Voeding Geneest

Er zijn veel manieren waarop God ons heeft gezegend. Voeding is er één van. Sommige mensen reageren allergisch als ik spreek over voeding en levenswijze, maar bij de uitgave van Houvast hebben we ervoor gekozen om erop te wijzen dat God wetten heeft ingesteld, met de bedoeling ons te beschermen en ons toe te laten een leven te leiden met kwaliteit. Laat mij benadrukken dat we niet naar de hemel gaan door wat we eten of niet eten, of hoe we onze vroomheid presenteren. We hebben verlossing door de kracht en het bloed van Jezus Christus, maar wanneer Christus binnenkomt in ons leven en op een krachtige manier in ons werkt en ons gerechtigheid schenkt, dan zal dezelfde kracht ons heiliging brengen en ons helpen om de gezindheid van Christus te hebben. Zo lezen we in Filippenzen 2:5  “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.” Zie je, wij zijn de ambassadeurs van Christus, wij zijn het licht van de wereld, het zout der aarde, zoals Mattheus 5 ons vertelt. Jezus zegt: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”
Miljoenen in de wereld zien uit naar iets anders dan wat zij hebben. Diep van binnen zijn ze moe van het pijnlijk verlangen en van de onbevredigende dingen van deze wereld. Ze verlangen naar waar, authentiek christendom. We zullen hen nooit bereiken door onze hemelse standaarden te verlagen naar hun niveau. We moeten de standaarden juist verheffen. Het is geen tijd om te flirten met de kledij van de duivel, met zijn dieet en muziekamusement. Dit is de tijd om de standaard hoog te houden voor de wereld opdat zij Christus zien, levend in ons leven en wonend in ons hart en hoe dat een drastisch verschil uitmaakt in hoe wij leven.
Wat we eten is niet zomaar een rage, een manier om ons te onderscheiden, maar een gevolg van het besef dat God bij de schepping met wijsheid heeft gehandeld, in het belang van al het levende.
Na de zes eerdere hoofdstukken in Houvast, waarin beweging, zonlicht, matigheid, rust, zuivere lucht en zuiver water werden voorgesteld, is het vandaag de beurt aan de rol van voeding in het pakket van hulpmiddelen die door God aan de mens zijn gegeven ter verbetering van de gezondheid.
Maar hoe moet men de voeding zien “als geneesmiddel”? Zomaar nog iets meer… eraan toegevoegd ? Of is het niet wijzer om te proberen te begrijpen waarom ziekte optreedt, wat de oorzaken zijn, want die kunnen uitgebreid zijn en het volstaat vaak niet om een beetje rauwkost toe te voegen of wat fruit en groenten, bij een voeding die de verbeelding tart. In het derde artikel over “matigheid” werd al één aspect van de voeding aangeraakt, ook bij lucht en water, maar voeding is een complexe materie, temeer ook omdat de voeding die de meerderheid van de mensen zo afwijkt van wat de Schepper heeft aanbevolen voor de menselijke voeding. Soms heb ik het gevoel dat er een duivels Masterplan is, om te verhinderen dat mensen terug zouden gaan naar de voeding die door de Schepper is bedoeld voor het menselijk welzijn.

Er zijn veel misleidingen en jammer genoeg zijn er maar weinig pogingen om op een onafhankelijke en niet commercieel gebonden manier de waarheid aan het licht te brengen. Mensen die ooit “Bij de duivel te gast” (De duivelskeuken) lazen, vinden hierin enkele aspecten ontsluierd.
Als ik lees dat vandaag slechts 1,5 % van de mensen in Noord Amerika en West Europa “gezond” zijn, heb ik reden om daar vragen bij te stellen. Is dat normaal? Wat gaat er mis, waardoor mensen er vandaag niet in slagen om hun grootste schat te vrijwaren of naar waarde te schatten? In “God geneest nog steeds” komt Ralph Rasschig tot dezelfde conclusie… Alleen kan hij niet begrijpen waarom er onder die vele lijders zoveel christenen zijn. Moet de christelijke wereld – de oogappel van God – net zoveel lijden als de wereld die kennis noch interesse heeft in God?
“Mijn volk gaat te gronde, door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6)

De natuurwetten storen zich er niet aan dat wij onwetend willen blijven. Ze blijven altijd hetzelfde. Dat geldt ook voor de voeding. Als je niet wil luisteren naar de voedingswetten, zal je de gevolgen ondergaan, ongeacht of je de regels kent of niet. Je kan niet vals spelen. Je kan geen spelletje spelen met de natuurwetten die God heeft ingesteld. En je lichaam weet dat. Iedere keer je afdwaalt, wordt dat geregistreerd in je lijf. Je lichaam is het goede boek waarover de Bijbel spreekt. Het is geen boek in de hemel, waar Gabriël zit aan een grote tafel en noteert wat je goed of fout doet. We doen het onszelf aan en we schrijven het zelf in ons lichaam. Kijkend naar jou of mij, lezen we een verhaal. Houd je van je eigen boek ? Ben je vervormd van je artritis ? Ben je doorsneden door de littekens van operaties ? Loop je voorover, draag je een bril, valse tanden, grijs haar, of word je kaal of wat anders ? Houd je van wat je ziet ? Is dit het boek dat je jezelf wil aanbieden ? Onthoud, je bent de architect van je eigen lichaam en als je anderen toelaat je bouwwerk (de Tempel van God) te verwoesten, dan is dit je schuld, want jij liet het toe. Onwetendheid is geen excuus, omdat we niet weten wat we doen. “MENS, KEN JEZELF” wordt meer een realiteit in het kennen van de feiten van het leven. “Indien gij uzelf kendet…” zou je weten dat je lichaam volledig gehoorzaamt aan natuurwetten en men zou zich eraan houden, of lijden aan de gevolgen. Je moét weten hoe je lichaam functioneert. Je moet weten wat het beste is voor je en nala ten daden te stellen die het normaal functioneren in de weg staan. Het lichaam heeft meer wijsheid in één seconde van zijn bediening, dan alle wetenschappers kunnen bedenken in hun hele leven. Geen enkel mens kan bepalen hoeveel vitamines, hoeveel mineralen nodig zijn op elke gegeven tijd. Het is een misvatting om te geloven dat mensen vitamines kunnen samenstellen volgens proporties die voor iedere mens verschillend zijn. Alleen het lichaam weet deze dingen. Het weet wanneer de temperatuur te warm is of te koud. Het heeft miljoenen en miljarden sensoren over het hele lichaam, gecontroleerd door het brein. Als je een hete kachel aanraakt, weten je hersenen exact waar je de kachel hebt aangeraakt en of er schade is opgelopen in deze zone. Onmiddellijk worden de genezingsactiviteiten gestart. Als je een arm breekt of een been, geneest het lichaam zichzelf. Als je je snijdt, stolt het bloed en vormt zich een prop en het genezingsproces begint. Indien je vergif hebt in je systeem, begint het lichaam aan zijn persoonlijk eliminatie-programma. Het is mogelijk dat je lichaam dat doet door verkoudheid, griep of een andere ziekte. Het kan zijn dat het probeert de huid erbij te betrekken door puisten of zweervorming.
In alle gevallen : kom niet tussenbeide. Herinner je Dr. Isaac Jennings : “gebruik geen drugs en laat het lichaam werken”. Klem je vast aan de principes van de Natuurlijke Hygiëne en zonder drugs met al hun neveneffecten zal je je beter voelen en langer leven. Kijk naar de wereld en geniet van het leven ! Eet met plezier het fruit van Gods overvloed, ons biologische voedsel. Leef zonder pijn. Is het dat waard ? Ik wed van wel…
Iedereen zou de kans moeten krijgen om het boek van Ralph Rasschig te lezen en andere voedingsboeken die vanuit een christelijke invalshoek het gezondheidsvraagstuk benaderen. Het vertelt wat je niet in kranten leest, wat niet meer geschreven wordt. Sinds 1960 is de sponsoring van de meeste universiteiten overgegaan in privé handen. Niemand heeft er verdienste aan om een onderzoek te laten voeren hoe fruit en groenten genezen, en over methodes die iedere ingreep, iedere aanvulling of medicijn overbodig maken. Daarom zal je weinig vernemen – behalve een rariteitenverslag dat de volgende dag weersproken wordt… Het kan geen kwaad om af en toe eens een artikel te plegen, over iets wat door geen mens in de praktijk wordt gebracht…
Moest de waarheid kunnen gehoord worden, zou je vandaag duidelijke waarschuwingen horen tegen het gebruik van industriesuiker, kunstzoet, industrieel verwerkt en verminkt voedsel, alles waar deze producten in verwerkt worden, over alcohol, tabak, toxische producten in de landbouw en de voedselverwerkende nijverheid en nog veel andere risicoproducten. Nee, je gaat er niet meteen van dood. Je blijft leven, maar de kwaliteit van je leven wordt aangetast en christenen kunnen niet onverschillig zijn als dit hun leven aangaat, maar vooral ook dat hun medemens er door wordt beschadigd.
Indien de bedoeling zou zijn, dat de ziekenhuizen ontvolkt werden, de apotheken en de pharmaceutische industrie drastisch zouden afslanken, en veel andere gevolgen – door het feit dat deze industrieën de waarheid hebben gezegd en daardoor zichzelf grotendeels overbodig hebben gemaakt, is er een heel andere strategie nodig. Er zou onderzoek gevoerd worden naar de rationele manier van leven en eten. En uiteraard zou dit gepromoot worden door de verantwoordelijke instanties, hierin bijgestaan door de media. In iedere gemeente zouden voorlichtingscentra komen, er zouden scholen en ateliers komen waar mensen leren om de gezondheidsprincipes toe te passen, hierin bijgestaan door mensen die het publiek kunnen motiveren en leiden, omdat ze het zelf door en door kennen en in praktijk brengen.
Zie je het gebeuren? Ik niet. De belangen zijn te groot. Een tiental jaar geleden werden we gevraagd om met drie van onze medewerkers op een school te assisteren bij een gezondheidsweek. We hadden een contract voor 27 lessen in even veel klassen. Dat ging zeer goed. De eerste dag hadden we in totaal negen klassen, en de volgende twee dagen zouden we nog telkens negen klassen zien. De reacties van de leerlingen waren positief en we kregen veel vragen en opmerkingen die lieten verstaan dat die jonge mensen geluisterd hadden, nadachten en zelfs verder dachten. In het terug naar huis rijden, hoorden we de reacties van de andere lesgevers en het was in alle klassen boeiend geweest. Ik was amper enkele uren thuis, of er was al een telefoon van de directie : we moesten de volgende dagen niet meer komen. Er was reactie gekomen vanuit het oudercommittee. Omdat dit voor ons een belangrijk engagement was, wou ik weten wat het struikelblok was… We hadden gesproken over voedselcombinaties, zuur-basen, fruit groenten… maar blijkbaar moet één van onze begeleiders op de vraag van een student geantwoord hebben dat hij vegetariër was, en dat was er teveel aan. Het was niet meer dan dat… Heb je er enig idee van hoe het experiment rond genetische modificatie moet gestopt worden ? Of hoe die miljoenen jonge mensen kunnen weerhouden worden van het tabaksgebruik en van andere drugs? Je zou verbitterd kunnen worden over alles wat we zien en horen en over de fortuinen die worden verdiend op de rug van zieke mensen. Kijk naar al de onnozelheden waar mensen onder de indruk van raken en zich door laten verlakken. Dit is geen gezondheids-dienst, maar een ziekte-onderhouds-dienst.
Daartegenover staat de Natuurlijke Hygiëne die zegt dat je lichaam zichzelf geneest. Als je je snijdt, geneest het lichaam; als je een been breekt, geneest het lichaam. Alleen het lichaam is verantwoordelijk voor de genezing. Daar heeft God in zijn wijsheid voor gezorgd.
George Malkmus schrijft in “Waarom Christenen Ziek Worden” : “Hoe kan de christen, die geroepen is de hoogst denkbare waarden te beleven en daardoor zijn leven de diepste zin te geven, voorbijlopen aan de door God ingestelde levenswetten ? Hoe kan hij meewerken aan de afbraak van wat door God zéér goed is gemaakt ? Het zijn maar enkele vragen waarover ik zit te denken. Het heeft te maken met mijn gevoel dat wij ziende blind zijn en de ware toedracht van ons leven niet doorzien. En ook hier kan je voor de zoveelste keer een “waarom” achter plaatsen.”
Rauwkost
In Gods schepping is alles puur, gaaf en ongeschonden. Alles is in de juiste verhouding aanwezig. Dat de schepping die wij vandaag aanschouwen niet meer gaaf is, is zeker, maar ondanks dat is er toch sprake van dezelfde beginselen die onveranderd de levenswetten blijven bepalen.
Alle levende wezens voeden zich uit Gods hand en vormen samen een biologische eenheid. Het menselijk verstand is in staat deze biologische samenhang te onderzoeken en er zich over te verwonderen. Precies deze verwondering moet leiden tot een bewustzijn van zijn hoge afkomst. Maar het verstand kan de mens ook leiden naar andere wegen, waarop hij het biologische wonder probeert te weerleggen of ongedaan te maken.
Dat het leven eenvoudig is en op deze eenvoudige manier moet benaderd worden, leert Jezus ons in één van zijn machtig-mooie uitspraken : “Let op de leliën des velds, hoe zij groeien : zij arbeiden niet en spinnen niet; en ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze.” (Matt. 6:28-29)
De keuze van een voeding die niet rauw te eten is, en de noodzaak tot koken en bereiden heeft het niet-biologische denken in het leven geroepen en heeft geleid tot progressieve veranderingen in levens- en voedingspatroon. Alle prikkelstoffen die het zenuwstelsel ondermijnen, zijn een logisch gevolg van een voeding die niet bevredigt.
Vandaag kan de wetenschap bewijzen dat de door God gekozen voeding in zijn originele, onbeschadigde toestand de beste, meest verantwoorde is. Iedere dag horen wij van ernstige, belangeloze instanties aanbevelingen die ons vertellen dat fruit, groenten, noten en zaden de vergeten medicijnen zijn die voor evenwicht en herstel zorgen. Al te vaak ontdekken mensen de voeding van God pas in toestand van extreme ziekte en ongemak. Al te vaak is het corrigeren van de voeding de laatste stap die men wenst te zetten. Rauwkost is nochtans de pure, zuivere en onbeschadigde voeding, waarvan iedere cel op zich een wonder is, een kleine wondere wereld. Alle groenten en vruchten zijn een verzameling van levende cellen waarin de zonne-energie is samengevloeid. Bircher-Benner noemde rauwkost ooit ‘gesublimeerde zonne-energie’. De pure, zuivere smaak die vrijkomt tijdens het kauwen en genieten, verschaft informatie aan het autonome zenuwstelsel. Zo verloopt de vertering optimaal.
Vandaag is de keuken een ingewikkeld laboratorium. We gaan er van uit dat wij de vruchten van de vooruitgang plukken en dat onze voeding beter is dan ooit. Alles is netjes verpakt en nadat de chemische en voedingsindustrie zich met wat we eten heeft beziggehouden, zitten we dag na dag met een afvalberg die na het lichaam te bevuilen ook zelf nog moet opgeruimd worden. Begrijpen we niet hoe ver we zijn afgedwaald van Gods plan voor gezondheid en geluk ?
In Gods plan moeten wij over de grenzen van onze tijd en van ons leven heen kijken. Het betaamt niet dat wij nu roofbouw plegen op de generaties die na ons komen, door de natuurlijke bronnen uit te putten of door hun erfelijk materiaal verder te belasten. Toch zullen mensen in de menselijke euforie opgaan in de overtuiging dat de mens machtig en geniaal is !
We hebben de boom des doods aangeraakt en sleutelen nu met man en macht om van deze boom een boom des levens te maken. Dat zou nog eens een ontdekking zijn ! Gods plan voor onze voeding is duidelijk : wat Hij aanbiedt is de voeding in haar perfecte conditie, een verzameling levende cellen, die onze levenskracht, onze immuniteit, ons potentieel aan energie ten goede komt.
Niet voor niets krijgen we te horen vanuit de kankerresearch, vanuit de hoek van hart- en bloedvatenonderzoek, e.v.a. dat de vergeten voeding fruit, groenten en gekiemde granen het geneesmiddel is, dat o.m. in staat is erger te voorkomen en helpt genezen.
In de internationale literatuur, die ik de voorbije jaren heb verzameld staan machtige pleidooien voor een herbronning van de voeding. Christelijke en niet-christelijke onderzoekers bewijzen hierin het gelijk van God; zijn zorg voor de mens en zijn gehele schepping.
De schepping is een prediking op zich. De wonderbaarlijke samenhang en subtiliteit wijst naar onze geniale God, om wiens eer het gaat. Ik geloof dat het God tot eer strekt als we belangstelling tonen voor zijn machtige scheppingsdaden. Ik geloof dat het als muziek naar de hemel opstijgt, elke keer als onze gedachten vol dank en lofprijzing zijn, voor Hem die in dit alles heeft voorzien. Iedere keer wij een appel of een andere vrucht in onze handen nemen, nemen wij één van Gods wonderen in de hand. Bekijk zo’n appel eens goed. Voortgekomen uit een bloem, gegroeid aan een tak wacht hij nu om je tanden in te zetten en zijn levengevende sappen in jou te laten overvloeien. Deze appel en elke andere vrucht zijn een herinnering aan het paradijs, aan de dagen waarop God iets met de mens is begonnen. Bij de aanblik van heerlijke sappige vruchten komen dezelfde gevoelens naar boven die ooit in Adam en Eva zijn opgeweld. Nu kunnen we ook de appels koken tot moes, ze in mooie glazen bokalen doen en als we vinden dat de moes niet zoet genoeg is, is de suikerpot niet ver weg… Hoe beperkt deze ingreep ook is, toch geeft deze moes niet de bevrediging noch de voeding die een oorspronkelijke appel wél kan bieden. Aan de kookpot is geen paradijselijke gedachte. Iedereen die maar een beetje ervaring heeft met voeding en voedingsanalyse weet dat door koken aan voeding niets wordt toegevoegd, maar enkel afgenomen. Door koken verdwijnen subtiele elementen uit onze voeding, nl. de vitamines maar van nog groter belang, de enzymen. Gezonde voeding vraagt nog zoveel andere studie, maar ik hoop dat het tot nadenken stemt. Ik kan in ieder geval aanbevelen om er meer over te lezen in :
God Geneest nog steeds… ook U?
Waarom Christenen Ziek Worden
Er is Iets Beter
NewStart / het Weimar-verhaal. 

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: