Een Vergezicht

Het evangelie biedt een vèrgezicht in de toekomst en vertelt ons dat God uiteindelijk het laatste woord heeft. Wat er ook gebeurt, God heeft de touwtjes altijd in de hand. Dit te weten maakt mij rustig en heeft tenslotte vrede en vertrouwen gewekt in mij. Zelfs al begrijp ik niet altijd waarom sommige dingen in onze maatschappij gebeuren, zelfs al zal ik soms het hoofd schudden en zoeken naar het ‘waarom’… het is voor gelovige mensen een zekerheid, dicht bij God te kunnen wandelen en hun leven zin te geven. 

Wie maar even kijkt wat er allemaal gebeurt in deze wereld, kan soms bedroefd zijn… Het is niet allemaal even bemoedigend en hoopgevend… en toch vraagt God ons om de ogen gericht te houden op wat schoon en goed is. 

Zich bewust van dit door God gebrachte perspectief, vragen sommigen zich dan ook af of het wel zin heeft zich in te spannen voor het leven nù ? Dit leven gaat toch voorbij en heeft niet veel waarde… waarom er dan niet naar streven dat het einde zou bespoedigd worden ? Deze idee krijgt hier en daar opgang, maar is niet te verzoenen met de handelwijze van God. Hij heeft iets anders voor ons klaar. Als voorbereiding van een leven nà dit, dat voor iedereen zal aanvangen bij de wederkomst van onze Here Jezus Christus, heeft Hij een opdracht voor ons klaar. 

God heeft richtlijnen gegeven waarin we zijn doelstellingen kunnen behartigen en die liggen oneindig veel hoger dan de onze. God maakt het leven niet goedkoop en is ook niet zinnens er iets af te doen. Om dit leven te beschermen is er een levenscode. 

De best bekende goddelijke voorschriften zijn de ‘tien geboden’’ waarin leefregels voorkomen voor ons gedrag ten opzichte van God enerzijds en ten opzichte van onze medemens anderzijds. Het woord ‘gebod’ klinkt ons onvriendelijk in de oren. We willen ons wel inzetten voor iets, maar wensen daarbij volledig vrij te zijn. Dingen die moeten wegen zwaar en belastend. Dat is juist. God is geen dwingeland, die ons tegen onze wil in dingen laat doen, kunnen wij onmogelijk onze Vader noemen. Als God ons een richtlijn geeft, dan is dat omdat Hij in zijn universele wijsheid wéét dat dit goed, ja zelfs het béste voor ons is. Door zò te denken en te handelen worden wij – volledig vrij – één met Hem en kunnen we Hem beter begrijpen. 

Gods formule ligt vervat in de tien-woorden (de decaloog), of Gods aanbevelingen voor een vredevol, succesvol en harmonieus leven, samengevat in 10 belangrijke basisgedachten. Maar het zijn niet zomaar aanbevelingen, maar geboden. “Gij zult”, de evidentie zelf, of het omgekeerde “dat ga je toch niet doen?” “Zo dwaas ben je toch niet om het omgekeerde te doen?” Omdat God weet wat het gevolg is. 

Het loont de moeite om daar te blijven bij stilstaan. Je zal trouwens opmerken, dat wanneer het in onze samenleving spaak loopt, het dikwijls te maken heeft met het overtreden van één (of meerdere) van deze punten. Natuurlijk kan je deze geboden houden ‘omdat het moet’, maar dit is niet de bijbelse ingesteldheid. De Bijbel toont ons het voorbeeld van Jezus die de deugdelijkheid van de tien geboden in zijn leven heeft belichaamd. Toen Hij aan het kruis hing, voor onze overtredingen, kon iedereen zien tot wat God in staat is. Het was de machtigste demonstratie van Gods oneindige liefde. 

Bij het horen van de tien geboden hebben we het meestal over de ‘wet’ en zo’n woord klinkt voor sommigen onsympathiek, zeker wanneer de juiste ingesteldheid ontbreekt. Maar net zoveel als er natuurwetten bestaan, zijn er goddelijke leefregels. Net zoveel als het overtreden van natuurwetten consequenties hebben, is dat zo met Gods geboden.

Op deze site krijg je ruimte om daar dieper op in te gaan in teksten die erg stimulerend zijn. We hopen dat je ervan kunt genieten en dat ze een aansporing zijn tot verdieping en/of verandering. Mocht het zijn dat over één of ander onderwerp vragen rijzen, dan gaan we daar graag op in en ik hoop dat de toekomst ons ook gelegenheden zal bieden om dit samen te doen.

Houvast is geen “brief” die vertelt wat nog allemaal moet of die klaar en duidelijk vertelt waarin je tekort schiet. Houvast wil een blad zijn waarin ruimte ontstaat voor geestelijke groei, waarin liefde en vrijheid de norm zijn, een blad waarin mensen elkaar verrijken en bemoedigen.

Vanuit de twee basisprincipes, liefde & vrijheid, benaderen wij ons eigen lichaam, de zorg voor de gezondheid, de zorg voor de aarde, Gods schepping. Ik geloof dat dit een prachtig werk is, waar te weinig mensen weet van hebben, maar ik weet zeker, dat het zaad zal ontkiemen en zal groeien. Al de lezers kunnen zelf de vreugde van het zaaien ervaren. Iedere dag biedt gelegenheden waarin wij spontaan kunnen getuigen van een machtige boodschap. Laat ons niet nalaten die gelegenheden te benutten.

Wij zijn er van overtuigd dat de natuur een grootse openbaring is van Gods wonderlijke werken. Zorg dragen voor deze wonderlijke natuur, is maar mogelijk door er meer kennis over te verwerven. Hoe groter onze kennis hiervan wordt, hoe groter het ontzag voor deze wonderlijke wereld die ons door God in vertrouwen als beheerders werd ter beschikking gesteld. We hebben veel aandacht voor het wonder nummer één van Gods schepping : het menselijk lichaam, alhoewel in de schepping alles even wonderlijk is. Voor het in goede staat houden van dit wonder uit Gods hand, waarvoor iedereen persoonlijk verantwoordelijk is, volstaat het Gods richtlijnen, zoals zij worden gedicteerd door de Bijbel en doorheen de natuur, zo trouw mogelijk na te volgen. Het respect, dat door het onderhouden van het leven doorstralen, zijn een antwoord op de opdrachten van godswege aan de mens gegeven.

Gods wetten zijn geen beknotting van de positieve kwaliteiten, maar juist een bijkomende beveiliging.  Als deze tijd streeft naar veiligheid en bescherming, dan is dat omdat de massa, in pure onnadenkendheid en onbegrip over het bijzondere plan van God met ons, onbekend is met de geestelijke meerwaarde. God wenst ons àlle geluk toe. Hij wil dat dit geluk écht en diep gesmaakt is. Alle ellende, alle nutteloze leed dat deze wereld rijk is, laat me niet koud. Vooral omdat ik weet dat wij voor de gek worden gehouden; omdat onwetende mensen op alle mogelijke manieren worden verleid tot een levensstijl die niet van God komt… Het wordt soms stil in mij als ik bedenk waaraan de wereld bezig is en hoe we Gods schepping met de voeten treden in een zogezegd streven naar vrijheid. 

De geschiedenis herhaalt zich. De mens verlangt nog altijd naar de (letterlijke & figuurlijke) vleespotten van Egypte. Velen zijn op de terugweg, anderen zijn reeds op het feest.  Brood en spelen versuffen de geest en de wijn maakt hen aangeschoten terwijl ze praten met een dikke tong. Er is een verlangen naar verstrooiing en vertier, maar het zou verkeerd zijn de hele wereld over deze kam te scheren of er ons op blind te staren. Ik kan maar bidden dat God de ogen mag openen van velen die thans verblind zijn. Ik kan maar bidden dat Hij, indien u of ik in dat alles een rol kunnen spelen, ons wil gebruiken en dat Hij ons daartoe geestelijke leiding en bijstand wil geven. 

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: