laatste woorden, spiegels van de ziel

Laaste Woord ZielIn een eerdere brief kon je al enkele citaten lezen, woorden die mensen uitspraken op hun sterfbed, of het laatste wat van hen gekend is. Het zijn woorden vol met goede / of kwade levenslessen… Misschien kan je je vereenzelvigen met één van deze – of spoort het aan om niet in dezelfde bodemloze put te vallen, niet wetend waarheen, waartoe het alles heeft gediend…

Karl Marx, geboren in een Christelijke Joodse familie, schepper van het Communisme. Op zijn doodsbed omringd door kaarsen die hij ter ere van Lucifer brandde, schreeuwde tegen zijn verpleegster die hem vroeg of hij nog laatste woorden had: “Ga weg, ga d’r uit! Laatste woorden zijn voor dwazen die niet genoeg gezegd hebben.” 

Lawrence Oates, Brits onderzoeker, die zichzelf opofferde in 1912 in een poging om zijn uitgehongerde metgezellen te redden tijdens Scott’s expeditie naar de Pool: “Ik ga een beetje naar buiten, en misschien duurt het wel even” 

David Hume, de Atheist: Hij schreeuwde uit: “Ik ben in vlammen!” Zijn wanhoop was een verschrikkelijke scene.

Voltaire, de beroemde scepticus stierf een afschuwelijke dood. Zijn verpleegster zei: “Voor al het geld in Europa zou ik geen enkele andere ongelovige willen zien sterven! De hele nacht door riep hij om vergiffenis.” 

Over Napoleon schreef Graaf Montholon: “De Keizer stierf door iedereen verlaten, op deze verschrikkelijke rots. (Elba) Zijn doodsstrijd was afschuwelijk!”

Thomas Edison: “Het is ontzettend mooi daar.”

Goethe: “Meer licht!”

Willem van Oranje, eerste Vorst van de Nederlandse 7 provinciën, nadat hij door een moordenaar geschoten was, “Mijn God, mijn God, heb genade met me, en met mijn arme volk!”

John Newton 1725-1807. Oorspronkelijk een slavenhandelaar, had een dramatische verandering van hart die hem ertoe bracht om zijn slavenschip om te draaien en de mensen terug naar hun thuisland te brengen. Hij werd een predikant en predikte tegen de slaven handel, hetgeen William Wilberforce inspireerde die de afschaffing van de slavernij teweeg bracht in Engeland en haar koloniën. Hij is beroemd door het schrijven van de woorden van de hymn “Amazing Grace”. Toen hij zijn einde naderde, riep hij uit, “Ik ben nog steeds in het land van de stervenden; ik zal spoedig in het land van de levenden zijn.”

Heinrich Heine, Scepticus: In het voorwoord van zijn gedichtenbundel “Romancero” (30.9.1851) schreef hij: “Als je op je doodsbed bent, word je meer gevoelig en wil je graag vrede sluiten met God en de wereld… Gedichten, die alleen maar halve verwijten bevatten tegen God, heb ik in een angstige ijver aan de vlammen overgeleverd. Het is beter dat de verzen branden dan de vers-maker… Ik keerde terug naar God als een verloren zoon, nadat ik lange tijd de zwijnen voederde met de Hegelianen… In de theologie moet ik mezelf beschuldigen, omdat ik tot een ‘persoonlijke God’ ben teruggekeerd.” Toen hij stierf, zei hij: “God zal me vergeven. Dat is nou eenmaal zijn baan.” 

Sir Thomas Scott, ooit president van het Engelse Lagerhuis zei: “Tot op dit moment, dacht ik dat er geen God noch Hel was. Nu weet ik en voel ik dat ze alle twee bestaan, en ik ben aan de verdoemenis overgeleverd door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige.”

Stalin was verantwoordelijk voor de moord op tenminste 80 miljoen Russen en Oekrainers, als het niet vele miljoenen meer waren, de meesten van hen Christenen. Het is de grootste door de Media systematisch verzwegen volkerenmoord en holocaust uit de menselijke geschiedenis, die nooit of nauwelijks in onze  westerse media vermeld wordt, daar het niet “politiek correct” is! Over Stalin’s doodsstrijd, zei zijn dochter Swetlana Allilujewa, die in maart 1953 tot de stervende dictator geroepen werd in zijn dacha in Kunzewo: “Vader stierf op een verschrikkelijke en moeilijke wijze. God geeft de rechtvaardigen een gemakkelijke dood.”

Een Chinese Communist, die vele Christenen naar hun executie leidde, kwam naar een pastor en zei: “Ik heb velen van jullie zien sterven. De Christenen sterven op andere wijze. Wat is hun geheim?” 

Stefanus de eerste Martelaar: “Heer Jezus, ontvang mijn geest!”

Jezus van Nazareth, na een lange morgen van martelingen en daarna een 3 uur durende uitputtende kruisiging, vergaf eerst zijn (Romeinse!) vijanden van het kruis, zeggende: “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!” Daarna beloofde hij Eeuwig Leven aan de berouwhebbende dief die naast hem gekruisigd was, zeggende, “Vandaag zeg ik u dat gij met mij zult zijn in het Paradijs!” Nadat de Vader’s Geest Hem verliet, daar Hij stierf voor de zonden van de wereld, zei hij, “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten!” Toen zei Hij “Het is volbracht!” en nadat Hij met een luide stem geroepen had, “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!” gaf hij de geest !

WE MOETEN NIET ALTIJD BEZIG ZIJN MET DOOD EN RAMPSPOED. TOCH WETEN WE DAT WE KWETSBAAR ZIJN EN DAT DIT AARDSE LEVEN EENS EEN EINDE KENT. WAT ZAL JIJ ZEGGEN? WAT ZEG JE NU? 

WAT IS JOUW PERSPECTIEF OP HET LEVEN?

ZAL JE DAAR HEEN GAAN WAAR EEUWIGE LIEFDE HEERST?

MOGE GODS GEEST JE LEIDEN OM IEDERE MINUUT VAN JE LEVEN VERSTANDIGE BESLISSINGEN TE NEMEN, OM ZO TE LEVEN DAT HET IEDERE MINUUT DE LAATSTE MINUUT MAG ZIJN, WANT JE HEBT VREDE MET GOD IN WIENS HANDEN JE ALLES LEGT; JE HEBT VREDE MET ANDEREN WIE DAT OOK MAG ZIJN EN JE HEBT VREDE MET JEZELF.

BOUW MET DE EEUWIGE EEN RELATIE OP EN MOGEN JEZUS’ LAATSTE WOORDEN JE INSPIREREN. WANT EEN DING IS ZEKER : JEZUS’ LAATSTE WOORDEN WAREN NIET ZIJN “LAATSTE” ! “HET IS VOLBRACHT” VORMT EEN EEUWIGE REGENBOOG DIE AARDE EN HEMEL BIJ ELKAAR BRENGT.

 

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: