Onveranderde voeding

Rauw Eten is de titel van een boek dat we vijfentwintig jaar geleden vertaalden en uitgaven. Het is de vertaling van het boek Raw Eating van A.T. Aterhov, waarin hij de impact van de ontdekking van rauw eten in zijn leven op zijn gezondheid en die van zijn gezin vertelt. Maar uit die ervaring komt een hele studie voor, tot hij de rol van voeding bij kanker en andere chronische ziekten aanraakt. 

Je kunt moeilijk iets meer motiverend lezen om een groter deel van de voeding rauw te eten – dan dit boek ! Hij verwijst naar de wijsheid die de Meester-Ingenieur heeft gelegd in de voeding en hoe die wordt verstoord door fragmentering, bewerking en elke vorm van verandering door verhitting en hoe dit aan de basis ligt van acute en chronische aandoeningen.

“DE MENS STERFT NIET – HIJ PLEEGT LANGZAME ZELFMOORD MET ZIJN ONNATUURLIJKE LEVENSGEWOONTEN.”

“Geloof de dwaasheid niet, dat een mens bij het ouder worden moét de waarheid onder ogen zien van het verval, kreupel worden, seniliteit en dood. Je lichaam is een zegenrijk accuraat instrument van het universum. Geef je het de correcte brandstof, zuivere lucht, beweging, en houd je het van binnen zuiver, dan loopt je lichaam haast onbeperkt, altijd perfect functionerend…” – Dr. Paul Bragg.

U schrijft wel steeds, dat wij minstens een gedeelte van onze voeding rauw moeten eten, maar ik verdraag geen rauwkost.  De dokter raadt het me dan ook ten stelligste af.  Wat doe je daar dan mee ?

De opmerking wordt heel vaak ernstig gesteld en terecht.  De manier waarop over het algemeen wordt gegeten is voor het eten van rauwkost een ramp.  De vijf minuten-eters zijn niet gewoon om de rauwe groenten en fruit behoorlijk te kauwen en moeten het dus opnieuw leren.  Voor enkele mensen zal rauwkost in zijn meest oorspronkelijke vorm niet kunnen.  Wie een stuk van de darm moet missen, zal nog maar moeilijk sla en bladgewassen in grote hoeveelheden verteren, maar kan een goed stuk op weg worden geholpen door rauwe, vers geperste sappen.  

Op voorwaarde dat de rauwe groenten en fruit met verstand worden gegeten, in een goede voedselcombinatie, in een assimileerbare toestand, kunnen deze voedingsmiddelen hun geneeskrachtige werking ten volle ontplooien.  Rauwkost laat geen excuus toe.  Rauwkost eten is noodzakelijk, omdat wij door het eten ervan meer actieve vitamines, mineralen, spoorelementen en ballaststoffen naar binnen krijgen in de meest natuurlijke vorm.  Het gelijktijdig aanwezig zijn van al deze vitale stoffen moet in normale toestanden, het eten beter doen verteren.  

En niet in het minst omdat daardoor onze natuurlijke weerstand tegen ziekten wordt verhoogd. Of beter : omdat wie hoofdzakelijk leeft van gekookt, gebakken en gebraden voedsel, vroeg of laat ernstige problemen krijgt.  De natuurlijke energie waaraan deze voedingsmiddelen rijk zijn, zijn stimuli voor de in het lichaam aanwezige opnemers van de energie. Zonder deze energie is het organisme hulpeloos.  Toch zal het streven naar de best mogelijke omstandigheden. Voor de massa is het leven op  een noodrantsoen. 

Koken, braden, conserveren – op het inzuren van groenten na (bv. zuurkool), doen het natuurlijke magnetisme van voedingsmiddelen teniet. 

Zoals ons lichaam zich afweert tegen indringende ziekteverwekkers, zo weert het zich ook af tegen gekookte en andere sterk verhitte voeding.  Vijf minuten nadat gekookt (dierlijk) voedsel werd genomen is het aantal leukocyten (witte bloedcellen) in het bloed bijna tot het dubbele van normaal gestegen.  Leukocyten zijn witte bloedcellen, de kamptroepen bij uitstek van onze natuurlijke afweer tegen ziekteverwekkers en de her en der ontstane rebellerende kankercellen.  De dokter vraagt ons om nuchter te blijven voor een bloedonderzoek.  Uit de verhoging van de leukocyten kan hij nl. de weerstand van het organisme afleiden en daarna het feit opmerken of wij al dan niet het slachtoffer zijn van een infectieziekte.  Als men gekookte voeding heeft gebruikt zou hij een onjuist beeld kunnen krijgen.  Want gekookt eten mobiliseert de innerlijke politie op precies dezelfde manier als virussen of ziekmakende bacteriën dat doen.  Rauwkost echter doet dat niet ! 

Er dient echter onderscheid gemaakt te worden tussen gekookte dierlijke voeding en gekookte plantaardige voeding.  Proefnemingen hebben aan het licht gebracht dat gekookte/gebakken of gebraden dierlijke voedingsmiddelen de plotse verhoging van de witte bloedcellen spectaculair uitlokken, afhankelijk van de toestand van vlees en ook de hoeveelheid speelt mee.  Gekookte plantaardige voeding daarentegen werkt veel milder.  De verhoging is minder alarmerend en bij sommige groenten zo goed als onbestaande.  Men merkte zelfs op, dat de geneeskracht van bepaalde groenten – ondanks de gekookte toestand – nog steeds fantastisch was. 

Een verklaring voor de plotse verandering in het bloedbeeld wordt gezocht in de reactie van de darmflora.  Hoewel voedsel, vijf minuten na de inname nog niet in contact komt met de darmflora, mag men niet vergeten dat binnen het lichaam geen grenzen zijn.  Vanaf het eerste contact met de smaakpapillen, wordt de massa aan informatie, die hier wordt afgetast, doorgegeven doorheen het lichaam, zodat alles zich kan klaarmaken om de juiste voorbereidingen te treffen.  Het eerste smaak-proef-contact zal reeds de speekselafscheiding en de samenstelling daarvan beïnvloeden.  Vooraleer één deeltje van de voeding in de maag terechtkomt, weet de maag reeds waaraan het zich mag verwachten.   Gekookte voeding bedreigt de darmflora. De darmflora bestaat uit kolonies levensnoodzakelijke bacteriën, die in de slijmvliezen van de darm vertoeven.  Zij zorgen voor optimale verwerking van de voeding en helpen mee aan de ontbinding en de opsplitsing van de door de darmvlokken opneembare stoffen die dan in het bloed terecht komen.  Zij bekampen tevens schadelijke bacteriën en virussen.  Voor het behoud van een gezonde darmflora, en voor een goede natuurlijke darmflora, moet de darm gezond en natuurlijk voedsel bewerken dat rijk is aan enzymen.  Dit zijn een verzameling van zeer verschillende samenstelling van honderden verschillende stoffen.  Deze enzymen vinden wij in de voeding (vers fruit en groenten) of worden door het lichaam zelf aangemaakt.  Bij sterke verhitting gaan de enzymen verloren en biedt men basisstoffen aan, waaruit het organisme moeilijker nieuwe enzymen kan voortbrengen.  De plotse verhoging van de witte bloedcellen is niets anders dan een beveiligingsmechanisme binnen de stofwisseling, waarbij de darmen een centrale rol spelen.  Om te verhinderen dat de gifafscheidende rottingsbacteriën de overhand krijgen, en om een ziekelijke verandering van de darmflora te verhinderen, verkeert het gehele organisme in een alarmtoestand. 

Dierproeven hebben duidelijk bewezen hoe het eten van gekookte voeding t.o.v. rauwe voeding werkt.  De wonderlijke opbouw van de buffersystemen verhindert dat het eten van gekookte voeding (wat het organisme als lichaamsvreemde en natuurvreemde stoffen ervaart) niet fataal wordt.  Toch mag men het organisme niet nodeloos en buitenmatig op de proef stellen.  

Het gebruik van een minimum hoeveelheid rauwkost is een noodzaak.  Door het aanbod van levensbeschermende elementen, vitale stoffen, vitamines, actieve mineralen, enzymen, enz. is het dagelijks gebruik ervan zeker aan te raden, bij voorkeur voor iedere maaltijd. Zorg voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan groenten en fruit.  Rauwe voeding houdt niet op bij dat dagelijks blaadje sla en schijfje tomaat.  Rauwe voeding kan enorm gevarieerd worden en moét lekker zijn.

Gebruik rauwe voeding op zo’n manier dat het optimaal kan worden verwerkt en opgenomen. 

Houd het op zijn minst voldoende lang in de mond. Indien men onvoldoende kan kauwen, moeten maatregelen genomen worden om de structuur te breken (bv. door mixen of malen), zodat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Indien de vezelstoffen problematisch zijn, omdat de darm overreageren op de massale hoeveelheid vezelstoffen die zich in rauwe voeding bevindt, moet een gedeelte van de voeding gebruikt worden onder de vorm van sappen.

  • Rauw Eten / Aterhov : brochure / gedrukt : 7,50 euro / digitaal (nieuwe uitgave) 9 euro*
  • Rauwkostransformatie, brochure / gedrukt : 7,50 euro / digitaal 9 euro*
  • De natuurlijke kracht van Rauwkost, boek : digitaal 9 euro*
  • Module Levende Voeding:  een uitgebreid digitaal onderdeel van de cursus Natuur&Gezondheid, waarin alle artikels die ooit rond Rauw Eten werden gepubliceerd, zijn gebundeld (inclusief bovenstaande drie boeken in pdf’s) : 30 euro
  • * = + verzendkosten voor gedrukte publicaties

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: