Gezond Eten

houvast banner voedingIk hou er aan om deze inleiding te schrijven, zodat je kunt begrijpen dat de inzichten die ik verdedig niet het resultaat zijn van korte termijn observaties, maar van meer dan dertig jaar onderzoek van voedings- en gezondheidsvraagstukken, wat ik op dezelfde manier heb gevoerd als ik de Bijbel bestudeer.

Ik heb mensen leren kennen met een ongewone gedrevenheid om het evangelie – het goede nieuws – te verspreiden met alle middelen en mogelijkheden die zij hadden. Eén ervan is Leon Pollin, die zo vaak de woorden uit de Bijbel tot leven bracht. Achter ieder woord van de Bijbel zocht en vond hij een betekenis. 

De Bijbel toont ons de weg vanuit onze verlorenheid naar een nieuw leven met en dank zij Jezus Christus, onze Heer en Heiland die de prijs voor ons zondig leven heeft betaald. 

Meer dan dertig jaar geleden was ik zelf zoekend naar het WAAROM van ziekte, lijden, dood en zoveel menselijke miserie, ook die van mezelf. Voor veel mensen is deze negatieve realiteit reden genoeg om te twijfelen aan het bestaan van God. “Als” er een God bestaat… waarom laat Hij het dan toe ? was één van de vragen die ik vaak te horen kreeg. En het zou kunnen dat het ook u in verwarring brengt, dat deze situatie niet te rijmen valt met het idee van een “liefhebbende, zorgzame God”.

Deze wereld is niet meer het Paradijs – Eden – zoals het in den beginne ontstond op Gods woord. Ook de mens is niet meer in de conditie van Adam en Eva. Zowel lichamelijk als geestelijk is er in plaats van een positieve evolutie, een devolutie, wat we ook degeneratie noemen.
Eeuwen en eeuwen heeft het virus van de zonde zich  verder verspreid, en het is de zonde en overtreding die hebben gezorgd voor de escalerende invloed op de conditie van de mensen, waardoor vandaag maar weinig mensen als echt “gezond” kunnen omschreven worden. Het positieve is steeds dat God ons instrumenten aanbiedt om niet alleen het geluk in het eeuwige leven te bewerkstelligen, maar evenzeer de wegwijzers plaatst voor een succesvol leven hier op deze aarde. 

Ik heb slechts twee bronnen die mij informatie geven die rechtstreeks van God komen, dat zijn de Bijbel als Gods geschreven woord en de natuur waarin God al zijn scheppingskracht en liefde heeft gelegd. Wanneer wij Gods advies willen kennen voor onze zieke wereld, dan moeten wij in de eerste plaats de geestelijke opvoeding die de Bijbel ons geeft, en de lichamelijke ontwikkeling die getoetst is aan natuurwetten beslist beter leren kennen. 

Ik kan er niets aan veranderen dat me soms verweten wordt dat ik de lat hoog leg, dat ik gezonde voeding en levenswijze op het niveau breng waarop God het heeft bedoeld. Waar het maar even kan, ga ik naar de oorspronkelijkheid van alle dingen. Er is weinig te winnen met het verzachten of het onderdrukken van een probleem, terwijl we honderden risico’s laten bestaan. Ik heb jaren deze weg onderzocht en ik heb ervaren dat het de weg is van massale financiële verspillingen, vervalsingen en ontgoochelingen. Het is voor sommigen een harde noot om te kraken wanneer veel gewoonten op de korrel worden genomen. We houden er niet van om onze hele levensstijl overhoop te halen. Hoe onlogisch veel gewoonten en verslavingen zijn, toch blijven velen er hardnekkig in volharden. Als men wil en gelooft nochtans, kan men door Gods kracht overwinningen behalen die zo verrijkend zijn, ook op geestelijk vlak. 

We leven in een ernstige tijd, een tijd die bewuste keuzes vereist. En ik kan slechts hopen dat u mij niet kwalijk neemt dat ik mijn ervaringen met u deel, zelfs als ze af en toe “radikaal”, “extreem” of “fanatiek” lijken. Maar ik ben niet half zo  “radikaal”, “extreem” of “fanatiek” als diegenen die zo verknocht verkleefd zijn aan hun beschavingskost. 

Is het zo dramatisch als mensen kiezen voor gezondheid en daardoor hun wrak van een lichaam herstellen naar een redelijke mate van vitaliteit ? Jawel, het kost een prijs, maar ik zou dit niet eens durven schrijven, moest ik daarvan de resultaten niet zien. Maar ik zie ze dagelijks. Dat ik doorga met dit werk – wat mijns insziens verweven is met het evangeliewerk – dank ik aan de prachtige vriendenkring en kring van dankbare mensen in wiens leven mijn lessen, literatuur, of ondersteuning een verschil hebben gemaakt. 

Mijn bijdrage, onder andere door deze blog, zie ik vooral als een hint, een uitnodiging, zodat u in de vrijheid die God u gaf om Zijn wil te doen, niet wordt gehinderd. Het is dezelfde vrijheid, ongedwongenheid die u mogelijk maakt om te kiezen voor een gezonde, oorspronkelijke voeding met al zijn voordelen, ofwel voor een voeding die niet  Gods goedkeuring krijgt, met al zijn risico’s voor de enige schat die u kreeg voor dit leven, nl. uw goede gezondheid. 

De Bijbel vertelt weinig over voeding. Het moet en kan niet gezien worden als een instructieboek voor gezonde voeding. De schaarse aanwijzingen over voeding kunnen we natuurlijk gebruiken om de krijtlijnen te tekenen waarbinnen God in onze fysieke behoeften heeft voorzien. Voor de rest zijn het de natuurwetten die bepalen wat God in de natuur voor de mens heeft weggelegd. Het is moeilijk voor mij om alle aspecten daarvan in een artikel of een artikelenserie neer te schrijven, omdat er zoveel aspecten aan te pas komen die een invloed hebben. Mocht dit alles u boeien, dan is er uiteraard heel wat uitgebreide literatuur die u helpt de weg te vinden naar gezondheid.

Gezondheid , een kwestie van pluspunten en minpunten. 

 Dagelijks word ik gecontacteerd door mensen met gezondheidsproblemen. Soms zijn hun problemen zo ernstig dat ik mij afvraag wat ikvoor hen mag betekenen, vooral omdat hun situatie geen compromissen meer verdraag, maar een radicale omkeer vereist.  “Meneer, hebt u geen goed middeltje tegen mijn hoofdpijn… Ik heb al van alles geprobeerd, en omdat ik weet dat u op dit terrein nogal thuis zijt…”

Dergelijke uitspraken zijn bij mij aan het verkeerde adres. Middeltjes zijn er niet in Gods apotheek, die kunnen uitgedeeld worden als snoepjes… Gods apotheek kent maar één weg : het herstel van onze levensstijl in zijn natuurlijke staat. 

Voeding speelt daarin een bijzonder grote rol.  Het zou kunnen dat u me direct tegenargumenten bezorgt… dat u pleit op de overerving, de problemen in de jeugd, de stress, uw ongeordend leven… Waarschijnlijk zijn dit stuk voor stuk geldige argumenten en hoe geldiger ze zijn hoe meer het belang van voeding zich laat gelden !  

Schoppenhauer had wellicht gelijk toen hij schreef : “Het is waar dat voeding niet alles is, maar nog meer waar is het dat zònder voeding alles niets is”. 

Het is onmogelijk om een verhouding vast te stellen van de invloed van voeding op gezondheid. Prof. Ehret bepaalde dit op 90 % voor voeding. Dit kan kloppen als u weet dat stress, angst, gebrek aan slaap… een impact hebben op de cel-voeding. 

Behalve voeding zijn er drinken, zonlicht, lucht, rust, emotioneel evenwicht, beweging, vertrouwen (geloof), die een rol spelen. Op al deze domeinen kunnen winstpunten of verliespunten binnengehaald worden. 

Dat verklaart waarom iemand die intense bewegingsprogramma’s volgt, zelfs wanneer de voeding niet optimaal verzorgd wordt, toch een betere gezondheidsscore kan behalen. 

Dat verklaart ook waarom iemand die een periode onvoldoende nachtrust heeft gehad, een gemakkelijke prooi voor ziekte wordt, ongeacht welk idee deze persoon ook had over “immuniteit”. Een goede weerstand is niets anders dan een goede gezondheid. Zodra de energie vermindert, vermeerdert de kans op eender welke ziekte. Een goede basisgezondheid is het enige wat we kunnen verstaan onder een goede weerstand. 

In stressrijke, overbelaste tijden en met een te zware belasting op de spijsvertering, zijn mensen een gemakkelijke prooi voor infecties. In dergelijke gevallen helpt het niet de ziekte te bestrijden, maar moeten we teruggaan naar de oorzaak. 

Talrijke natuurgeneeskundigen uit Europa en de Verenigde Staten hebben ons hun testament nagelaten. Zij leerden ons de belangrijke zaken van het leven zijn plaats te geven.  Ik heb de kans gehad de voorbije jaren een aantal voortzetters van het hygiënistische pionierswerk van over de hele wereld te leren kennen. 

Dat heeft bij mij het diepe besef doen ontstaan dat de gezondheidsbeweging een christelijke beweging is, die mensen hun waardigheid wil terugschenken. Waar ziekte en lijden een verschrikking is; waar verslavingen en ongecontroleerde daden leiden naar een leven van afhankelijkheid… zien we dat  de Bijbel ons een leven van overwinning en bevrijding voorstelt. 

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: