Leven naar Gods wil

De eerste brief van Johannes (2:17) wijst ons op een contrast : “Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.” En vers 5:14 leert ons dat ook onze gebeden op Gods wil moeten afgestemd worden : “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil.”

Vandaag is de kerk een ziekenhuis. Gods woord is er tot genezing van al diegenen die ziek zijn, die leven in een wereld vol verboden bomen. In de cursus Gezondheidsopvoeding staat dat zo verwoord: 

Een heel bijzonder paradijs -door de mens geschapen.

“Aan het eind van de geschiedenis staan we als alle grote culturen : we hebben de verboden boom niet uit ons midden gedaan, we hebben er geen muur rond gebouwd. De verboden boom is verheven tot een gezagwekkende status waarop wij onze econmieën hebben afgestemd. Wij kunnen niet zonder de verboden boom die ons macht en aanzien geeft. Het is de boom van het vermogen en groot kapitaal. Het is de boom die zich laat horen en die de berichtgeving controleert. En dan worden we door elkaar geschud, wanneer wij het enige kapitaal dat wij hebben, onze gezondheid, bijna opgeofferd hebben aan de boom, dat de boom het niet waard was. Erger nog, dat de boom verantwoordelijk is voor onze fysieke of mentale gebreken. We zullen het paradijs niet ingaan omdat we onze voeding veranderen. We kunnen wel kiezen voor kwaliteit, in overeenstemming met de bedoeling van ons leven en zo de neergang afremmen of omkeren… en genieten van elke dag en van alles wat goed en positief is. 

Ziekte en lijden komen niet uit God. Het zijn onze “overtredingen” die scheiding hebben gemaakt tussen ons en God. 

Een deel van de christelijke missie ligt erin om het goede nieuws van verlossing te brengen. Kijken we naar het leven van Jezus, dan zien we dat hij al weldoende rondging, dat Hij genas, dat Hij zijn krachten niet voor zichzelf gebruikte, maar om iets te doen aan de beklagenswaardige toestand waarin zijn schepping door het toedoen van de mens (die gehoor geeft aan de tegenstander) was gekomen. En dat is het vandaag nog. We hebben ziekenhuizen, een leger van verzorgend personeel, reservaten voor ouderlingen… Maar zijn ze een deel van het paradijs? Brengen ze ons dichter tot God ? Is het iets waar wij God kunnen mee eren en prijzen, als we er de resultaten van onze leefwijze zien? Gezondheid is een deel van onze eredienst, onze voedingskeuzes, een uiting van het vertrouwen in Gods wijsheid gelegd in de natuur, tegenover de eigenwijsheid van de leerling-tovenaar die het werk van God denkt te verbeteren. 

God heeft zich niet vergist in zijn schepping. God heeft er al zijn liefde ingelegd, en heeft ons ogen en een verstand gegeven om dat te doorzien. 

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. (Romeinen 1:20) Dat is een tekst met zoveel dimensies.

Psalm 139 leert tot welk besef het ons kan brengen : “Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.” In het aanschouwen en beleven van Gods schepping vloeien wij over van dankzegging en verwondering. “Wonderbaar zijn Uw werken!”

In 1 Corinthiërs 3:16-17 worden wij herinnerd aan onze opdracht : “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

In deze blog en via HouVast benaderen wij het aspect “Gezondheid” zoals het door de Bijbel wordt voorgesteld – als iets heilig. Wij kozen daarvoor een boek uit : God wants you well. Hieruit vertaalden wij enkele passages om Gods bedoelingen te illustreren.

Het is waar dat veel mensen – zelfs dokters en verplegers – te goedertrouw handelen, dat zij datgene wat ze hebben geleerd naar de kennis en de mogelijkheden van vandaag toepassen. Net zoals mensen in de voedingsindustrie met zuivere intenties hun werk doen, en ouders met liefde hun babies de producten van deze maatschappij verschaffen.  Het is zelfs mogelijk dat in Jericho de mensen handelden naar wat ze hadden geleerd; dat in Sodom en Gomorra, mensen vonden dat ze goed bezig waren… Dat kan gebeuren als men ophoudt om vragen te stellen, als men de eeuwige bronnen uit het oog verliest. Maar laat niemand zich vergissen, dit is niet de wereld die God heeft “gewild”.

Maar gelukkig, in alle duisternis schijnt soms een lichtstraal. Soms vindt gods Geest nog een gezegend moment om door te dringen tot een mens…

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Eén gedachte over “Leven naar Gods wil”

  1. Waar Gods wil is… is Gods weg.
    Waar Gods Woord wordt verkondigd en aangehoord, kan je alles winnen, maar ook alles verliezen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: