Een Bijbel vol krachtige beloftes

Een van de lezers stelde de vraag “Wat ik denk van gedachtenversterkers – kleine passages uit Gods woord die we in onze geest kunnen prenten als vaste ankers om in moeilijke momenten aan vast te klampen”? Ze vroeg ook “Wat is de grootste getuigenistekst die een impact heeft gehad op mijn leven?”

Er zijn veel teksten in de Bijbel die me aanspreken en ik wil niet vervallen in favoritisme. Ieder woord uit de Bijbel is waard om bestudeerd te worden, maar ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt met een 50tal teksten die me tot steun en opwekking zijn.

Wanneer ik ’s morgen opsta – zelfs wanneer ik nog in bed lig – bedenk ik “Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd.” (Psalm 118:24). Ik maak het persoonlijk door te zeggen “Ik zal juichen en mij daarover verheugen.” Ik ben blij en dankbaar voor het leven. Ik dank God voor alle zegeningen. God is mijn kracht en mijn sterkte. Op Hem vertrouw ik.

Enkele maanden geleden werd op onze samenkomsten gestart met een experiment. Er werd aan iedereen een kaartje gegeven met “Psalm 16:8-9”.

We werden aangespoord om de tekst op te zoeken, deze te schrijven op het kaartje en hierover elke dag meermaals na te denken.

Steeds houd ik de HEER voor ogen,

met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

Psalm 16:8-9

Toen ik daar begon over na de denken was mijn conclusie: “Als we daarin slagen om de Heer voortdurend voor ogen te houden, is er geen plaats voor angst, depressie, ongeluk… alleen voor zekerheid, rust, sereniteit, gezondheid en geluk. Ik dacht erover na hoe gemakkelijk het is om de schouders te laten hangen, om te morren… Maar van hoe hoog Hij ook kwam, en hoe hard de laatste stappen ook waren. Jezus ging verder. Voor ons. Als Iemand reden had voor teleurstelling, is het God wel… en ondanks dat houdt Hij niet op ons zijn liefde te bewijzen

Natuurlijk maakt het altijd een verschil tegen wie je getuigenis geeft. Jeremia 29 de verzen 11 tot 13, of in ieder geval alleen 13, waarin staat: “Je zult naar Mij zoeken en je zult Mij vinden, als je naar Mij zoekt met heel je hart.” Tegelijk denk ik en bid ik: Mochten velen U zoeken Heer.

Als mensen willen weten dat God echt is, moeten ze een beetje investeren in het zoeken naar Hem. Iedereen wil gewild zijn en God zegt: “Vraag, zoek, klop.” Als we ons inspannen om Hem te zoeken, wil Hij Zich aan ons openbaren. Dus met sommige mensen zou ik daar beginnen; met andere mensen zou ik gewoon kunnen zeggen: “De Bijbel zegt dat God van je houdt”, en: “God is liefde.”

Het varieert met de staat waarin een persoon zich bevindt. Ik hoorde een interessant verhaal dat Spurgeon, de grote prediker, een gehoorzaal binnenging waar hij op een dag zou spreken. Hij ging vroeg naar binnen om de akoestiek te testen omdat ze toen nog geen geluidsversterking hadden. Hij proclameerde luid Johannes 3:16. Hij zei het gewoon heel hard en later die dag kwam er iemand naar voren en zei: “Ik wilde je bedanken voor je woorden die je vanmorgen sprak.” En hij zei: “Vanmorgen? Ik heb vanmorgen niet gepredikt.” Hij zei: “Nou, toen je binnenkwam om de akoestiek te testen, was ik achterin aan het schoonmaken. Je zei Johannes 3:16 en ik knielde neer en gaf mijn hart aan de Heer.”

Alleen dat ene vers is wat die man moest horen. Het is dus moeilijk om precies te zeggen wat het perfecte vers voor elke persoon is. Daarom staan ​​er meerdere in de Bijbel.

Ik denk dat, afhankelijk van verschillende situaties, een van mijn favorieten – is waar we de belofte hebben: “Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Soms hebben mensen hoop nodig, en als je die passage uit de Schrift met hen deelt, 1 Johannes 1, vers 9, dat geeft mensen moed en hoop.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,

en uw wegen zijn niet Mijn wegen,

spreekt de HEERE.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen

en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Jesaja 55:8-9

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: