Onveranderde voeding

Rauw Eten is de titel van een boek dat we vijfentwintig jaar geleden vertaalden en uitgaven. Het is de vertaling van het boek Raw Eating van A.T. Aterhov, waarin hij de impact van de ontdekking van rauw eten in zijn leven op zijn gezondheid en die van zijn gezin vertelt. Maar uit die ervaring komt een hele studie voor, tot hij de rol van voeding bij kanker en andere chronische ziekten aanraakt. 

Je kunt moeilijk iets meer motiverend lezen om een groter deel van de voeding rauw te eten – dan dit boek ! Hij verwijst naar de wijsheid die de Meester-Ingenieur heeft gelegd in de voeding en hoe die wordt verstoord door fragmentering, bewerking en elke vorm van verandering door verhitting en hoe dit aan de basis ligt van acute en chronische aandoeningen.

“DE MENS STERFT NIET – HIJ PLEEGT LANGZAME ZELFMOORD MET ZIJN ONNATUURLIJKE LEVENSGEWOONTEN.”

“Geloof de dwaasheid niet, dat een mens bij het ouder worden moét de waarheid onder ogen zien van het verval, kreupel worden, seniliteit en dood. Je lichaam is een zegenrijk accuraat instrument van het universum. Geef je het de correcte brandstof, zuivere lucht, beweging, en houd je het van binnen zuiver, dan loopt je lichaam haast onbeperkt, altijd perfect functionerend…” – Dr. Paul Bragg.

U schrijft wel steeds, dat wij minstens een gedeelte van onze voeding rauw moeten eten, maar ik verdraag geen rauwkost.  De dokter raadt het me dan ook ten stelligste af.  Wat doe je daar dan mee ?

De opmerking wordt heel vaak ernstig gesteld en terecht.  De manier waarop over het algemeen wordt gegeten is voor het eten van rauwkost een ramp.  De vijf minuten-eters zijn niet gewoon om de rauwe groenten en fruit behoorlijk te kauwen en moeten het dus opnieuw leren.  Voor enkele mensen zal rauwkost in zijn meest oorspronkelijke vorm niet kunnen.  Wie een stuk van de darm moet missen, zal nog maar moeilijk sla en bladgewassen in grote hoeveelheden verteren, maar kan een goed stuk op weg worden geholpen door rauwe, vers geperste sappen.  

Op voorwaarde dat de rauwe groenten en fruit met verstand worden gegeten, in een goede voedselcombinatie, in een assimileerbare toestand, kunnen deze voedingsmiddelen hun geneeskrachtige werking ten volle ontplooien.  Rauwkost laat geen excuus toe.  Rauwkost eten is noodzakelijk, omdat wij door het eten ervan meer actieve vitamines, mineralen, spoorelementen en ballaststoffen naar binnen krijgen in de meest natuurlijke vorm.  Het gelijktijdig aanwezig zijn van al deze vitale stoffen moet in normale toestanden, het eten beter doen verteren.  

En niet in het minst omdat daardoor onze natuurlijke weerstand tegen ziekten wordt verhoogd. Of beter : omdat wie hoofdzakelijk leeft van gekookt, gebakken en gebraden voedsel, vroeg of laat ernstige problemen krijgt.  De natuurlijke energie waaraan deze voedingsmiddelen rijk zijn, zijn stimuli voor de in het lichaam aanwezige opnemers van de energie. Zonder deze energie is het organisme hulpeloos.  Toch zal het streven naar de best mogelijke omstandigheden. Voor de massa is het leven op  een noodrantsoen. 

Koken, braden, conserveren – op het inzuren van groenten na (bv. zuurkool), doen het natuurlijke magnetisme van voedingsmiddelen teniet. 

Zoals ons lichaam zich afweert tegen indringende ziekteverwekkers, zo weert het zich ook af tegen gekookte en andere sterk verhitte voeding.  Vijf minuten nadat gekookt (dierlijk) voedsel werd genomen is het aantal leukocyten (witte bloedcellen) in het bloed bijna tot het dubbele van normaal gestegen.  Leukocyten zijn witte bloedcellen, de kamptroepen bij uitstek van onze natuurlijke afweer tegen ziekteverwekkers en de her en der ontstane rebellerende kankercellen.  De dokter vraagt ons om nuchter te blijven voor een bloedonderzoek.  Uit de verhoging van de leukocyten kan hij nl. de weerstand van het organisme afleiden en daarna het feit opmerken of wij al dan niet het slachtoffer zijn van een infectieziekte.  Als men gekookte voeding heeft gebruikt zou hij een onjuist beeld kunnen krijgen.  Want gekookt eten mobiliseert de innerlijke politie op precies dezelfde manier als virussen of ziekmakende bacteriën dat doen.  Rauwkost echter doet dat niet ! 

Er dient echter onderscheid gemaakt te worden tussen gekookte dierlijke voeding en gekookte plantaardige voeding.  Proefnemingen hebben aan het licht gebracht dat gekookte/gebakken of gebraden dierlijke voedingsmiddelen de plotse verhoging van de witte bloedcellen spectaculair uitlokken, afhankelijk van de toestand van vlees en ook de hoeveelheid speelt mee.  Gekookte plantaardige voeding daarentegen werkt veel milder.  De verhoging is minder alarmerend en bij sommige groenten zo goed als onbestaande.  Men merkte zelfs op, dat de geneeskracht van bepaalde groenten – ondanks de gekookte toestand – nog steeds fantastisch was. 

Een verklaring voor de plotse verandering in het bloedbeeld wordt gezocht in de reactie van de darmflora.  Hoewel voedsel, vijf minuten na de inname nog niet in contact komt met de darmflora, mag men niet vergeten dat binnen het lichaam geen grenzen zijn.  Vanaf het eerste contact met de smaakpapillen, wordt de massa aan informatie, die hier wordt afgetast, doorgegeven doorheen het lichaam, zodat alles zich kan klaarmaken om de juiste voorbereidingen te treffen.  Het eerste smaak-proef-contact zal reeds de speekselafscheiding en de samenstelling daarvan beïnvloeden.  Vooraleer één deeltje van de voeding in de maag terechtkomt, weet de maag reeds waaraan het zich mag verwachten.   Gekookte voeding bedreigt de darmflora. De darmflora bestaat uit kolonies levensnoodzakelijke bacteriën, die in de slijmvliezen van de darm vertoeven.  Zij zorgen voor optimale verwerking van de voeding en helpen mee aan de ontbinding en de opsplitsing van de door de darmvlokken opneembare stoffen die dan in het bloed terecht komen.  Zij bekampen tevens schadelijke bacteriën en virussen.  Voor het behoud van een gezonde darmflora, en voor een goede natuurlijke darmflora, moet de darm gezond en natuurlijk voedsel bewerken dat rijk is aan enzymen.  Dit zijn een verzameling van zeer verschillende samenstelling van honderden verschillende stoffen.  Deze enzymen vinden wij in de voeding (vers fruit en groenten) of worden door het lichaam zelf aangemaakt.  Bij sterke verhitting gaan de enzymen verloren en biedt men basisstoffen aan, waaruit het organisme moeilijker nieuwe enzymen kan voortbrengen.  De plotse verhoging van de witte bloedcellen is niets anders dan een beveiligingsmechanisme binnen de stofwisseling, waarbij de darmen een centrale rol spelen.  Om te verhinderen dat de gifafscheidende rottingsbacteriën de overhand krijgen, en om een ziekelijke verandering van de darmflora te verhinderen, verkeert het gehele organisme in een alarmtoestand. 

Dierproeven hebben duidelijk bewezen hoe het eten van gekookte voeding t.o.v. rauwe voeding werkt.  De wonderlijke opbouw van de buffersystemen verhindert dat het eten van gekookte voeding (wat het organisme als lichaamsvreemde en natuurvreemde stoffen ervaart) niet fataal wordt.  Toch mag men het organisme niet nodeloos en buitenmatig op de proef stellen.  

Het gebruik van een minimum hoeveelheid rauwkost is een noodzaak.  Door het aanbod van levensbeschermende elementen, vitale stoffen, vitamines, actieve mineralen, enzymen, enz. is het dagelijks gebruik ervan zeker aan te raden, bij voorkeur voor iedere maaltijd. Zorg voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan groenten en fruit.  Rauwe voeding houdt niet op bij dat dagelijks blaadje sla en schijfje tomaat.  Rauwe voeding kan enorm gevarieerd worden en moét lekker zijn.

Gebruik rauwe voeding op zo’n manier dat het optimaal kan worden verwerkt en opgenomen. 

Houd het op zijn minst voldoende lang in de mond. Indien men onvoldoende kan kauwen, moeten maatregelen genomen worden om de structuur te breken (bv. door mixen of malen), zodat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Indien de vezelstoffen problematisch zijn, omdat de darm overreageren op de massale hoeveelheid vezelstoffen die zich in rauwe voeding bevindt, moet een gedeelte van de voeding gebruikt worden onder de vorm van sappen.

  • Rauw Eten / Aterhov : brochure / gedrukt : 7,50 euro / digitaal (nieuwe uitgave) 9 euro*
  • Rauwkostransformatie, brochure / gedrukt : 7,50 euro / digitaal 9 euro*
  • De natuurlijke kracht van Rauwkost, boek : digitaal 9 euro*
  • Module Levende Voeding:  een uitgebreid digitaal onderdeel van de cursus Natuur&Gezondheid, waarin alle artikels die ooit rond Rauw Eten werden gepubliceerd, zijn gebundeld (inclusief bovenstaande drie boeken in pdf’s) : 30 euro
  • * = + verzendkosten voor gedrukte publicaties

De kracht van Sap

Dagelijks sapSappen – je snelste weg naar gezondheid

“Drinkfruit” – “Fruitdrinks”

uit “Het Beste uit de Rauwkostkeuken”

TOTAALSAP

Vers sap is vloeibaar voedsel, uitermate geschikt om een gezondheidskuur mee te doen. Maar misschien behoor je wel tot diegenen die zich afvragen of het wel goed is om enkel het vloeibare gedeelte van het sap te gebruiken en zoveel ‘pulp’ weg te gooien. In dat geval is er een alternatief : “totaalsap”. 

Totaalsap is een mixbereiding, waarbij de vrucht integraal wordt gebruikt. Er wordt niets weggegooid. Resultaat : van één kilo verse vruchten, maak je ruim één liter sap. Uiteraard heeft het maken van totaalsap beperkingen. Je kan bv. geen totaalsap van wortels maken, want dan heb je gewoon wortelmoes.
Totaalsap kan gemaakt worden uit sappige vruchten.

Voor het behoud van de voedingsvezels. 

Heb je je ooit afgevraagd waarom de richtlijnen  van het Nationaal Kanker Instiuut 20 tot 30 gram vezels per dag aanbevelen ? Vezels zijn van vitaal belang voor het behoud van een goede gezondheid. 

1/ Vezels geven een voldaan gevoel en bevredigen je eetlust, wat op zijn beurt de drang naar vet- en calorierijke snacks en tussendoortjes elimineert. Dit op zich is een belangrijke gezondheidstroef. 

2/ Vezels verlagen het cholesterolgehalte in het bloed, omdat het hergebruik van galsappen wordt vermeden. Het belangrijkste ingrediënt om galsappen aan te maken is cholesterol. Zo zal je lichaam gedwongen worden zijn cholesterol te verbruiken in de aanmaak van nieuw galsap. Zo wordt steeds meer cholesterol aan de bloedstroom onttrokken. 

