Verzoening

De dag dat een oude veehouder naar het ziekenhuis werd gebracht, was hij ernstig ziek, blind en stervende. Tijdens zijn verblijf daar kwam zijn kleindochter hem elke dag bezoeken en las hem dan voor. De oude man genoot van de zachte stem van het kind.

Op een dag vond ze een Bijbel bij zijn bed, die was achtergelaten door een vriend. Ze opende die op een willekeurige plek en las 1 Johannes 1 aan hem voor.

Hij luisterde aandachtig en toen hij haar hoorde zeggen:

En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde, onderbrak hij haar.

Staat dat er werkelijk? vroeg hij.

Ja opa, dat staat er.

Wil je dat nog eens voorlezen?

En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.

Het bleef eventjes stil; toen vroeg hij: Weet je heel zeker dat het in dat boek staat?

Ja opa, daar ben ik heel zeker van.

Pak mijn hand alsjeblieft en zet mijn vinger bij het gedeelte en lees het dan nog eens voor.

Terwijl ze dat deed, druppelden er tranen uit zijn blinde ogen. Hij kon amper spreken, maar met grote zekerheid zei hij:

Lieve kind… als iemand aan je vraagt hoe ik ben gestorven dan moet je zeggen dat ik gereinigd ben gestorven.

Dit verhaal laat zien dat de leer van verzoening niet een abstracte theorie is over redding. Integendeel, het is de reddende kracht van God in levens van de mens die in zonde is gevallen.

Wat is verzoening? Men kan zeggen dat het woord verzoening duidt op het weghalen van hindernissen om gemeenschap te hebben met God. In zekere zin is verzoening net zoiets als herstel van relatie, maar het woord omvat ook de gedachte dat er compensatie heeft plaatsgevonden.

Verzoening is een mooi woord om aan te geven dat elke barrière die tussen God en ons bestond, is weggenomen. De leer van verzoening benadrukt dat het offer van Christus de enige vergelding is waardoor de barrière – dat is de zonde – kon worden weggenomen.

Eigenlijk is de verzoening de bijbelse leerstelling waar al het andere op is gebaseerd. Het draait om het leven van Christus, Zijn dood, opstanding, hemelvaart, Zijn middelaarschap en terugkomst. Het gaat uit van het bestaan van zonde en het feit dat wij het absoluut nodig hebben om gered te worden en ook van Gods liefdevolle houding om ons te redden.

Een goed inzicht in de bijbelse leer over God is onontbeerlijk als wij de verzoening willen begrijpen.

Het was Gods liefde die mogelijk maakte dat wij weer één gemaakt worden en gemeenschap met Hem kunnen hebben door Jezus Christus.

We moeten nooit de indruk krijgen dat de dood van Christus nodig was om God op een punt te brengen dat Hij in staat was om van ons te houden. God zond Christus om voor ons te sterven toen Hij allang van ons hield. De bijbelse leer over verzoening is gegrond in Gods liefde voor zondige en rebellerende schepsels.

Het volle besef van de zegen die de verzoening heeft gebracht kan alleen geproefd worden door mensen die, na een aanraking met de Heilige Geest, Gods geschenk van redding in Christus aanvaarden als de enige manier om vergeving en herstel te ontvangen. Hun harten worden gegrepen door liefde en dankbaarheid naar God en Christus voor dit oneindige grote offer.

Het gaat hier om het plaatsvervangende offer van Christus en het is ons oprechte verlangen dat je wordt aangespoord tot een grotere toewijding aan Degene die zoveel voor ons geleden heeft. En of je nu in het leven staat of stervende bent – dat je net als die oude veehouder vrede mag ervaren.

Dit is de inleiding van het (digitaal) boek “Verzoening – als herstel van relatie” van Angel M. Rodriguez. Stuur ons een mail en je ontvangt het per kerende in je mailbox. Het boek bestaat enkel in pdf-vorm.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: