De spirituele kant van alcohol

Geestelijke gevolgen van alcohol

Als christenen moet onze beslissing om alcoholische dranken te drinken niet alleen gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, maar ook op de morele en spirituele implicaties. Met mijn wereldbeeld als christen beschouw ik mijn leven niet als slechts een reeks chemische reacties die kunnen worden getest in laboratoriumexperimenten en gerapporteerd in de medische literatuur. Afgezien van de fysiologie van mijn lichaam, geloof ik dat mijn bestaan ​​spirituele en mentale dimensies heeft die nauw met elkaar verbonden zijn. De medische wetenschap erkent in toenemende mate dat de patiënt moet worden behandeld als een complex wezen met een ingewikkeld verband tussen lichaam, geest en ziel. Onlangs woonde ik een conferentie van de Harvard Medical School bij, getiteld “Spiritualiteit en genezing”, die deze holistische kijk op de mens op dramatische wijze documenteerde. Het wordt duidelijk dat beslissingen die ik over mijn lichaam neem een ​​grote invloed hebben op mijn mentale en spirituele dimensies. Hier zullen we de morele en spirituele implicaties van alcoholgebruik bespreken.

In de sectie Gezondheid (vorig artikel) hebben we in detail het medische onderzoek rond de medicinale waarde van alcoholgebruik bij het voorkomen van hartaandoeningen besproken. We hebben talloze recent gepubliceerde bevindingen over de schadelijke effecten van alcohol op veel andere lichaamssystemen onderzocht en vergeleken met de beschermende effecten op het hart.

Sommigen zouden nu beweren dat de nadelige effecten van alcohol het gevolg zijn van overmatige hoeveelheden en dat matig gebruik relatief onschadelijk is. Laten we het dus hebben over de gevolgen van matig of recreatief drinken. Ten eerste worden de kankerverwekkende en osteoporotische effecten, evenals de verhoogde incidentie van traumatisch overlijden, zelfs waargenomen bij lichte drinkers. Hoewel het waar is dat levercirrose en ernstige hersenschade zoals regelrechte dementie voornamelijk worden geassocieerd met zwaar drinken, maak ik me persoonlijk genoeg zorgen over de schade die het verouderingsproces aan mijn hersenen aanricht zonder de effecten van een bekend neurotoxine toe te voegen!

Dit is een lijst van de algemene effecten op een individu, op basis van het alcoholgehalte in het bloed:

  • 0.05% Euforie en minimale motorische afwijkingen
  • 0.08% Verminderd rijvermogen
  • 0.1% Groot motorische coördinatieverlies
  • 0.2% Geheugenverlies m.b.t. de ervaring
  • 0.3% Coma
  • 0.5% Dood (Medical Pharmacology: Lange, pg. 246)

Gelukkig verliezen de meeste mensen hun bewustzijn, voordat ze een dodelijke dosis kunnen drinken, maar het feit blijft dat het een medicijn is dat tot de dood kan leiden en een aanzienlijke fysiologische stoornis heeft, zelfs bij de laagst meetbare bloedspiegels.

Welnu, hoe zit het met de effecten van alcohol op menselijke relaties en gedrag? Wil je praten over huiselijk geweld, partner- en kindermishandeling? Wil je praten over verkrachting, moord, zelfmoord of andere vormen van geweld? Praat met elke politieagent, elke maatschappelijk werker, elke hulpverlener, en ze kunnen je verhaal na verhaal vertellen over gewelddadige en beledigende handelingen, gepleegd terwijl men dronken was.

Ik ga duidelijk schrijven. Er is nauwelijks een mens op deze planeet die niet weet dat wanneer hij een vrouw probeert te verleiden, zijn kansen enorm zullen verbeteren als hij haar eerst kan laten drinken. Waarom? Omdat haar redenering vertroebeld zal zijn en haar wilskracht verminderd. Een gynaecoloog vertelde onlangs dat hij regelmatig vrouwen laat binnenkomen met een soortgelijk verhaal. “Nou, ik ging uit en dronk een paar drankjes en dacht niet al te helder na en belandde in bed met een vreemde. Nu ben ik bang voor aids en wil ik me laten testen op hiv.

Ik hoorde eens een prominente christelijke leider publiekelijk zeggen dat “… alcohol geen morele kwestie is. Het is geen kwestie van een zwak karakter … Het is geen moreel goed of fout. Het is geen ‘ja’ of ‘nee’ kwestie. Het is niet moreel negatief om te drinken.” Nu zou je kunnen zeggen dat alcoholgebruik geen morele kwestie is, maar als een stof mijn remmingen vermindert, mijn oordeel schaadt en mijn beslissing om immoreel gedrag te vertonen, faciliteert, dan komt dat gevaarlijk dicht bij een morele kwestie. Is dat een terechte uitspraak? Zelfs een vrouwelijke seculiere politicologieprofessor schreef over het groeiende fenomeen ‘date rape’ op universiteitscampussen: ‘We kunnen zoveel discussiëren als we willen over toestemming, maar zolang we dat concept toepassen op situaties waarin mensen zichzelf hebben verkleind tot toestanden van dronkenschap waarin ze nauwelijks woorden kunnen vormen, dan weet ik niet hoe toestemming enige betekenis kan hebben.” (Diana J. Schaub, Loyola College Afdeling Politieke Wetenschappen)

Er zijn mensen die zouden zeggen dat deze illustraties extreme voorbeelden zijn van alcoholmisbruik en geen eerlijke weergave zijn van de verantwoordelijke sociale drinker. Wat dacht je van een glas wijn om mijn jubileum te vieren? Mijn beste vriend op de medische school probeerde me ervan te overtuigen dat een glas wijn mijn eetervaring zou verbeteren. Ik vertelde hem het verhaal van de tragische dood van mijn grootvader na een ‘gezellige’ borrel, en hij noemde het nooit meer. Te vaak heeft een “onschuldige” sociale of recreatieve drank tot een ramp geleid. Alleen al de Verenigde Staten hebben naar schatting 6 tot 10 miljoen alcoholisten of probleemdrinkers, en geen van hen begon ooit met gedachten dat dit hen op een pad naar vernietiging bracht. “Er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde daarvan is de weg van de dood.” Spreuken 14:12 We kunnen dat risico niet nemen met ons leven.

Heeft iemand in al deze discussies echt uitgelegd waarom de wedergeboren christelijke gelovige een geestveranderende drug moet introduceren om genot te ervaren?

Heeft een christen chemisch opgewekt geheugenverlies nodig om het verleden te vergeten of om “alle dingen nieuw te laten worden in Christus Jezus”?

Heeft de christen de voorbijgaande euforie van fles “geesten” nodig om vrede, vreugde en liefde te ervaren, of zijn dit blijvende gaven van de Geest van God?

Het bewijs in de geneeskunde en sociologie alleen zou voldoende zijn om mij persoonlijk te overtuigen dat alcohol zowel mijn lichaam als mijn relaties met anderen kan schaden. Het zou een redelijk intelligente beslissing zijn om alcohol te vermijden, zelfs op deze basis alleen, maar als christen baseer ik mijn leven op het Woord van God, en als ik de Bijbel lees, wijst het overweldigende bewijs erop dat onthouding de beste manier van leven is .

Laat me er snel op wijzen dat de meerderheid van de christenen en christelijke geleerden totale onthouding als een extreem standpunt beschouwen. Maar we moeten onze standpunten niet baseren op wat de meerderheid zegt, want de geschiedenis van de mensheid heeft ons geleerd dat de meerderheid het vaak bij het verkeerde eind heeft. Jezus leerde dat Zijn volgelingen vaak in de minderheid zouden zijn. Weet je, ik vind het niet erg om “bekrompen” genoemd te worden, omdat Jezus zei dat Zijn volgelingen op de smalle weg zouden zijn en de brede, populaire weg naar vernietiging zou leiden. Mattheüs 7:13,14

Kijk naar het Bijbelverslag. In Genesis wordt Noach publiekelijk vernederd door zijn naaktheid in het openbaar te tonen. Lot gaat dronken een incestueuze relatie aan met zijn dochters. Babylon valt terwijl soldaten genieten van een dronken orgie. Jesaja beschrijft een scène waarin “…Priesters en profeten wankelen van bier en dronken van wijn; ze wankelen van bier, ze wankelen bij het zien van visioenen, ze struikelen bij het nemen van beslissingen. Alle tafels zijn bedekt met braaksel en er is geen plek zonder vuil.” Jesaja 28:7,8

Wat zei Jezus? In een van zijn laatste openbare preken, opgetekend in Lukas 21:34, zei Hij: “Wees voorzichtig, anders zal uw hart bezwaard worden door drankzucht, dronkenschap en de zorgen van dit leven, en die dag zal onverwachts over u komen.” Misschien zijn de meest overtuigende uitspraken van de apostelen van Christus die werkten en spraken met degenen die leefden in afwachting van de wederkomst. Paulus zegt in Efeziërs 5:17-18: “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp de wil van God. Wordt niet vervuld met wijn, maar wordt vervuld met de Geest.” Petrus schreef in 1 Petrus 4:7: “Het einde van alle dingen is nabij, blijf daarom gezond en nuchter in uw gebeden.” En dan die bekende waarschuwing: “Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander gaat rond als een woedende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Als u net als ik gelooft dat we het voorrecht hebben om in de slotscènes van de geschiedenis van de aarde te leven, dan weten we dat we worden onderworpen aan de laatste wanhopige en meest verleidelijke misleidingen van de duivel “die weet dat zijn tijd kort is”. Er is nooit een tijd geweest waarin helder denken, gezond oordeel en onaangetast inzicht belangrijker waren voor Gods volk. Vrienden, we kunnen niet waakzaam blijven als we een stof in het lichaam binnenlaten die onze geest vertroebelt en ons oordeel schaadt.

Hoe communiceert God met ons? Door de geest.

Hoe communiceren we met God? Door de geest.

De vraag is of we het kanaal waardoor God tot ons spreekt te allen tijde duidelijk open willen houden?

Hoe zit het met Paulus’ advies aan Timoteüs om “een beetje wijn te drinken vanwege je maag en frequente ziektes”? Hier zullen theologen u vertellen dat Paulus duidelijk verwijst naar alcohol. De geleerden zullen je vertellen dat dit een weerspiegeling was van de Palestijnse omstandigheden van geen koeling en dat alle druivendranken snel tot op zekere hoogte alcoholisch werden. Nu zou het moeilijk zijn om veel artsen te vinden die het idee ondersteunen dat alcohol gunstig is voor de maag. Het hart? Misschien. De buik? Nee.

Alcohol is duidelijk in verband gebracht met gastritis, maagzweren en maagkanker. Sommigen hebben gesuggereerd dat de bacteriedodende eigenschappen van alcohol nuttig kunnen zijn geweest bij het voorkomen van dysenterie door besmet water. Maar zelfs als je me zou kunnen overtuigen dat Paulus aan Timoteüs suggereerde dat alcohol medicinale waarde had voor Timotheüs’ maagkwaal, dan nog kun je deze tekst niet gebruiken om het routinematige recreatieve gebruik van alcohol in de christelijke levensstijl te ondersteunen. Het gaat mijn begrip te boven waarom mensen wetenschappelijke, taalkundige en intellectuele argumenten zouden aanvoeren om een ​​twijfelachtige bijbeltekst te interpreteren op een manier die niet in harmonie is met andere onmiskenbaar duidelijke passages in het Woord van God. Het eenvoudige, duidelijk gesproken Woord van God in Spreuken 8:1 zegt: “Wijn is een spotter, sterkedrank een onruststoker, ieder die daardoor gaat zwalken, is niet wijs.

We hebben geen gevorderd diploma nodig om deze tekst te begrijpen. Mijn 9-jarige dochter, Allanna, kon opstaan ​​en het uitleggen. Merk op dat de woorden “spotten” en “bedrog” opnieuw in de Bijbel voorkomen in de waarschuwing van Paulus aan de Galaten. “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.”

Pastor Dwight Nelson heeft het zo goed gezegd als iedereen zou kunnen: “Het kan me niet schelen welke hermeneutiek, het kan me niet schelen welke taalkundige argumenten u naar voor brengt uit de Schrift. In de schemering van de 20e eeuw lijkt het mij absoluut noodzakelijk dat christenen blijven staan ​​voor totale onthouding van alcoholgebruik in al zijn vormen.”

Vrienden, als we zijn wie we zeggen te zijn – een geloofsgemeenschap die door God is geroepen om een ​​speciale boodschap aan de wereld te brengen en als de duivel bezig is met zijn laatste wanhopige pogingen om de wereld te misleiden, dan is hier nooit een tijd geweest waarin het belangrijker was dat de christen waakzaam en helder blijft en dat elk kanaal voor communicatie met God open blijft. We hebben geen andere keuze dan op te staan ​​zoals Daniël en zijn vrienden, zelfs als de meerderheid van andere christelijke gelovigen zegt dat dit een extreem standpunt is. Laten we “Durven een Daniël te zijn” en God zal ons net als Daniël belonen met wijsheid en kracht van boven.

Dr. Rick Westermeyer, verbonden aan het Portland Adventist Medical Center.

Waarom zouden we gegiste druiven verkiezen, terwijl verse druiven en vers druivensap écht genezend werkt ? – zonder de risico’s van alcoholische dranken.

De lijdensweg van ongezond eten

Wanneer we onverstandig eten, of het nu gaat om onze voedselkeuze of onze manier van eten (we hebben spijsverteringsbeperkingen!), ontbinden voedingsstoffen in onze darmen via de werking van bacteriën. In dit scenario ontleden fermenterende en rottende bacteriën het voedsel, waardoor het darmkanaal verzwakt, de opname van voedingsstoffen wordt aangetast, ons hele lichaam wordt verontreinigd met pathologische stoffen, onze mentale functies worden aangetast en vermoeidheid wordt veroorzaakt. Deze aandoening staat bekend als “toxicose” (algemene lichamelijke toxiciteit of “auto-intoxicatie”) of, minder formeel, als “voedseldronkenschap”. Dergelijke conditie schaadt onze gezondheid en brengt uiteindelijk ons ​​leven in gevaar. Indigestie (winderigheid, oprispingen, opgeblazen gevoel) en onprettige darm- en lichaamsgeuren zijn slechts enkele van de onaangename waarschuwingen die het begin van een ziekte aangeven.

Onverteerde eiwitten (voornamelijk uit vlees, zuivelproducten, bonen, noten en zaden) zullen gemakkelijk bederven (rotten) in onze warme darm, net zoals melk op een warme dag bij kamertemperatuur bederft. Bederfelijke bijproducten zijn giftig en kankerverwekkend. Ze omvatten: methaan, waterstofsulfide en mercaptanen (die de geur van rotte eieren produceren wanneer ze door het methaangas worden uitgevoerd), cadaverine, putrescine, ammoniak, indolen, skatolen, leukomaïnes en tal van andere giftige en kankerverwekkende gassen en stoffen. Net zoals waterstofsulfidegas betonnen, ijzeren en stalen rioolbuizen zal afbreken, zal het het vlees in onze darmen en dikke darm irriteren en vernietigen.

Onder lukrake eetomstandigheden worden enkelvoudige koolhydraten (uit fruit) en complexe koolhydraten (zetmeel uit graanproducten en witte aardappelen) gemakkelijk gefermenteerd door schimmels en bacteriën in de darm. Het resultaat is de productie van alcohol en azijn die tientallen keren giftiger is dan alcohol. Deze tasten het darmweefsel aan en kunnen pijnlijke zweren veroorzaken.

Bovendien zorgt het te veel eten van langzaam verterende vette en eiwitrijke voedingsmiddelen ervoor dat de maag grote hoeveelheden zuur afscheidt en vasthoudt. Wanneer deze hyperzure toestand chronisch optreedt, kunnen maag en darmen ontstoken raken en kan de pylorus-sfincter, die normaal gesproken voedsel in de twaalfvingerige darm laat komen, gezwollen raken. Dit leidt meestal tot fermentatie en verrotting van de maaginhoud, GERD (gastro-oesofageale refluxziekte), braken en hevige pijn. Chronische ontstekingen en ulceraties leiden tot kanker.

Het is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat onze darmen ten koste van alles worden gebruikt als een compostbak gevuld met onwelriekend, rottend, zuur afval! De toxicose die het gevolg is van willekeurig, lukraak eten versnelt veroudering, veroorzaakt ziekten, waaronder gastritis, prikkelbare darm, colitis, de ziekte van Crohn en zweren, en is de oorzaak van de meeste sterfgevallen! We willen niet echt chronische, onvolledige spijsvertering en giftige darmen doorstaan. Helaas leven de meesten op deze manier en accepteren het als ‘normaal’. Gelukkig is er een manier om een ​​perfecte darmgezondheid te creëren.

Het doet nadenken over wat we in onze mond stoppen en doet ons dankbaar naar boven kijken voor alle raadgevingen die we van onze Schepper krijgen, om in de beste conditie te blijven.
Maar hoevelen kennen hun lichaam ?

Een goede spijsvertering is gebonden aan een aantal principes. Waar het spreekwoord zegt “dat je bent wat je eet”, zou dit beter worden vertaald door “je bent wat je verteert”. We vinden het zo evident dat voeding automatisch in energie wordt omgezet… Maar voeding kan zich tegen ons keren, onze energie wegroven, in plaats van ons te onderhouden ons beroven… tenzij je besluit het te bestuderen en de spijsvertering te respecteren.

In “Gezonde Darm” hebben we deze motor van energie bestudeerd in al zijn aspecten. Welke veranderingen ondergaat het voedsel in alle stadia? Waar kan het mis gaan? Wat is de oorzaak (en de oplossing) voor alle aandoeningen die de darm en spijsvertering – en onze energie en gezondheid – aantasten?

Dit boek is beschikbaar : digitaal (9 euro) of gedrukt (10 euro + verzendkosten) bij Natur-El.

Aanvragen