3/ Vezels houden je tip top in orde en bestrijden in dezelfde moeite het gevaar op diverse vormen van kanker. Zij verkorten de eliminatiecyclus en helpen om verschillende lichaamstoxines af te scheiden alvorens zij de kans krijgen zich tot carcinogene stoffen om te vormen. 

4/ Vezels helpen de stoelgang water vast te houden waardoor de uitwerpselen een zachte consistentie blijven behouden die probleemloos kan uitgedreven worden. Op die manier helpen vezels tegen het ontstaan van constipatie en aambeien. Daarbij weze opgemerkt dat de goed verkleinde vezels van planten en vruchten op de stoelgang een bijzonder goede uitwerking hebben. Planten hebben niet alleen de vezels die de stoelgang in beweging houden, maar ook tal van fytochemicaliën die een beschermende en geleidende werking hebben. 

In vruchten vinden we bv. pectine, die door het fijnmixen een egaal karakter aan de moes geeft. Ook pectine heeft een werking tégen constipatie, is cholesterolverlagend en biedt tal van andere voordelen, steeds gezien in het geheel van een volwaardige voeding. 

5/ Vezels hebben een bufferende capaciteit bij het behoud van een stabiele pH in het spijsverteringskanaal. Een vaste pH is nodig voor de vorming van lichaamseigen voedingsstoffen uit het voedsel dat je hebt gegeten. Om de opname van voedingssubstanties die een actieve rol in je lichaam zullen spelen te verzekeren, is het behoud van een evenwichtige pH noodzakelijk. Vezels dragen daar zeker toe bij. 

6/ Vezels omsluiten vijandig gezinde chemische samenstellingen die door fouten in de stofwisseling zijn ontstaan. Het capterend vermogen van vezels op stoffen die het lichaam moeten verlaten is niet te onderschatten. 

Je zal heel gemakkelijk 4 tot 6 maal meer vezels gebruiken in je voeding, door het gebruik van volwaardige voeding, bereid met een krachtige blender. Het verschil tussen totaalsap en geëxtraheerd sap ligt in dezelfde verhouding. 

Ik heb begrepen dat het vanuit voedingsstandpunt het beste is. Maar hoe smaakt het ?

Totaalsap is anders. Het lijkt niet en smaakt niet zoals geëxtraheerd sap, zoals je dat vroeger kende. Probeer de recepten en je zal ontdekken dat het beter is. Aangezien totaalsap alle substanties, inclusief alle vezels van het volledige voedingsmiddel bevat, geeft het een ander “gevoel in de mond”.  Meestal is totaalsap een dikker, smeuïger, smoothie-like sap, dikvloeibaar, soms wat romig aandoend. Het is niet helder zoals kant-en-klaar appelsap, noch doorzichtig zoals geklaard bereid sinaassap. Afhankelijk van wat je als ingrediënten gebruikt kan de textuur van totaalsap erg variëren, van een vastheid als sinaassap tot een dikvloeibare nectar of zelfs dikker. Misschien voel je er zelfs iets voor om je sap met een lepeltje te gebruiken. 

Totaalsap is niets anders dan verpulverd fruit, of groenten, verdund met ijs, water of andere vloeistoffen, tot een smakelijke drank. 

Totaalsap gebruikt de “goede delen” die normaal verwijderd worden. Maakt dat het sap niet bitter ?

Sommige zaden en pitten kunnen een drank bitter maken. Bij de recepten wordt vermeld hoe je je ingrediënten moet voorbereiden. Om bitter worden te voorkomen, drink je de sappen liefst kort na hun bereiding. Hoe langer het duurt voor het sap wordt gedronken, hoe groter de kans dat het bitter wordt. Ook de oxidatie speelt een grote rol. 

Zuiders totaalsap

1/4  verse ananas

1 rijpe mango

12 clementijntjes of 4 à 5 zoete bergappelsienen

Doe de in blokjes gesneden verse ananas, de clementijntjes en de mango onderin de beker van de blender bekermixer, deksel goed afsluiten. Laat 1 tot 1 1/2 minuut draaien op de hoogste snelheid.

Super Smoethie

1 kop sinaasappelsap (2 dikke sinaasappelen)

1dikke appel

1 kop aardbeien

1 soeplepel lijnzaad

1 soeplepel honing of 3 dadels

Breng alle ingrediënten in de blender en mix op hoge snelheid, tot een fijne smoothie.

Romig Oranjesap

is een combinatie van geëxtraheerd sap (met de sapcentrifuge) en rijpe avocado (voor een glad, stevig sap)

2 wortelen

3 sinaasappelen

1 avocado

Wortelen en sinaasappelen tot sap persen.

Avocado in het sap mixen in de blender of met de staafmixer.

Totaalsap wordt gemaakt met de VitaMix TNC / zie ook recepten rauwe soepen. 

Hieronder afbeelding van de Champion-juicer, het onmisbare instrument voor je sapkuren. 

Eten tegen kanker

30 tot 40% van alle kankergevallen kunnen worden voorkomen door een aangepaste voeding. Tot dit besluit komen het Britse World Cancer Research Fund en het Amerikaanse Institute for Cancer Research in een uitgebreid rapport.

De laatste jaren verschijnen er steeds meer studies die aantonen dat onze voedingsgewoonten of bepaalde bestanddelen uit onze voeding, mogelijk een invloed hebben op het ontstaan of het voorkomen van kanker. In dit rapport, (Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, 1997) waaraan drie jaar werd gewerkt door een groep van 15 leidende kankerspecialisten uit heel de wereld, bijgestaan door nog eens een 100-tal wetenschappers en specialisten van diverse organisaties, worden al die studies samengebracht en in perspectief geplaatst. Bovendien bevat het rapport ook een aantal concrete aanbevelingen.

De invloed van onze voeding op kanker is dubbel. Enerzijds kunnen bepaalde eetgewoonten en bepaalde voedingsbestanddelen mede aan de basis liggen van het ontstaan van kanker. Maar anderzijds bevat onze voeding ook stoffen die bescherming kunnen bieden tegen kanker. 

Meer groenten door…

hv-soep

Rauwe Soepen

Is soep gezond ? Zo gezond als je ze zelf maakt. In elke soep kan je een minimum aan rauwe ingrediënten verwerken, en liefst 100 % rauw !

Kervelsoep

– 1 afgestreken eetlepel groentebouillon 

– 4 à 6 witte selderijstengels 

– 2 jonge wortels

– 100 gram kervel

– 1/2 kg gestoomde courgette (om te binden) in en met zijn stoomvocht (ruim1/2 liter warm water)  of 1 avocado of 1 gestoomde aardappel

Alles wordt krachtig samen gemixt in de blender tot een mooie egale soep wordt bekomen.

Romige Broccolisoep

– 1  grote broccolituil

– 4 à 6  selderijstengels

– 4 eetlepels zonnebloempitten (en/of pompoenpitten)

– 1 liter water

– 1 soepl. groentebouillon

* Was de broccoli / De steel wordt ontdaan van het harde vel. 

* Plaats de broccoli in het stoomnet, boven kokend water. Sluit de pan en verminder het vuur. Stoom ± 8-10 minuten (niet over-koken!)

* Maal intussen de zonnebloem- en/of pompoenpitten fijn. Fijngesneden selder toevoegen en hierbij mixen, pas later de gestoomde broccoli. 

* Voeg de gemixte brij bij het stoomvocht van de broccoli. Voeg eventueel nog water toe tot je de gewenste dikte bekomt. Breng de soep op de gewenste temperatuur. (Opgelet, niet meer aan de kook brengen!) Breng op smaak met een weinig groentebouillon.  

Pompoensoep

4 à 6 stelen witte selderijstengels 

1 kleine venkelknol

1/2 kg gestoomde pompoen (of rauwe)

enkele takjes peterselie

1 afgestreken eetlepel groentebouillon

ruim 1/2 liter warm water

Alles samen mixen.