Verlost

Er bestaat vandaag een terughoudendheid bij sommige christenen om de gedachten van heiligheid en geluk samen te brengen. Op een of andere manier vinden zij dat toegewijde christenen somber en ernstig moeten zijn. Geluk lijkt iets oneigens te zijn, op een bepaalde manier besmet met een geest die in tegenstrijd is met de ware liefde voor God. Vanuit dit oogpunt behoren vreugde en Jezus niet in één adem genoemd te worden, want dat brengt de ware eerbied voor God in gevaar.

Maar die gedachten komen niet uit de Bijbel. Kijk eens wat daar gezegd wordt:

“Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis” (Jesaja 56:7).

“Verheugen zullen zich allen die bij u schuilen, altoos zullen zij jubelen” ʻPsalm 5:12).

En weer zegt de psalmist: “Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge?” Psalm 85:7.

Welke houding weerspiegelt het best het leven en werk van Jezus? Het evangelie vertelt ons dat zelfs de kinderen met vreugde tot de Heiland kwamen en dat zegt ons veel over zijn uitstraling.

Maar was onze Heer dan niet “een man van smarten, bekend met verdriet?” Natuurlijk was Hij dat. In het leven van elke christen komen zaken voor die het hart breken en ook dat van God. Elke christen kent de kwelling van het schuldgevoel en de tol van de tragedie. Voor elk van ons komt er een tijd om te treuren. Elke christen kent verdriet, als hij ziet dat de mensen waar hij van houdt een rampzalige keuze maken. Maar de vriendschap met Jezus leidt tot een vreugdevolle reis, zelfs wanneer ons pad langs verdriet voert.

In zijn bekendste prediking, de Bergrede, sprak Jezus over de formule voor blijdschap. Herhaaldelijk begint Hij zijn uitspraken met “Zalig zijn zij…” en beschrijft dan hoe men ware vreugde kan vinden door Hem te dienen.

Hoe kan een generatie die voor het oordeel staat een vreugdevol leven leiden? Wij vinden het antwoord in Psalm 98:4-9: “Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE. De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie erin wonen; dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht des HEREN, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.”

voor nu

Een tijd om te bidden

God, Geef ons de Kracht door Norman Vincent Peale

In gebed kan je antwoorden vinden, inzicht, nieuwe sterkte, zodat je het probleem weer aankan. Wat het ook is, je kan het nu aan God geven. Vraag Hem om je te helpen – en Hij zal het doen. Laat we daarvoor bidden :

Onze Hemelse Vader, help ons te onthouden dat in het midden van moeilijkheden en problemen we niet alleen zijn –
U bent er altijd voor ons, elke dag, elke nacht.
U komt in onze geest en ons hart binnen.
Dit geeft ons de kracht om met elke situatie en probleem om te gaan.

Help ons te weten dat wanneer we moed te kort komen en we naar U keren, dat U ons opnieuw zal vullen. Dat wanneer we gefrustreerd zijn, dat U ons een nieuwe greep
op het leven geeft en een nieuw gevoel van kracht. Mogen we ons volledig aan U overgeven door Jezus Christus , onze Heer, Amen.

het is nooit te laat

De passagiers hadden al plaatsgenomen aan boord van een oude DC3, die klaarstond om te vertrekken vanuit een plaats in Afghanistan.
Het regende pijpenstelen. Het vliegtuig had wat vertraging en de deuren werden snel gesloten. Op dat moment zag men iemand arriveren die naar het vliegtuig holde, half schuilend onder een regenjas.
De laatkomer bonsde energiek op de deur. De gezagvoerder seinde hem echter dat hij te laat was. Maar de man stond er op dat de deur voor hem geopend zou worden.
Algehele verbazing toen het de piloot bleek te zijn!
Laat u wellicht ook de ‘piloot’ van uw leven buiten de deur staan?Wellicht denkt u deze l evensreis te kunnen maken zon- der hulp van iemand. Misschien denkt u dat u zelf alle problemen op kunt lossen. En vervolgens staat u stil,net als het vliegtuig op het vliegveld.

Maar de piloot die u kan leiden,is er ook. Hij is niet te laat.
Jezus klopt op de deur van uw hart. Hoe vaak heeft Hij al moeten kloppen? Door een woord van een christelijke vriend,een bijzondere gebeurtenis, een vers uit de Bijbel, het Woord van God….

U hebt nog niet geopend. Waar wacht u op?

 

“Mijn 
rijkdom 
is 
niet 
in
 de
 hoeveelheid 
bezittingen, maar 
in 
de 
vermindering 
van 
mijn
behoeften.”
   – J
Brotherton

“De 
ergste
 zorgen 
in 
het 
leven 
zijn 
niet
 de 
verliezen, en 
het 
ongeluk, 
maar
 de angsten.”
  – A
 C 
Benson

“Kinderen 
hebben 
liefde
 nodig,
 vooral
 wanneer 
ze 
het 
niet
 verdienen.”
 –  Harold 
S
 Hulbert

“Het
 doel
 om
 macht
 te 
krijgen
 is 
om
 het
 terug
 te 
kunnen 
weggeven.”
-  Aneurin 
Bevan`

“Het geheim
 van 
al 
diegenen 
die 
ontdekkingen 
doen, 
is 
dat ze 
niets 
voor
 onmogelijk
achten.”
   –  Justin 
Liebig