Natuurlijke Hygiëne

NATUURLIJKE HYGIËNE VOOR ENERGIEZOEKENDE MENSEN

uit : Goed Nieuws-brief 29

HV Natuurlijke Hygiene

Kijk om je heen en je ziet het overal : futloze mensen wiens levensbatterijen ontladen zijn. Tenzij je je op sportief vlak beweegt, is vermoeidheid, depressie, krachteloosheid e.v.a. een veelgehoorde klacht. Onze vereniging – de Levensark – staat voor Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne – heeft zich van bij zijn oprichting tot doel gesteld om de gezondheidsboodschap te brengen vanuit een christelijk perspectief. De zorg voor het lichaam, onze “Tempel”, maakt een wezenlijk deel uit van onze opdracht de “aarde te beschermen en te bewaren”, of met andere woorden : het LEVEN alle kansen geven. Zelfs al is dit leven NU beperkt in de tijd, toch kan de kwaliteit van je eigen leven beter of slechter. En door je eigen voorbeeld is het mogelijk dat je ook andere mensen inspireert. Gezien christenen altijd geïnteresseerd zijn in goed nieuws en een beter leven is dat zeker, zou elke christen de principes van de natuurlijke hygiëne moeten kennen. 

Wat je verder vindt zijn enkele principes die voortvloeien uit de studie van de natuurwetten. Dit zijn onveranderlijke en onvervreemdbare instellingen die sinds de schepping zijn ingebouwd om het leven te onderhouden. 

Als energiebewust gezondheidszoeker vind je jezelf zeker terug in de principes van de Natuurlijke Hygiëne, omdat:

** Hygiëne meer is dan het dagelijks toilet. Het is belangrijk om een uitwendige basishygiëne aan te houden. Bv. ga je je iedere dag reinigen met water, ga je je tanden poetsen, was je je handen na een vuile karwei of wanneer je met voeding bezig bent. We hebben onze maatschappij zo gestructureerd dat afval buiten onze leefwereld wordt opgeslagen en behandeld. Hiermee voorkom je zeker narigheid, maar voorkom je nog niet  dat je iedere dag je innerlijke mens kunt vervuilen door een voeding die niet deugt.

** Natuurlijke hygiëne baseert zich op de levenswetten. Deze regels zijn zo primair omdat ze bepalen aan welke wetmatigheden het leven gehoorzaamt. Weinig mensen hebben weet van deze wetten, of kennen slechts de door mensen veranderde inhoud die soms lijnrecht tegenover het levensprincipe staat.

** Natuurlijke hygiëne gaat ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is en dat de mens als deel van dit geheel, hierin een voeding moet vinden die volledig is en geen enkele verandering moet ondergaan, d.w.z. een voeding die niet hoeft gebakken, gebraden of gekookt te worden. 

Deze norm vormt het onderscheid of iets al dan niet door de natuur als voeding voor de mens is bedoeld. Verdere ontwikkeling van je leven in eender welke zin, vertrekt vanuit dit biologisch leven. Daarom wordt hier ook de basis gelegd van een gezond geestelijk leven. 

** Wat wij gewoonlijk ziekte noemen, is meestal een zinvol proces van zuivering : het lichaam ervaart dat de mate van tolerantie die haar eigen is, overschreden werd en reageert met een zuiveringsactie. Het lichaam reageert met koorts, vermoeidheid, slaperigheid of slapeloosheid. Omdat we deze symptomen niet begrijpen en er niet kunnen mee omspringen worden de symptomen onderdrukt. Met Natuurlijke Hygiëne in het achterhoofd, hebben wij begrepen, dat iedere aandoening een oorzaak heeft en dat de oorzaak moet verwijderd worden om echt te genezen. Negeer de levenswetten niet langer, maar probeer, door ze te begrijpen en te bestuderen, er vertrouwd mee te raken. Zo kan je de beste levensvoorwaarden scheppen voor meer energie.

** Ziekte is geen toeval. Het is het resultaat van een levens- en voedingsstijl die te wensen overlaat. Uiteraard is het mogelijk dat wij geboren worden met een overgeërfde gevoeligheid en dat deze gevoeligheden en belastingen uit vorige generaties steeds verder drukken op het nageslacht. Precies daarom moeten wij ophouden met nutteloze risico’s te nemen door gedegenereerd voedsel niet langer te eten en in plaats daarvan zo oorspronkelijk mogelijk voedsel te kiezen. Daarnaast moet een levensstijl komen die gericht is op volledige ontplooiing en de maximale benutting van de in de mens gelegde mogelijkheden. 

** Bezuinigen op ziekte is nu mogelijk. Stop het gebruik van dierlijk voedsel, vooral onder de vorm van vlees.  Daardoor zullen zich minder zuren in het lichaam vormen. Ook rottingsproducten en andere toxines worden in het lichaam niet gevormd. 

** Beperk de consumptie van dierlijke vetten, onder elke vorm. Wees bovendien zuinig met plantaardige vetbronnen die door de industrie, door verhitting of oxidatie zijn gedegenereerd. Gebruik bij voorkeur rauwe olijfolie van prima kwaliteit of beter nog : vetten in combinatie met hun natuurlijke drager, d.w.z. waarin vetten geïntegreerd zijn in het geheel.  Verhitte vetten zijn in de Natuurlijke hygiëne geen welkome klanten. 

** Eten is meer dan alleen een fysieke behoefte. Dat weten ze ook wel in de Natuurlijke Hygiëne. Eten wordt dan ook met veel zorg en liefde bereid, zonder het te verknoeien door koken of door industriële processen, en als een lust voor ogen, neus en mond op de tafel gebracht. Door langzaam kauwen gun je jezelf een maximum aan tijd om ten volle te genieten van de heerlijke natuurlijke aroma’s van alle lekkere dingen uit de natuur. 

** Het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk is een gouden regel voor de Natuurlijke hygiëne. De natuur is niet te verbeteren. De natuur getuigt van de enorme wijsheid van de Schepper die het allemaal op een harmonieuze wijze heeft ontworpen. Ook de voeding getuigt van een ongelofelijke samenhang die de wetenschap steeds verder doorgrondt. De wetenschap heeft niet het recht haar halve waarheden als een experiment over te dragen op de bevolking, maar moet wijzen op de risico’s en de belastingen van bepaalde onnatuurlijke activiteiten. Door het feit dat een groot gedeelte van de knapste geesten en wetenschappers niet in dienst staan van het algemeen belang, maar van commerciële ondernemingen, en zich concentreren op fragmentarisch onderzoek, biedt de “wetenschap” een onvolledig en juist beeld van wat van nature de juiste voeding is. De wetenschap spreekt van bereiden en “verbeteren” van de voeding, die volgens haar onvolkomenheden heeft die door het geavanceerde onderzoek gecorrigeerd worden… Dit heeft te maken met het feit dat mensen onjuist voedsel eten dat bereid moet worden, waardoor men in de spiraal van onbevredigbaarheid en effecten komt. Elke ingreep betekent een verarming en berooft het voedingsmiddel, en later de eter ervan, omdat de bestanddelen worden gewijzigd. Dit kan resulteren in tekorten en wijzigingen.

** Natuurlijke hygiëne is geen saai dieet. Het is een voedingsstijl die totaal anders is. Toch heeft geen enkel mens die de natuur observeert, apprecieert en respecteert er moeite mee. Het is zo logisch en vanzelfsprekend, omdat het de dichtst mogelijke benadering is van het voedselprobleem met de wetten van de natuur zelf.

Saaie diëten werken psychologisch nefast. Daarom kan niemand ze blijven volhouden. Meestal zijn ze gebaseerd op onjuiste principes en ontbreekt de motivatie. Natuurlijke hygiëne is geen afstraffing of beproeving. Het lijkt meer op een traktatie voor al je cellen die nu, na zoveel jaren eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

**  Natuurlijke hygiëne probeert door de juiste voedselkeuze slechts een minimum aan giftige stoffen in het lichaam toe te laten en door de toepassing van de juiste voedselkeuze zo weinig mogelijk gifstoffen zélf te vormen.  Alle gevormde toxinen die in het lichaam al/nog aanwezig zijn dienen het lichaam zo snel mogelijk te verlaten. Natuurlijke hygiëne schept zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontgiften van het lichaam o.m. door de voedselkeuze die duidelijk eliminerend werkt.

** Natuurlijke hygiëne houdt rekening met de biologische cyclussen, die de fysiologische intensiteit van het lichaam en zijn organen volgens de tijd bepalen.  Zo spreken wij van drie dagindelingen, m.n. 

– de eliminatiecyclus in de vroege ochtenduren tot de middag (04 tot 12 uur)

– de assimilatiecyclus vanaf de middag tot de avond (12 tot 20 uur)

– de ordeningscyclus (transformatie) tijdens de nacht (20 tot 04 uur)

Door het voedsel op de juiste manier te kiezen, wordt deze kringloop zo goed mogelijk gerespecteerd en wordt overbelasting vermeden.

** Natuurlijke hygiëne  volgt de behoefte van het lichaam en kiest voedsel volgens deze behoefte. De mens heeft een specifiek verteringsstelsel en heeft behoefte aan voeding die aangepast is aan de kenmerken van dit verteringssysteem. Wat hieraan niet aangepast is, kan geen menselijke voeding zijn. De behoefte tot koken of bereiden komt precies door deze verkeerde voedselkeuze. 

** Natuurlijke hygiëne kiest voeding die uit zichzelf een genoegen is om gegeten te worden. De nood-zaak tot specerijen, scherpe kruiden, peper en zout is het resultaat van een verkeerde, gekookte en smaakloze voeding. Natuurlijke hygiëne wil het natuurlijke smaakgevoel herwaarderen en ontwikkelen.

** Natuurlijke hygiëne distantieert zich van de gangbare technieken van prikkelen, kalmeren, stimuleren en andere ingrepen op het menselijke systeem. Zij gaat ervan uit dat het menselijk organisme zichzelf regelt en geen enkele onnatuurlijke inbreng behoeft. Elke onnatuurlijke inbreng door prikkelende stoffen, voedingssuppletie, medicijnen heeft tot doel de natuurlijke werking en zin van het organisme te wijzigen, met de bekende gevolgen. 

Het probleem van constipatie is bij de Natuurlijke hygiëne onbestaand. Door de aanbreng van voldoende natuurlijke voeding en vezelstoffen functioneert de darm probleemloos en worden ongebruikte (en opgebruikte) stoffen snel afgevoerd. De stoelgang is normaal en verlaat het lichaam zonder inspanning of pijn.

** Natuurlijk voedsel bevat veel water. In deze natuurlijke verhouding is het perfect en gezond, aangepast aan de behoefte.

** Voedsel wordt niet klakkeloos door elkaar gegeten. Het spijsverteringsstelsel wordt niet langer als een afvalbak behandeld. De darm wordt niet herleid tot een vuile, stinkende riool. In de Natuurlijke hygiëne worden de voedselcombinaties gerespecteerd, in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheden. 

** Fruit is volledig voedsel. Het is het ideale begin van de dag en behoeft geen aanvulling.

** Gewichtscontrole zal overbodig worden door de ontgiftiging van het lichaam, door juiste voedselkeuze en juiste combinaties. 

** Overeten behoort tot het verleden omdat de voedingsmiddelen die eigen zijn aan de Natuurlijke hygiëne zich daar niet toe lenen.

** Fruit en groenten zijn de basis van gezonde energievoeding. Iedere dag zijn er groene groenten, broccoli, salade, gekiemde zaden, kool, enz. Eet mooie oranje vruchten, sinaasappel, tomaat, enz. Deze voeding bevat veel vitamines en biologisch actieve mineralen.  

** Word energievriendelijk : eet juist. Stop alle verspillingen van je energie door verkeerd te eten.  

Het is zoals Aterhov schrijft in RAUW ETEN, dat het werk van de landarbeiders voor de massa tot niets anders dient dan om door te spoelen in de dure toiletten. Ecologie begint bij de mens. In zijn eigen buik. 

** Natuurlijke hygiëne heeft aandacht voor onze kinderen en jeugd. Zij vindt dat deze jonge mensen recht hebben op het beste. Zij hebben recht op goede informatie (opvoeding) en voeding.

** Energiebewust etende mensen verkiezen geen gebruik te maken van alcohol, koffie, rookwaar en de vele andere aanvaarde drugs. Zij zijn tegen de na-tuur en tegen het leven. Omdat wij teveel van het leven houden, dat we als een geschenk ontvangen, verkiezen wij het niet door eigen toedoen te beschadigen. 

** Natuurlijke hygiëne  is geen therapie, maar een verzameling levensgedragingen die aan de biologische en persoonlijke noden van een persoon beantwoorden. De beleving van dit gedrag helpt gezondheid te vrijwaren en/of te herstellen tot het hoogst mogelijke niveau, zonder geweldpleging op het lichaam.

** In Natuurlijke hygiëne is therapie enkel en alleen gerechtvaardigd wanneer ze voor het lichaam een absolute noodzaak betekent. Een gezond lichaam en geest behoeven geen therapie.

Als dit je keuze is, dan is Natuurlijke Hygiëne voor jou, van jou en in jou. 

De toepassing ervan brenge je veel geluk, gezondheid & levenskracht 

Gezondheid is dichterbij dan je denkt

Voor veel mensen zijn gezondheid en ziekte onbekende terreinen. De mogelijkheid om deze te sturen komt in hen meestal niet eens op. Het boek “het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid” van Stefaan De Wever is daarom een oogopener met een verrassend heldere kijk op een totaal nieuw perspectief op het herstel van gezondheid. Veel mensen zullen dit boek toejuichen en er inspiratie in vinden en ontdekken dat op dit vlak verantwoordelijkheid te dragen valt. Ons systeem van ziekteverzorging maakt veel van deze zelfverantwoordelijkheid in bepaalde opzichten minder interessant. Precies op dat vlak moeten de bressen gedicht worden en moeten mensen ophouden blind te geloven in de onuitputtelijkheid van het zorgverstrekkingssysteem dat jammer genoeg nà de feiten komt.  

De manier waarop de verschillende toegangswegen tot gezondheid in dit boek worden gebracht zijn zo logisch en indringend dat u niet kunt geloven waarom er niet meer aandacht aan geschonken wordt… en dat terwijl het allemaal zo eenvoudig is. 

De boodschap van dit boek is duidelijk: verlaat de wegen die tot ziekte leiden. Moedig alle gezondheidsbevorderende aspecten aan en verminder de invloed van de risico’s. Zelfs al lijkt het dat die risico’s het leven interessant maken, zult u na het lezen van dit boek afstappen van dergelijke ideeën. 

De prijs van ziekte is afschuwelijk. Het is de moeite waard om zich volledig in te zetten voor een betere gezondheid. De visie in dit boek is : leer de instructies en signalen van je lichaam kennen en leer hoe de natuur gebruik maakt van ziekte om gezondheid voort te brengen. Het spreekwoord luidt : “We mogen niet eerder genezen van ziekte, dan voor ziekte ons beter heeft gemaakt.” Daarom moeten wij de reden van ziekte leren kennen en vooral datgene leren doen wat niemand anders in onze plaats kan doen. Niemand kan ademen, bewegen, eten, genieten, denken… in je plaats. 

Allergie, astma, diabetes, hart- en vaatziekten, huidaandoeningen, verkoudheid, ontstekingen, nierproblematiek, reuma, jicht, artrose, osteoporose, kanker, zenuwziekten, slapeloosheid, spierziekten, verteringsproblemen…? Miljoenen mensen hebben ermee te maken en zien hun toestand als onvermijdelijk. Toch heeft een bepaalde oorzaak hun conditie noodzakelijk gemaakt. De Amerikaanse Dr. Tilden noemde “intoxicatie” de oorzaak van alle ziekten, ongeacht hoe die ziekte ook mag noemen. 

Ziekte moet niet bestreden worden. De ziekte is de genezing. Als je dat maar begrijpt.

Zo zoeken heel veel mensen in klassieke en alternatieve kampen naar verlichting. Ziek zijn is geen pretje… vooral niet als ziek-zijn een lang verhaal wordt.  Maar voor mensen die “het geheel” zien, is het duidelijk dat ziekte niet geneest met kruidenthee, een kruidenpilletje of therapie, of een super-remedie. Genezen kan als er voorwaarden voor genezing worden geschapen, d.w.z. als de oorzaak wordt voorkomen en het zieke organisme de kans krijgt te doen wat nodig is.  De helft van de oplossing kan u niet helpen. Halve maatregelen blijken in de praktijk niets op te lossen. Ze zijn net als de rest gebaseerd op symptoomonderdrukking, en zijn dus onnatuurlijk…

Lees het hele verhaal in het boek het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid”. 

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: