Gezondheid is een schat

HV Gezondheid SchatGezondheid is een schat – hopelijk besef je dat,  voor je deze schat helemaal verloren bent…

In een eerdere blog verschenen verschillende vertaalde stukjes uit “Something better” van Katy Chamberlyn. Later werd het resterend deel vertaald, zodat we de lezers een complete brochure aanbieden met de integrale tekst van dit schitterende werk dat de relatie Bijbel-gezondheid leert.
Veel mensen zeggen dat onze luidsprekers om de gezondheidsboodschap te brengen soms te luid zijn… en dat veel mensen zich terugtrekken omdat ze vinden dat dergelijke keuzes te extreem zijn.
Het is waar dat er tussen het voedings- en levensgedrag van de gemiddelde mens en het “ideaal” een enorme afstand ligt. Veel mensen hebben me ooit horen zeggen dat elke stap in de goede richting winst is… Is dat dan een reden om het ideaal af te zwakken. Ik geloof dat iedereen kennis moet hebben van de door God gegeven en bedoelde weg… en kijken wat we kunnen doen om “in die richting te gaan”.
Een tijd geleden werd ik aangesproken door iemand die gerekend wordt tot kenners en uitdragers van de gezondheidsboodschap. Toch heb ik de man nog nooit iets anders zien eten dan koeken… De persoon klaagde er bij mij over dat hij niet kon slapen en hoofdpijn had, zich niet kon concentreren en kort daarop had hij een depressie. Speciaal voor dit soort mensen en ook voor u dit als aanmoediging om toch iets verder te gaan. Dit is geen veroordeling. Het doet me zelfs pijn om dit te moeten zeggen. In feite zouden verstandige mensen automatisch het gevoel voor het natuurlijke moeten herstellen.
Katy Chamberlyn heeft in Amerika een missie, namelijk de relatie gezondheid-Bijbel duidelijk maken. Ze doet dit onder de naam “Freedom of Health”. Haar akties voert ze met de verspreiding van vlugschriften, kleine folders, mooi promotie-materiaal, boeken en veel andere motivatiematerialen.
In deze Brief krijg je alvast de vertaling van twee van die folders. Haar hele verhaal vind je in “Er is iets BETER”, in brochurevorm bij Groene Dag.

Gezondheid is een schat

Kan jij oprecht bevestigen: “Ik heb een fantastische gezondheid!?” of
Ben je de meest kostbare schat op aarde – je gezondheid – verloren?
Een goede gezondheid (de afwezigheid van ziekte en een gevoel van welbehagen), is het meest zeldzame juweel. Het is het meest misbruikte maar nochtans meest gewenste ding op aarde. Zonder gezondheid kan je van niets anders ten volle genieten. Een goede gezondheid krijg je niet toevallig! Bij een bevolking van 285 miljoen mensen, verklaart de publieke gezondheidsdienst van de Verenigde Staten, maar 1 1/2 percent gezond! Dit is een echte tragedie! We leven in een tijdperk waarin mensen die kunnen beweren “ik heb een goede gezondheid!” maar een zeer klein percentage van de bevolking vormen. Hoevelen onder ons, die leven in een wereld, vol van chronische ziekten, kunnen zeggen, “ik heb een fantastische gezondheid!?” Een goede gezondheid is niet het resultaat van het toeval.
Wist je dat de meeste voedingsmiddelen in de gemiddelde westerse voedingswijze een goede gezondheid verhinderen? En dat voedsel zoals geraffineerde suiker en geraffineerde granen het delicate menselijke systeem verstoppen?Wist je dat melk niet zo volwaardig is als men ons ooit liet geloven? Er werden veel ziekten toegeschreven aan melk en zuivelconsumptie. Niet alleen werden rundsproteïnen met allergieën in verband gebracht; maar ze worden aangeduid als de oorzaak van ernstige ziekten zoals kanker, hartziekten en osteoporose.Wist je dat het eten van vlees, vooral op frequente basis, voor een groot percentage, één van de belangrijkste oorzaken is van degeneratieve ziekten, onder de bevolking? Gezondheid en ziekte zijn beiden afhankelijk van de manier waarop we eten en leven. Kijk maar eens om je heen! Hoeveel mensen zie je die moe zijn, die weinig of geen energie hebben, die vroegtijdig verouderen, aan overgewicht lijden, ongemakken en pijn hebben, allergieën, astma en verkoudheden? Ziekte is geen toeval en gezondheid evenmin.

De acht dokters van de natuur

De acht wetten van gezondheid zijn de acht dokters van God. De Schepper, heeft voorzien in de eenvoudige dingen van de natuur, veel versterkende en genezende middelen.De acht dokters van de natuur, of de acht wetten van de gezondheid, zijn middelen die voor elk van ons beschikbaar zijn. Met deze acht hulpmiddelen is ongeveer iedere ziekte te genezen !
Dit zijn de medicijnen uit God’s plan:
Zuivere lucht
Eerlijke en Ongeschonden Voeding
Geloof – Zekerheid – Vertrouwen
Eenvoudige Dagelijkse Lichaamsbeweging
Natuurlijk licht en zonneschijn
In alles matigheid
Natuurlijke reiniging door Zuiver Water
Goede rust
Wanneer we deze acht gezondheidsprincipes in de praktijk brengen, brengen we ook Gods plan voor onze gezondheid in werking. Ieder ander plan is niet van God, en niet in harmonie met Zijn levenswetten.Het is niet natuurlijk om ziek te zijn!Waarom zijn er zo veel zieke mensen? Hebt u zich deze vraag al eens gesteld. De eerste tien jaar toen ik de gezondheidsmogelijkheden exploreerde, stelde ik mezelf aanhoudend deze vraag : waarom ben ik zo ziek, waarom zijn zoveel anderen ziek… is dit Gods wil ? Vandaag stel ik me deze vraag niet meer. Ik kan alleen maar stil zijn en in bewondering toekijken ”hoe wonderlijk ik ben gemaakt”, en ik kan het met de Psalmdichter uitzingen : “Ik loof U, Here…” Vandaag ben ik niet langer in onzekerheid omtrent het waarom. In plaats daarvan verwonder ik me ero- ver dat God in zijn wijsheid zoveel mechanismen heeft ingebouwd om te verhinderen dat we zouden kunnen bezwijken aan onze eigen levensstijl. Het verschil tussen onze levensstijl van vandaag en
Gods plan is zo groot, dat je alleen verbaasd kunt zijn dat het menselijk lichaam en de natuur dit zo lang uithoudt.
De snelweg van het leven is bedekt met menselijke wrakken die leven, lijden en sterven, en zich nooit realiseren dat het grootste deel van hun lij- den komt door een vrijwillige of onwetende schending van de acht wetten van de natuur.God is niet de schepper van ziekte. God wil dat de mens gezond is en een leven zonder pijn kan leiden. Als we één van de fysieke wetten, die warmte regu- leren, licht, geluid, elektriciteit of zwaartekracht bre- ken, dan dragen we daarvan de gevolgen. Eén van deze wetten vrijwillig breken of onwetend zijn over hun bestaan is een overtreding van de wet, en we moeten daar dan natuurlijk de prijs voor betalen. Hetzelfde geldt als we de wetten van de gezondheid overtreden, de prijs is pijn, ziekte of zelfs een vroegtijdige dood.Het kan zijn dat je dit alles niet erg sympathiek vindt van God, dat Hij moest toelaten dat we onze krachten uitputten, dat Hij ons de gelegenheid moest geven om met ons voedsel te prutsen zonder daar- voor gestraft te worden… De wetten die God in de natuur heeft gelegd gelden voor iedereen. Ze kennen geen onderscheid des persoons, ze gelden voor gezonden en zieken, voor sterken en zwakken. Hoe verder je lichaam afgedaald is op de ladder van de aftakeling en de degeneratie, hoe belangrijker het is deze principes te kennen en geen verdere roofbouw te plegen op je krachten. Wanneer je ziek bent door de overtreding van deze wetten en je zenuwenergie is zo uitgeput, dan maakt het geen verschil of je christen bent of niet. Deze weten geven geen kwijt- schelding of geen korting… ze zijn er voor iedereen ! Het is niet natuurlijk om ziek te zijn. Ziekte ontstaat door het schenden van de natuurlijke wetten van het lichaam en de geest – de fysieke wetten van de gezondheid. De enige doeltreffende manier om opnieuw gezond te worden is elke gekende oorzaak van ziekte – elk risico – te elimineren. Een opmerkzaam, oude filosoof verklaart: “De mens sterft niet, hij doodt zichzelf.” Een andere meer recente waarnemer voegt daaraan toe: “Er zijn twee redenen waardoor de mens deze prestatie volbrengt: “hij hongert zichzelf uit (verkeerde voeding) of hij vergiftigt zichzelf door het eten van bereid en geraffineerd voedsel”. Denk hierover na !Neem verantwoordelijkheid voor je gezondheidHet is in de meeste gevallen overbodig om te lijden. Het moet niet gebeuren. Er zijn mensen die een betere levenswijze willen en alles doen om hun gezondheid te verbeteren, en elke prijs willen betalen om hun levensduur te verlengen, en te genieten van een levenskwaliteit die ze daarvoor nooit gekend hebben. Ongelukkig voor sommigen onder hen zoeken ze het op de verkeerde plaats, terwijl anderen niet de minste noties hebben van wat tot gezondheid leidt. Ze hebben nog niet één parallel getrokken tussen voeding, levensstijl en lichaamsconditie… Sommigen zijn in het ergste stadium van gezondheids- en voedingsanalfabetisme. En anderen zijn te erg verkleefd aan hun voeding en gewoonten. Deze mensen zouden liever sterven dan iets veranderen aan de manier waarop ze leven. Dus is lijden, pijn, en mogelijk een vroegtijdige dood meestal hun lot in het leven.

Stappen naar gezondheid – een gelukkig einde!

Een goede gezondheid is tegenwoordig zo zeldzaam, terwijl de wetenschap er maar weinig onderzoek naar doet. In plaats daarvan worden antwoor- den gezocht in het bestuderen van ziekte. Maar er is een bewezen gezondheidsplan: en dat is God’s plan, de acht wetten van de natuur. Gods plan heeft altijd een gelukkig einde!Zijn wij de “gezondste mensen ter wereld”?
Wie heeft er meer, dan om het even welke meer dokters dan ons?
Wij.
Wie heeft er meer, dan om het even welke meer ziekenhuizen dan wij?
Wij.
Wie heeft er meer, dan om het even welke meer hersteloorden en klinieken dan wij?
Wie geeft er meer, dan om het even welke natie – meer geld uit aan het zoeken naar gezondheid?
Wij.
Welke natie steekt steeds meer energie in het onderzoeken van degeneratieve ziekten?
Wij.
Kan iemand zeggen dat we de “besten zijn, met het meeste” in het zoeken naar gezondheid?
In zo een machtige omgeving, met zo een welvarendheid en instellingen, zou het antwoord, wanneer we de volgende vraag stellen, onmiddellijk moeten volgen.
“Welke natie is de gezondste ter wereld?”
Wij ?
Neen, dat is niet zo !
Gezondheid is een schat.
Van alle tijdelijke bezittingen
is het de meest kostbare.
Welvaart, studeren en eer zijn achterna gejaagd
ten koste van kracht en gezondheid.
Geen enkele hiervan kan geluk verzekeren, als gezondheid ontbreekt.
Counsels on Diet and Foods – p. 20

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: