Van Eden naar Heden

HouvastWe leven in een gekke wereld waar gezondheidszorgen bijna onbeperkt geconsumeerd kunnen worden. Stelt u zich de vraag wat het belangrijkst is : een gezondheidsboekje of ziekenboekje ?  Jawel, het HEDEN is niet meer VERGELIJKBAAR met de omstandigheden die God had voorzien in EDEN m.b.t. … ETEN ! 

De hedendaagse mens wordt sinds zijn bestaan zwaar belaagd door catastrofale incidenten, waar o.a. de rampzalige chemische milieuverontreiniging niet om liegt.  Maar hebben wij dat in de hand ? Of werken wij dit probleem nog meer in de hand ?

Het HEDEN staat in ongehoord contrast tot EDEN

 • DOOD WATER tegenover LEVEN GEVEND WATER
 • ONVERANTWOORDE-GEMANIPULEERDE VOEDING tegenover HEILZAAM VOEDSEL
 • GIFTIGE LUCHT tegenover GEZONDE, PURE LUCHT
 • ELECTROSMOG-RADIOACTIVITEIT en andere DYSHARMONIE tegenover HARMONISCHE CONSTELLATIE              

MENS en  NATUUR staan voor een uitdaging !

Laten wij hier even bij stilstaan !  Een leven zonder water – voedsel – lucht – zon zou zeker ONWAARSCHIJNLIJK zijn.  Maar blijven leven met TOXISCH water – voeding – lucht – AFVAL zal HOOGST WAARSCHIJNLIJK FATALE GEVOLGEN hebben.

Dit is geen partijpolitieke propaganda met politieke bewustzijnsprogramma’s maar een pleidooi voor natuurlijk gaan leven – althans waar het nòg kàn !

Stel je zelf de vraag.  “Ben ik “toegewijd aan het leven ” ?  Zo ja, dan kiest u terug voor EDEN; zo nee dan bent u een EPICURIST :  in de fatale zin van het woord zou je dan een oneerbiedig leven lijden of leiden.  – LAAT ONS NOG MAAR DAPPER ETEN EN DRINKEN WANT MORGEN ZIJN WE ER NIET MEER… Deze fatalistische redenatie is vandaag spijtig genoeg bij velen een REALITEIT, maar bedenk, ooit is de Griekse beschaving er aan ten onder gegaan.  Dit feit kan ons aanmoedigen matige en gezonde gewoonten aan te kweken.  Jammer dat veel zogezegde “levensgenieters” niet beter weten.  Daarom misschien enkele praktische tips ter overweging om onze leefwereld nog wat zinvoller te beleven.

1/ “Een pater drinkt liever bier (of wijn) dan water “zeker geweten maar STELSELMATIG water drinken is beter dan  bier (of wijn) te consumeren.  Test het maar voor uzelf uit. Daarom deze tip :  Dr. Vincent bioelectronicus uit Frankrijk die zijn leven lang onderzoek verricht heeft naar zuiver drinkbaar water, raadt ons aan om zo zuiver mogelijk water te drinken (hoge ohmse weerstand).  “Beter een evenwichtig mens nietwaar, dan een bezopen zuipschuit”.  Mensen zouden voor tenminste 75 % uit water moeten bestaan.  Te veel alcohol kan ons brein alleen maar aftakelen, wat niet wil zeggen dat sommige oubollige en achterhaalde wetenschappers-commercanten en andere autoriteiten inzake voeding een glaasje wijn of bier meer aanprijzen dan water.  Toch is opletten met ALCOHOL de boodschap.

2/ “Je bent wat je eet”.  Laten we toegeven dat een reep chocolade of een knapperige zak chips of een ketchup hamburger of een aromatisch ?! ijsje onze smaakpupillen misschien kan bekoren, echter welke verwoesting gaan ze aanrichten op onze stofwisseling ? Deze nefaste nepvoeding is DODE VOEDING en stel jezelf de vraag, “Hoe kan dode voeding een levend organisme in stand blijven houden ?” MAAR een andere vraag is ! wat “AT” de eerste mens in de TUIN VAN EDEN en wat had hij niet  ? —-> Junk food was er niet, maar wat dan wel ?

Een geïnspireerde arts uit de oudheid (LUCAS) vermaant epicuristen in zijn bezorgdheid met de volgende raad :  “Schenk echter aandacht aan uzelf dat uw hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en overmatig drinken, en ZORGEN DES LEVENS en die dag plotseling, in één ogenblik, over u komt als een STRIK, want hij zal komen over allen die op de gehele aardoppervlakte wonen en …. uiteindelijk hebben de oude Grieken hiervan reeds een LES geleerd. Daarom overdrijf niet bv. op Kerstdagen, Nieuwjaar, of andere feestmaaltijden want de ervaring leert dat precies in die periodes veel mensen ZIEK worden van gebrek aan zelfbeheersing m.b.t. voedsel ! en drank !!!

Iemand schreef “een zwaarlijvig mens is in feite niets anders dan een wandelend septisch vat”.  Toen ik dat las, vond ik deze uitspraak eerlijk gezegd wel een beetje sarcastisch en oneerbiedig. Waarschijnlijk zullen vraatzuchtige mensen met wat  redelijkheid aan de dag te leggen, tot de middengewichtsklasse behoren.  Bedenk echter, er staat wel geschreven “Niet wat de mond ingaat verontreinigt de mens, want het verlaat het lichaam via de darm, maar wel wat de mond uitgaat verontreinigt de mens.”  Dus pas op wat je zegt !  

Een gulden regel zegt “goede voeding is niet alles maar zonder goede voeding is alles niets” (Schoppenhauer).  Laat ons dit gezegde als een dagelijkse ervaring beleven, want volmaakte voeding bestaat niet. We leven in het HEDEN en zijn verwijderd geraakt van EDEN.  Zonder dat we ons daarvan bewust zijn eten we chemicaliën in dit toch beperkt mensenleven.  Is het dan verwonderlijk dat op een zeker moment klachten ontstaan ?  

Laten we het zo stellen :  wie gezond probeert te leven, wie het roken nalaat en het drinken van alcoholische dranken, wie de natuur raadpleegt in frisse gezonde lucht, wie denkt aan zijn of haar lichaamshouding of gewicht, wie denkt aan beweging maar wie tòch SLECHT VOEDSEL blijft nuttigen, kan eigenlijk net zo goed het voorgaande nalaten… Dat klinkt hard maar ’t is de waarheid.  Mogelijk is het voedsel juist die sleutel tot een perfecte en zeer duurzame gezondheid.  De vraag die wellicht nu terecht gesteld kan worden is : 

WAT IS SLECHT VOEDSEL ?  In onze inleiding hadden we levend- en dood voedsel tegenover elkaar gesteld.  

 • verpakte voedselsoorten in plastic of blik met chemische additieven
 • hamburgers, de meeste vleesproducten, 
 • patat, kroketten (te vet en ongezond)
 • snoepgoed (gebakjes) – chips
 • limonades
 • Alcoholische dranken, likeuren, enz ….
 • Hierover staat geschreven “Wee diegene die zegt dat slecht goed is maar eveneens wee diegene die zegt dat goed slecht is”.  

GEBRUIK JE ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.  

Onze gecommercialiseerde voedselverpakkingen worden zelfs al door KOBALTSTRALEN,  ANTIBIOTICA – en andere GRIEZELS of GRUWELS met ’t “KANON” of de (vlees)schinkels van de dieren met luchtpistolen “ter bewaring” beweert men, bewerkt of behandeld.

Maken wij ons niet “bezwaard” i.p.v. “geconserveerd”?  Wees bewust bezig met je lichaam en heb een gezonde geest in een gezond lichaam.  Je lichaam werkt als een transformator. Je geest als een animator.  

De transformatierol van je leven en de animoreacties van je hart spelen hierbij een cruciale rol in de metabolismen van lichaam en geest.  Wij kunnen dit verband ook PSYCHOMATIEK noemen en dit leidt ons tot een interessante leerstelling die we de THEORIE VAN DE ORGANENKLOK willen noemen.  Schematisch voorgesteld !

twee tegenpolen nl.

I/ HART of ZONdenkers  – dit zijn de optimisten – blijgemoed – sterk – licht 2/ GAL   of  MAAN denkers dit zijn de pessimisten – depressief – zwak – duister

Terloops of ter illustratie deze twee wijze spreuken van Salomo

1. Een hart dat BLIJ is doet goed ALS GENEESMIDDEL, maar een GEEST die (door de lever)TERNEERGESLAGEN IS DROOGT DE BEENDEREN UIT.

2. Een KALM hart is het LEVEN van het  vleselijk organisme maar JALOEZIE (door de lever veroorzaakt) IS VERROTTING VOOR DE BEENDEREN.

HART : * warmhartig * goedhartig * hartelijkheid * blijgezind * gezond HART = symbool voor gevoel, medeleven, menselijkheid, motor, de levengever, kracht

Op de lichaamsklok zien we periodes van hoogste intensiteit van bepaalde organen op vastgestelde tijdstippen van de dag. 

Blokkades op één van deze organen kunnen het hele systeem remmen en de associatie met gemoedsstemmingen is zeer goed te verklaren. 

Bestudeer de lichaams- of orgaanklok, en u zult bepaalde conclusies kunnen trekken m.b.t. uw eigen gezondheid en/of stemming. 

GAL : * zwartgallig (melancholiek) * vergallen * choleriek (gal spuwend) * ziekelijk, bitter, verbitterd, zuur…

De maximale werking van het hart :  tussen 11 u.en 13 u. ’s middags <–> minimale werking tussen 23 u.en 0.1 u. De maximale werking van de galblaas : tussen 23 u. en 0.1 uur          <–> minimale werking tussen 11 u. en 13 u.

De lever en het hart reageren zeker weten op emotionele gebeurtenissen.  Beide zullen beslist sterk reageren op uitwendige prikkels met een conforme alarmreactie in positieve of negatieve zin.  Dit betekent dat bij iemand die emotioneel in conflict leeft met anderen of zichzelf en daardoor depressief is men snel moet ingrijpen in het voedingspatroon van deze persoon.  De lever wordt de regulator van onze gezondheid genoemd, en als gevolg daarvan moet hij zijn rol als correcte voedingsbron voor het hart optimaal kunnen waarnemen.  Daarom begrijpen wij wellicht wat bedoeld wordt met “wat heb je op je lever liggen” of “mijn hart staat onder druk”.

NIEREN en DARMEN staan volgens de organenklok in oppositie of in harmonie tegenover elkaar.

Er zijn wel degelijk gewoontedrinkers (zuipschuiten) als ommivoren (=alleseters). Ze zijn het product van het HEDEN. Ze zijn het uitvloeisel van reclamemakers en media, van zoeken naar genot en vlucht voor het HEDEN.

Maken we van het HEDEN een goede plaats om te zijn, naar het model van EDEN ? Of zal EDEN maar een droom zijn, een hersenschim, een utopie…  niet bedoeld voor de aardse mens die in het stof kruipt ?

Terwijl de wetenschap ontdekt dat wat God in de natuur heeft gelegd weleens het beste zou kunnen zijn om een zuiver en gezond leven zonder ziekte of nutteloos lijden, steek houdt, blijven mensen verankerd in tradities en onlogische gewoonten… om erbij te horen !

GOED NIEUWS ! Als je gezondheid je lief is en je in het verzorgen ervan een middel ziet om God te loven en te prijzen, ligt er een wereld van schoonheid en goedheid aan je voeten ! Succes !

Nog meer GOED NIEUWS is dat over een week de nieuwe NatuurStemmingen “EEN NIEUWE START beschikbaar is. De acht punten, met goedkeuring van de hemel, voor de gedroomde Come Back van je gezondheid !

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: