Zalig in de Zon

Zonlicht – een bron van vernieuwing

“Zonder zonlicht, zou leven niet bestaan. Fruit en groenten die de directe stralen van de zon ontvangen groeien beter dan deze die aan kunstmatig licht blootstaan. Hetzelfde geldt voor menselijke wezens. Zonneschijn is het natuurlijkste antisepticum. Zonneschijn is één van de meest effectieve geneesmiddelen die we kennen, maar we moeten er goed mee omspringen.”

Dr. Bircher-Benner zei ooit dat rauwkost “gesublimeerde zonneënergie” is en dat alle natuurlijke fruit en groentesoorten die in open lucht zijn gegroeid de vibraties van een gedeelte van het zonnespectrum in zich hebben opgeslagen. De kwaliteit van het zonlicht speelt hier een rol. Het ruimste aanbod van zonnevibraties vinden we in het Evenaarslicht. Daarbuiten wordt het licht op onze planeet onderverdeeld in lichttype 1, 2 en 3. De winterperiode houdt ons een lange tijd in lichttype 1, waarbij de afstand tot de zon het grootst is, en wij wellicht maar weinig van onze huid bloot stellen aan de zon. Dit heeft tot gevolg dat onze vitamine D-reserve in de winterperiode drastisch vermindert, omdat de zon onderhuids cholesterol omzet in vitamine D en talrijke hormoonachtige stoffen die de stemming verbeteren. Het resultaat van deze planetaire verschillen in lichtkwaliteit zien we ook in de vruchten. Om die reden zien we dat tropische vruchten een rijke verdeling van zonnevribraties in zich opgeslagen hebben en daardoor een verhoogde geneeskracht hebben. Uiteraard ga je zeggen dat die vruchten zelden rijp worden geplukt, maar veel vruchten die een gemakkelijke narijpingscyclus kennen, hebben dan toch een hele periode in dit rijke zonlicht kunnen groeien. 

De zon activeert en vermeerdert de vitamines in het fruit. Zonder zonnestralen zouden we niet de volle waarde van ons voedsel krijgen, zelfs al volgen we een rauwkostvoeding. 

De kracht die God in de zonnestralen gelegd heeft, geeft planten de mogelijkheid, door een proces van fotosynthese de koolstofdioxide en zuurstof van de lucht te nemen en deze te combineren in voedselsubstanties waardoor alle wezens leven. 

Dit wordt gedaan door chlorofyl, de groene substantie in de bladeren van planten. De mens kan dit proces niet dupliceren, of zelfs niet volledig begrijpen. Energie van zonnestralen reageert op sommige stoffen van de huid, die omgezet worden in vitamine D, één van de essentiële vitamines van het lichaam.

Zonlicht, samen met de andere grote dokters die God ons gegeven heeft, houdt ons bloed warm en zuiver en voorziet van leven-gevende energie voor elk orgaan van ons lichaam. Onze hersenen worden gevoed met door zonlicht verrijkt bloed; ons lichaam wordt versterkt door zonne-energie.

Het is belangrijk om de zon in onze huizen en onze lichamen binnen te laten. Hou alle kamers zuiver en fris door ze te vullen met gezondheid-gevend licht en warmte van de zon.

Wonderbaarlijke eigenschappen van de zon :

  • De spijsvertering wordt verbeterd door de zon.
  • Voor propere, frisse bedden, stel het beddengoed bloot aan de zon.
  • We krijgen vitamine D voor sterke botten en organen wanneer we in de zon zijn.
  • Dankzij zijn helende eigenschappen is de zon zeer geschikt voor de zieken.
  • Voldoende tijd doorbrengen in natuurlijk licht, is normaliserend op het hormonaal leven.
  • Slapen in een volledig donkere kamer en daarentegen actief bezig zijn in helder zonlicht, verbetert de melatonineproductie.
  • Teveel tijd doorbrengen binnenshuis, kan leiden tot depressie. Ook in het voorjaar zou men iedere gelegenheid die zich aandient moeten aangrijpen om buiten te gaan, om in direct zonlicht te verblijven. Het is de beste remedie tegen winterblues en depressie. 

Onze kennis over natuurlijk genezen is een materie die “heroverd” moest worden. 

Naarmate de binding met de natuur op de achtergrond raakte, en mensen meer en meer op deskundigen voortgingen, dan op hun eigen observatie, verdween ook ieder inzicht in de zelfgenezende krachten van het lichaam en de invloed van diverse uitwendige prikkels en zelfs de visie op de invloed van de zon. 

Een groot taboe op de lichamelijkheid heeft gemaakt dat er golven van angst over de mens kwamen, om ook maar iets op eigen initiatief te doen, wat een invloed kon hebben op de persoonlijke toestand.

De loop van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw is rijk aan voorbeelden van mensen die deze abnormaliteiten op verschillende niveau’s hebben aangevochten.  Zelfs al is de essentie van onderwerping grotendeels gebleven, toch hebben miljoenen enkelingen gebruik gemaakt van de kennis van honderden verlichte geesten, om hun persoonlijke conditie zelfstandig uit te bouwen.  En wat doet jij ? Ben je bang voor de zon, of maak je er gebruik van. 

De zon… een knap staaltje van leven gevende kracht

In het middelpunt van het door God geschapen universum, beweegt de zon. Dankzij de vooruitgang van de astronomische kennis, is het een simpele, banale ster geworden tussen de honderden miljarden anderen die zich in het melkwegstelsel bevinden. Gaat het hier om het verval? Als de progressieve ontdekkingen van de astronomie, in de ogen van de mens, elk mysterie beetje bij beetje onthuld hebben, beseffen ze thans nog steeds dat het leven zonder de zon zou uitdoven als een kaars. 

Maar wie kan ondertussen deze werking beheersen, wie kan antwoorden op de vraag die de arts Alain Bouquet stelt in de titel van zijn werk, Waarom schijnt de zon? (éditions Le Pommier, collectie “Les petites pommes du savoir”, 60 p).

Als ster van het gewone type, is de zon een enorme ster, volgens maatstaven van de aarde: een straal van 696.000 kilometer voor een massa van 2 miljard van miljarden van miljarden ton, wat betekent, 333.000 keer meer dan onze kleine planeet. Op zichzelf, vertegenwoordigt Phoebus 99.8% van de massa van ons zonnestelsel… Het is precies daardoor, dat de zon het nucleaire vuur in zichzelf kon ontsteken. Door het effect van haar eigen massa, trekt de ster zich samen, terwijl de temperatuur in haar hart stijgt. Wanneer de zon tien keer minder groot zou geweest zijn, dan zou deze temperatuur nooit de onmisbare miljoenen graden behalen, die nodig zijn om de reactie van fusie op te starten. Ze zou een bruine dwerg gebleven zijn, een gedrocht van een ster die nooit zou kunnen schijnen. Door thermonucleair vuur, stopt de samentrekking: de interne druk van de protonen, aangespoord door een grote snelheid, gaat opwegen tegen de smelting van de ster, door de zwaartekracht, die uiteindelijk haar evenwicht gaat vinden. 

De vergelijking E = MC2

Maar wat gebeurt er dan in de omgeving van de zon? Wat is de brandstof van de haard? Alain Bouquet vat de werking heel eenvoudig samen: “de zon schijnt omdat ze warm is, ze is warm omdat ze een fractie van haar massa omzet in energie, deze omzetting wordt bereikt dankzij de fusie van helium en waterstof waaruit ze gemaakt is”. De serieuze vergelijking van  Albert Einstein E = MC2 verklaart al haar licht, wat niet meer is, dan het in wiskundige termen vertalen van het equivalent tussen energie en massa.

De fusie voltrekt zich in verschillende stappen, waarbij protonen betrokken worden die niet meer of niet minder de kernen van de waterstofatomen zijn. Tijdens deze succesvolle fusies, gaat men over van waterstof naar deuterium, van deuterium naar de kern van helium3 (samengesteld uit 2 protonen en 1 neutron) en uiteindelijk van helium3 naar helium4, waar de kern twee protonen en twee neutronen telt.

Of, merkt Alain Bouquet op “de kern die overblijft is veel lichter dan de som van de massa’s van zijn samenstellers: het ontbreekt aan vrijgekomen energie in de fusie. Het is zo, dat de fusie van waterstof en helium een gelijke energie aan 0.7% van de initiële massa laat vrijkomen. Dat lijkt weinig, maar het betekent toch dat elke transformatie van 1 kilogram waterstof in helium het equivalent van  7 grammen aan energie laat vrijkomen, wat 180 miljoen kilowatt-uren zijn, een productie van vijf dagen in een nucleair station. De zon zet per seconde 600 miljoen ton waterstof  om in helium, waarvan 4 miljoen ton verdwijnt in licht.” Dit cijfer lijkt gigantisch. Men kan de bedenking maken, dat onze ster, aan dit waanzinnige tempo, snel zal opgebruikt zijn. Nochtans, ondanks de ontzettende massa van de zon, toont een snelle berekening ons, dat sinds haar ontstaan, duizenden jaren geleden, ze maar enkelen honderdsten van een percent verloren is van haar oorspronkelijke massa…

Eens voortgebracht, verdwijnt de energie niet onmiddellijk uit de zon, het gaat er niet aan toe zoals een lichtje dat zich uitschakelt eens men de schakelaar afzet. Het plasma van het geïoniseerd gas uit de oven van de zon “is doorschijnend van straling: deze wordt in fracties van millimeters geabsorbeerd. De fotonen, die de straling samenstellen worden geabsorbeerd en snel uitgezonden in het hart van de zon, daarna opnieuw uitgezonden, opnieuw geabsorbeerd, miljarden en miljarden keren opnieuw uitgezonden, en hun oorspronkelijke sterke energie wordt beetje bij beetje omgezet in miljoenen fotonen van een lagere energie (…).” De foton, geproduceerd in het hart van de zon, wordt soms vergeleken met een dronken man, die honderd keer een meter loopt, en die zich uiteindelijk, uitgeput, slechts enkele meters van zijn vertrekpunt bevindt…

De door fusie verdeelde energie, volgt deze zware manier van transport, zeg uitstralende transport, tot ongeveer 500.000 kilometers van onze ster. Daar, nemen bewegingen van convectie  het over en brengen het gas naar de oppervlakte  waar de temperatuur nog slechts 5.500 °C is. Het licht dat dan uit onze ster straalt wordt vooral uitgezonden in het zichtbare spectrum. De mooie stralen, die alle kinderen in hun tekeningen van de zon zetten, doen er dan precies nog 8 minuten over om ons te bereiken, maar men moet wel onthouden, dat de energie die ze vervoeren reeds lang voor het verschijnen gefabriceerd werd.

Om levensvoorwaarden te scheppen, moest de zon een deel uitmaken van Gods plan. Veel godsdiensten zijn de zon gaan aanbidden – een uitvloeisel van Babylon en Nimrod. 

Het besef van de waarde van de zon voor het leven en de gehele planetaire constructie moet ons niet de schepping doen vereren, maar de Schepper. Dan roep je het uit in verwondering: “ik dank U, dat Gij mij en deze aarde die Gij mij tot woonplaats hebt gegeven, zo wonderlijk hebt gemaakt!”

Zonlicht vermindert risico op beroerte

Het resultaat van een interessante studie over het verband tussen zonnige tijden en het risico op beroerte, voorgesteld door de American Stroke Association, op de in 2012 gehouden International Stroke Conference, moet in dit verband vermeld worden. De studie volgde enerzijds mensen die leefden in streken waar een overvloed aan zonlicht is, en vergeleek deze met een tweede groep, van mensen die eerder zeldzame zonnige periodes kennen. Volgens WebDokter zou dit de eerste studie geweest zijn, die zo heeft aangetoond hoe zonlicht positief uitwerkt voor de hart-gezondheid. 

Onderzoeker, Leslie McClure, zei dat het eerste verband dat ze hadden ontdekt, te maken had met een verminderde cognitieve beschadiging bij beroerte, maar deze studie legt de relatie met Vitamine D.  Het belang van deze vitamine schijnt steeds duidelijker te worden, en het is waar dat een groot gedeelte van de westerse bevolking talrijke maanden per jaar beneden de kritische dosis van vitamine D zit. Gezien de inname van Vitamine D via de voeding zeer onzeker is en nauwelijks aan de behoefte voldoet, is inname van Vitamine D-supplementen voor mensen die teveel tijd binnenshuis doorbrengen, en in zon-arme periodes van het jaar, onvermijdelijk.

Niet bang voor de zon

Waarom de mythe over de zon die huidkanker veroorzaakt, gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

De meesten van ons zijn door experts en de media gebombardeerd met de gevaren van de zon. Alhoewel, het één van de meest doordrongen en onjuiste mythen is bij de meeste patiënten, kan ik veronderstellen dat ook jij hetzelfde misverstand gelooft.  Helaas heeft deze mythe voor heel wat ziektes in onze maatschappij gezorgd.

Kan blootstelling aan de zon huidkanker veroorzaken?  Zeker. Alhoewel, gepast gebruik van zonlicht kan juist kanker voorkomen.  Blootstelling aan de zon heeft veel voordelen zoals het versterken van de vitamine D aanmaak. We hebben ook sterke bewijzen dat de zon beschermt tegen MS en borstkanker.

De sleutel is: “Zorg dat je nooit verbrandt”;

Alhoewel de American Academy of Dermatology wil dat je baadt in de zonnecrème, is het één van de laatste dingen die je op je huid zou moeten smeren. Het is een giftig chemisch goedje dat problemen in je systeem kan veroorzaken.  Zelfs al zou het niet bijdragen tot ziekte, het belangrijkste is dat het niet werkt. Erger nog, het verhindert de waardevolle eigenschappen van de zon, w.o. het blokkeren van de aanmaak van vitamine D.

Een Britse dermatoloog publiceerde een artikel dat aantoonde dat er geen duidelijk bewijs is, dat zonnecrèmes werken.  Een andere studie in het Journal of Photochemistry en Photobiology toonde hetzelfde aan.  Een logischere oplossing zou het dragen van kleren zijn om je te beschermen.

Zo, wat is dan de oorzaak van huidkanker en het dodelijk melanoom?

Het mag klinken alsof ik weer op mijn stokpaardje zit, maar het is de omega 6:3 olie verhouding.

Ik citeer uit Cancer Res – aug. 2000 :

“Epidemiologische, experimentele, en mechanische data tonen omega-6 vetten als stimulatoren en de lange-ketting omega-3 vetten als remmers voor de ontwikkeling en de groei van een deel van de menselijke kankers, waaronder melanomen aan.”

Verleden jaar, publiceerde de prestigieuze National Academy of Sciences een uitgebreid overzicht dat aantoont dat de omega 6:3 verhouding de sleutel was voor het voorkomen van de ontwikkeling van huidkanker.  Een Australische studie die tien jaar geleden gedaan werd toonde een daling van 40% van de melanomen bij diegenen die meer omega 3 aten. 

Beveel ik je nu aan om lijnolie te gebruiken, naast andere bronnen van omega 3, en erop uit trekken en zo veel mogelijk te genieten van de zon als je maar kan?

Absoluut niet.  Je moet voorzichtig zijn. In het begin van het seizoen doe je het geleidelijk aan, misschien maar tien minuutjes per dag. Stilaan verhoog je de tijd in de zon zodat je je in een paar weken tijd normaal aan de zon kan blootstellen met een minimum risico.

Onthoud dat  je nooit verbrand mag raken!  Dat is de sleutel. Onthoud ook dat je nooit zonnecrème mag gebruiken, een andere sleutel.  Je kan creatief zijn met je kledij om je te beschermen tegen zonnestralen, zolang je in de opbouwfase zit.

Laat je niet meezuigen in de hype dat zonlicht schadelijk is. Het is alleen gevaarlijk als je niet weet waar op te letten en je te veel (verkeerd) vet eet.  Wanneer je verkiest om je 6:3 verhouding te negeren en uit de zon te blijven, kan je je risico op huidkanker laten dalen. Maar is dat het risico waard om MS te krijgen, borst- of prostaatkanker?  Aan jou de keuze!

B Uw spreken

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: