Gezondheid

“Gezondheid” Dit woord zal de komende dagen dikwijls over de lippen komen, terecht of onterecht, gemeend of oppervlakkig, aanmoedigend of onverschillig… Nochtans dat is wat God je toewenst. Al dat lijden, die enorme miserie en het immense lijden dat door mensen aan elkaar wordt berokkend, maar ook wat mensen aan zichzelf berokkenen uit onwetendheid, onverschilligheid, nonchalantie of omdat men gezondheid niet genoeg naar waarde schat, horen niet thuis in Gods plan. 

Al toen ik nog een kleine jongen was, gingen menselijk lijden, bedlegerigheid wegens ziekte, al dat erbij horend verdriet… me ter harte. Dan hoorde ik daarbij zeggen “als er een God bestaat”… Ik heb dat goed onthouden, want op een bepaald moment kwam God op mijn weg. Ik had zijn wegen niet gevolgd, zijn adviezen niet bestudeerd, en ik stelde nu de vraag naar het waarom. Bestaat God? Wat is zijn doel met dit lijden? En heeft het wel een doel? En wat met al die onschuldige mensen die geen inspraak kregen, maar die gewoon in de molen van  de generaties meegezogen worden en geen andere keuze hebben dan het te ondergaan?

Daar ben ik nu ruim veertig jaar mee bezig en ik kan bevestigen dat God goed is en dat Zijn wereld goed is en dat Zijn schepping van het menselijk lichaam magnifiek is… Maar we leven in een vijandige wereld, op een gekaapte planeet, waar mensen kunnen kiezen, voor of tegen God of de Satan. En ook in onze zorg van het lichaam, staan we in het stemhokje: voor of tegen.

Wat God betreft, Hij heeft krachtige richtlijnen gegeven voor overvloedige gezondheid en geluk. Als we elkaar “Gezondheid” toewensen, ben ik het aan jou verplicht om door te geven HOE. 

Daarom heb ik me voorgenomen om in de komende maanden iedere week een brief te schrijven, met een aanmoedigend en oogopenend artikel, over de onderdelen van Gods programma. Zie het als mijn diepste wens, voor u lieve mens, op zoek naar de waarheid over leven & gezondheid, voor nu en straks.

  • Er komen veel onderdelen aan te pas, en ik heb die op veel manieren al beschreven, bv. in het Nieuwe Start-programma, in Natuurlijke Gezondheid, of in vertalingen die ik maakte van boeken als “God Geneest nog steeds”, “Waarom Christenen Ziek Worden” en “Er is iets Beter!”
  • We kunnen ons natuurlijk blind staren op ons leven van NU. Maar dat is een kleinigheid tegenover het leven in de eeuwigheid… Wat is je uiteindelijke doel in het leven? Misschien is die vraag makkelijk te beantwoorden. Maar hier is de volgende vraag: wanneer je dat doel bereikt… en sterft… wat is de toekomst voor jou?
  • De meerderheid van de mensen eet helemaal het verkeerde voedsel om hun gezondheidsdoelstellingen te bereiken. Ze brengen grote hoeveelheden geïsoleerde suiker, zetmeelrijke kost, vetrijk en vezelarm voedsel in hun systeem… en er ontstaan ​​grote problemen.
  • De Schrift vertelt dat God ons lichaam zo heeft ontworpen dat het 120 jaar kan leven. Maar er is maar één manier om dit te bereiken! Dus lijkt het me interessant om daar een studie van te maken. 
  • Ben je er klaar voor? En zal je niet opstandig worden over de vele onderwerpen die daaraan te pas komen? De volgende keer dat je iemand vraagt ​​hoe zij zich voelen… is het misschien beter om te vragen: “Hoe is het gesteld met je zuur-basen-evenwicht?”
  • De meeste mensen realiseren zich niet dat God ons heeft geschapen met lichaam en geest en hoe die twee samen de “levende ziel” zijn. En onze emoties spelen een grote rol in ons welzijn. Dus zal ook daar aandacht aan geschonken worden. 
  • Elk medicijn heeft bijwerkingen. Je lichaam lijdt niet vanwege een gebrek aan voorgeschreven medicijnen. Het lijdt door mishandeling en een gebrek aan voldoende echte voedingsstoffen.
  • Er zijn 2 soorten mensen… de ene hoopt dat de overheid iets voor hen zal doen… de andere hoopt dat de overheid niets voor hen zal doen, zodat ze op een vrije manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun grootste schat. 
  • God garandeerde vrijheid van ziekte, die het medisch systeem niet kan nabootsen. Dit alles en nog veel, veel meer zijn de uiting van mijn wens voor alle lezers! Blijf het volgen in de komende weken en pluk er de vruchten van.

Gedachten versterkers

Gedachten versterkersWie of wat bepalen of je gelukkig bent? Dat doe je zelf.
Een televisiemaker had in zijn programma een oudere man, en het was er me nogal eentje ! Hij ging geen enkele opmerking uit de weg. Hij vertelde ongegeneerd zijn mening en beet van zich af als hij ook maar een beetje spot of arrogantie voelde. Je kon voelen dat het een man was die niet leefde met frustratie, angst of bereidheid om de waarden waar hij voor ging in de weegschaal te leggen. Wat ook opviel was zijn open kijk op het leven, een opmerkelijke vitaliteit en durf. Zijn reacties waren niet uit de hoogte, maar in alle eenvoud, zodat iedereen het kon begrijpen. De conclusie van de moderator aan het einde van het programma was, dat hem opgevallen was, dat er in zijn programma nooit zoveel gelachen werd als nu… En dat was helemaal niet omdat er mèt de oude man gelachen werd, maar omdat de oude man zijn antwoorden gaf met een tikkeltje humor en daardoor de reactie van het publiek losweekte. De man had het hele publiek mee, ze hingen aan zijn lippen… Ook de moderator genoot zichtbaar van de gemoedelijkheid en uitstraling van geluk. Daarom moest de vraag komen : “wat deze man zo gelukkig maakte”? “Je moet toch wel een zeker geheim hebben dat aan de basis ligt van dat geluk?”
“Helemaal niet”, zei de oude man. “Geluk is net zo zeker als de neus op je gezicht. Als ik ‘s morgens wakker word, heb ik twee keuzes: gelukkig of ongelukkig zijn. Ik kies voor het eerste!”
Nu kan je een dergelijke houding een beetje “laissez-faire” vinden, maar mensen die iets kennen van het leven van Abraham Lincoln, die toch niemand kan beschuldigen van oppervlakkigheid of onverschilligheid, zullen zich misschien één van zijn stellingen herinneren, nl. “dat mensen zo gelukkig zijn als ze zich voorstellen te zijn”. Je kunt dus ongelukkig zijn, als je dat wil. Je zult tenminste altijd wel een reden vinden om dat te motiveren. Er is daar niets moeilijk aan. Kies gewoon om ongelukkig te zijn. Ga gewoon door om aan jezelf te vertellen dat de dingen in het geheel niet goed gaan… dat niets nog bevredigt, en je mag redelijk zeker zijn dat het ongeluksgevoel eraan komt.

Maar keer dat eens om, en zie je geluk, breng alle redenen voor dankbaarheid in gedachten. “Het leven is goed, ik kies voor het geluk.”

Om gelukkig mens te zijn, een zuiver geweten te houden, te kijken met onbevangenheid, geestelijke eenvoud en spontaniteit als een kind, is net zo reëel als de tegenpool. Veel mensen trekken negativiteit aan, wentelen zich in ongeluk… Natuurlijk wordt niet elk ongeluk zelf gecreëerd. Gevolgen uit het verleden, opvoeding, sociale omstandigheden, het moment en de plaats waar je bent, het kan meespelen…. Maar tot op grote hoogte zijn het onze gedachten, datgene wat we distilleren uit het leven en de omstandigheden, die de ingrediënten vormen voor geluk of ongeluk.. Maar als iemand het wil, en leert en de juiste attitude en gedachten aanneemt, zal geluk een concrete ervaring zijn.
Als geluk het voortbrengsel is van onze gedachten, is het noodzakelijk om de gedachten die naar misnoegdheid en depressie neigen, af te stoten. Dit begint door zich ervan te distantiëren, en ten tweede door het gebruik van een eenvoudige techniek, wat ik leerde van één van de mensen die ik tot voorbeeld stel. De kern van de problemen van Henry, zag hij in zijn terneergedrukte geest en in de gedachten-patronen. Hij had behoefte aan een injectie van licht en geloof.

Toen ontmoette hij een oudere vriend die niet – zoals zo vaak gebeurt – met de man een beetje meetreurde of mee-leed… maar rechtuit sprak “Als je je beter wil voelen, en een punt wil zetten achter dat miserie-verhaal, dan kan ik je wat geven om je aan op te trekken.”

“Wat zou jij meer kunnen doen dan al die anderen”, knorde Henry “ben je soms een wonderdoener?”
“Nee,” zei de vriend “maar ik kan je in contact brengen met een Wonder-doener die alle negativiteit en ongeluk kan afwassen en je een nieuwe smaak in het leven kan geven. Opgelet, dit is geen verhaaltje, ik meen het oprecht.” Er werd afscheid genomen en een nieuwe afspraak werd in het vooruitzicht gesteld. Henry werd zo nieuwsgierig dat hij telefoneerde of de afspraak niet wat vroeger kon. Bij het volgend treffen kreeg hij het boekje “Gedachten Versterkers”. Hierin staan 40 gezondheids- en geluksvergrotende gedachten. Nochtans is het een klein en nietszeggend boekje en niemand zou het aangeven dat het het leven van mensen kan veranderen.

De man kreeg de raad om het bij zich te houden, elke dag één van de gedachten te beoefenen, en in ruil daarvoor één van zijn eigen gedachten te laten vallen – en dat voor de volgende 40 dagen. “Probeer je om de impact van elke gedachte voor te stellen, en visualiseer hoe elk van die gedachten een genezend signaal en invloed geeft op je geest.”

Hij kreeg de verzekering, dat wanneer hij dit plan zou volgen, de gezonde gedachten de verziekende gedachten die zijn blijdschap en energie roofden, zouden uitdrijven.
Henry had zijn twijfels maar besloot om het een kans te geven. Hij volgde het advies en na ongeveer drie weken telefoneerde hij naar zijn vriend : “Man, het is een methode die werkt! Het is wonderbaarlijk! In feite gaat het mijn verstand te boven en moest ik het niet zelf ervaren, ik zou het niet geloven.”

Wanneer je morgen opstaat, zeg dan drie maal luid deze éne zin “Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd.” (Psalm 118:24).

Maak het persoonlijk door te zeggen “Ik zal juichen en mij daarover verheugen.”

Zeg het krachtig, met een positieve intonatie en overtuiging. Terwijl je je aankleedt, tijdens het ontbijt, ga door en zeg “Ik geloof dat ik alle problemen die vandaag op mijn weg komen, met succes zal afhandelen. Ik voel me fysiek, mentaal en emotioneel in beste conditie. Ik ben blij en dank- baar voor het leven. Ik dank God voor alle zegeningen. God is mijn kracht en mijn sterkte. Op Hem vertrouw ik.”

In de loop van de dag, baseer je activiteiten en intenties op de principes van gelukkig leven. Eén van de meest voor de hand liggende en eenvoudigste van deze principes, is menselijke liefde en gewilligheid. Besef wat geluk is. Er is zo weinig voor nodig. We hebben een hemels Woord, dat vol staat met krachtige aanmoedigingen, om ondanks moeite en strijd (het is hier tenslotte niet het paradijs), over iedere moeilijkheid heen, de waarde van het leven te zien.

Enkele maanden geleden werd op onze samenkomsten gestart met een experiment. Er werd aan iedereen een kaartje gegeven met “Psalm 16:8-9”. We werden aangespoord om de tekst op te zoeken, deze te schrijven op het kaartje en hierover elke dag meermaals na te denken.

“Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

Toen ik daar begon over na de denken was mijn conclusie: “Als we daarin slagen om de Heer voortdurend voor ogen te houden, is er geen plaats voor angst, depressie, ongeluk… alleen voor zekerheid, rust, sereniteit, gezond- heid en geluk. Ik dacht erover na hoe gemakkelijk het is om de schouders te laten hangen, om te morren… Maar van hoe hoog Hij ook kwam, en hoe hard de laatste stappen ook waren. Jezus ging verder. Voor ons.

Als Iemand reden heeft voor teleurstelling, is het God wel… en ondanks dat houdt Hij niet op ons zijn liefde te bewijzen.

bestendig voor ogen