Gedachten zijn krachten

Gods herscheppingswerk in de mens om hem van binnenuit te veranderen begint met een verandering van denken. Dat is een nadere uitwerking van de ommekeer in het denken dat bij de bekering is begonnen. Die omslag in het denken is niet het product van menselijk denkvermogen en ook niet het product van bijbelstudie alleen. Herschepping is en blijft het werk van God. Zoals bij alles wat God in het hart van een gelovige doet, is de wil van een gelovige nadrukkelijk betrokken. Gods beloften houden tegelijk een opdracht in.  

“Het openen van uw Woord verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.” 

Psalm 119:130

Aan de ene kant is het God die je verstand verlicht met zijn waarheid, aan de andere kant heb je als gelovige de opdracht om de waarheid te zoeken en je gedachten ermee te vullen (Filipenzen 4:8). Als je je hart openstelt door het lezen en bestuderen van zijn Woord, zul je deze vernieuwing van denken ervaren.  

Geen hoofd-kennis, maar vernieuwingskennis 

Het gaat niet om meer bijbelkennis of theologisch inzicht, maar om kennis die tot levensverandering leidt. Alle andere kennis kan nuttig zijn als ondersteunende basiskennis, maar alleen kennis tot levensverandering brengt resultaten voort. Waar geen verlangen is naar vernieuwing van denken, blijft de geestelijke groei achter. Weinig is zo neerdrukkend als een ontmoeting met kerkmensen die alles al denken te weten en niets meer hoeven te leren. Zij zijn stil blijven staan in hun geestelijke groei en hebben dat niet door. 

God wil je verlevendigen door zijn Woord.  

“maak mij levend naar uw Woord.”  

Psalm 119:25

Er is een immens verschil tussen wie jij vandaag bent en wat God van je wil maken. Ik hoop dat wij altijd blijven verlangen om steeds weer door Gods Geest vernieuwd te worden.  

Leren denken vanuit de hemel

De manier van denken, die Jezus aan de mensen probeerde duidelijk te maken, was: denken vanuit de hemel, denken vanuit het Koninkrijk van God. Deze denkwijze is radicaal anders dan het denken vanuit de aarde, vanuit het menselijk bestaan, vanuit onze eigen ervaringswereld. We moeten leren elk aspect van het leven bezien vanuit het perspectief van de hemel. We hebben het beste zicht op een situatie als we er het licht van Gods Woord op laten schijnen.  Gods Woord laat zien  wat goed of slecht is, wat belangrijk of onbelangrijk is, waar je gelukkig of ongelukkig van wordt. 

Werelds denken is denken vanuit de duistere engte van het “zelf” en staat meestal lijnrecht tegenover hemels denken. 

Wat God goed noemt, vindt de wereld slecht; wat God slecht noemt, vindt de wereld goed.  

Wat God belangrijk noemt, vindt de wereld onbelangrijk; en andersom. Waarvan God zegt dat het je gelukkig maakt, vindt de wereld stom, saai en andersom. 

Denken vanuit de hemel begint bij het besef dat God goed is en uitsluitend het allerbeste met je voor heeft.  God houdt van je; God KAN je het allerbeste geven, God WIL het en Hij ZAL het doen.  

Deze kernwaarheid moet je vastgrijpen, je eigen maken en nooit meer loslaten, ongeacht je levensomstandigheden en wat er ooit met je gebeurt.  

Toch is het geen gemakkelijke waarheid, want als er tegenslag komt in je leven, hoe reageer je dan?  

Positief denken is geen levensverzekering, het verhindert niet dat er dingen  gebeuren in je leven. Maar het laat toe om in christelijk vertrouwen je last te dragen. Het is het lichte juk, een steun en een staf die helpen om beproevingen te doorstaan. 

Je hoeft jezelf niet op te peppen of jezelf iets aan te praten. Het gaat erom dat je zicht krijgt op de werkelijkheid en dat is de werkelijkheid waarin God de hoofdrol speelt. 

We mogen als christen niet zomaar veronderstellen dat onze kijk per definitie juist is. Hoe hebben we leren kijken? Hoe denken we? Het is zoals Jezus de vraag stelde : “Hoe leest gij?” Veel mensen laten de Bijbel zeggen wat hun goed uitkomt door selectieve bevoordeling van sommige teksten en het negeren of minimaliseren van andere. 

Nochtans is ieder van God ingegeven schriftwoord nuttig om te onderzoeken. 

Je mag het voorbeeld niet gebruiken om in het kwaad toch iets goeds te zien en omgekeerd. Wat God als kwaad beschrijft, is en blijft dat. We moeten niet proberen iets goeds te vinden in een rotte appel. Misschien ken je dat voorbeeld. Je denkt “ik moet die appel dringend opeten, want er komt een slecht plekje in…” Maar als je hem gaat schillen, ontdek je dat het rot al dieper zit dan je dacht. En zelfs al blijft er nog een halve appel over waar niets zichtbaar slecht aan is, toch merk je dat de smaak van het rot in het goede deel ook zit…

Positief denken mag geen verdraaiing van de waarheid zijn, maar is een kracht voor de christen in dienst van God. Door positief te denken kan hij zijn leven be-leven en ziet geen moeilijkheden waar ze niet zijn. Integendeel, hij weet zich in zijn strijd gesteund door de Almachtige. In plaats van angst en onzekerheid, is het leven met vertrouwen op Hem die ons in het verleden zo heeft bijgestaan. Als we zien op welke manier God jou en mij, en doorheen de hele geschiedenis leidt, is dat een bron van kracht. Wat jij en ik niet kunnen – dat doet God. Mocht dat ook jouw ervaring zijn in het jaar dat voor ons ligt. De toekomst ligt in Zijn hand. Wij hebben niets te vrezen van de toekomst, tenzij we vergeten hoe God ons tot hiertoe heeft geleid. Eben Haezar.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: