De duivelskeuken

Duivelskeuken

Galerij der Onderscheidingen

Onderscheiding van Uitlokker van Ongewaardeerd Gedrag

1e klas / afdeling kinderen

De producenten van babyvoedsel voor het maken van voedingsproducten met een onveilig gehalte aan insecticiden en andere potentieel toxische chemicaliën.

Het is jaren geleden, maar het is me bijgebleven hoe Patrick Geryl sprak over de schadelijkheid van baby-potjesvoeding. Dat is er ondertussen geen haar beter opgeworden. Het is duur voedsel, en jonge ouders gaan ervan uit dat het het beste is voor hun opgroeiend kind. Ze zijn onervaren in de voeding voor hun baby en zien in het bestaan van deze steriele voeding een oplossing voor de behoeften van hun kind. Men kan zich zelden erger vergissen !

Galerij der Onderscheidingen

Onderscheiding van Uitlokker van Ongewaardeerd Gedrag

2e plaats / afdeling kinderen

Voor de voedingsproducenten die gebruik maken van schadelijke smaakversterkers en andere chemicaliën in voedingsproducten die speciaal ontworpen zijn voor gebruik door babies en kinderen.

En wat is jouw positie als moeder of vader, als je probeert je kind gezond te laten opgroeien? Welke steun krijg je en van wie als het gaat om het geven van gezond voedsel aan je baby? Vanaf de eerste dagen van het kind, kijken de belangengroepen over de rand van de wieg om te zien hoe lang je het volhoudt in je pogingen om je eigen gezonde weg uit te stippelen.

Natuurlijk stel je dan de vraag, hoe het mogelijk is dat een klein kind of baby, als het de kans krijgt om kennis te maken met nepvoedsel zonder voedingsstoffen, precies daarvoor gaat kiezen, terwijl zijn lichaam nood heeft aan echt voedsel? En waarom een kind, als het eenmaal de smaak te pakken heeft van dit waardeloze nepvoedsel, nog nauwelijks te bewegen is om echt voedsel te eten… tot ergernis van die bezorgde ouders. De reden is dat veel van de additieven die worden gebruikt, gekend staan als excitoxines. De naam zegt het zelf. Het zijn stoffen die een zekere bevrediging, genoegdoening geven. Hun werking, in combinatie met een bestudeerde smaak, structuur, geur en andere berekende combinaties, maakt dat kinderen er al vlug aan verslaafd raken. Het is gemakkelijk voedsel, waar men letterlijk weinig inspanning moet voor doen om er het volle effect van te genieten. De verhoogde smaak en het feit dat je niet eens hoeft te kauwen, zijn altijd meegenomen. MSG en andere kunstmatige smaak- versterkers geven een sterkere-dan-natuurlijke smaak en een beter-dan-goed- gevoel. Ze hebben iets wat je in natuurlijk voedsel nooit zult vinden.

 

Galerij der Onderscheidingen

Onderscheiding van Uitlokker van Ongewaardeerd Gedrag

3e plaats / afdeling kinderen

De producenten van graanproducten, die voor het populariseren van hun product gebruik maken van suiker, soms zoveel suiker, dat er nog nauwelijks granen aan te pas komen. Daarnaast zijn hun producten zo verarmd aan basis-voedingsstoffen, dat ze de kinderen niet in staat stellen om helder te denken en te handelen op school.

Gods weg tot genezing

In de Vriendenkring, het blad van de Quakers (de Vrienden) lazen wij een artikel over de behandeling en opvang van geesteszieken. Het kan inspireren…

Quakers gaan ervan uit dat God vooral in de stilte tot ieder mens persoonlijk spreekt. Sinds het ontstaan van de Quakers als religieuze organisatie, hebben zij zich voor geweldloosheid ingezet.

Ongeveer 150 jaar geleden ontwikkelden de Quakers in Engeland de’ethische behandeling van de waanzinnige’. De term ‘schizofrenie’ was nog niet bedacht. De diagnostische term was ‘waanzin’. Ze meldden een herstelpercentage van vijftig procent. De helft van hun patiënten herstelde. Ze waren in feite gasten en geen patiënten, aangezien artsen en verpleegkundigen hierbij geen rol speelden. Dr. Conolly, een vooraanstaande psychiater in Engeland, meldde hetzelfde herstelpercentage in zijn kliniek voor geesteszieken. De Dorothea Dix Hospitals in New England meldden tegelijkertijd ook een zelfde herstelpercentage. Het herstelpercentage vandaag de dag, anderhalve eeuw later, is tien procent of lager.

De Quakers stichtten huizen, waarbij elk huis onderdak bood aan twaalf ‘waanzinnigen’. Ze kregen onderdak en voedsel en werden met respect en fatsoen behandeld. Dankzij deze drie elementen, die onderdeel dienen te zijn van elke behandeling, konden hun patiënten genezen. Het natuurlijke herstel wordt bevorderd door de mate van stress bij de patiënt te verlagen. Bij stress neemt de afgifte van adrenaline in het lichaam toe. Adrenaline is de precursor van adrenochroom, één van de oorzaken van psychose. Geen enkele behandeling is succesvol zonder toepassing van deze drie elementen.

De Quakers hadden geen geneesmiddelen en pasten geen van de harde lichamelijke methoden toe die een marteling waren voor de ongelukkige patiënten in de doorsnee klinieken voor geesteszieken van die tijd. Het vierde essentiële element van de behandeling is medicamenteus en omvat het gebruik van middelen als toevoeging en van orthomoleculaire methoden. Wanneer de vier worden gecombineerd zoals men doet in de orthomoleculaire psychiatrie, moet het herstelpercentage bijna 90% zijn, wanneer gevallen in een vroeg stadium worden behandeld. Duizenden patiënten die niet reageerden op medicatie alleen, genazen wel door orthomoleculaire therapie. Kennelijk versterkt orthomoleculaire behandeling het natuurlijke vermogen van het lichaam zichzelf te genezen wanneer de mate van stress wordt verlaagd.

Met moderne medicamenteuze behandeling alleen is het herstelpercentage voor schizofrenie minder dan 10%. De moderne psychiatrie biedt niet voldoende bescherming en te veel patiënten zijn gehuisvest in ontoereikende onderkomens. Te weinig patiënten hebben het geluk dat ze familieleden hebben die adequaat onderdak bieden.

De moderne psychiatrie is niet geïnteresseerd in de verstrekking van voedzaam voedsel. Eet enkele maaltijden op een willekeurige psychiatrische afdeling en constateer dit zelf. De voeding bevat te veel geraffineerde suikers, te weinig essentiële vetzuren en veel te weinig vitamines en mineralen. De moderne voeding bevat vaak te weinig van de meeste essentiële voedingselementen die nodig zijn voor een goede gezondheid. De Quakers in 1850 beschikten niet over moderne voeding. Ze gebruikten waarschijnlijk de goedkoop- ste voedingsmiddelen die ze konden kopen en dat waren de beste, omdat in die tijd alleen de rijken zich suiker en witte bloem konden veroorloven. Volkorenbrood was bestemd voor dieren en voor de armen: zij hadden geluk.

De Quakers behandelden hun patiënten als mensen. Ze namen de avondmaaltijd met hen, dansten met hen en communiceerden met hen. Ze werden met respect behandeld.

Dit is zeldzaam op psychiatrische afdelingen, hoewel ik vermoed dat enkele van de dure privé-klinieken op dit punt mogelijk beter scoren.

Onderdak, eten en fatsoen en respect verlagen de afgifte van adrenaline. Dit is het belangrijkst bij het omgaan met psychotische patiënten.

Psychiaters worden zo afhankelijk van medicijnen dat ze de relevantie vergeten zijn van deze elementen van behandeling van mensen met een psychische aandoening. De moderne xenobiotische psychiatrie verhoogt de stress bij patiënten en het is duidelijk dat dit één verklaring is voor hun lage herstelpercentage. Xenobiotische verbindingen zijn stoffen die van nature niet voorkomen in levend weefsel. Herstel betekent dat de patiënten vrij van symptomen zijn, dat ze goed overweg kunnen met hun eigen familie en met de gemeenschap en dat ze inkomstenbelasting betalen of anderszins productief zijn. Medicijnen verlagen de hevigheid van symptomen en vaak wordt dit gelijkgesteld aan een goed resultaat. Het is niet voldoende. Bertrand Russell schreef: ‘Volgens mij zijn er vier ingrediënten noodzakelijk voor geluk: gezondheid, warme persoonlijke relaties, voldoende middelen om niet behoeftig te zijn en succes in het werk.’

bij duivel te gast kaft

Je kunt het hele verhaal lezen in het digitale boek : Bij de Duivel te Gast

Dit eboek wordt je per mail verstuurd na betaling van de kosten (5 euro)

over Rentmeesterschap :

 

De Leerling – Tovenaar

Een overdenking over de eigenwijsheid van mensen…

Het Leven keek toe en huiverde toen de zesde dag aanbrak

en God de moordenaar van de natuur gestalte gaf.

Het monster had twee plus duizend ogen

en een brein van ongemeten kracht

geroepen om te rechten wat eens Gods spoor verlaten had.

Hoe zoet is het te heersen over anderen,

zoeter moest het zijn alleen te heersen over Al,

zelf God te zijn en de Schepper te herleiden tot vazal.

Waanzin dicht de ogen en noodt de ondergang

herleidt wat eeuwig goed was tot oneindig kwaad

en trekt sporen van vernieling over ‘s mensen lieve aard’

God, sterker dan wat slechts een deeltje naar hem is

slaat heimelijk ga de nar en lacht

bij ‘t zien hoe de knoeiergod in zijn eigen vallen trapt.

auteur onbekend

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: