Een boodschap verkondigd van de bergen

We verstuurden enkele weken geleden de laatste HouVast van dit jaar. Het stond een heel jaar in het teken van de bergen in de Bijbel en de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. We hebben de bergen van Israël beklommen… niet de letterlijke bergen in dat land, maar de bergen van mensen die strijden met God en overwinnen. De bergen die we plukten uit de Bijbel zijn voorbeelden uit de hoogtepunten van de verkondiging van het evangelie. Het goede nieuws, ja dat is het wat daar op die bergen werd verkondigd of gedemonstreerd, want stel je eens voor wat voor een wereld dit zou zijn, moesten alle mensen die hemelse waarheden tot hun levensregel maken, als Gods woord ernstig zou worden genomen. 

De boodschap werd op verschillende manieren gebracht, in woord en daad, maar telkens komt het neer op de keuze tussen zegen of vloek. 

Denk aan de tien geboden. Zou dit niet het paradijs zijn als alle mensen hun naaste zouden liefhebben als zichzelf en God boven alles? De hele aarde zou gezegend zijn. Dit zou die plaats zijn die God heeft bedoeld voor mensen om op te wonen. Maar het is niet zo, en we kunnen erover klagen, we kunnen morren, we kunnen God de schuld geven… 

Dat hoor ik mensen in de wereld doen. Als het niet loopt zoals ze willen, is het God. Ze zoeken de schuld niet bij zichzelf, maar bij God. God nam een risico door aan mensen een vrije wil te geven. Hij maakte geen robotten die netjes in de pas lopen en geprogrammeerd zijn op Zijn commando. Dat is het mooie aan mens zijn, vrij zijn… Maar als ik eerlijk ben, heb ik die vrijheid vaak misbruikt, verkeerde keuzes gemaakt, verkeerde beslissingen genomen, me laten meeslepen, onvoorzichtig geweest, mezelf wat op de mouw gespeld, mijn geweten gesust, me overgegeven aan de zonde, verkeerde gedachten gekoesterd… En dan sta ik daar, belast met schuld… en net als Paulus roep ik uit: “wie zal me verlossen uit het lichaam dezes doods?” Ik erken dat ik een verloren mens ben. Ik ben vrij om het goede te doen, maar ik kom op de weg van het kwade. Hoe vaak ik die weg al langs alle kanten heb bekeken, is mijn conclusie dat het een doodlopende weg is. Elke keer klinkt het “ten dage dat gij daarvan eet…” Als ik van Gods wegen afwijk, kom ik telkens daar terecht. Dat is de strijd van het mens zijn op deze planeet, waar volgens Luther niet één verboden boom is, maar waar we goed uit onze ogen moeten kijken, of er in dit bos van verboden bomen nog ergens een goede boom staat. Het kwaad heeft zich geweldig vermeerderd, maar het goede nieuws is, dat er Iemand is, tot voorbeeld van ons allemaal, Die heeft overwonnen. Daarom is er hoop, is er een toekomst, is er leven, een uitweg. 

Dat is het goede nieuws dat van de bergen moet worden verkondigd. Kijk op Jezus, de leider en de voleinder van het geloof. Laat je oog op Hem gericht zijn. Ik moet de raad volgen van Psalm 16: “Ik hou mij de Here voortdurend voor ogen, met Hem aan mijn rechterhand wankel ik niet.” Maar de uitdaging is om met Gods hulp, te doen wat we kunnen en een gewillig instrument zijn om de gloed van Gods genade voelbaar te maken, overal waar je bent of waar je een zekere invloed hebt. Dat is de boodschap die klinkt van de bergen, en die we in dit nummer als een echo horen in de Zaligsprekingen van Jezus. 

In 2022 hebben we in HouVast Gods’ bergen bestudeerd, samen met de boodschap die vandaar verkondigd werd aan de wereld. In 2023 nemen we je mee op een unieke reis door de wereld van de planten, de natuur, verschillende tuinen en alles wat er gedaan moet worden in zo’n tuin. We blijven natuurlijk stilstaan bij onze opdracht om goede tuiniers te zijn, onder leiding van dé Tuinman. Vanaf het zaad, tot de oogst, kijken we geboeid naar de rijke lessen die Gods woord ons geeft. Als je zelf een tuin hebt, zal je op een andere manier kijken naar zaaien, planten, spitten, verzorgen. Als je geen tuin hebt, vallen er rijke geestelijke lessen te trekken uit die stille tijd waarin je God wonderbaar aan het werk ziet. 

In ieder nummer vind je uitvoerige beschrijvingen van het wonderbare lichaam om te begrijpen dat God alles zorgvuldig en bewust heeft geschapen, zodat de studie van het lichaam ons dankbaar doet opkijken naar Hem Die wijsheid en kennis heeft, waar mensen niet kunnen komen. 

Het abonnement op HouVast voor 2023 kost 10 euro (NL 15 euro).

Aanmelden met opgave van het verzendadres. Betalen op rekening van Natur-El

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: