Namaak Genezing

De wereld is wanhopig op zoek naar “genezing”. Nooit waren onze levens zo vol met levensverminderende, gezondheidsvernietigende factoren dan nu het geval is. Giftige chemicaliën in voedsel, lucht en water, het voedsel ziet er beter uit, ruikt beter, smaakt “beter”, en toch is het er nooit zo slecht mee gesteld geweest. Daarnaast is er toenemende stress door politieke, sociale en economische onrust; het ontstaan ​​van nieuwe ziekten die de vindingrijkheid van artsen tarten; droogtes, hongersnoden en pestilentiën hebben deze wereld in een gigantische ziekenboeg veranderd en de wereldbevolking op de rand van wanhoop gedreven.

Al deze factoren zorgen ervoor dat de wereld wanhopig op zoek is naar genezing. En hier ontstaat als een geurige maar dodelijke mist een groot gevaar. Want Satan, de aartsvijand die alle ellende heeft veroorzaakt die deze planeet teistert, biedt methoden om lijden te verlichten of weg te nemen die zijn ontworpen om ons van God te scheiden en onze ziel dodelijk te verstrikken.

We vinden de waarschuwing, dat voorafgaand aan Jezus’ tweede komst: “Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen; zodat zij, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen zelf zullen misleiden.” (Mattheüs 24:24) Deze veronderstelde wonderen omvatten wat goddelijke genezing lijkt te zijn. Satan zal mensen ziek maken door zijn betovering op hen uit te spreken, en dan zal hij de betovering verwijderen, waardoor anderen zullen zeggen dat degenen die ziek waren op wonderbaarlijke wijze zijn genezen. Hoe kunnen we het valse van het ware onderscheiden?

Een Bijbeltest wordt gevonden in Jesaja 8:20; “Tot de wet en de getuigenis: als zij niet naar dit woord spreken, is dat omdat er geen licht in hen is.”

Satan geeft zijn macht aan degenen die hem helpen bij zijn bedrog. De schaapskleren lijken zo echt, zo echt, dat de wolf alleen kan worden onderscheiden als we naar Gods grote morele maatstaf gaan. Ze zullen verbluffende wonderen van genezing verrichten en zullen beweren openbaringen uit de hemel te hebben ontvangen die in tegenspraak zijn met het getuigenis van de Schrift. De stem of geest die tegen een mens zegt: “Je bent niet meer gebonden om de wet van God te gehoorzamen”, is niet de stem van Jezus; want Hij verklaart: „Ik heb de geboden van mijn Vader onderhouden.” (Johannes 15:10). En Johannes getuigt: “Wie zegt: Ik ken Hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en de waarheid is niet in hem” (1Joh.2:4).

De Bijbel zal nooit worden vervangen door wonderbaarlijke manifestaties. De waarheid moet worden bestudeerd en gekoesterd. Alle ervaringen en leerstellingen moeten door de Schrift worden getoetst. Alles wat in tegenspraak is met de Bijbel is vals.

Een andere Bijbeltest wordt gevonden in Mattheüs 7:16-20, waar Christus zegt: “Aan hun vruchten zult u hen kennen. Verzamelen mensen druiven van doornen of vijgen van distels? Evenzo brengt elke goede boom goede vruchten voort; maar een verdorven boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin kan een verdorven boom goede vruchten voortbrengen. Daarom zult u hen aan hun vruchten kennen.” Als degenen door wie genezingen worden uitgevoerd, vanwege deze manifestaties geneigd zijn de wet van God te verwaarlozen en ongehoorzaam blijven, volgt daar niet uit dat God door hen werkt. Integendeel, het is de wonderdoende kracht van de grote bedrieger.

Wijzen ze mensen op Jezus en de Bijbel, of proberen ze de aandacht op zichzelf en hun wonderen te vestigen? Uiten zij de liefde van Jezus in leven en karakter aan de wereld, levend van zelfverloochening en opoffering, welgeordend en godvruchtig? Is hun voorbeeld zodanig dat het zondaars veroordeelt en hen van de dwaling van hun wegen bekeert tot de waarheid? Let goed op de aanwijzingen die vertellen over de toestand van het hart.

Terwijl ze het insigne van Christus dragen, dienen ze de ergste vijand van de Heer en luisteren ze niet naar het gebod: “Laat een ieder die de naam van Christus noemt, wijken van ongerechtigheid.

Pas op dat je niet misleid wordt door valse leraren, en strijdend gevonden wordt onder de zwarte banier van de tegenstander van God en mens. Het boek Openbaring beschrijft Satans bedrog in de laatste dagen als volgt: “Hij doet grote wonderen, zodat hij vuur uit de hemel op de aarde laat neerdalen voor de ogen van mensen, en hen die op de aarde wonen misleidt door middel van wonderen waartoe hij de macht had.” (Openbaring 13:13-14)

Als de bekroning van het grote drama van misleiding, zal Satan zelf Christus nabootsen, de ziekten van de mensen genezen en beweren een nieuw en meer verheven systeem van religieus geloof te presenteren; maar tegelijkertijd werkt hij als een vernietiger die menigten naar de ondergang leidt. Als we Gods waarheid niet liefhebben, behoren we misschien tot degenen die de wonderen, die Satan in deze laatste dagen verricht, zullen zien en geloven.

Ik bid voor u, dat u een goed onderscheidingsvermogen moogt hebben en dat u gegrond blijft in de waarheid van Gods woord.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: