaarlijk teken in de lucht verwachten als vervanging daarvoor. God gebruikt af en toe wonderbaarlijke tekenen, Hij gebruikt soms diepe indrukken van de Heilige Geest, maar de zaak die God graag gebruikt en waarnaar Hij verlangt te gebruiken, is een geheiligd oordeel, overgave aan de Heilige Geest. God had van ons “robots” kunnen maken. Ik wil geen robot zijn, en ik wil geen rebel zijn, ik wil dat mijn geest onder controle staat van de Heilige Geest. Niet zoals de duivel de geest van zijn mediums beheerst door zijn misleidingen uit te spreken, maar een geest die wordt beheerst door de Heilige Geest, zodat het menselijke en het goddelijke samenvloeien in het denken over dingen. En vergeet niet dat ik tijdens dit proces een beoordelingsfout kan maken. Ik heb er veel gemaakt. We streven naar perfectie, maar godzijdank, van elke fout leren we iets. En het is de ontwikkeling van de geest die het meest kostbaar is.

“Teleurstelling is een grote beproeving, maar christelijke liefde kan de nederlaag in overwinning veranderen. Mislukking leert voorzichtigheid. We leren door de dingen die we lijden. Zo doen we ervaring op. ” Testimonies for the Church, Volume 7, p 278.

Iemand heeft gezegd dat een goed oordeel het resultaat is van ervaring, en ervaring komt voort uit het oefenen van een slecht oordeel. Als je lang hebt geleefd, ben je het ermee eens. Maar het meest trieste ter wereld zijn mensen die nooit leren van ervaring. Ze blijven steeds dezelfde fout maken. Er zijn zoveel nieuwe fouten onderweg, we zouden de oude zo snel mogelijk uit de weg moeten ruimen. Er valt zoveel te leren, en als we het woord en de getuigenissen op onze knieën bestuderen, terwijl we samen overleggen, al deze goede principes volgen die anderen hebben genoemd, laten we God danken dat onze leraar ons nooit in de steek laat. Hij geeft ons nooit op, en tenzij we Hem verlaten, wees er zeker van dat we nog op school zitten en Hij zal ons gegarandeerd cum laude laten afstuderen.

Het kroonstuk van Gods schepping, in het begin van deze wereld, was het maken van een mens. Hij is nog steeds in die positie, en telkens wanneer God een mens maakt, maakt Hij hem zoals Hij deed met Adam, om Zijn beeld te weerspiegelen. Hij maakt hem zoals hij met Adam deed, volgens een nieuw patroon, nooit twee gelijk. En als je deze ervaringen hoort, beste vrienden, is dat misschien een beetje ontmoedigend. God probeert je niet te maken naar het patroon van iemand. Hij heeft een specifiek werk voor jou. Door het offer van Christus heeft Hij regelingen getroffen zodat iedereen een speciaal werk kan doen.

“Beproevingen en obstakels zijn de door de Heer gekozen methoden van discipline, en Zijn vastgestelde voorwaarden voor succes” Acts of the Apostles, p 524. “Het zijn obstakels die mensen sterk maken. Het is niet de hulp, maar de moeilijkheden, conflicten, afwijzingen, die mensen moreel gespierd maken.” Testimonies for the Church, Volume 3, p 495.

Dit zijn laboratoria waarin God helpt mensen te ontwikkelen, mensen die problemen kunnen aanpakken en oplossen, bij de genade van God. Heeft iemand ooit wiskunde geleerd, zonder dat hem problemen werden toegewezen? Onmogelijk! En God, ik zeg het eerbiedig, God kent geen manier om mensen op deze planeet te maken, zonder hen problemen te geven als een oefenterrein.

De Bijbel staat vol met kostbare voorbeelden van dit feit. Dat mensen hebben gefaald, wil niet zeggen dat ze niet kunnen worden gebruikt. Faalde Petrus? Ja, maar Jezus kreeg Hem recht terug in het harnas. Is hier iemand die heeft gefaald? Mijn vriend, God heeft een werk voor je, geloof me. De waarheid is dat we van onze fouten leren. “Als het duidelijk is dat je fouten hebt gemaakt, is het je voorrecht om deze mislukkingen om te zetten in overwinningen door ze in de toekomst te vermijden”.

Ik vestig je aandacht op het feit dat de grote les die we van fouten moeten leren, is hoe we ze kunnen vermijden. Maar, we leren niet allemaal de eerste keer, noch de tweede keer, of de derde keer. Kettering verklaarde een grote waarheid toen hij zei: “De enige keer dat het fataal is om te falen, is de laatste keer dat je het probeert”. Dus het maakt niet uit hoe vaak je hebt geprobeerd en gefaald om een ​​overwinning in je eigen leven te behalen, of om een ​​werk voor God te doen, God roept je terug naar de wijngaard. God heeft druiven te plukken. Je bent nodig in dit elfde uur. Sta niet stil vanwege de herinnering aan een mislukking of de angst om te falen. God heeft een werk te doen. Onthoud dat ik niet spreek tegen mensen die meegevoerd worden op de golven van succes. God heeft een speciaal werk voor je. Ik weet dat Hij dat doet, er is geen twijfel over mogelijk.

Een van de grote lessen die God nu probeert te leren aan degenen die Hij voor Zijn werk roept, is hoe ze kunnen samenwerken. Dit is geen noodzakelijk kwaad, dit is nodig om te genieten, de volheid van vreugde, de meest volledige vervulling. Door de eeuwigheid heen zullen we met God en met onze broeders en zusters samenwerken. God wil dat we het hier leren. Juist de gevarieerde karaktereigenschappen die mensen geïnteresseerd maken in wat wordt genoemd zelfondersteunend werk, die gevarieerde karaktereigenschappen, brengen een behoorlijke combinatie samen! Denk nooit, dat alleen maar door samen te komen, een persoon met dit talent en deze met dat talent, en nog een met een ander talent, en ze samen te brengen op één meeting, dat je een zelfvoorzienende instelling hebt opgericht. Misschien heb je een laboratorium.

Het beste dat je leert in zelfvoorzienend werk, is niet anatomie en fysiologie, het is niet hoe je lessen over gezonde voeding moet geven of een lezing over matigheid, het is zelfs niet hoe je Bijbelstudies moet geven. Het is hoe samen te leven en samen te werken, en samen te werken op aarde zoals het in de hemel wordt gedaan. Is hier iemand die ontmoedigd is geraakt omdat je niet met broeders kon werken? Of moet ik het met jouw woorden zeggen: “Omdat je broeders niet met jou konden werken”.

Er staat geweldige raad in het boek Handelingen van de Apostelen, p 279. Merk op hoe je bijzondere talenten, met die van anderen zullen passen, niet dat je net als zij moet worden gevormd. Soms vergelijk ik een zelfvoorzienende instelling met groentesoep. Daar zijn de aardappelen en de wortelen, misschien houdt iemand van een beetje kool, en ik zou door kunnen gaan met een lijst. Ik mag de uien niet vergeten. Omdat sommige mensen de soep niet zouden willen als er geen uien in zitten, en anderen er allergisch voor zijn. Wat je bijdrage ook is, vrienden, wees bereid om het te laten mengen met al de rest.

“God heeft in de kerk mensen met verschillende talenten geplaatst, opdat door de gecombineerde wijsheid van velen, de geest van de geest kan worden ontmoet. Mensen die bewegen in overeenstemming met hun eigen karaktertrekken en weigeren een samenspan op te bouwen met anderen die een lange ervaring hebben in het werk van God, zullen verblind worden door zelfvertrouwen en niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen het valse en het ware. Het is niet veilig voor zulke personen om als leiders in de kerk te worden gekozen; want ze zouden hun eigen oordeel en plannen volgen, ongeacht het oordeel van hun broeders. Het is gemakkelijk voor de vijand om door hen heen te werken die, die zelf bij elke stap raad nodig hebben, de voogdij over de zielen op zich nemen in hun eigen kracht, zonder de nederigheid van Christus te hebben geleerd. ”Acts of the Apostles, pagina 279.

Indrukken alleen zijn geen veilige gids voor plichten. De vijand haalt mensen vaak over om te geloven dat het God is die hen leidt, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een menselijke impuls volgen. Maar als we goed opletten en met onze broeders overleggen, zullen we inzicht krijgen in de wil van de Heer; want de belofte is: ‘De zachtmoedigen zal Hij leiden in het oordeel, en de zachtmoedigen zal Hij Zijn weg leren.’ Psalm 25: 9 ”.

Een van de beste alibi’s die ik heb gehoord om geen hulp in te roepen, is dit: “Nou, ik weet toch wat hij zou zeggen, dus het heeft geen zin om te vragen.” Mijn beste vrienden, degenen die dat zeggen, zien het fundamentele doel van raad over het hoofd. Als er iemand is die ik moet raadplegen, is het niet dat ze mij hun mening kunnen geven, maar dat ze me kunnen helpen verwijzingen te vinden die mij niet zijn opgevallen, dat ze mijn aandacht kunnen vestigen op principes, die Ik heb over het hoofd gezien dat ze me kunnen helpen feiten te ontdekken die ik nog niet heb gevonden, en dat ze me kunnen helpen die dingen af ​​te wegen op de weegschaal van het oordeel. Goede raad, zegt de wijze, is als diepe wateren. En een man van begrip zal het eruit halen.

Als we de grote laatste crisis naderen, zal er gezien worden, godzijdank, een eenheid, een vereniging. Niet om individualiteit te vernietigen, maar om te gebruiken in een team, een team van vele teams, verenigd om het werk van God op aarde af te maken. Nu wordt een van de meest interessante aspecten hiervan onder onze aandacht gebracht in het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Hier horen we Johannes de Doper spreken. U zult zich herinneren dat Christus Zelf over Johannes zei dat er nog nooit iemand uit vrouwen was geboren die groter was dan deze man. Een van de grootste dingen die hij ooit heeft gezegd, staat in Johannes3:30. Hier is Johannes die over Jezus spreekt: “Hij moet toenemen, maar ik moet verminderen”. Zeven woorden, een perfecte uitdrukking van een mooie waarheid. Wist je dat dit het recept voor geluk was? Ik zal het je voorlezen. Het staat in De Wens der Eeuwen. “God roept een mens om een ​​bepaald werk te doen; en wanneer hij het heeft gedragen voor zover hij gekwalificeerd is om het te nemen, brengt de Heer anderen binnen, om het nog verder te dragen…. Van tijd tot tijd zal de Heer verschillende instanties inschakelen, door wie Zijn doel het beste kan worden bereikt. Gelukkig zijn zij die bereid zijn zichzelf te vernederen en samen met Johannes de Doper zeggen: ‘Hij moet toenemen, maar ik moet minder worden’. Dit vers is in de eerste plaats hierop van toepassing: dat ieder van ons zou moeten proberen mensen te leiden naar Jezus, in plaats van naar onszelf.” Maar de toepassing is niet de enige, tussen het menselijke en het goddelijke. Zoals ik hier heb gelezen. Bij de ontwikkeling van Zijn werk brengt God van tijd tot tijd verschillende middelen in. Hij voegt steeds verschillende groenten toe aan de groentesoep. Waarom? Hij heeft een bepaalde smaak die Hij wil ontwikkelen, alleen een blend kan dit tot stand brengen. Ben je bereid je bijdrage te leveren, ook al is het niet de hele soep?

Ben je bereid, als er een bepaald ingrediënt in die soep zit dat een broer of zus levert, dat je erg lekker vindt, ben je dan bereid voor God, de Meester-soepmaker, om andere ingrediënten binnen te halen waar je niet aan hebt gedacht? Andere menselijke middelen die Hij wil gebruiken. Ik ben vandaag een gelukkig man. En een van de redenen waarom ik gelukkig ben, is dat ik een werk zie ontwikkelen dat groter, veel groter is dan deze kleine handjes zouden kunnen tot stand brengen. Ik zie een werk ontwikkelen dat groter is dan een mens of een stel mensen aankunnen. Het wordt vervuld als God de touwtjes in handen neemt.

Laat je God toe jouw ingrediënten toe te voegen aan zijn hemelse soep, en je te laten oplossen in zijn perfecte mengsel voor het bekomen van de perfecte blend ?

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

2 gedachten over “Kunnen we Gods wil kennen?”

 1. Ik lees veel en hoor veel.
  Stefaan de wever gaf mij aan hier en daar zelf te reageren nadat ik ook hem dat gedicht gestuurd heb.
  Ik wil best ook discussie, ik ben een leek en weet meer dan de beste theoloog die leert buiten de Bijbel om en of net als vele kerken de Bijbel niet snappen.
  Waarschijnlijk vorige leringen napraten die levenslang al verkeerd geleerd zijn en uiteraard aangestuurd door de tegenstrever die men niet herkent als zodang.
  Marten Dek – Haarlem 10-Maart-2021

  Wanneer wordt een moordenaar berecht
  Wat staat daar over in Gods Woord
  Hoe en wanneer wordt dat eens beslecht
  Is verkeerde Leer oorzaak van een moord

  Ik vraag mij af kan en mag ik dit wel zeggen
  Want het lijkt op een liefdeloos bericht
  Toch wil ik het proberen aan allen uit te leggen
  Hopende het goed te hebben uitgelicht

  Als God voor jou een reddende regel heeft bedacht
  Zijn prachtige onveranderlijke Tien Geboden
  Terwijl de tegenstrever er ook een andere bracht
  Die uiteindelijk allen eens zullen doden

  Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij,
  lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
  Of zijn wij echt van Zijn Geboden wel vrij
  Of is dat een van satans grote wensen

  Mattheus 28:19 Gaat dan henen, onderwijst
  al de volken, dezelve dopende in den Naam des
  Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes;
  lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon
  des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Hij die zit naast Zijn Vader ook op de troon
  Waarom niet met Jezus daarover een debat

  Of de Bijbel daarover eens na gaan kijken
  Kunt u daarin vinden dat de zondag moet geëerd
  Of de Waarheid in de Sabbat toch zal blijken
  Of leest Marten Dek de Bijbel toch verkeerd

  Is elke leraar die de zondag aan mensen leert
  Een doodslager die de mens en God verlaat
  Zoals Marten Dek steeds ook nu weer beweert
  Maar ook dat bekeren nu nog niet is te laat

  De Liefde van God is onbegrensd immer
  Tot kort voor je sterft nog mogelijk tot bekering
  En ben jij op tijd tegen satan weer slimmer
  Mijn overtuigen een overtuigende bewering

  De tijd is nog maar kort om het te leren
  Hierboven immers duidelijk beschreven
  Om van de zondag naar de Sabbat bekeren
  Om eeuwig met Hem te gaan naar eeuwig leve.
  Amen.

  Lees het verschil.
  Gods Geboden
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10 Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

  Geboden van Rome
  Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

  Sorry ik kan niet anders. Vr. gr. Marten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: