Crisis in de Gezondheid

houvast banner schipCrisis, welke crisis ?

Is het refrein dat we “in crisis” verkeren, je naar het hoofd gestegen ?

Het is waar dat mensen bezorgd zijn om de situatie waarin we zijn. We leven in een tijd van grote veranderingen en de veranderingen gaan snel. Als je de huidige ontwikkelingen en tendenzen analyseert, ziet het er niet naar uit dat dat voor de toekomst anders zal zijn. Het zou kunnen dat je jezelf een beetje hulpeloos voelt, omdat je er geen vat op hebt, het niet kunt besturen. En of je het wil of niet, toch gaat het door. De kunst is dan om er zo goed mogelijk mee om te springen. De beste manier is – door je conditie in de hoogste staat van gezondheid te houden, geestelijk en lichamelijk, zodat je op ieder moment de juiste reflex kunt houden om er niet onderdoor te gaan.

Dat is mooi in theorie. En sommigen zullen me verwijten dat ik het nu helemaal alleen ga oplossen – zonder God. Dat is het laatste wat ik zou willen. Als geen ander weet ik, dat een mens niets vermag zonder God en dat de mens wikt, maar God beschikt. En ik weet ook dat er een duivel bezig is, die verwoestend bezig is, en die zijn breedste glimlach spant om ons in de val te krijgen. Hij is zo lief , en daarin is hij ook zo vals. Want zeg nou zelf, “er is aan alles IETS goeds”, en het presenteert zich allemaal zo verleidelijk en positief. En veel mensen vertellen me dat ze in de war zijn, geen juiste beslissing kunnen nemen en vaak een beslissing nemen, maar het was de verkeerde. Dat drijft mensen naar waarzeggers en occulte samenkomsten, en opnieuw is daar die smile, dat handengewrijf, die open armen, want je wordt opnieuw verwelkomd in het voorportaal van de hel. Het is hier toch gezellig. En kijk eens hoe hartelijk en begrijpend. Nu wordt het pas crisis.

Het feit is dat de mensheid al zesduizend jaar lang in een crisissituatie verkeert en dat er maar zelden momenten van rust en harmonie waren. Alleen in den beginne was alles “zeer goed”, perfect, rimpelloos. Ik kan me dat niet voorstellen, maar Gods woord zegt het mij, en dat neem ik aan. Dat neemt niet weg dat ik niet probeer om mij een voorstelling te maken van die jonge aarde, vers uit Gods hand… Wat ik dan zie is niet een wereld van primitieve gedrochten, maar schoonheid in de hoogste graad, de Tuin der Verrukking, een wereld waar je gewoon sprakeloos van wordt…

Maar sindsdien is het crisis. Dat is wat zonde brengt. En de crisis die we allen het ergste voelen is deze van ziekte en dood. Is daar een remedie voor ?

Een remedie voor de Gezondheidscrisis.

Is gezondheid onze zaak ? Kunnen we daar eigenlijk wel iets aan doen? Tenslotte zijn wij toch maar het resultaat van de omstandigheden… Laten we het niet beter aan de specialisten?

Zelfs Satan erkent hoe belangrijk gezondheid voor de mensen is. Nadat hij Job financieel en materieel gekraakt had, ging hij over tot de ondermijning van de gezondheid van de man. Daarom daagde hij God uit door te zeggen : ‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ (Job 2:5).

Ongeacht hoe het gezondheidsdebat zich overal ter wereld uitwijst, kan ik duidelijk zien dat de gezondheidscrisis niet zal worden opgelost door de politici! Het antwoord is niet een betere ziekteverzekering, grotere ziekenhuizen, goedkopere medicijnen, of zelfs betere artsen of therapeuten. Het antwoord is een betere gezondheid! Nu kan je denken dat ik een spelletje speel en rond de pot draai, want zeggen sommigen mij voortdurend : “dat is toch wat iedereen wil ? De vraag is alleen, hoe krijg je die en wat ben je bereid om daarvoor te doen of te veranderen ?

Een verbazingwekkend feit is dat de gezondheidsboodschap de “rechterarm” van de evangelisatie is. Een reden te meer waarom juist Satan al zijn listen gebruikt om ons te vangen. De manier waarop Jezus evangeliseerde, was rondgaan en aandacht geven aan de directe noden van de mensen. Hij genas de zieke organen van mensen – dan bereikte Hij hun hart. Als initiatiefnemer van De Levensark, heb ik dit altijd geweten. God heeft het in de natuur geschreven. Ik heb me altijd de vraag gesteld waarom er zoveel lijden, zoveel ziekte was, zoveel verdriet, waarom dit tranendal? Dat gaf spanning, wrevel, onvrede, angst, pijn. Maar de dag kwam, dat ik ontdekte dat dit niet Gods plan was, dat het niet God was die dit veroorzaakte, maar dat God klaarstaat om ons in onze keuze te versterken, met ons mee te gaan, en ons een vooruitzicht geeft op een land waar geen crisis zal zijn, waar geen tranen en geen ziekte en geen dood meer zijn. Klinkt dat niet fantastisch? Dat is wat de Bijbel mij leert, niet als een ongeloofwaardig sprookje, maar opgebouwd vanaf de schepping tot de herschepping – met alles tussenin – én met het waarom het zo is gegaan – en met het waarom God niet zomaar al onze wensen inlost…

Gezondheid is de rechterarm van het evangelie. Het zijn twee onafscheidelijke gebieden die elk het menselijke raken. Het lichaam én de geest – beide interesseren God. God wil dat het goed met ons gaat. Gods werk is niet gebaat met alleen maar het gedogen van alle vergissingen die dagelijks worden gemaakt op het vlak van gezondheid en voeding, maar met een actief verkondigen van de grote principes van de gezondheidsbescherming en -verbetering.

Jarenlang heb ik me de vraag gesteld wat we nog meer konden doen, en of deze boodschap wel degelijk in harmonie is met de Bijbel, beter nog, komt vanuit de Bijbel. Meer en meer werd dit bevestigd. Over de hele wereld beginnen christelijke groepen in te zien dat er iets moet gedaan worden tegen het lijden van de mensen, en niet enkel door het opvangen van de gevolgen. Dezelfde drijfveren die eens de hygiënistische pioniers bezielden, zijn ook vandaag de bezieling van mensen ‘die wakker worden’.

De 80-procent Oplossing

Denk met mij eens een ogenblik mee. Hoe groot kan de wereldwijde gezondheidscrisis echt zijn, indien 80 procent van al de mensen die nu bedlegerig in ziekenhuizen in het hele land liggen, zou worden vrijgegeven in goede gezondheid? Klinkt dat onredelijk? Nochtans leer ik uit de studies die aantonen dat 80 procent van alle ziekten verbonden is met de levensgewoonten. Als meer mensen gezond leven, betekent dat minder ziekte. En die overige 20 procent van de ziekten, worden gekoppeld aan andere oorzaken. Maar ook dié kunnen veel beter worden beheerd, door een gezonde levensstijl.

Langzame Zelfdoding

Bijvoorbeeld was daar in 2006 in Californië een studie waaruit bleek dat de geschatte jaarlijkse kosten van die staat voor het overgewicht, obesitas, en lichamelijke inactiviteit als gevolg daarvan, 41,2 miljard dollar zou kosten! Had je daar ooit bij stilgestaan wat de medische kosten zijn voor de verpleging van die tienduizenden mensen die dagelijks in ziekenhuizen en verzorgingscentra worden begeleid? Je zou als staat voor minder door de knieën gaan.

Als mensen net iets gezonder zouden leven, zou het meteen de hele crisis in de staatsbegroting oplossen. Dit is niet alleen een probleem in Californië. Op 30 april van dit jaar, kondigde het George Washington University Medical Center aan dat: “de kosten voor de gezondheidszorg voor werknemers met alcoholproblemen ongeveer tweemaal zo hoog zijn, als voor de gemiddelde werknemer, in totaal ongeveer 26 miljard dollar per jaar.” Bovendien, “werknemers met alcoholproblemen melden zich alles bij elkaar 51 miljoen extra dagen per jaar ziek.” Kun je zien wat er zich afspeelt in het hart van de gezondheidscrisis?

Veel mensen realiseren zich niet, dat ze inzake het niet begrijpen van ziekte, bezig zijn om langzaam zichzelf te doden met destructieve levensgewoonten. Er zijn zoveel meer factoren die bijdragen tot de hoge kosten voor gezondheidszorg! Het zou geen vraag moeten zijn, wat we kunnen doen ter verbetering van onze huidige gezondheidszorg. Die zou moeten beginnen met een helder inzicht van hoe men gezond blijft en van de ware bedoeling van ziekte. We hebben tot dusver ziekte bestreden.

We hebben ontdekt dat de zorg voor zieken een winstgevende job is. En dit is ondertussen zo uitgegroeid tot een voorkeurspositie die maar weinig medische mensen willen opgeven. We zijn gezondheidszorg gaan zien als vaccineren, opereren, medicijnen toedienen… We zijn in de spiraal van de angst gekomen en durven niet meer vertrouwen op Gods natuurwetten en geestelijke instructies. We rekenen op de kanonnen van de geneeskunde.

Maar je wil toch geen gebruik maken van een kettingzaag voor het verwijderen van een splinter? Bovendien, waar zit je idee over oorzaken en gevolgen? Als we alleen maar naar de gevolgen kijken en vinden dat het gevolg het probleem is dat moet verdwijnen… we kunnen moeilijk verder van de waarheid zijn. Ik hoop dat de lezers wijzer zijn, dat ze die wonderbaarlijke harmonie in de hele schepping terugvinden. In de hele natuur is Gods wijsheid zo overduidelijk. Ik denk dat Satan erin geslaagd is om de idee te voeden dat de zaken van God saai zijn, en moeilijk om te onderhouden; en dat je om een beetje te genieten van dit leventje niet anders kunt, dan kijken naar het gras over de schutting. Hij is erin geslaagd om zoveel verboden bomen te maken – diabolische shoppings, waar “plezier” te koop is. Over ziekte of gevolgen, willen we nu niet denken, dat komt later. Trouwens zijn we bezig alle grenzen aan het verleggen en zal onze wetenschap binnenkort een oplossing hebben, zodat je kan doen en laten wat je wil. Wat zijn we prachtig betoverd. Hoe erg zijn de volwassenen gaan geloven in moderne sprookjes. En we verdedigen ze met hand en tand. Daar zal niemand aan raken.

Als 80 procent van onze medische kosten in verband staan met de verkeerde gezondheidsgewoonten, is er in de Bijbel een simpele, maar doeltreffende gezondheidsboodschap die precies kan helpen om die 80 procent gezonder te worden… en grote verbeteringen te brengen in de gezondheid van de andere 20 procent.

Zo zie je, dat het niet eens nodig is om ons zorgen te maken over een mogelijke crisis in de gezondheidszorg, of toch? Natuurlijk niet! Een gezonde levensstijl is een groot deel van de boodschap die we via Goed Nieuws.org  meer dan 30 jaar verkondigen. En die verantwoordelijke actie kan maken dat je zelf uit die crisis blijft.

Denken op lange termijn over gezondheid

Als wij ons willen “verzekeren” tegen de gevolgen van ziekte, zal dat niet zijn door meer dokters, meer ziekenhuizen, meer technische apparatuur, maar in de eerste plaats dankzij de verantwoordelijkheid die men zelf neemt. Het is natuurlijk mogelijk dat je beseft dat je iets te doen hebt, terwijl je gezondheid al zware schade heeft geleden. Het gebeurt te vaak dat mensen pas nadenken als ze met scherven zitten… Dat is ook zo in mijn leven, maar treuren helpt niet.

In zekere zin delen we met z’n allen de betovering van de pil. De pil voor elke kwaal. We gingen het geloven. Dat verschuift tegenwoordig wel een beetje naar de gedachte dat een “super”voedingsmiddel ons meer ruimte zal geven om een beetje te “zondigen”. Maar voor wie echt ziek is zal het niet helpen. Of misschien denken we hetzelfde van vitamines en andere voedingssupplementen.  Maar supplementen – terwijl de voeding niet deugt, is weer zo’n vergissing en tijdverspilling.

Bijzondere voedingsmiddelen bestaan wel degelijk, maar je kunt ze nooit zien als een vrijbrief om de levenswetten te overtreden. Eender hoe die bijzondere voedingsmiddelen ook heten : watermeloen, goji, bosbes, chlorella, tarwegras,… in alle gevallen zullen ze de reactiekracht van het lichaam versterken, maar nooit om fouten ongestraft te laten doorgaan. Het probleem is, dat veel mensen vandaag alle afwijkingen op het vlak van voeding en levenswijze zien als een normaal onderdeel van het leven. Daardoor blijven ze dag na dag de fouten herhalen, tot het lichaam eronder bezwijkt.

Daarnaast is er de molen van gewoonten en tradities… Na alle campagnes en inspanningen gaan mensen door met roken. Ondanks alle kennis gaan mensen door met hun stimulerende porties (via koffie, cacao, stimulerende medicamenten, suiker…).

En waarom gaan ze door? Omdat ze in hun verdoofde toestand niet helder kunnen denken. Omdat ze onvoldoende te horen en te zien krijgen hoe het anders kan.

Vandaag is de gezondheidsboodschap meer nodig dan ooit. De mensen worden gehersenspoeld van ’s morgens tot ’s avonds. Alcohol, drugs, waardeloze voeding… het wordt op hun netvlies gebrand. De hunkering

wordt geschapen. Stop ermee om de televisie toe te laten om van dag tot dag te bepalen wat je gaat eten en drinken en denken.

Ik hoorde vandaag dat een recente enquète tot de vaststelling kwam, dat christelijk gelovige mensen wekelijks gemiddeld meer dan 20 uur televisie kijken. Heb je enig idee hoe dat je keuzes op de duur beïnvloedt?

niet het doel

Ik weet, dat de tijdelijke gezondheid hier op aarde niets is, in vergelijking met de eeuwige vooruitzichten die ons in de Bijbel worden geschetst. Juist daarom mag voeding en levenswijze niet het struikelblok worden dat verhindert dat we de trein missen. Jezus is de Grote Heelmeester – Hij is de Ene die een eeuwige gezondheidsverzekeringspolis aanbiedt! Maar Hij is het ook die de eeuwige natuurwetten heeft ingesteld. Toen Hij sprak “dat het zeer goed was”, was dat omdat er een complete samenhang was van factoren die mogelijk maken dat het “zeer goed blijft”. Op de nieuwe aarde zal het niet anders zijn. Maar het zal niet meer in het hart van de mensen opkomen om iets te veranderen aan wat God heeft ingesteld.

Schepping & Voeding

Het is voor mij, als natuurwetenschapper, onbegrijpelijk, dat zoveel wetenschappers de evolutietheorie hebben omhelsd. De aanhangers van deze atheïstische theorie moeten een zeer groot geloof hebben.

C.S. Lewis verwoordde het ooit zo: ‘Een jonge atheïst kan werkelijk niet zorgvuldig genoeg over zijn geloof waken. Aan alle kanten dreigt gevaar.’ Niets in de levende natuur bewijst de veronderstelde macroevolutie. Integendeel: Alles om ons heen wijst op een intelligent ontwerp en dan moet er ook een ontwerper zijn.”

Dr. Herman Bos in “Het ontstaan van een levende cel” :

Mary Ruth Swope vertelt : “Het beste dat in 1992 gebeurde was dat ik astrofysicus Hugh Roth ontmoette, die aan de Californische Universiteit werkte. Op 23 April 1992 ontdekte zijn onderzoeksteam samen met andere teams, een laatste schakel die ontbrak om aan te tonen dat het scheppingverhaal exact kan, zoals het in de Bijbel verteld wordt, zonder wiskundige of wetenschappelijke fout. Waarom vond ik dat zo spannend?  Als jij kan geloven dat de astronauten het scheppingsverhaal blootlegden exact zoals het in de Bijbel geschreven staat, zonder enige fout, kan je dan niet geloven in wat er in de Bijbel staat omtrent voeding en wat te eten? Het gaf mij vertrouwen te weten dat wetenschappers de Bijbel nooit fout zullen bewijzen, hoe oud het boek ook is.”

Er valt over na te denken hoe wij God kunnen volgen, ook in onze voedingsaangelegenheden.

Ik heb met veel christelijke mensen gesproken, en niet iedereen is enthousiast over dit onderwerp. Laat me beginnen met de kritiek, zodat we die kritiek voortaan niet eindeloos moeten herhalen.

– Sommige mensen zeggen dat alle verordeningen die de Bijbel gaf over voeding, van toepassing waren op de Bijbelse tijd, waarmee ze meestal bedoelen de Oud-testamentische tijd. Velen gaan uit dat met de vervulling van Jezus missie aan het kruis, alle voorschriften ongedaan zijn gemaakt en dat rein of onrein eten of drinken tot het verleden behoren.

– Anderen vertellen me dat al dat gedoe rond voeding wettisch is, en dat je daar als christen geen zorgen moet om maken. Als je Gods zegen erover vraagt, dan is dat genoeg.

– Weer anderen weigeren hierover te praten. Ze zien voeding als een tak van occulte of spirituele bewegingen. Het is waar dat deze mengelmoes van organisaties en gedachten de “alternatieve voedingssystemen hebben omhelsd”, op dezelfde manier als ze ook andere waardevolle domeinen hebben ingelijfd. En je kunt het hun ook niet kwalijk nemen dat ze nog een beetje gezond verstand hebben om de waarde van voeding juist in te schatten. Daar tegenover is soms mijn kritiek, waar het gezond verstand is van de christenen, als ze nadenken over het waarom van lijden en ziekte en dood? over hun herkomst, het karakter van God, over rentmeesterschap en veel andere…

– Ik zou kunnen doorgaan met voorbeelden van kritiek te geven. Maar laat me stellen dat de hele hygiënistische beweging – net als de wetenschap – ontstaan is in de schoot van de christelijke wereld. De vraag naar verantwoordelijkheid die we kregen om over de aarde, onszelf en onze medemens zorg te dragen, is binnen de christelijke wereld luidop gesteld. In de 19e eeuw groeide de hygiënistische beweging uit brede lagen van predikanten, dokters, en andere naar vrijheid en waarheid strevende groepen. Ze zagen dat het bestrijden van symptomen geen logische manier was om ziekten aan te pakken. Ze leerden dat de Bijbel een levenswijze aanbiedt die kan bestempeld worden als actieve preventieve geneeskunde. De adviezen die in de Bijbel gegeven worden zijn ziekte voorkomend. Lang voor er ook maar gesproken werd over oorzaken en preventie, gaf de Bijbel hygiënische adviezen en instructies om met ziekte om te gaan. Misschien zijn ze niet altijd juist toegepast of begrepen, maar niemand kan de unieke boodschap van de Bijbel op dit vlak tegenspreken.

– Als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je daar een God die eeuwig en onveranderlijk is, altijd dezelfde, die met liefde de ganse natuur heeft gevormd als een uniek kader voor het leven. Ook de wetten die de natuur reguleren zijn onveranderlijk en worden gekenmerkt door een buitengewone precisie die geen gelijke kent. Er is geen willekeur in de natuurwetten… en ziek worden is geen doel in het ganse plan. Het is een gevolg. Maar waarom ? Dominee Georges Malkmus stond zelf op de laatste weg naar de dood. Nu 30 jaar later vertelt hij het nog steeds aan iedereen : You don’t have to be sick – Je hoeft niet ziek te zijn’. Ziekte heeft oorzaken en je kunt alleen de gevolgen bestrijden, maar dat is niet de juiste manier.

Net zoals de overtreding van Gods geboden het mechanisme van de dood hebben op gang gebracht, zo geeft de overtreding van Gods natuurwetten een versnellend effect : ziekte treedt in en de kwaliteit van het leven vermindert.

Mary Ruth Swope stelt vragen aan jou en mij: Stem je ermee in dat we God moeten volgen in elk deel van ons leven en niet enkel het leven zomaar ondergaan ?

Indien je iets aan je eetgewoonten zou veranderen, wat zou deze verandering dan zijn ? Heb je enig idee? Laten we dat samen onderzoeken.

Ik denk dat God echt wonderlijk was in het scheppen van onze voeding.

houvast banner appels

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: