Rust

Rust – de sleutel voor energie en stabiliteit

Het aantal mensen dat aan slaapstoornissen lijdt is ontzettend groot. Hoewel iedereen af en toe eens last kan hebben van een slapeloze nacht, hebben sommige mensen er voortdurend problemen mee. Het is een probleem, voor henzelf, maar ook voor hun omgeving die er vaak niets van begrijpt. Soms zoekt men naar de oorzaak van die slapeloosheid, maar die is er niet altijd. Er zijn weliswaar omstandigheden die het ‘vinden’ van de slaap bevorderen en factoren die een goede nachtrust belemmeren. Het is hier nu eenmaal niet het paradijs, en mensen ontmoeten nu eenmaal moeilijkheden op hun weg waar ze niet meteen een antwoord op vinden. Toch moet men erover waken om niet in een draaikolk terecht te komen, waarbij je problemen gezelschap krijgen van nog meer moeilijkheden.
Een paar nachten gemiste slaap, kan de gezondste mensen kelderen. Vandaar dat veel mensen, bij de eerste tekens van slaapstoornissen, naar medicijnen grijpen. Nochtans kan de slaap, bekomen uit het gebruik van slaapmiddelen, nooit vergeleken worden met een gezonde, natuurlijke slaap.
De slaap is in de levenscyclus een waardevolle periode met betekenis. Het is niet die “verloren tijd”, zoals soms voorgesteld, maar moet gerespecteerd worden. Men apprecieert een goede slaap jammer genoeg pas op het ogenblik dat men er problemen mee heeft. Men moet de slaap, of het ‘slap – worden’ kaderen in een totaalvisie op het menselijk leven. Dan kan men begrijpen hoe hinderlijk het is als men niet kan slapen en zal men er iets aan kunnen doen.
Onder ‘slaapstoornissen‘ verstaan we gewoonlijk: moeilijkheden met het inslapen, een onrustige slaap, waarin men soms regelmatig wakker wordt, met daarna opnieuw weer inslaapproblemen, of ’s ochtends voortijdig wakker worden. Een aantal mensen slaapt vrij goed, maar voelt zich ’s morgens niet uitgeslapen. Dit kan soms vrij grote proporties aannemen. Het ergste van slaapstoornissen is wel dat men in een vicieuze cirkel belandt. Slaapstoornissen leiden ertoe dat je je overdag vermoeid voelt. De ganse dag strijd je tegen de slaap en oefen je jezelf om niet te slapen. Eenmaal thuis wil je wel slapen, maar je bent zó vermoeid dat je hersenen niet tot rust komen, zodat je de slaap niet kunt vatten. Hoe moet je dit begrijpen? Men is bekaf, maar van slapen komt niets in huis…
Dan maar naar medicijnen grijpen? Dat is een te gemakkelijke oplossing. Te veel mensen grijpen te snel naar slaapmiddelen, pillen en tabletjes. Vergeet niet dat medicijnen een invloed hebben op tal van taken en dat het gebruik ervan onder toezicht moet gebeuren. In ieder geval moet men vermijden medicijnen te nemen als het niet echt hoeft. En men moet ook vermijden zelf de behoefte aan medicijnen te versterken. Slaapmiddelen kunnen tot gewenning leiden: door de ontregeling van de biologische functies raakt de interpretatie van het autonome zenuwstelsel in de war. Men moet rekening houden met bijwerkingen: geen enkel medicijn werkt op een natuurlijke manier. Deze chemische dwangmiddelen bevorderen nooit een gezonde, natuurlijke slaap.
Het is verkeerd te denken dat medicijnen dé oplossing bieden. Geen enkele remedie resulteert in een natuurlijke slaap. Medicijnen grijpen in op het natuurlijk verloop van de slaapstadia. Daarbij komt dat een slaappil vaak nog doorwerkt als men alweer actief is. Men heeft het gevoel van een ‘kater’, men is niet helder, is geestelijk niet helemaal wakker. Men presteert minder en kan zich minder goed concentreren.
Toch is het niet moeilijk om te slapen. Maar voor wie de slaap niet kan vinden, is hij onbegrijpelijk ver weg. Slapeloosheid wordt een routine en bevestigt telkens opnieuw het onvermogen om op een normale manier de slaap te vatten. Slapen is een natuurlijke reactie op vermoeidheid. Het is een verkwikkende rust. Een periode waarin het bewustzijn op een laag pitje wordt gezet.

Slaapproblemen: waarom?
Deze vraag wordt vaak gesteld. Waarom kan de ene mens de slaap niet vinden en de andere wel, zelfs in soortgelijke omstandigheden. Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven, omdat er heel wat factoren zijn die voor slaapstoornissen kunnen zorgen.
Vaak gaat het om kleine dingen, om niemendalletjes. Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, met typische kenmerken. Het is niet ondenkbaar dat die invloed hebben op de slaap.
Enkele voorbeelden uitlichten ter illustratie:
° Het is niet abnormaal dat men tijdelijk wat slaapproblemen heeft, als men voor een belangrijke beslissing staat, of als men een belangrijke gebeurtenis meemaakt Zowel prettige als minder prettige gebeurtenissen (huwelijk, huis kopen of bouwen, de eerste baan of een verandering van baan, een ongeval, een afscheid, een sterfgeval, een geboorte,…) kunnen voor tijdelijke slaapproblemen zorgen. Voorziene en onvoorziene problemen kunnen slapeloze nachten veroorzaken. Maar het gevaar bestaat dat men de nacht gaat gebruiken om te piekeren. Helaas, slechts zelden vindt men een oplossing. Na zo’n nacht is men suf gepiekerd en doodmoe. “Er een nachtje over slapen” wil zeggen het probleem een nachtje laten rusten, het laten bezinken en morgen opnieuw bekijken. Met een helder hoofd wel te verstaan. Na een nacht van rust, kan men gemakkelijk de draad opnemen, en ziet men alles helder.
“Slaap brengt raad”: als je goed geslapen hebt, ben je weer nuchter en redelijk.
° Algemene zenuwachtigheid en rusteloosheid zijn de grote boosdoeners voor een goede nachtrust. Men is ongeduldig, kan zich niet ontspannen. Men verdraagt het tikken van de wekker niet of men ligt met gespitste oren te luisteren naar mogelijke geluiden. Er ontgaat niets aan het waakzame oor. Het lijkt alsof we wachten op een ‘alarmsignaal’: een teken van waakzaamheid of onveiligheid?
Slapen betekent: zich laten gaan. (anders gezegd, “het laten gebeuren”) Men sluit zich af voor alles wat er te zien of te horen is. Al die dingen zijn niet meer belangrijk. Waken is iets voor overdag, als onze aandacht op ‘scherp’ staat. Men moet leren zich te ontspannen, zich laten gaan. Blijvende waakzaamheid belet dat we kunnen inslapen en diep slapen. Slapen betekent loslaten.
° Verder zijn er een hele resem klachten die je slaap kunnen verpesten. In het niemandsland van de slaap komt het dromen, een betekenisvolle weergave van de dingen die op een dieper niveau in je leven een rol spelen. Alleen om die reden al zijn sommige mensen bang om zich te laten gaan. Leer positief denken: dat heelt alle wonden. In laatste instantie zal ook de inhoud van je dromen zich aanpassen aan je nieuwe levensondertoon. (Je positieve ingesteldheid). Niet alleen angst voor de nacht en het slapen, maar ook angst in het algemeen heeft een nadelige invloed op de slaap. De Bijbel geeft ons prachtige informatie over bezorgdheid die nutteloos en verzwakkend is. In elk geval mag God in ons leven niet ontbreken. Als we God als gids voor ons leven hebben, weten we hoe relatief ons menselijk streven is, en dat slechts weinig zaken belangrijk zijn. Het is Jezus die uitnodigt : “Kom tot Mij, allen die belast en beladen zijn, in Ik zal u rust geven”. Mediteer bij Jezus’ woorden, overdenk zijn beloften, voel zijn kracht, steun en troost… en voel rust en vertrouwen terugkeren.
Er zijn dingen die ons soms bezig houden en die we niet uit onze gedachten kunnen zetten. De oorzaak kan van alles zijn, een emotionele schok, een gebeurtenis die ons diep geraakt heeft. … Wat moeten we ermee doen? Gewoonlijk helpt het niet om er dieper in te roeren, het te analyseren, of te broberen er een betekenis aan te geven. Niet alles wat gebeurt heeft een bedoeling. Het enige waar het om gaat is : wat doe je ermee? Of wat laat je toe dat het met jou doet? Laat de nieuwsberichten je niet zenuwachtig maken. Laat wat je ziet gebeuren je niet je hoop verliezen. Opwinding en sensatie zijn niet wat je nodig hebt. Zoek de stilte, de rust, de sereniteit. Ervaar het als heilige momenten, als het rumoer bedaart en alle stemmen stilvallen, om Zijn heilig spreken te verstaan.
Vergeet niet dat de nacht (de slaap) de spiegel is van de dag. Je kunt niet verwachten, dat je na een chaotische dagtaak, een zalige nachtrust kunt genieten. Nochtans kunnen de omstandigheden chaotisch zijn, terwijl jij, zo goed als dat gaat, geruggesteund door Gods aanwezigheid, je kalmte bewaart. Dat is een unieke ervaring en daar kan je God voor bedanken !

Zenuwenergie
in een uniek perspectief
Zenuwenergie is een uniek begrip voor gezondheidszoekers en heeft een specifieke definitie.
Zenuwenergie heeft niets te maken met het woord “energie” zoals we dat tot dusverre hebben gebruikt.
Je moet inzien dat het op geen enkele wijze te vergelijken is met de verouderde energieopvatting. Zenuwenergie is niet datgene wat je krijgt door het eten van een chocoladereep of na een extravagante rit op de rug van een paard. Om je leven te zien met de ogen van een tevreden gezondheidszoeker, moet je een onderscheid kunnen maken tussen natuurlijke “zenuwenergie” en wat men vroeger als energie beschouwde. Je lichaam door elkaar laten rammelen door een product of door spanning… brengt geen energie voort, maar put uit!

Energie is in de oude visie op “energie” een alledaagse term die refereert aan: Alles wat het lichaam consumeert in de vorm van voedsel en drank,
of alles wat het lichaam gebruikt in de vorm van spiervermogen,
of alles wat het lichaam opwekt in de vorm van warmte,
of alles wat in het lichaam verbrandt in de vorm van calorieën,
of alles wat het lichaam gebruikt om vloeistoffen uit te scheiden,
of alles wat het lichaam voelt als gevolg van een stimulatie,
of alles wat het lichaam gebruikt voor mentale activiteit,
of alles wat het lichaam naar boven brengt als men enthousiast is,
of alles wat het lichaam opslaat in de vorm van potentiële energie.

Zenuwenergie in zijn nieuwe en unieke betekenis refereert aan: de rustige, ongestoorde en regelmatige “elektriciteit”, zoals deze door de hersenen wordt opgewekt, en die de klieren en de zenuwen op hun juiste werkzaamheid controleert.
Dankzij de normale – permanente en stabiele energie verlopen alle lichaamsfuncties perfect naar natuurlijke maatstaven.
Wetenschappers meten doorgaans de zenuwenergie op met behulp van speciale meetapparatuur die deze energie in millivolt aangeven, of door de hersenactiviteit te meten met een elektro-encefalograaf.

Zenuwenergie is moeilijk te zien omdat het iets abstract betreft. Zenuwenergie kan niet gezien, gehoord, aangeraakt of geroken worden. De uitputting van zenuwenergie echter is net zo concreet als de ervaring van de steen waaraan we soms ons hoofd stoten — zelfs als we beter zouden moeten weten! Om volledig te begrijpen wat zenuwenergie is, moeten we deze term los zien van de gangbare definitie van “energie” en besluiten: het menselijk lichaam is een wonderbaarlijk elektro-chemisch-krachtsyteem!

Als er genoeg zenuwenergie is en de lichamelijke toxiciteit op acceptabel niveau is, dan kunnen we spreken van gezondheid op zijn hoogste niveau. Maar als de zenuwenergie onvoldoende is, verzwakken de cellulaire functies, hetgeen resulteert in toxische accumulaties, lijden, en ziekte.
De hersenen kunnen vergeleken worden met een sterke accu, die dag en nacht bijgeladen moet worden.
Te lage elektriciteit kan alleen maar bijgeladen worden door: slaap, rust, vasten, stille tijd(ontspanning, gebed, meditatie of andere activiteiten die lichaam en geest een diepe rust geven.
Als onze reserves laag zijn, weten we dat wij aan zenuwuitputting lijden, we “opgebrand” zijn, of lijden aan het “vermoeidheidssyndroom”, een zenuwinzinking hebben, aan het eind van ons Latijn zijn, of de bodem van ons kunnen hebben bereikt… We kunnen er niet meer tegen!

Tegen uitputting van onze zenuwenergie helpt niet de vijfde kop koffie, een middagje winkelen, een nieuwe droom, een winnend lot in de loterij. Niets kan ons terug boven water brengen.

Als onze zenuwenergie dermate uitgeput is en als onze lichamelijke en mentale functies zo verzwakt zijn dat ze niet meer voldoen aan onze behoeften, spreken we van “enervatie“. Het lichaam begint dan meer toxische stoffen te accumuleren dan te elimineren. Dit stadium staat voor auto-intoxicatie: het begin van veel onbegrepen lijden….

Als je meer zenuwenergie wil,
hou dan op die te verspillen
Gewoonlijk is energie een kwestie van calorieën naar binnen halen en naar buiten brengen, zoals een benzinetank weer bijvullen als deze bijna leeg is. Gezondheidszoekers accepteren het feit dat het lichaam voedsel nodig heeft om daar energie uit te putten, maar voedsel is maar één van de factoren die het lichaam nodig heeft. Het verhogen van de menselijke energie is helaas minder simpel dan het bijvullen van een benzinetank.
Overvloedige zenuwenergie zien we bij kleine kinderen, die geen zware gewichten kunnen tillen of 40 kilometer kunnen rennen, maar die urenlang stoeien en spelen met plezier en enthousiasme.
Misschien is de beste indicator voor zenuwenergie de manier waarop iemand zich ’s morgens vroeg voelt. Ontwaak je spontaan en ben je meteen alert en in staat om je lichaam in beweging te zetten? Of blijf je wazig en lusteloos, jezelf uit bed tillend op zoek naar je favoriete stimulant? De meeste mensen zijn al lang vergeten wat het is om ’s morgens wakker te worden met een gevoel van blijde verwachting.

Een correct voedingsschema en voldoende lichaamsbeweging kunnen wel indirect de zenuwenergie vermeerderen, maar alleen rust en slaap kunnen het zenuwsysteem heropladen.
Energiebehoud is de belangrijkste factor in het accumuleren van energie. Het vermijden van niet gecompenseerd energieverlies zou de eerste prioriteit moeten zijn voor iedere gezondheidszoeker.
Net zoals er “energievergroters” zijn die we moeten opzoeken, zijn er ook “energierovers” die we moeten mijden. Deze twee groepen vertegenwoordigen twee tegenovergestelde levensstijlen, en resulteren in een tegengesteld gezondheidsniveau. Aan jou de keuze!
Zie het grote belang van veel zenuwenergie in je leven. Onderzoek wat er gebeurt als we meer zenuwenergie verliezen dan aanvullen.
Dr. J. H. Tildens’ revolutionaire boek uit 1930 verklaart duidelijk wat er gebeurt als een “energielek” ons geënerveerd achterlaat. Het geeft ons een precies idee van de ziektestadia.

Energievergroter:
rust, ontspanning en slaap

Een goede gezondheid is mogelijk als we enervatie vermijden, de energierovers een halt toeroepen, en de energievergroters een plaats in ons leven geven. Als vervolgens een hoop zenuwenergie tot de hoogste capaciteit is opgeslagen, moet de gezondheidszoeker deze energie op dat peil zien te houden.

Onthoud dat wij zenuwenergie door verschillende vormen van “inactiviteit” kunnen verkrijgen. Maar voldoende nachtrust primeert! Verder moeten we ons lichaam kalmeren door te rusten, te vasten en door voldoende tijd door te brengen in ontspanning of gebed. Als vaste regel kunnen we stellen: hoe toxischer het lichaam is, hoe meer slaap er nodig is; hoe zuiverder het lichaam is, hoe minder slaap er nodig is. Het belang van een goede nachtrust kan niet genoeg benadrukt worden!!

Het nut van een hazeslaapje
Het is vaak moeilijk om tijd te vinden om een dutje te nemen. Toch kan een kort slaapje van maar vijf tot twintig minuten wonderen doen voor je zenuwenergie en ervoor zorgen dat je voor de rest van de dag veel efficiënter te werk gaat. Tijd vrij maken voor een middagslaapje lijkt ouderwets, maar is beslist geen verspilde tijd. Als we rusten en ontspannen, wordt er weer zenuwenergie opgeslagen. Maar dit natuurlijke rusten en ontspannen is van een speciale soort. Het kan niet vergeleken worden met gewone R & R (Rust en Relax) waarbij iemand van een glas sterke drank zit te nippen, terwijl uren “gedachteloos” voor de televisie worden doorgebracht. “Natuurlijke R & R” betekent: een rustig plekje vinden, er rustig gaan bij zitten, de spieren ontspannen en de geest vrijmaken van bedrukkende gedachten, om zodoende het lichaam optimaal tot rust te brengen. Dit zou minstens eenmaal per dag een paar minuten moeten gebeuren, zo vaak als nodig is.
Voldoende rust, ontspanning en slaap ondersteunen de ideale condities om de lichaamsontgiftende processen te bespoedigen. Maar deze “Natuurlijke R & R” bevordert ook de mentale helderheid en alertheid. Behalve een vergiftigd lichaam is een vermoeide en afgematte geest een van de grootste vijanden van de gezondheidszoeker, omdat deze alles vergeet! Wie moe is kan niet alert en bewust blijven, of ergens fatsoenlijk mee bezig zijn. De enige weg die iemand in dergelijke gesteldheid zal volgen is terugvallen in de oude gewoonten van zijn ongeneeslijk verleden.

“In de slaap worden de vitale activiteiten proportioneel sterker en accumuleren we zenuwenergie. Wij bemerken dit in de laatste momenten! Wij zijn dan ogenschijnlijk het zwakst. En in periodes van grotere inspanning of oefening, als de zenuwenergie vlug en krachtig besteed wordt in zenuw- en spierkracht, zijn wij ogenschijnlijk op zijn sterkst. Maar in feite zijn wij op dat moment zwakker dan ooit. Dit komt doordat we met de besteding ervan bezig zijn, dat we het altijd pas in de bestedingsfase bemerken; en niet in de accumulatiefase. Onthoud: hoe groter de omvang van de besteding, hoe minder potentiële energie er overblijft – hoe groter de besteding, des te minder kapitaal er overblijft.” H. Carrington.

“Ga naar bed, ontspan je, laat alles los, draai en woel niet rond, maak geen zorgen, erger je niet, sluit je ogen, laat je lichaam en geest rusten, laat rustig de slaap over je heen komen…”
Dr. H.M. Shelton

Ben je op zoek naar gezondheid? Doe er dan zelf wat aan! Niemand kan slapen in jouw plaats. Het is jouw beslissing. Het zijn jouw gedachten, het is het resultaat van je vertrouwen en het gevoel voor evenwicht.
Ga in op het aanbod dat Jezus je biedt : Hij geeft je rust en vrede. Hij wenkt de vermoeiden en belasten… Er staat Iemand aan de deur, en Hij klopt. Het geloof is als een deur die je alleen zelf kunt open doen. Jezus klopt wel, maar geef je gehoor ? God spreekt ook vandaag, door ieder woord dat Hij in zijn woord liet optekenen, tot steun, tot troost of als vermaning.

Ik verwarm me aan de woorden van Blaise Pascal: ‘Het geluk is niet in ons, en het geluk ligt ook niet buiten ons. Het geluk is alleen in God. Als wij Hem gevonden hebben, dan is het overal.“ Neem voldoende rust. Bedenk de vele zegeningen die je te beurt vallen. Zoek die dingen op die je dankbaar maken – zelfs al zijn er bittere kantjes en strijd in het leven. Heb je rust nodig, vraag erom. Leg dat pak neer en heb vertrouwen in Hem die weet wat het is om mens te zijn.
Stefaan De Wever

Natuur geneest

Opgepast met stimulatie !
Over dit onderwerp schreef één van de meest geniale Amerikaanse pioniers, Dr. Russel Thacker Trall in 1871 : “Een zuivere en perfecte voeding mondt uit in de opname van voedingsstoffen in de lichaamsstructuren, zonder de minste irritatie, ontregeling, of onderdrukking of een ander effect dat we zouden kunnen verwarren met stimulatie.” Daar zien we een fysiologisch feit van kapitaal belang op het domein van de voeding.
In feite realiseren zich slechts weinig mensen dat de specifieke effecten van de inname van voedingsmiddelen, in werkelijkheid het resultaat zijn van de irri-
tatie en de stress, en een obstakel zijn voor een goede voeding. In feite is ieder voedingsmiddel dat “versterkt, of kracht geeft”, dat “je opwarmt” of dat je “stimuleert”, dezelfde als deze die “zorgt voor het prettige gevoel van hoofdpijn”, of die je het voordeel geeft van “een slapeloze nacht”…
Let daarom op met dergelijke wonderdrugs, hoe onschuldig ze er ook mogen uitzien of hoe vriendelijk ze ook gepresenteerd worden… de rekening komt. Elke slapeloze nacht zal je herinneren aan een rekening die nog vereffend moest worden… en ook dat kan je dan weer de kop indrukken, maar je lichaam houdt het tegoed.
Gezondheidszoekers weten dat men iedere stof of voedingsmiddel met een specifiek effect moet mijden als vergif. Het effect dat het veroorzaakt bewijst uit zichzelf zijn prikkelend, irritant karakter.
1

Rust
God ontwierp het menselijke lichaam zodanig, dat het niet kon functioneren zonder rust. Het is waarschijnlijk dat we vandaag veel meer rust nodig hebben dan Adam en Eva voor de zonde ontstond. Het is ook een feit, dat hoe meer gekookt voedsel we eten, hoe vermoeider we worden, omdat onze vertering meer energie nodig heeft dan welke andere functie ook. Ook werk, beweging, stress, en andere normale functies van het lichaam vermoeien ons, en vragen ons tijd om te rusten.
Christus vertelde Zijn discipelen in Markus 6:31, “ga naar een verlaten plek, en rust een tijd.” Dit was een zinvolle commentaar door de bezige Redder voor Zijn vermoeide discipelen, zodat ze verfrist konden worden en beter werk voor de Meester konden leveren. De Redder wist dat ons lichaam rust nodig heeft – rust voor het lichaam en voor de geest – wanneer we een evenwicht in ons leven willen.
Slaap is een mysterie! Artsen weten dat we het nodig hebben, maar ze weten niet exact waarom of wat het doet, maar onderzoekers hebben een aantal dingen onthuld.
Wanneer we een lange tijd niet kunnen slapen, zitten we in grote problemen wat betreft onze lichamelijke functies. We kunnen aan geheugenverlies en hallucinaties lijden. Er kunnen zich ook fysische symptomen voordoen, de weerstand – m.a.w. de basisgezondheid – tuimelt naar beneden, met alle mogelijke consequenties. Slaap is zeer belangrijk voor fysiek en mentaal welzijn.
Het is de hersteller van de stille uren. Terwijl onze andere organen minder energie opvragen, is er nu energie voor diep, fundamenteel herstel.
Daarom is ook vasten – een andere dimensie van ‘rust’ – een genezer zonder gelijke, mits men het lichaam in een vastenperiode niet op andere manieren uitput.
Rust is belangrijk voor zieken. Wanneer de zieken zich in een propere, goed geventileerde kamer bevinden, genoeg van het zuiverste water drinken, en veel rust krijgen, zal dat in de meeste gevallen genoeg zijn om beter te worden.
Een rustige geest is de grootste bron van creativiteit en creatieve kracht. We worden wat we denken. In stilte kunnen we onze gedachten bestuderen en ermee werken. Gedachtentraining is een proces waaruit we energie putten die onmiddellijk kan gebruikt worden voor actieve veranderingen.
Slapen of wakker liggen ?
Slapeloosheid is een klacht die door de eeuwen werd gehoord, maar vooral in onze tijd treft het veel mensen. Bezorgde, angstige mensen, die aan het einde van de dag niet tot rust komen of die herhaaldelijk wakker worden, inslaap- of doorslaapproblemen hebben, of die na een normale slaaptijd niet de minste tekens vertonen van uitgerust te zijn… Wat is eraan te doen ?
Alle mensen zijn natuurlijk verschillend van aard en karakter: er zijn mensen die rustig en kalm zijn van nature; er zijn evenwichtige mensen, zij laten zich zelden door iets of iemand opwinden; ze kunnen veel verdragen en maken zich nergens kopzorgen over. Deze mensen hebben meestal niet veel last van slapeloosheid. Ze slapen rustig in, voldaan van de dagtaak, tevreden en gelukkig.
Zij worden niet gestoord door nachtmerries en kunnen acht uren aan een stuk slapen, zonder tussenin wakker te worden. Maar er zijn veel mensen die nerveus zijn. Ze houden de spanningen van de dag vast en raken niet in het reine met hun gedachten of met hun lichaam. Ze hebben a.h.w. geen macht over hun zenuwen en winden zich dadelijk op over kleinigheden. Het wordt een mechanisme dat zich steeds verder buiten de normale proporties begeeft, een vicieuze cirkel die moeilijk te stoppen is, tenzij men er werk van maakt en zich realiseert wat men bezig is te doen. Ze maken zich zorgen over hun kinderen en kleinkinderen; vinden altijd dat er ergens iets mis gaat… ze worden overspannen en hun klacht
is steeds weer : “ik kan zo slecht slapen”!
Deze “uiting van zelfkennis” houdt slapeloosheid in stand. Deze overtuiging wordt een vaste realiteit omdat men ervan uitgaat dat het zo is. Het is onmogelijk om weg te zinken, in een diepe en deugddoende slaap, terwijl men vast overtuigd is dat het niet gaat. “Ik slaap nooit” hoort men wel eens zeggen, of erger : “Ik doe geen oog dicht”
Zou dat werkelijk zo zijn ?
Een dame vertelde dat haar man ook steeds zeurde met deze klacht “maar”, zo zei ze laconiek “als we tien minuten in bed liggen maakt hij mij wakker door zijn gesnurk”.
Een ander zei : “Ik heb veertien dagen in het ziekenhuis gelegen en die twee weken heb ik maar twee uren geslapen”… maar hij wist niet dat hij overdag steeds weer zat te dutten, en overdag slapen is toch ook “slapen”.
Er kunnen zich zeker uitzonderingen voordoen, waarin iemand niet meer kan slapen. Zo was er een man die nooit meer sliep; hij kon op den duur niet meer eten, werd mager, kon niet meer werken, en zou eraan bezweken zijn als men hem niet in een ziekenhuis had opgenomen.
Er zit achter slapeloosheid iets veel dieper: de mens die uit evenwicht raakt. Geestelijke (over)belasting, fysieke stress… en ondersteund door een lichaamszorg die werkelijk ontoereikend is: dit alles kunnen de belangrijkste oorzaken van slapeloosheid zijn. Diverse vormen van intoxicatie beletten het slaapmechanisme en blijven het zenuwstelsel prikkelen. Daardoor komt men niet tot die rust en gedachteloosheid die nodig zijn voor een verkwikkende slaap. De intoxicaties kunnen een gevolg zijn van slechte combinaties, zware en verkeerde voeding, teveel eten en op verkeerde momenten van de dag…
Bij dit alles komt een geestelijke houding die op een foutieve manier problemen opschroeft. Een occasioneel slaaptekort wordt opgeschroefd en krijgt de kans om uit te breiden. Laten we bedenken dat we ons dikwijls vergissen als we zeggen “Ik heb niet geslapen deze nacht”. Zelfs indien dit het geval zou zijn, dan nog heb je de kans je een hele nacht lang te ontspannen.
Hoe je dat ook doet, door positieve autosuggestie, door concentratie op je ademritme, door de nadruk te leggen op vertragen, rustig worden… of in stille overdenking aan Gods wondere werken en wat Hij heeft gedaan voor jou… word je het tenslotte, en ik durf wedden dat je dat geen ganse nacht volhoudt. Voor je het weet lig je vredig te dutten.
Laat je gaan, geef je over, voel je veilig. Het gebedsleven is een enorme kracht. Leg in je gebed alles in Gods hand, vertrouw Hem je leven toe, vraag Hem hulp en bijstand.
We weten dat, als we één uur wakker liggen, het ons toeschijnt als een eeuwigheid. Wachten duurt lang; als we opgewonden en onrustig zijn kruipen de uren. Maar als men één uur heeft geslapen heeft men de indruk dat men maar vijf minuten heeft geslapen.
Als de mens slaapt “Leeft hij tijdloos”.
Ze menen dan dat ze dat gewaarworden aan hun zwaar hoofd of lichamelijke vermoeidheid. Maar als ze dan even denken, zeggen ze bij zichzelf : “Ik heb toch hier of daar over gedroomd… dus moet ik toch geslapen hebben”.
Muziek tegen slapeloosheid
Als je problemen hebt met de slaap, probeer dit euvel op te lossen door te luisteren naar ontspannende muziek. In een zes maand durende studie van 25 volwassenen, die werd gepubliceerd in de Journal of Holistic Nursing, vielen allen – behalve één – opmerkelijk makkelijk in slaap. De slaap was dieper en langer dan gewoonlijk na het beluisteren
van één van deze muziekvormen, voor het naar bed gaan. De slapeloosheid trad echter terug op wanneer de proefpersonen stopten met het luisteren naar de muziek voor het slapen
gaan. Een dame vertelde ons dat haar rust en sereniteit terugkwam iedere keer wanneer zij de geluiden van christelijke liederen hoorde. Ze vertaalde dat “als de engelen” die haar herinnerden aan de bijstand en bescherming van God.”
“Wind je niet op, blijf kalm, beheers je in alle omstandigheden en besef dat ieder werk zijn tijd vraagt” Je zou eens in mijn schoenen moeten staan, dit is gewoon niet realistisch. Iedere dag loopt er zoveel fout, krijg je zoveel op je hoofd… Blijf daar maar rustig bij… dat meen je niet !”
“Dan maar opgewonden en druk, over je toeren als een overwonden wekker, je ergerend, roepend en tierend, geef maar de schuld… aan je werk, je collega’s… Eerlijk, er is niets wat deugt, één pot nat. Stress, zwijg me daarvan! Wist je beste vriend, dat alles wat ik nu opnoem een keuze is ? Iedereen kan rustig zijn, als men wil.
Deze innerlijke gesteldheid kan een deel van jezelf zijn. Innerlijke rust en evenwicht kunnen je trouwste bondgenoot zijn. Stap af van de gedachte dat je opwinding moet hebben, dat je door bepaalde omstandigheden in de knoop moét raken. Laat het niet toe. Wees sterk en vol vertrouwen.
Zeg niet “dat kan niet”, want zo veroorzaak je een blokkade. Iedere dag beter en beter, iedere dag rustiger en rustiger. Je zal verrast zijn, hoe snel en hoe goed je werk zal verlopen in een sfeer van ontspanning. Laat voortaan je barometer niet meer bepaald worden door de uiterlijke omstandigheden, maar door de innerlijke. Als je innerlijk op ‘heldere hemel’ staat, kan je best te doen hebben met donderwolkmentaliteit. Je innerlijke naald weigert om te verspringen…. Je hebt rust nodig. Duik vanavond wat vroeger in bed en leg je zorgen neer. Zorgen zijn te zwaar…
“Humor helpt je relativeren. Lachen is de gedroomde ontspanning, het helpt om het leven lichter en plezierig te houden.”
Dr. Vrolijk geeft je de raad om te “leven met de glimlach” : een ontspannen, hartelijke gelaatsuitdrukking weerspiegelt je innerlijke mens. In iedere mens zit de vonk die wil overslaan en die blijdschap met blijdschap wil begroeten. Het minste wat je kan doen is op regelmatige tijdstippen eens hartelijk lachen. Dat doet werkelijk deugd !

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: