Bij de duivel

DuivelskeuekenGod bestaat. We kunnen God niet zien. Voor zondige ogen zou Gods aanblik onverdraaglijk zijn, maar we kunnen iets van zijn heerlijkheid, macht en glorie, wijsheid en karakter aflezen uit zijn werken.

De duivel bestaat. We kunnen hem waarschijnlijk maar zelden zien zoals hij is, omdat hij een expert is in leugen en bedrog. In alle naïviteit en onvoorbereid trappen mensen in zijn listen, laten zich door zijn valse beloften en verdraaiingen verleiden… en ze zijn overal.

Ik heb al vaker citaten gegeven uit het boek “Bij de duivel te gast” van Gunther Schwab. Ik noem dit boek dikwijls “de duivelskeuken”, omdat we over de schouder van verschillende personen en karakters kijken naar het potje dat daar gebrouwen wordt, en hoe er een duivels plan zit achter de hele verloedering van de natuur, voeding, levenswijze… Je kunt het nauwelijks beter beschrijven hoe duivels veel dingen zijn die we vandaag als “normaal” beschouwen.

Ik zou dus voorzichtig zijn met te snel te denken dat het Gods wil is, of dat God zijn goedkeuring geeft over een voedingsmiddel, drank, product, ingreep, gewoonte, levenswijze…

Eén van de uitspraken – hier onder het masker van Mr. Boss – is : “Mijn mensen hebben de opdracht om deze onwaarheid te verbreiden, en de mens die meent de natuur te kunnen beheersen vergeet, dat iets levends nooit door iets doods kan worden vervangen.”

En elders : “Dankzij het verfijnde eten is de mensheid een afgestompte, schijnbaar verzadigde kudde dikke, verstopte, tandenloze zieke dieren met platvoeten geworden. Heel in het bijzonder moet ik als lekkernijenduivel echter op mijn aandeel in de strijd tegen de geest wijzen. De hersenen zijn van voldoende aanvoer van organische mineralen als ijzer, calcium en natrium afhankelijk. Daar deze in de tegenwoordige verfijnde voedingsmiddelen vrijwel ontbreken, raakt overal de geest in verval. Juist op het innerlijk leven heeft het ondeugdelijke voedsel een uitstekende invloed. Geraffineerd voedsel en vooral rijkelijke en eenzijdige vleesvoeding, maakt de weefselsappen te zuur en veroorzaakt een verhoogde prikkelbaarheid van het zenuwstelsel. Het zuur gaat in het wezen van de mens over. Darmverontreinigingen leiden tot zelfvergiftigingen van lichaam, geest en ziel. Wij hebben het bij twee rattenkolonies onderzocht. De ene kreeg overvloedig geraffineerd voedsel. De dieren werden bijterig en onverdraagzaam. De andere groep die puur en natuurlijk voedsel kreeg, was een toonbeeld van vreedzaamheid.

De zure stofwisselingstoestand heeft verhoogde vatbaarheid voor ontstekingen, lichamelijk lijden van verkoudheid tot kanker, psychisch lijden van depressieve prikkelbaarheid tot explosieve agressiviteit, tot gevolg. Primitieve volkeren die van hun traditionele natuurlijke voedsel leven en daardoor volkomen gezond zijn, blijken evenwichtig, goed gehumeurd, vriendelijk en harmonisch te zijn. Ze zijn ijverig, verdraagzaam, vriendelijk en gastvrij. De geciviliseerde – dat wil zeggen, door industrievoedsel ziek gemaakte primitieve volkeren, worden geniepig, opvliegend, grillig en onberekenbaar. Ik heb mij dan met mijn propaganda vooral tot de gekleurde volkeren gericht. Achter het masker van de verhoogde levensstandaard brengen wij hun ontaarde voedingsmiddelen en daarmee ziekte en vijandigheid.”

“Het leven verstart onder de dodelijke straling van de beeldbuis en dat is het duivelse ervan: ik hef het gezelschap op met de schijn van een vertrouwelijk samenzijn. Miljoenen krijgen hetzelfde voer. Gelijk voer maakt gelijke varkens. De mens is wat hij eet en hij wordt wat ik hem te lezen, te horen en te zien geef. Ze krijgen allemaal hetzelfde voorgezet en moeten daarom ook hetzelfde denken of liever: zij moeten allemaal het eigen denken op dezelfde wijze opgeven. Op het gebied van de geest is het haast onmogelijk oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Intussen merkt de mens er niets van dat hij in een steeds troostelozer slavernij wegzinkt; De machine is zijn slavendrijver. Koopt! Koopt! Koopt! De reclame is de dictatuur van de machine. Zij is een suggestieve ingreep in de menselijke persoonlijkheid, een hypnotische dwang iets te doen dat men uit zichzelf en op grond van eigen inzicht niet zou doen…”

Dit zijn maar een paar losse citaten uit het boek. Een ander soortgelijk boek (dat zich minder op voeding en levenswijze concentreert) is het boek van C.S. Lewis “Brieven uit de Hel”… een verslag van verloedering en ontaarding waar we allen onze goedkeuring aan geven of gaven… tot wanneer je je van de erst bewust wordt.

Voeding is iets waarop de duivel ons gemakkelijk kan beetnemen. Hij kent de menselijke voorkeuren en zwakten en is een kampioen in het scheppen van onvoldaanheid en onbevredigdheid, waarbij mensen streven naar een volgende of sterkere kick. Je ziet hetzelfde fenomeen in nagenoeg iedere cultuur of volk: acties die ondernomen worden voor tijdelijke voldoening, maar die op termijn afhankelijkheid scheppen en een grotere nood aan het product. Zo komt men in de ban van een zgn. genotsmiddel waarvoor men zelfs zijn ziel zou verkopen… en het gebeurt!

In “The Crazymakers” stelt de schrijfster Carol Simontacchi de vraag hoe het mogelijk is dat de voedingsindustrie zoveel vrijheid heeft gekregen om de hersenen van onze kinderen te beschadigen of te vernietigen… Het boek is zeer open en spaart niemand. Waarom was je dokter of kinderarts niet gewilliger om de borstvoeding aan babies meer te promoten of te ondersteunen? Veel jonge moeders hebben kunnen vaststellen dat dokters eigenlijk niet echt aanmoedigend waren of maar beperkt waren als het ging om motivatie op het vlak van de voordelen van borstvoeding. Een onderzoek toonde aan dat de verantwoordelijken op de afdeling kraamzorg niet opgeleid waren om jonge moeders bij te staan of om op hun vragen of problemen in te gaan. In de meeste gevallen werden de vragen van de moeders niet eens beantwoord, wat een vreemde situatie schiep en meestal leidde tot stopzetting van de borstvoeding. Als we op dit vlak doorbraak verwachten, hoe zou dat kunnen als de beroepsklasse die op dit vlak advies en begeleiding zou moeten geven, niet eens haar taak ter harte neemt.

wordt vervolgd

Ondertussen kan je het hele verhaal lezen in het digitale boek : Bij de Duivel te Gast

Dit eboek wordt je per mail verstuurd na betaling van de kosten (5 euro)

bij duivel te gast kaft

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: